Berichten

Correctie belastingaangifte door guldensteekproef

Het checken en corrigeren van de belastingaangifte, een taak die de belastingaangifte uitvoert om zo belastingfraude tegen te gaan. Doordat het controleren van elke transactie en factuur van elke onderneming veel te veel tijd zou kosten heeft de belastingdienst hier een aantal steekproef methodes voor. Een van deze methodes is de guldensteekproef, deze heeft niks te maken met guldens zoals de naam wel doet vermoeden, wat het precies inhoudt lees je in deze blog.

Wat is de guldensteekproef?

De guldensteekproef is een methode van de belastingdienst om het controleren van de belastingaangifte te versimpelen. Er wordt een klein aantal van de facturen in een bepaalde periode bekeken, zijn er bijvoorbeeld fouten in de bekeken facturen in die periode dan wordt er vanuit gegaan dat deze fouten verder in de belastingaangifte ook zijn gemaakt. Vaak worden deze opgemerkte fouten ook in verdere periodes doorgetrokken.

Wat als ze fouten vinden in mijn belastingaangifte?

Als ze in de willekeurig uitgekozen facturen fouten vinden zullen deze naar alle waarschijnlijkheid worden doorgetrokken naar een grotere periode.

Hierdoor kan een toevallige fout in een bepaalde periode zorgen voor een flinke correctie op het totaalplaatje. De inspecteur gaat namelijk niet verder kijken in de belastingaangifte of de fout wel echt zo vaak voorkomt als gedacht. Hierdoor is het heel belangrijk om geen fouten te maken in je belastingaangifte. Wil je fouten in je belastingaangifte voorkomen? Bij SFAA zorgen wij ervoor dat je persoonlijke accountmanager alles checkt, zo voorkom je boetes. Door de korte lijnen met je accountmanager en het gebruik van de cloud heb je altijd realtime inzicht en zullen fouten snel worden opgemerkt. Meer weten over boekhouden in de cloud? Vraag een gratis adviesgesprek aan!

Wanneer is de guldensteekproef geldig?

Een fout in je belastingaangifte kan zijn een onterechte aankoop op de zaak, denk aan een tv voor privé gebruik die met de zakelijke pas is aangekocht. Mochten deze fouten vaker voorkomen dan zal dit opvallen in de steekproef. De guldensteekproef mag dienen als bewijs voor een onderzoek naar belastingfraude mits deze aan de eisen van een statistisch-wetenschappelijk onderzoek voldoen. Er moet bijvoorbeeld samenhang zijn tussen de verschillende groepen die gelijk worden getrokken. Doordat dit de criteria zijn zullen belastinginspecteurs zich hier ook aan houden en is de guldensteekproef in de meeste gevallen geldig.

Toch kun je als je een correctie van de belastingdienst onterecht krijgt opgediend hier iets tegen doen. De resultaten van de guldensteekproef creëren namelijk alleen een bewijsvermoeden. Mocht het een onterechte aanname zijn dan kun je hier juridische stappen in ondernemen. Toch blijft voorkomen altijd beter dan genezen, door secuur om te gaan met de administratie kunnen mogelijke correcties worden voorkomen. Bij SFAA zijn wij gespecialiseerd in de administraties van Start-up en Scale-up bedrijven. Wij zorgen ervoor dat je als ondernemer niet voor onverwachte verrassingen komt te staan, zo kun jij je focussen op wat echt belangrijk is, het runnen van je onderneming.

Nieuw Btw-nummer!

Vanaf 1 januari zal er een verandering zijn voor ZZP’ers, er zal naast het huidige BTW-nummer een nieuw nummer geïntroduceerd worden.  De reden achter deze verandering is dat het huidige BTW nummer niet aan de normeringen van de Nederlandse privacy wet voldoet, hierdoor moet er een nieuw nummer komen om ZZP’ers hun privacy te beschermen.

In strijd met de privacy wet?

Op dit moment wordt het BSN nummer van de eigenaar nog steeds verwerkt in het Btw-identificatienummer. Dit is in strijd met de privacywetgeving, deze zegt namelijk dat het BSN nummer geen onderdeel van het Btw-identificatienummer mag zijn. Als ZZP’er moet je het huidige nummer openbaar maken op je website en jouw facturen. Hierdoor liggen er op dit moment erg privacygevoelige gegevens voor het oprapen. Het is dus noodzakelijk voor de privacy van de ZZP’er dat het nummer verandert wordt, op deze manier worden ondernemers een stuk beter beschermt.

Oplossing

De oplossing die de belastingdienst heeft gekozen is een soort tussen oplossing, dit omdat er niet voor een verandering in het huidige nummer wordt gekozen, maar het bijvoegen van een nieuw nummer. Eind 2019 zullen de 1.3 miljoen eenmanszaken de welbekende blauwe envelop in de brievenbus krijgen met daarin het nieuwe BTW-nummer. Dit nummer zal vanaf 1 januari 2020 in gebruik genomen worden.

Wat dit voor jou als ZZP’er betekent? Het BTW-nummer wat op je huidige facturen en website staat zal veranderen naar het nieuwe BTW-nummer. Ook zal dit nieuwe nummer gebruikt worden voor handel binnen de Europese Unie.  Vraag je BTW terug over de grens? Dan moet je je Btw-identificatienummer op tijd doorgeven aan je leveranciers. Heb je vragen over hoe je dit moet doen, neem dan contact op met ons.

 Jouw huidige nummer zal nog steeds gebruikt worden, maar enkel door de belastingdienst bij het doen van de aangifte van de omzetbelasting. Voor deze zaken kan het oude nummer nog gebruikt worden, omdat het hier enkel om interne zaken gaat, het BSN zal dus niet meer openbaar zijn.

Mocht je vragen hebben aan de hand van dit artikel, neem gerust contact met ons op via info@sfaa.nl of bel ons op 020-2610723. Wij staan klaar om je te helpen en uit te leggen wat deze overgang voor effect heeft op jouw bedrijf.

Eerste hulp bij oninbare vorderingen: proces versoepeling 2017

Grote kans dat u de volgende situatie herkent. U levert een dienst of product aan uw klant, maar om welke reden dan ook voldoet de klant (deels) niet aan het betalen van de factuur. Dat is vervelend, temeer omdat u wel btw heeft afgedragen aan de Belastingdienst. Gelukkig kan de btw over deze oninbare vorderingen worden teruggevraagd, en zal dit proces vanaf 1 Januari 2017 waarschijnlijk eenvoudiger worden. 

Wanneer is een vordering oninbaar en hoe vraagt u de btw terug?

Op het moment dat u zeker weet dat de klant de factuur niet (geheel) zal voldoen – bijvoorbeeld bij een faillissement – kunt u dit bij de Belastingdienst aangeven.

U stuurt een brief naar uw belastingkantoor op het moment dat duidelijk is dat uw factuur niet voldaan zal worden. Stuur bij deze brief de volgende informatie mee:

 • Gegevens waaruit blijkt dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen
 • Naam en adres van de afnemer
 • Datum en factuurnummer
 • Het niet voldane factuurbedrag
 • En het btw-bedrag dat u wilt terugvragen.

Het handigst is natuurlijk om een kopie van de daadwerkelijke factuur op te sturen, indien deze gegevens erop staan.

Wat als u de vordering heeft laten overnemen?

Bij een zogeheten ‘factoorovereenkomst’ laat u de vordering door een andere partij overnemen. U kunt deze ‘factoor’ machtigen om de btw terug te vragen, of u ondertekent het verzoek om teruggaaf voor de factoor.

Wijziging 2017

Het huidige proces wordt als omslachtig ervaren door ondernemers, aangezien het moeilijk te bewijzen kan zijn dat een klant de factuur niet zal betalen. In het geval van een faillissement is het bewijs duidelijk, maar in andere gevallen zal de informatie moeten blijken uit correspondentie met een incassobureau of de klant. Gelukkig heeft de staatssecretaris van Financiën op Prinsjesdag een wetsvoorstel ingediend om deze bewijsplicht te verlichten. Als dit voorstel wordt aangenomen, zal per 1 januari 2017 het proces wijzigen. Een grote verandering is dat er van uit zal worden gegaan dat vorderingen ouder dan een jaar per definitie oninbaar zijn. Ondernemers zullen de btw over deze oninbare vorderingen kunnen terugvragen in de reguliere periodieke btw-aangifte, in plaats van de huidige eenmalige schriftelijke aanvraag. Dit zal het proces een stuk sneller en gestructureerder maken voor de ondernemer!

Meer weten

Wilt u meer weten over het terugvragen van btw over oninbare vorderingen, heeft u vragen over hoe om te gaan met een oninbare factuur of heeft u een algemene vraag? Neem dan vandaag nog contact op met een van onze professionals. U kunt ons bellen op het nummer 020-2610723 of een email sturen naar info@sfaa.nl.

Schijnzelfstandigheid, wat moet u weten?

Schijnzelfstandigheid, daar heeft u vast weleens van gehoord. Regelmatig krijgen wij hier vragen over en daarom stellen we de vraag centraal in onze nieuwe blog: schijnzelfstandigheid, wat moet u weten?

Wat is schijnzelfstandigheid?

Er is sprake van schijnzelfstandigheid indien een zelfstandige (ZZP’er) in de praktijk verkapt in dienst is bij een opdrachtgever. De opdrachtgever huurt de ZZP’er in en vertelt precies wat er moet gebeuren. Dit is een manier van fraude, omdat daardoor onterecht diverse fiscale regels worden toegepast (startersaftrek, ondernemersaftrek, etc.) en de werkgever administratieve lasten, werknemersbescherming, e.d. omzeilt.

Dit betekent overigens niet meteen dat u als zelfstandige fraude pleegt indien u enkel één opdrachtgever hebt. Soms kan een zelfstandige namelijk na het vinden van de eerste opdrachtgever veel moeite hebben om binnen afzienbare tijd meer opdrachtgevers te vinden. Er is dus niet altijd sprake van ‘bewuste’ schijnzelfstandigheid.

Wanneer bent u een zelfstandige?

Om een opdrachtnemer zelfstandig te verklaren, geldt een aantal criteria:

 • De opdrachtnemer heeft eigen regels en manier van werken;
 • De opdrachtnemer streeft naar continuïteit;
 • De opdrachtnemer heeft meerdere opdrachtgevers;
 • De opdrachtnemer investeert zelf in zijn bedrijf;
 • De opdrachtnemer is zelf aansprakelijk voor risico’s en zaken die misgaan;
 • De opdrachtnemer streeft winst na en
 • Er is geen sprake van gezagsrelatie tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.

Indien er wordt afgeweken van een van de criteria is er sprake van fraude.

Schijnzelfstandigheid, wat zijn de gevolgen voor de opdrachtgever?

 • Met terugwerkende kracht alsnog misgelopen betalingen aan de belastingdienst doen;
 • Een boete van de belastingdienst;
 • Belastingrente;
 • Samenwerking tussen ZZP’er en opdrachtgever wordt per direct beëindigd en
 • Indien de opdrachtgever de samenwerking met de ZZP’er niet wil beëindigen, dient er een arbeidscontract te worden aangeboden.

Schijnzelfstandigheid, wat zijn de gevolgen voor de zelfstandige?

 • Er bestaat een kans dat de opdrachtgever geen zaken meer wil doen met de ZZP’er. Dit komt doordat ook de opdrachtgever een boete kan krijgen;
 • Er dient gebruik te worden gemaakt van een andere vorm van samenwerking en
 • Het aantal opdrachten kan afnemen.

Wet DBA

De nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Deze regeling is een vervanging van de VAR.

Deze nieuwe regeling stelt dat opdrachtgevers en -nemers gebruik moeten maken van modelovereenkomsten die door de Belastingdienst zijn opgesteld of zijn beoordeeld. Door gebruik te maken van een door de Belastingdienst opgestelde of goedgekeurde modelovereenkomst, wordt dienstbetrekking uitgesloten. Het is voor de opdrachtgever dan niet nodig om loonheffing in te houden en te betalen. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.

Hoe weet u of u iemands enige opdrachtgever bent?

Dat is soms lastig, maar soms ook overduidelijk. Af en toe zien we in iemands administratie de facturen voorbij komen van een leverancier, doorlopend genummerd van bijvoorbeeld 2016001 t/m 2016008, zonder ook maar één volgnummer te missen en over een periode van bijna een jaar. Dat is een goed moment om u zorgen te gaan maken over schijnzelfstandigheid.

Tot slot

Wij zijn ervan op de hoogte dat het een lastige opgave kan zijn om te bepalen of er sprake is van schijnzelfstandigheid. Heeft u daarom nog vragen hierover, of wilt u hier meer informatie over? Neem dan gerust contact met ons op en laat u adviseren op maat! Bel ons op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nl.

Het gedoe voor de ZZP’er rondom de VAR

Het gedoe voor de ZZP’er rondom de VAR en modelovereenkomsten in de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

De laatste tijd krijgen we veel vragen omtrent de nieuwe regelingen voor ZZP’ers, die ter vervanging van de VAR -regeling komt. Speciaal voor u leggen we in deze blog uit wat er voor u verandert.

De nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Per 1 mei aanstaande zal de huidige VAR-regeling vervallen via een overgangsregeling. Opdrachtgevers kunnen per mei geen nieuwe VAR-verklaring meer aanvragen. Met de nieuwe regeling moeten opdrachtgevers en –nemers voortaan een overeenkomst gebruiken die door de Belastingdienst opgesteld (model overeenkomst) of beoordeeld is. De Belastingdienst krijgt met de invoering van de nieuwe wet meer mogelijkheden om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

De VAR maakt dus plaats voor van te voren beoordeelde overeenkomsten. De Belastingdienst heeft hiervoor al een aantal modelverklaringen opgesteld, die voor vrijwel elke situatie toepasbaar zijn. Zo kunt u een voorgefabriceerde overeenkomst vinden over;

 • Een arbeidsovereenkomst zonder werkgeversgezag,
 • Een overeenkomst met vrije vervanging,
 • Een overeenkomst voor intermediairs (de tussenkomst),
 • Een overeenkomst voor goederenvervoer,
 • De aanneming van werk in de bouwsector.

Daarnaast heeft de Belastingdienst al een aantal modelovereenkomsten voor diverse functies opgesteld. Deze zijn te vinden op de site van de belastingdienst.

Maak u niet te druk!

U hoeft niet te stressen om alles nu nog te regelen, de Belastingdienst heeft gelukkig een implementatietermijn in het leven geroepen, waardoor u tot 1 mei 2017 de tijd kunt nemen om alles te regelen. Tussen 2016 en mei 2017 geldt een zogenaamde inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemers en –gevers actief bezig moeten zijn om de arbeidsrelatie dusdanig vorm te geven zodat het voldoet aan de nieuwe eisen, tenminste als de partijen dat willen.

Geen administratief gedoe, maar juist minder rompslomp!

Het lijkt een administratief gedoe te worden, maar Eric Wiebes (Staatssecretaris van Financiën), benadrukte dat met de nieuwe regeling tegenovergesteld effect bereikt wordt. De modelovereenkomsten hoeven bijvoorbeeld niet ondertekend en aangeleverd te worden (documentatie per mail is voldoende).

Net als de VAR zijn de modelovereenkomsten niet verplicht, maar worden ze wel aangeraden in situaties waarin er twijfels zijn over de ‘aard’ van de arbeidsrelatie. Met andere woorden, wilt u als ZZP’er extra zekerheid, maak dan gebruik van een modelovereenkomst.

Binnenkort zal de Staatssecretaris u middels een brief verder informeren omtrent de nieuwe regeling. Maar heeft u al vragen of wilt  u meer informatie, klik hier voor de site van de belastingdienst, of neem contact op met SFAA en laat u adviseren op maat. Bel ons op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nl.Het gedoe rondom de VAR en modelovereenkomsten