Berichten

Prinsjesdag 2020 samengevat!

15 September was het weer Prinsjesdag, een belangrijke dag voor alle ondernemers aangezien de miljoenennota bekend wordt gemaakt. Prinsjesdag 2020 is een prinsjesdag voor in de geschiedenisboeken door de corona maatregelen. Maar ook dit jaar zijn er weer een aantal belangrijke veranderingen rondom de belastingtarieven, toeslagen en tegemoetkomingen. In dit blog worden alle veranderingen duidelijk op een rijtje gezet zodat jij weet wat jou en je onderneming volgend jaar te wachten staat.

Vooraf uitgelekt

Zoals jaarlijks het geval is was er voorafgaand aan de derde dinsdag van september al een groot gedeelte van de miljoenennota uitgelekt. Zo werd al in de week voor Prinsjesdag 2020 bekend dat Nederland erop vooruit zal gaan met zowel de koopkracht als de economische groei. De percentages die genoemd werden door de verschillende websites en kranten verschilde wel van elkaar. Zo sprak de ene nieuwsbron over een stijging in de koopkracht van 2.2% en de andere bron had het over een stijging van 0.8%. Uiteindelijk bleek uit de miljoenennota 2020 dat er een stijging wordt verwacht van 0.8% in 2021.

Ook over de economische groei werd veel gespeculeerd in de aanloop naar Prinsjesdag 2020. Dit kwam mede door de corona crisis waar we op dit moment mee kampen. Er wordt in de berekeningen namelijk geen rekening gehouden met een eventuele nieuwe (gedeeltelijke) lockdown. Maar na het velen speculeren was eindelijk Prinsjesdag aangebroken, en daar werd het volgende bekend gemaakt.

Cijfers Miljoenennota 2020

De cijfers die bekend zijn gemaakt tijdens de miljoenennota van Prinsjesdag 2020 hebben wij hier op een rijtje gezet speciaal voor jou, heb je vragen over wat dit voor jou betekend of wil je sparren met een van onze experts over de mogelijkheden die dit biedt voor jou in 2021? Neem Contact op met ons! Mail naar info@sfaa.nl, wil je direct iemand spreken? Bel dan naar +31 20-2610723.

Koopkracht

De koopkracht wordt zoals eerder genoemd verwacht om te groeien met gemiddeld 0.8%, de werkende zullen hierin de grootste groei meemaken, namelijk 1.2%.  Andere groepen die een mindere stijging krijgen zijn uitkeringsgerechtigden (0.5%) en gepensioneerde (0.4%).

Groei economie

Tijdens de miljoenennota werd ook de groei van de Nederlandse economie in 2021 aangekondigd. Er werd namelijk gesproken over een verwachtte groei van 3.5%. Wel werd duidelijk dat dit alleen mogelijk is wanneer COVID-19 niet nog een keer het land op slot laat gaan.

Vrijstelling box 3

De vrijstelling in box 3 gaat in 2021 van 30.846 naar €50.000. Het tarief boven de vrijstelling gaat daarentegen wel omhoog naar 31% (is nu nog 30%). De grootte van de schijven verandert ook in 2021. De eerste schijf loopt volgend jaar van € 0 tot € 100.000, de tweede van € 100.000 tot € 1 miljoen en de derde is alles boven de € 1 miljoen.

Verhoging vrijeruimte teruggedraaid

Tijdens het begin van de coronacrisis werd de vrijeruimte in de WKR verhoogd naar 3%, deze verhoging zal in januari 2021 worden teruggeschroefd naar 1.7%, wat het oorspronkelijk was aan het begin van 2020. Dit bedrag geldt voor de eerste €400.000 van de totale loonsom.  Deze tijdelijke verhoging werd ingesteld om werkgevers tegemoet te komen bij het verbeteren van de thuiswerkplekken van werknemers. Wellicht zal er in het geval van een nieuwe crisis weer een bijstelling worden gedaan, maar voor nu is 1.7% het percentage in de vrijeruimte vastgesteld voor 2021.

Tarief 1e schijf inkomstenbelasting

Aankomend jaar zal er ook een kleine verlaging zijn van het belastingtarief in de 1e schijf van de inkomstenbelasting.  Uit het belastingplan 2020 blijkt namelijk dat het tarief van de 1e schijf daalt van 37.35% naar 37.10%.

Snellere daling van zelfstandigenaftrek dan verwacht

Vorig jaar werd al duidelijk dat de zelfstandigenaftrek naar € 5.000 verlaagd zou worden in een tijdsbestek van negen jaar. Maar uit het belastingplan van het kabinet blijkt dat dit sneller in zijn werking zal gaan dan oorspronkelijk werd aangekondigd. Vanaf 1 januari 2021 tot en met 2027 zal de zelfstandigenaftrek met € 360 per jaar worden verlaagd (in plaats van de oorspronkelijke € 250), in 2028 met € 390 en in de jaren hierna met € 110 totdat deze in 2036 € 3.240 bedraagt. Een stuk meer en sneller dan de eerste plannen van de overheid. In 2021 zal de zelfstandigenaftrek dus € 6.780 bedragen door de verlaging van € 360.

Goed nieuws voor MKB, laag tarief VPB!

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan de komende jaren langer genieten van het lage tarief in de vennootschapsbelasting (VPB). De schijf waarin het lage tarief geldt zal namelijk worden vergroot zodat het in 2022 geldt voor winsten tot € 395.000.

Dit vergroten zal in 2 stappen plaatsvinden. Nu geldt het lage VPB-tarief nog voor winsten tot € 200.000. In 2021 gaat de grens naar € 245.000 en een jaar later naar € 395.000. Volgend jaar dus een (relatief) kleine verhoging, in 2022 zal er een grotere verhoging plaatsvinden!

Werkeloosheid omhoog

Het komende jaar verwacht de overheid dat de werkeloosheid zal stijgen naar 5.9% om op een totaal van 546.000 werkeloze te komen, dit is fors meer dan de huidige 400.000 werkelozen die ons land op dit moment kent. Hier is wederom de coronacrisis de grootste veroorzaker van.

Winst belasting kleine bedrijven omlaag

Het kabinet heeft eerder uitspraken gedaan over een verlaging van de winstbelasting voor multinationals, dit gaat in het komende jaar nog niet gebeuren. Wel vindt er een verlaging van de winstbelasting voor de kleine bedrijven. Deze gaat namelijk van 16.5% naar 15%.

Hiermee wil de overheid kleine bedrijven die het nu juist zo moeilijk hebben een steuntje in de rug bieden.

Starters op de woningmarkt worden geholpen

Als laatste kwam er nog positief nieuws voor starters op de woningmarkt, de overheid gaat namelijk starters op de woningmarkt (tot 35 jaar) helpen. dit doet ze door de overdrachtsbelasting te verlagen van 2% naar 0%. Let op, dit geldt alleen bij aankoop van een eerste huis, bij aankoop van een tweede huis zal de overdrachtsbelasting van 2% naar 8% worden verhoogd. Dit is voornamelijk om beleggers meer te belasten en starters te helpen in deze lastige woningmarkt.

Covid-19 in 2021

In alle berekeningen houdt de overheid geen rekening met een eventuele tweede golf die kan zorgen voor een nieuwe lockdown. De voorspellingen die worden gedaan zijn gemaakt met een wederopbouw uit de coronacrisis als drijfveer van de verwachtingen. Mocht er dus een tweede (gedeeltelijke) lockdown komen zullen deze voorspellingen naar alle waarschijnlijkheid niet uitkomen. Ook zal een dergelijke situatie waarin bedrijven hun deuren tijdelijk moeten sluiten in alle waarschijnlijkheid ervoor zorgen dat de overheid nieuwe tegemoetkomingen gaat verzinnen passend voor de situatie (denk aan de tegemoetkomingen zoals de TVL en de NOW). maar dit is dus niet opgenomen in de miljoenennota.

Vragen over Prinsjesdag 2020?

Dit was al het belangrijkste nieuws omtrent Prinsjesdag 2020, nu weet jij wat jou te wachten staat in het komende jaar. Voor MKB Nederland doet de overheid haar best om deze crisisperiode zo min mogelijk slachtoffers te laten maken. Maak gebruik van de kansen die deze veranderingen bieden en groei met jouw onderneming!

Heb je vragen over de veranderingen die aangekondigd zijn en wat ze voor jouw onderneming betekenen, wij kunnen je helpen! Neem contact op via info@sfaa.nl of bel naar +31 20-2610723.  Onze financiële experts zijn deskundig en weten hoe ze jou kunnen helpen.

Belastingplan 2017, wat zijn de voorgestelde veranderingen?

Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een belastingplan opgesteld voor het aankomend jaar. Dit belastingplan 2017 is voorzien van allerlei wetsvoorstellen. In de blog van deze week hebben wij een aantal aandachtspunten van het plan aan het licht gebracht.

Burgers betalen minder belasting

Met het belastingplan 2017 zullen de burgers minder belasting betalen. Over het algemeen zal de situatie voor ouderen, jongeren, gezinnen en alleenstaande verbeteren.

Om dit te realiseren, is er een aantal maatregelen voorgesteld.

Maatregelen:

Verhogen algemene heffingskorting

In 2017 zal de algemene heffingskorting met € 48 verhoogd worden. Volgens het belastingplan 2016 zou de heffingskorting in 2017 worden verlaagd naar € 2.206. Voorgesteld wordt om de heffingskorting van € 2.242 in 2016 naar € 2.254 in 2017 te verhogen.

Verhogen ouderenkorting

Naast de heffingskorting vindt er in 2017 ook een verhoging plaats van de ouderenkorting. Deze bedroeg in 2016 € 1.187 en wordt in 2017 € 1.292. De korting zal gelden voor pensioengerechtigden die het verzamelinkomen van € 36.057 niet overschrijden.

Beperken verhoging eindpunt 3e schijf

In 2016 was het eind van de derde schijf vastgesteld op € 66.421. Initieel zou deze eindgrens in 2017 worden verhoogd naar € 67.472. Het voorstel is om deze grens slechts te verhogen naar € 67.072.

Wijzigingen arbeidskorting

De arbeidskorting wordt in 2017 met € 120 verhoogd. Zo is de maximale arbeidskorting in 2016 € 3.103 en wordt deze in 2017 € 3.223. Deze verhoging is € 46 lager dan oorspronkelijk was voorzien.
Hiernaast vindt de afbouw van de arbeidskorting in 2017 eerder plaats dan in 2016. Het beginpunt van de afbouw is in 2016 € 34.015. Dit startpunt wordt verlaagd naar € 32.444 in 2017. Het afbouwpercentage zal ongewijzigd blijven.

 

In onderstaande tabel een duidelijk overzicht van de wijzigingen.

  2016 2017
Algemene heffingskorting € 2.242 € 2.254
Ouderenkorting € 1.187 € 1.292
Eindgrens derde schijf € 66.421 € 67.072
Arbeidskorting € 3.103 € 3.223
Startpunt afbouw arbeidskorting € 34.015 € 32.444

Belastingontwijking tegengaan

Elk jaar weer vormt het onderwerp belastingontwijking een belangrijk onderdeel van het fiscaal beleid. Zo wordt ook in het belastingplan 2017 een voorstel gedaan om maatregelen te nemen tegen belastingontwijking.

Maatregelen tegen box 2-beleggen in vrijgestelde beleggingsinstellingen (VBI’s)

Wat is een VBI?
VBI staat voor vrijgestelde beleggingsinstellingen. Een VBI biedt ondernemers de mogelijkheid om belastingvrij geld uit hun vennootschap te kunnen beleggen. Dit betekent dat u als ondernemer geen vennootschapsbelasting en dividendbelasting hoeft te betalen over de beleggingsresultaten. Indien u belastingplichtige bent, kan het in uw voordeel werken om een deel van het overtollige vermogen van uw bv af te splitsen naar een VBI. Hierdoor wordt dat deel niet voor de vennootschapsbelasting belast. Het afsplitsen naar een VBI kan geruisloos waardoor afrekenen over de aanmerkelijkbelangclaim op de aandelen niet hoeft.

Maatregel:

  • Voortaan moet er in box 2 worden afgerekend over de positieve aanmerkelijkbelangclaim

Hiernaast kan de belastingplichtige ook tijdelijk het vermogen van box 3 onderbrengen in een flits-VBI, waarna deze weer wordt teruggehaald naar box 3. Dit vermogen wordt gedurende een periode van ruim één jaar belast in box 2, rekening houdend met het behaalde rendement dat vrij blijft van de vennootschapsbelasting. Dit vermogen wordt ook twee jaar lang niet belast in box 3. Uiteindelijk kan dit leiden tot bijna 50% onbelast vermogen.

Maatregel tegen flits-VBI:

  • Het aanmerkelijk belang wordt naast box 2 ook in box 3 belast, mits het vermogen binnen 18 maanden terugkomt naar box 3.

De derde maatregel

  • Automatisch koppelen van het forfaitaire rendement percentage uit een VBI aan het percentage van de hoogste schijf in box 3 (van dat jaar).

De drie genoemde maatregelen gelden overigens ook voor eventuele beleggingen in buitenlandse beleggingsinstellingen.

De reikwijdte beperken van de toerekeningsstop van afgezonderde particuliere vermogens (APV’s)

Wat houdt de toerekeningsstop in?
De toerekeningsstop gaat dubbele belastingheffing tegen. Dit heeft echter geleid tot onbedoelde gevolgen. Zo wordt er door de toerekeningsstop bijna geen belasting betaald in Nederland, maar ook (bijna) niet in het land waar de APV is gevestigd. Het voorstel is daarom om de reikwijdte te beperken van de toerekeningsstop van APV’s. Op de website Rijksoverheid.nl kunt u hier meer over lezen.

Aanpassing innovatie box

Wat is innovatie box?
De belastingdienst stimuleert innovatief onderzoek door ondernemers. Deze ondernemers kunnen dan genieten van het fiscale voordeel van de innovatie box. Echter, hier wordt weleens misbruik van gemaakt. Zo kunnen er bijvoorbeeld in een ander land immateriële vast activa worden ontwikkeld en deze kunnen dan worden verschoven naar een land waar er een laag belastingtarief wordt betaald over de behaalde winst.

Om dit tegen te gaan wordt de Nexus benadering voorgesteld. De Nexus benadering houdt in: het feit dat er substantiële economische activiteiten zijn, wordt bepaald aan de hand van de verdeling van de uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk tussen vennootschappen van een concern. Zo beperkt men bedrijven die voordeel willen halen uit de innovatie box door veel onderzoekswerk uit te besteden.

Hiernaast worden ook de toegangsvoorwaarden tot de innovatie box aangescherpt. Centraal hierbij staat de S&O-verklaring (zie link innovatie box).

Tot slot wordt er ook onderscheid gemaakt tussen grote belastingplichtigen (netto groepsomzet > € 50 miljoen of brutovoordelen > €  7,5 miljoen) en kleine belastingplichtigen.

DGA: Uitfasering pensioen in eigen beheer en wettelijk minimumloon

Een directeur grootaandeelhouder krijgt ook te maken met nieuwe regelingen betreffende het opbouwen van pensioen in eigen beheer. Het opbouwen van pensioen in eigen beheer is namelijk volgens de nieuwe regeling niet meer mogelijk.

Wat zijn nu de opties voor een dga?

  • DGA’s kunnen hun pensioen in eigen beheer afkopen met flink belastingvoordeel
  • DGA’s kunnen het opgebouwde pensioen omzetten in een oudedagsverplichting

Verruiming eerste tariefschijf

Voorts zal er in 2018 ook een verschuiving plaatsvinden van de eerste tariefschijf. Zo wordt de vennootschapsbelasting van 20% verruimd van € 200.000 naar € 250.000. In 2020 zal de verruiming van € 250.000 naar € 300.000 zijn en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000.

Daarnaast wordt het dga’s van een innovatieve startup vanaf 1 januari 2017 toegestaan om alleen het wettelijk minimumloon verdienen. Dit leidt ertoe dat er meer kapitaal overblijft voor groeimogelijkheden.

Teruggave dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders

In het belastingplan 2017 wordt er in de dividendbelasting een teruggaafregeling ingevoerd. Deze regeling houdt in dat buitenlandse aandeelhouders teveel ingehouden dividendbelasting in Nederland kunnen terugvragen. Buitenlandse aandeelhouders kunnen, in tegenstelling tot Nederlandse aandeelhouders, de dividendbelasting niet opgeven als voorheffing. Deze vormt juist een naheffing. Dit leidt ertoe dat een buitenlandse aandeelhouder sneller te veel belasting betaalt. Hierbij geldt echter wel de voorwaarde dat buitenlandse aandeelhouders de belasting alleen mogen terugvragen indien zij meer hebben betaald dan dat ze zouden moeten betalen als ze Nederlandse aandeelhouders zouden zijn. Hiernaast mogen zij ook de in Nederland betaalde belasting niet kunnen verrekenen in eigen land.

Een oninbare vordering eenvoudiger terugvragen

Stel, u ontvangt geen betaling van een factuur die u naar een klant heeft gestuurd. U hebt zelf wel de btw erover betaald, maar niets ontvangen. De door u betaalde btw kunt u dankzij de nieuwe regeling gemakkelijker terugvragen. Voorheen bleek dit nogal een lastige opgave te zijn die veel tijd in beslag nam. De nieuwe regeling stelt dat een vergoeding oninbaar is indien deze na 1 jaar nog niet is betaald. Indien er later wel de gedeeltelijke of volledige betaling wordt gedaan, dient de ondernemer de belasting daarover weer te betalen.

Minimumloon naar 21 jaar

Ook het minimumloon is een van de onderwerpen in de nieuwe wetsvoorstellen. Zo wordt de leeftijd van het minimumloon van 23 jaar (zoals het nu is) verlaagd naar 21 jaar. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de jongeren die 18, 19 of 20 zijn. Gelukkig is daar ook over nagedacht en zal ook het loon voor hen stijgen.

Loonkostenvoordeel voor werknemer met laag inkomen

Onder de nieuwe regelingen voor 2017 valt ook het loonkostenvoordeel. Dit houdt in dat werkgevers lagere loonkosten hebben. De lagere loonkosten zorgen ervoor dat werknemers goedkoper zijn om in dienst te nemen. Dit geldt voor werknemers die een inkomen hebben van maximaal 120% van het minimumloon. De werkgevers kunnen profiteren van premiekortingen waardoor het gemakkelijker wordt om zowel ouderen als mensen met een beperking aan te nemen.

Weigeren VOG op basis van politiegegevens

De politiegegevens dienen nu enkel als ondersteuning voor justitiële gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). Met ingang van 2017 is het mogelijk dat de VOG die de medewerker krijgt op basis van alleen politiegegevens wordt geweigerd door Justis.

Tot slot

De in deze blog benoemde voorstellen hebben nog wel goedkeuring van de Eerste en Tweede kamer nodig. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Of hebt u andere vragen over het belastingplan 2017? Laat het ons dan weten! U kunt ons bellen op het nummer 020-2610723 of een email sturen naar info@sfaa.nl.