Berichten

NOW aanvragen, de zesde en laatste periode

De NOW aanvragen, het kan nu nog! Tot 30 september kan de NOW (noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) worden aangevraagd voor de zesde periode. De aanvraag kon vanaf 26 juli worden ingediend, en zal per 30 september op zijn einde lopen. Heb je hier recht op? Regel het dan voor 30 september.

Wat is de NOW?

De noodmaatregelen overbrugging werkgelegenheid, afgekort NOW, is een maatregel getroffen door de Nederlandse staat om ondernemers in de coronaperiode tegemoet te komen en te helpen met het betalen van de loonkosten. Je kunt de NOW aanvragen via het UWV.

De NOW is sinds het begin van de coronacrisis al aanwezig en kon in 6 fases worden aangevraagd. Afhankelijk van je omzet en kosten wordt bepaald hoeveel NOW je van het UWV krijgt uitbetaalt. De NOW is een gift van de overheid en hoeft dus niet worden terugbetaald, mits deze goed is ingevuld.

Op het moment dat de loonsom daalt of de omzet stijgt kan het zijn dat een gedeelte (of in extreme gevallen het hele bedrag) van de NOW moet worden terugbetaald. Let dus goed op met de NOW aanvragen, bij fouten moet je dit namelijk terugbetalen.

De NOW aanvragen

De zesde periode van de NOW kon worden aangevraagd sinds 26 juli. Deze zesde aanvraagperiode had betrekking op omzetverlies in de periode juli, augustus en september 2021.

Om in aanmerking te komen voor de zesde periode NOW heb je het volgende nodig:

  • Een loonheffingennummer waarover je de aanvraag doet.
  • Gegevens over de verwachte (en inmiddels bijna gerealiseerde) omzetverlies over de aangegeven drie maanden, deze moet minimaal 20% zijn.
  • Het verwachte omzetverlies in de periode
  • Een bankrekeningnummer om de NOW op te ontvangen.

Heb je deze gegevens dan kan de NOW worden aangevraagd via het formulier van het UWV. Heb je geen goed overzicht van je omzet en hoeveel deze gedaald is in de aangegeven periode.  Begin met het bijhouden van een up-to-date administratie, lees onze 10 gratis boekhoudtips om jou te helpen dit te realiseren! Kom je er zelf niet uit met de NOW aanvragen? Laat ons je helpen, wij hebben veel ervaring met het helpen van ondernemers met het aanvragen van tegemoetkomingen. Zo behaal je het ultieme voordeel!

Einde van de NOW-subsidie

Door de retour van corona heeft de overheid besloten om de staatssteun stop te zetten, dit zal dan ook bij start van het laatste kwartaal gebeuren. Vanaf 1 oktober zullen de NOW, TVL, Tozo en Tonk worden stilgezet.  Slechts enkele branches zullen nog aanspraak kunnen maken op een tegemoetkomingen, denk aan de evenementenbranche en de reisbranche.

Een groot gedeelte van de tegemoetkomingen moet worden terugbetaald. Lees in deze blog welke tegemoetkomingen moeten worden terugbetaald en over welke periode.

Het is belangrijk om bij elke tegemoetkoming die je hebt ontvangen in kaart te brengen of en wanneer je deze moet terugbetalen. Wij maken middels simulatietools schattingen voor je. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met ons! Bij SFAA hebben we veel ervaring met ondernemen in deze lastige tijd, en dus ook de tegemoetkomingen die hierbij komen kijken. Mail naar info@sfaa.nl of bel naar +31 20-2610723.

Zorg ervoor dat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan in de vorm van boetes of terugbetalingen. Dit kan namelijk erg veel invloed hebben op je onderneming.

 

 

 

 

(Hopelijk de laatste) verlenging ‘coronasteun’

De overheid heeft aangekondigd dat het kabinet nog eens 6 miljard euro voor de verlening van de coronasteun zal uittrekken. Hierdoor worden de NOW, de TVL en de Tozo tot 1 oktober verlengd. Of er veranderingen gaan plaatsvinden in de regelingen is tot nog toe niet bekend.   Wat wel bekend is is de verhoging van de TVL die afgelopen maand was aangekondigd.

De TVL, ook wel tegemoetkoming vaste lasten is nogmaals verhoogd.  In deze korte update lees je met hoeveel verhoging van de TVL is, of je in aanmerking komt en hoe je de TVL aan kunt vragen.

Hoeveel is de verhoging van de TVL?

De verhoging van de TVL zal gelden over kwartaal 1 en kwartaal 2 van 2021. In januari werd al een verhoging aangekondigd, maar deze zal dus wederom worden verruimd. MKB bedrijven (dus tot 250 FTE) konden voorheen in het geval van een 100% omzetverlies maximaal 85% van de vaste lasten vergoed krijgen, tot een maximum van €330.000. Grote bedrijven (boven de 250 FTE) konden maximaal €400.000 vergoed krijgen. Dit is verhoogd naar maximaal €550.000 voor MKB bedrijven en €600.000 voor grote bedrijven, een flinke verhoging dus.

Kom ik in aanmerking voor de TVL?

Om in aanmerking te komen voor de TVL moet je  minimaal een percentage omzetverlies hebben door de coronacrisis. Dit is meetbaar door te kijken naar de omzet van kwartaal 1 2021 en deze te vergelijken met kwartaal 1 van 2019.

Het minimale omzetverlies moet 30% zijn om in aanmerking te komen voor de TVL. Middels de adviestool kun je uitrekenen of je in aanmerking komt voor de VL. Is dit het geval dan kan de TVL worden aangevraagd. Grote bedrijven kunnen tot 10 juni de TVL voor q1 aanvragen, voor MKB bedrijven is de inschrijvingstermijn reeds verstreken. Heb je de TVL al aangevraagd dan zal de verhoging van de TVL automatisch worden doorberekend, hier hoef je dus zelf niks voor te doen.

De TVL voor kwartaal 2 kan nog wel worden aangevraagd, deze opent naar verwachting in de tweede helft van juni.

Hoe kan ik de TVL aanvragen?

Vanaf de tweede helft van juni (naar verwachting) kan de TVL weer worden aangevraagd voor grote en MKB bedrijven. Dit kan net als het aanvragen van de TVL q1 middels de webpagina van de rijksoverheid. Heb je vragen over of je in aanmerking komt, of over hoe je de TVL moet aanvragen? Neem contact met ons op. SFAA is here to help!

Zodra er meer bekend is over de verlenging van de tegemoetkomingen lees je hier een update over! Hopelijk is dit de laatste keer dat de verlening van de tegemoetkomingen nodig is, maar tot dat dat het geval is lees je hier het laatste corona nieuws voor ondernemers.

Begin versoepeling corona maatregelen einde tegemoetkomingen?

Volgens het uitgelekte stappenplan van het kabinet zal er eind april een begin worden gemaakt met de versoepeling van de corona maatregelen. Dinsdag 13 april werd dit gepresenteerd in de welbekende persconferentie. Hierin werd bekend gemaakt dat de versoepelingen nog niet vanaf de gehoopte 21 april in konden gaan, maar dat dit wel zo snel mogelijk het geval zou zijn.  Maar wat betekent dit voor jouw onderneming? Hoe zit het met tegemoetkomingen, heb je daar nog recht op? In deze blog lees je wat de versoepeling van de corona maatregelen financieel gezien voor jou kan betekenen.

Heb je nu nog wel recht op de tegemoetkomingen?

Door de lager dan verwachtte piek in de derde golf is de rijksoverheid bezig met het uitbrengen van een stappenplan om de maatregelen te versoepelen. De reden achter de lagere piek in golf is naar alle waarschijnlijkheid de toename van de groepsimmuniteit in Nederland. Hierdoor zijn de versoepelingen van de corona maatregelen aangekondigd, met als resultaat dat we gelukkig weer iets meer vooruit kunnen kijken, maar heb je nog wel recht op tegemoetkomingen op het moment dat de versoepelingen intreden?

Het antwoord hierop is ja, zolang je door de coronacrisis omzetverlies leidt heb je recht op bepaalde tegemoetkomingen. Zo mogen de terrassen (volgens het laatste bericht) vanaf 28 april weer open (mits de besmettingen blijven dalen), maar daar heb je als eigenaar van een evenementenbureau geen profijt van. In dat geval kom je nog in aanmerking voor de tegemoetkomingen die al eerder bekend zijn gemaakt (tijdens de aankondiging van het derde steunpakket voor ondernemers). Er zullen zoals het er nu naar uit ziet geen nieuwe tegemoetkomingen worden aangekondigd.

Wel blijft de NOW (noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) tot minimaal 1 juli 2021 geldig. Blijft het omzetverlies van jouw onderneming aanhouden dan heb je hier dus nog recht op. Heb je deze tegemoetkoming nog niet aangevraagd lees dan hier hoe je dit kunt doen.

Ook de TOZO, de TVL en TONK blijven tot minimaal 1 juli gelden. Lees in onze blogs wanneer je in aanmerking komt en hoe je ze kunt aanvragen. Zo zorg jij ervoor dat de coronacrisis zo min mogelijk impact heeft op jouw onderneming.

Hoe nu verder?

Of er in juli nieuwe tegemoetkomingen zijn zal afhangen van het feit of dit nodig is voor de ondernemers. Op het moment dat de versoepelingen voor alle branches zijn doorgevoerd, en de ondernemers weer op een leefbare omzet zitten zullen de tegemoetkomingen waarschijnlijk niet worden verlengd. Maar wat we hebben geleerd in de afgelopen tijd is dat vooruit plannen en corona niet samengaan. De tijd zal uitwijzen of de versoepeling kunnen worden doorgezet.

Tot die tijd zal er nog weinig veranderen voor ondernemers.

Meer weten over COVID en ondernemen? Houdt onze blogs in de gaten en lees onze eerdere blogs! Hierin helpen we je verder bij vragen zodat jij precies weet wat er speelt. Vragen over dit of een ander onderwerp? Neem contact met ons op.

De gevolgen van Corona op de belastingen

Het is weer bijna tijd om belastingaangifte te doen. Maar wat zijn nu de gevolgen van Corona op de belastingen in het algemeen. De overheid heeft besloten om ondernemers een beetje tegemoet te komen. De belastingdienst zal een fiscaal uitstelbeleid gaan invoeren. Dit betekent dat ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, in aanmerking zullen komen voor uitstel van de betaling van belastingschulden. Het uitstel zal vanaf 1 oktober 2021, 36 maanden duren. Dat biedt wat rust.

Hoe vraag ik uitstel aan?

Je kunt gemakkelijk een verzoek van uitstel indienen op de website van de belastingdienst. Hier vind je een online formulier waarmee uitstel kan worden aangevraagd. Je kunt tot 30 juni 2021 uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. Wanneer het verkregen uitstel tot zijn eind komt, worden de ondernemers die niet op tijd een verlengingsverzoek hebben gedaan, benaderd door de Belastingdienst zelf. Daarbij zullen ze opnieuw verwezen worden naar de digitale voorziening voor het verlengen van uitstel. Het uitstel zal niet voor dat moment worden ingetrokken.

Hoeveel uitstel kan/mag ik aanvragen?

Wanneer je bedrijf betalingsproblemen heeft door de coronacrisis kun je een bijzonder uitstel aanvragen met een duur van 3 maanden. Daarnaast is er ook een mogelijkheid tot verlening. Deze verlenging zorgt ervoor dat je jouw belastingschuld kunt aflossen van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024. Zo probeert de overheid de gevolgen van Corona te beperken, om zo de economie draaiende te houden.

Wat als ik dit termijn niet haal?

Wanner het je niet lukt om de opgebouwde belastingschuld binnen deze 36 maanden af te kunnen lossen, zoekt de Belastingdienst samen met jou naar een passende oplossing. Heb je liever hulp bij het goed opgeven en betalen van je belastingen. Geen zorgen! Onze rekenwonders van SFAA staan voor je klaar! Neem contact met ons op, mail naar info@sfaa.nl of bel naar +31 20-2610723.

Geld terug voor (corona) investeringen

In 2020 heb je waarschijnlijk veel onverwachte investeringen gedaan vanwege de COVID-19 om jouw onderneming in de online werkomgeving werkbaar te maken. Dit zijn investeringen in bedrijfsmiddelen, deze kun je dus aftrekken volgens de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Zo kunnen de investeringen in bedrijfsmiddelen gemaakt door de coronacrisis toch voordeliger uitpakken dan je oorspronkelijk dacht.

Volgens KIA mag je hier 28% over terugvorderen.  Hier zitten wel haken en ogen aan, daarover lees je hieronder meer!

Als je minder dan 2.401 euro investeert heb je geen recht op deze tegemoetkoming, dit geld pas vanaf 2.401 euro. Als je boven dit bedrag zit wordt de 28% toegepast over het volledige bedrag, zit je er dus nog net onder, dan is het verstandig om meer te investeren om aanspraak te maken op deze regeling. De 28% is het vaste percentage tot een geïnvesteerd bedrag van 58.234 euro. Ga je boven dit bedrag geldt er een andere regeling waarbij je tot een geïnvesteerd bedrag van 107.848 euro een vast bedrag van 16.307 euro terugkrijgt. Wil jij nou weten hoe jij er voor staat en of het misschien handig is om meer te investeren (als je bijvoorbeeld net onder de 2.401 euro zit)? Schakel SFAA in! Wij hebben veel ervaring op gebied van bedrijfsadvies, belastingen en administraties. Kijk op onze website en meld je aan voor een gratis adviesgesprek!

Er zijn bepaalde producten waar de aftrek niet op geldt, waarop precies kun je lezen op de website van de belastingdienst .

Maar het komt ongeveer op het volgende neer: als de investering alleen bedoeld is voor zakelijk gebruik (echt een pure bedrijfsinvestering), dan valt het onder kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Hier zijn dan nog uitzonderingen op voor wanneer je van jezelf of een direct familielid iets overkoopt.

Sinds de corona uitbraak zijn veel ondernemers vanuit huis aan het werken, dit betekend dat de online- en thuis-werk omgeving in vele gevallen moest worden ge-upgrade. Dit valt in de meeste gevallen onder de KIA. Dus ook bijvoorbeeld een sneller internet pakket bij jou thuis, of de aanschaf van een nieuwe bureau stoel voor je thuiskantoor kunnen via de KIA gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Heb je nou vragen over of jij in aanmerking komt of hoe dit allemaal in zijn werk gaat? Wacht dan niet en neem contact met ons op! Bel naar 020 2610723 of mail naar info@sfaa.nl. We helpen je graag.