Berichten

Korting op investeringen: De BIK uitgelegd!

In de blog over de wijzigingen in de belastingen en de subsidies van 2021 hebben wij al kort verteld over de BIK, ook wel de baangerelateerde investeringskorting genoemd.  In deze blog zullen wij dieper ingaan op wat de BIK precies inhoudt en hoe jij hier als ondernemer gebruik van kunt maken!

Wat is de BIK?

De BIK (baangerelateerde investeringskorting) is een regeling getroffen door de overheid om investeren in deze crisis periode aantrekkelijker te maken, dit heeft natuurlijk als doel het draaiende houden van de economie. De tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bij grote investeringen tot 5 miljoen euro een korting van 3.9% gegeven wordt, ga je over de 5 miljoen euro met je investering dan krijg je een korting van 1.8% vanaf de 5 miljoen euro. Denk bij een grote investering bijvoorbeeld aan de aanschaf van nieuwe machines, nieuwe bestelbussen, computer systemen of zonnepanelen voor het bedrijf.

Hoe werkt de korting?

De korting geldt voor alle grote investeringen, maar wanneer is een investering een grote investering? Dit geldt voor investeringen van minimaal €1.500 per bedrijfsmiddel met een totaal minimaal investeringsbedrag van €20.000 per aanvraag. Je mag maximaal 4  van deze aanvragen doen per jaar.

De korting geldt voor investeringen in 2021 en 2022, om hier van te kunnen profiteren moet de investeringsbeslissing minimaal na 1 oktober 2020 zijn genomen. De volledige betaling moet plaatsvinden in 2021 of 2022 en het bedrijfsmiddel moet maximaal binnen 6 maanden in gebruik worden genomen.

Je komt in aanmerking voor de BIK bij het doen van nieuwe investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen. Hiervoor gelden dezelfde specificaties als bij de KIA regeling, lees hierover meer in deze blog!

Voorbeeld voor het inzetten van de BIK

Stel je schaft met je onderneming nieuwe bestelbusjes aan, deze busjes kosten €7.000. Dan moet je om in aanmerking te komen 3 busjes van ieder €7.000 moeten aanschaffen.  Zo kom je op een totaal aanschafbedrag van €21.000 uit. Je ziet dat de prijs per bedrijfsmiddel boven de €1.500 en de totale aanvraag boven de €20.000 is.

De korting die je in dit geval zal ontvangen is 3.9% van de €21.000, dit komt neer op €819. Doordat de investering binnen de grens van de KIA valt kom je ook in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Lees hieronder het rekenvoorbeeld bij combineren van de kortingen.  

Combineren van de korting!

Komt een investering ook in aanmerking voor de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), de MIA (Milieu investeringsaftrek) of de EIA (energie investeringsaftrek) dan is combineren van de korting mogelijk! Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van elektrische bestelauto’s, hierdoor kom je voor zowel de BIK als de KIA en MIA in aanmerking. Een dergelijke investering kan er dan als volgt uitzien:

Een investering van €75.000 voor de elektrische bestelauto’s, hiervoor gelden de volgende regelingen:

 • BIK 3.9%
 • KIA 5.5%
 • MIA 9%

Dit geeft een gezamenlijke korting van 18.4%, wat neer komt op €13.800 korting over de €75.000 die geïnvesteerd wordt.

Hoe kan in een BIK verklaring aanvragen?

De BIK kan vanaf 1 september 2021 worden aangevraagd bij de RVO, met deze BIK verklaring kun je de toegekende korting verrekenen met de af te dragen loonheffing. De korting zal met terugwerkende kracht gelden met ingang vanaf 1 januari 2021. Vragen over of je in aanmerking komt voor de BIK of hoe je dit moet aanvragen? Neem contact met ons op! Wij helpen je graag verder. Mail naar info@sfaa.nl of bel naar +31 20-2610723.

Hoe maakt u gebruik van de regelingen voor duurzaamheidsinvesteringen?

Investeert u in duurzaamheid in uw bedrijf? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA)  of de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ook is er dan de mogelijkheid om uw bedrijfsmiddel willekeurig af te schrijven.  Komt u in aanmerking hiervoor?

Vereisten

De Milieu-investeringsaftrek en Energie-investeringsaftrek zijn regelingen die de mogelijkheid bieden om investerings- of afschrijvingskosten in mindering te brengen op de fiscale winst. echter mag u per investering slechts één van beide regelingen gebruiken. Wel kunt u de MIA gebruiken in combinatie met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Om gebruik te maken van deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • Het bedrijfsmiddel is niet 2e hands aangekocht;
 • De investering is minimaal €2500 per bedrijfsmiddel;
 • Binnen 3 maanden na de investering maakt u hiervan melding bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

De bevestiging van de aanmelding bij de RVO moet bewaard worden in de administratie. De wetgever gaat ervan uit dat u het bedrijfsmiddel gelijk in gebruik neemt, als dit niet zo is gelden er speciale regels.

Milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving

De MIA stelt u in staat om tot 36% van de waarde van uw bedrijfsmiddel in mindering te brengen op de fiscale winst. Het percentage dat voor u van toepassing is, is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid. Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet het bedrijfsmiddel voorkomen op de milieulijst. De lijst omvat uiteenlopende productiemiddelen, gebouwinvesteringen en procesinvesteringen.

De VAMIL stelt u in staat om een investering op ieder willekeurig moment af te schrijven met een maximum van 75% van de aanschafwaarde. Door de versnelde afschrijving vermindert u de fiscale winst.

De MIA en VAMIL kunt u combineren, beide maken ze gebruik van dezelfde milieulijst. De milieulijst wordt ieder jaar opnieuw uitgegeven door de RVO.

Energie-investeringsaftrek

De EIA is bedoeld voor alle energiebesparende bedrijfsmiddelen en voor duurzame energie. Van bedrijfsmiddelen waarvoor u deze regeling gebruikt mag u in het jaar van aanschaf naast de afschrijving 41,5% extra aftrekken van de fiscale winst. Om in aanmerking te komen moet aan één van de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst of;
 • Er is sprake van een besparing van energie of fossiele brandstoffen die voldoet aan de besparingsnorm of;
 • De kosten van energie-advies (onder bepaalde voorwaarden).

Voor de milieulijst wordt gebruik gemaakt van de volgende categorieën:

 • Gebouwen;
 • Processen;
 • Transportmiddelen;
 • Duurzame energie.

Kunnen wij u helpen?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor bovenstaande regelingen? Of wilt u weten hoe de regelingen voor u kunnen uitpakken? SFAA is ervaren in het implementeren en uitvoeren van de regelingen. Bel ons op 020-2610723 of mail ons op info@sfaa.nl.Hoe maakt u gebruik van de regelingen voor duurzaamheidsinvesteringen?