Berichten

Wat is Factoring en wat zijn de voor/nadelen?

De term factoring, je hebt hem misschien al eens voorbij horen komen. Maar wat houdt dit precies in? En misschien nog wel belangrijker, wat zijn de voor en nadelen? In deze blog zullen we dat aan je uitleggen!

Wat is factoring?

Factoring is een alternatieve vorm van financiering voor ondernemers. Je verkoopt namelijk jouw openstaande facturen aan een factoring bedrijf,  dit bedrijf betaalt jou direct voor deze openstaande facturen waardoor je niet op de betalingstermijn hoeft te wachten.

Hier staat vaak tegenover dat het factoring bedrijf een percentage van de factuur voor zichzelf houdt (of een vast bedrag per factuur, dit hangt af van het bedrijf).

Voordelen van factoring

Als je eigenaar bent van een bedrijf dan komt het je ongetwijfeld bekend voor dat een klant aan wie jij je product of dienst geleverd hebt niet snel betaald. Zo heb je een betalingstermijn die gemiddeld op 31 dagen ligt in Nederland. (exact)

Deze betalingstermijn kan worden overgeslagen wanneer je je facturen aan een factoringsbedrijf verkoopt, zo heb je soms al binnen 24 uur je geld op je rekening.

Hiermee heb je ook het risico van wanbetalers vermeden, want ondanks de betalingstermijn zal je vast gemerkt hebben dat sommige bedrijven hier geen rekening mee houden, en je laten wachten op je zuurverdiende geld.

Hierdoor wordt de liquiditeit van je onderneming verhoogd, je krijgt immers vrijwel direct betaald voor je geleverde diensten/producten.

Dit klinkt allemaal als muziek in de oren van de ondernemer, maar hier zit natuurlijk ook nog een keerzijde aan.

Nadelen van factoring

Het grootste nadeel aan factoring is dat je een gedeelte van het factuurbedrag moet inleveren aan het factoring bedrijf. Meestal bestaande uit een vooraf afgesproken bedrag of een percentage van het factuurbedrag.

Hierdoor lever je dus een gedeelte van de winst die je met jouw onderneming maakt in voor een stukje veiligheid en snelheid van de betaling.

Een ander nadeel is dat het factoringsbedrijf geen rekening houdt met de relatie tussen jou en de klant ze hanteren de betalingstermijn en luisteren niet naar de klant wanneer deze bijvoorbeeld niet aan de termijn kan voldoen.

Klanten kunnen dit natuurlijk als een nadeel ervaren omdat het een minder persoonlijke aanpak is dan ze gewend zijn.

Is het voordelig voor mijn onderneming?

Dit hangt compleet af van je situatie, ben je hard aan het groeien met je bedrijf en heb je hierdoor een hoge behoefte aan liquiditeit dan kan factoring erg voordelig zijn. Maar hechten klanten veel waarde aan het persoonlijke contact en begrip dan kan factoring zorgen voor vertrek van klanten, waardoor het nadelig kan uitpakken.

Op papier kan factoring er dus erg voordelig uitzien, maar bekijk de situatie goed en bepaal aan de hand daarvan of het voordelig genoeg is voor jouw onderneming.

Hulp nodig bij het bepalen of dit een verstandige stap is voor jouw onderneming of misschien wel over een heel ander onderwerp? Neem contact met ons op! SFAA is here to help. Je kunt altijd een gratis sparsessie met een van onze financiële rekenwonders aanvragen! Direct iemand spreken? Bel dan naar

Kredietverzekeringen, wat moet u weten?

Deze week in onze blog: Kredietverzekeringen, wat moet u weten?

“Uit onze administratie is gebleken dat de volgende factuur/facturen nog niet is/zijn betaald.”

Komt dit u bekend voor? Betalingen van klanten niet ontvangen? Waarom zou u dit risico aangaan, terwijl u dit risico ook zou kunnen mijden? Door een kredietverzekering af te sluiten, weet u zeker dat u uw geld terugkrijgt. Wilt u weten hoe? U leest het in deze blog.

Kredietverzekeringen, wat zijn dat?

Stel dat u een factuur stuurt naar uw klant, maar geen betaling ontvangt. Om te voorkomen dat u uw geld nooit meer krijgt, kunt u een kredietverzekering afsluiten. Uw verzekeraar zal dan het geld aan u betalen. Let op: het afsluiten van een kredietverzekering heeft enkel nut als u zakelijke klanten heeft.

Wat voor soorten kredietverzekeringen zijn er?

Er zijn een aantal soorten kredietverzekeringen, waar u de meest geschikte voor uzelf uit kunt kiezen. Ontvangt u af en toe een groot bedrag van uw klanten? Dan is de verzekering per transactie het meest geschikt voor u. Heeft u een bepaalde klant van wie u vaak een groot bedrag ontvangt? Dan kunt u het beste kiezen voor de verzekering per debiteur.
Bent u een ondernemer die internationaal handelt? Dan past een kredietverzekering per land het beste bij u. Zou u toch liever willen gaan voor een volledig pakket? Dat kunt u het beste kiezen voor een omzetverzekering. Uw hele omzet wordt hierbij gedekt tegen alle klanten die niet betalen.

Wat zijn de kosten van een kredietverzekering?

Voor een kredietverzekering betaalt u een premie over uw omzet. Zoals vermeld, zijn er diverse soorten kredietverzekeringen. De premie die u betaalt over de kredietverzekering, hangt dan ook af van de soort verzekering die u heeft gekozen. Bij het bepalen van de premie kijkt de verzekeringsmaatschappij onder andere naar:

  • omzetvolume
  • aantal debiteuren
  • het gedekte percentage bij schade-uitkering
  • vestigingsland van de debiteuren
  • de hoogte van uw eigen risico

Waar moet u zich aan houden?

Een verzekeraar zal u niet zomaar een verzekering aanbieden. U moet als verzekerde een aantal verplichtingen nakomen. Om hier een aantal voorbeelden van te noemen: er is sprake van een kredietlimiet die door de verzekeraar wordt gehanteerd en u dient duidelijke afspraken te maken met uw afnemer over onder andere de betalingsvoorwaarden. Ook dient u uw verzekeraar zo spoedig mogelijk te informeren als uw afnemer niet op tijd betaalt.

Waar kunt u aankloppen voor het aanvragen van een kredietverzekering?

Er zijn diverse commerciële aanbieders van kredietverzekeringen. Daarnaast bieden ook banken vaak een kredietverzekering aan en zijn er ook brancheverenigingen bij wie u kunt terecht kunt.

Exportkredietverzekering

Bij bijvoorbeeld grote transacties of bij landen die minder stabiel zijn, kan het weleens voorkomen dat een exportkredietverzekeraar geen dekking kan bieden. Een optie voor u in dit geval is om de exportkredietfaciliteit van de Nederlandse staat te bekijken. Via deze weg kunt u zich dan laten verzekeren. Bekijk de website Rijksoverheid.nl voor meer informatie hierover.

Tot slot

Wilt u meer inzicht over u openstaande debiteuren? Of zou u hier graag advies over willen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! SFAA helpt u graag om zo efficiënt mogelijk te ondernemen! U kunt ons bellen op het nummer 020-2610723 of u kunt mailen naar info@sfaa.nl.

Importeren uit EU-landen, waar moet u op letten?

Goederen en diensten uit het buitenland inkopen is tegenwoordig heel gewoon. Maar veel ondernemers die dit doen, weten niet precies wat hier de regels voor zijn. SFAA heeft het voor u uitgezocht en beantwoordt daarom in deze nieuwe blog de vraag: Importeren uit EU-landen, waar moet u op letten?

Btw

Bij het importeren van goederen uit andere EU-landen bent u de afnemer. Vaak brengt de leverancier 0% btw in rekening en moet u Nederlandse btw betalen. Indien u daarentegen diensten afneemt uit een andere EU-land, bent u degene naar wie de btw wordt verlegd (“VAT reverse charge”). Zowel in het geval van goederen als diensten berekent u de btw aan de hand van de Nederlandse tarieven. Deze geeft u aan in uw aangifte. Het is overigens ook mogelijk om de btw gelijk als voorbelasting af te trekken, mits de goederen of diensten worden gebruikt als belaste omzet. U draagt de btw dus af én vraagt deze terug in dezelfde aangifte, waardoor u onder de streep op 0 uitkomt.

Als we hebben het over de diensten, dan gelden er een aantal uitzonderingen. Ook bij de goederen is er sprake van bijzondere situaties.

Handig om te weten: intracommunautaire verwerving. Zo worden de transacties genoemd waarbij  goederen of diensten worden ingekocht uit een andere EU-land en waar btw over wordt betaald in Nederland.

Geen btw-aangifte

Bent u een rechtspersoon en geen ondernemer? Of bent u een ondernemer die alleen vrijgestelde prestaties levert of die gebruikt maakt van landbouwregelingen? Dan doet u geen btw-aangifte. Lees hier wat u wel moet doen: drempelbedragen.

Vreemde valuta

Indien u een factuur ontvangt in een vreemde valuta, zoals de Britse Pond, dan moet u bij uw btw-aangifte het bedrag omrekenen naar euro’s. Voor goederen gebruikt u de laatst genoteerde verkoopkoers van de factuurdatum. Maar stel dat u na de 15e dag van de maand een factuur ontvangt waarvan de dienst een maand ervoor was geleverd, dan gebruikt u de koers van die 15e dag. Voor diensten geldt: gebruik de verkoopkoers van de factuurdatum of gebruik het uiterlijk toegestane uitreikdatum van de factuur (15e dag van de maand na de maand waarin de dienst is afgerond). Voor intracommunautaire diensten: maak gebruik van de verkoopkoers van het moment waarop de dienst is geleverd.

Administratie

U dient te beginnen met het bijhouden van dezelfde gegevens als bij het inkopen binnen Nederland. Echter, zoals eerder genoemd zijn er een aantal bijzondere situaties en uitzonderingen. Bekijk hiervoor deze eerdergenoemde linkjes, onder het kopje btw.

Als u een rechtspersoon bent die goederen inkoopt uit andere EU-landen, dan houdt u uw administratie bij als een intracommunautaire verwerving (ICV). Weet u niet zeker of u hieronder valt? Gebruik dan dit hulpmiddel.

Valt u hier wel onder, dan is het bijhouden van aantekeningen (gekregen facturen en uitgaven die zijn gedaan voor ICV) noodzakelijk. Zorg ervoor dat de volgende aspecten aanwezig zijn op de facturen:

  • Datum en factuurnummer
  • Naam adres en btw-identificatienummer van de leverancier
  • Goede omschrijving van de goederen die geleverd zijn
  • Het bedrag opgesplitst in nieuwe vervoersmiddelen, accijnsgoederen en overige goederen
  • Btw-bedrag

Aangifte doen

Bij diensten geldt: als het gaat om een intracommunautaire dienst, dan geeft u dit in het tijdvak aan waarin u de dienst heeft ontvangen. Voor de overige diensten maakt u gebruik van de factuurdatum of de 15e dag van de maand, waarvan u de dienst al in de maand ervoor had ontvangen.
Hierbij is ook een uitzondering op doorlopende diensten. Indien u doorlopende diensten afneemt die langer dan een jaar duren, betaalt u de btw per jaar, over dat deel van de dienst dat aan u is geleverd in dat jaar. De btw over de dienst hoort in dit geval wel naar u verlegd te zijn.
Is er bij u sprake van een fiscale eenheid? En doen u voor alle ondernemingen één btw-aangifte? Dan bent u verplicht om een extra formulier in te vullen.

Btw terugvragen

Is er aan u geen 0 % tarief in rekening gebracht en de btw niet verlegd, maar staat er een btw-bedrag op de bon of factuur? Dan is het mogelijk om de btw terug te vragen via de Nederlandse Belastingdienst indien er sprake is van in een ander land betaalde btw waarvan u geen buitenlandse btw-aangifte heeft gedaan en waarvan u de btw mag aftrekken als voorbelasting. Dit is een tijdrovend proces, dat pas de moeite waard is als u honderden euro’s terug kunt krijgen. Bovendien verschilt het per land waarvan u wel en niet de btw kunt terugkrijgen.

Eveneens is de btw aftrekbaar in uw buitenlandse aangifte, mits u verplicht bent om aangifte in het buitenland te doen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u veel verkoopt aan consumenten in het betreffende land.

Tot slot

Wilt u meer informatie over het importeren van goederen en diensten uit andere EU-landen? Of heeft u hulp nodig bij het inrichten van uw administratie? Of zou u de aangifte van btw willen uitbesteden? SFAA is ervaren in internationale handel en helpt u graag! U kunt ons bellen op het nummer 020-2610723 of een mail sturen naar info@sfaa.nl.

Tips tegen wanbetalers

4 tips tegen wanbetalers

Uit onderzoek is gebleken dat 86 procent van de kleine ondernemers soms te laat betaald krijgt. Wij geven u in deze blog 4 tips tegen wanbetalers.

Tip 1 vooruitbetaling

U kunt als ondernemer vragen om een vooruitbetaling. Hoe raar dat vroeger ook klonk, het wordt steeds gangbaarder om ernaar te vragen. Hierbij hoeft het niet noodzakelijk te gaan om een vooruitbetaling van het gehele bedrag. Zo kunt u bijvoorbeeld de optie voorleggen om een kwart of de helft van het factuurbedrag te laten betalen. Handige tip: neem het kopje “vooruitbetalingen in bepaalde situaties” op in de algemene voorwaarden. Mocht een toepasselijke situatie zich voordoen, dan staat u sterker omdat u daarop kunt terugvallen.
Een van de nuttige tips om wanbetalers tegen te gaan.

Tip 2 Afspraken op papier zetten

Hoe vanzelfsprekend het ook klinkt, het komt nog steeds vaak voor dat er mondelingen afspraken worden gemaakt. Het is belangrijk om alles wat u als ondernemer gaat doen en uw tarieven zwart op wit vast te leggen. Mocht een wanbetaler een poging wagen om er onderuit te komen, dan heeft u in ieder geval geldig bewijs. Overigens kan het noteren van wijzigingen van afspraken ook zeer van belang zijn.
Een simpele tip om wanbetalers minder ruimte te geven om betalingen te ontkomen.

Tip 3 Juiste adressering

Wanbetalers maken gebruik van een veelvoorkomende truc: de wanbetaler beweert dat de opgestuurde factuur bij een verkeerde afdeling terecht is gekomen. In het verlengde hiervan verzoekt de wanbetaler om een creditfactuur op te sturen, zodat de administratie weer kloppend kan worden gemaakt. Nadat deze factuur eenmaal is gestuurd, is de kans enorm klein dat de factuur nog wordt betaald. Zorg er dus voor dat het juiste factuuradres zorgvuldig wordt opgenomen in het contract.

Tip 4 Eigendomsvoorbehoud

Het komt wel eens voor dat er spullen zijn geleverd aan een klant die failliet gaat, zonder dat de factuur is betaald. De geleverde goederen kunnen worden gebruikt om de schuldeisers te betalen. Hiervoor is het wel belangrijk dat u met de klant een eigendomsvoorbehoud overeen bent gekomen. Dit zou u uiteraard wel moeten kunnen aantonen, via bijvoorbeeld de algemene voorwaarden.

In de praktijk blijkt het niet gemakkelijk te zijn om dit te eisen. Recent voorbeeld hiervan is de V&D. De V&D had in de leveringsvoorwaarden opgenomen dat ze na levering van goederen al eigenaar zijn. Vele kleine leveranciers liepen hierdoor 5 tot 10 miljoen euro aan schade op.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over ondernemen? Neem vooral contact op met SFAA! Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 020-2610723 of u kunt mailen naar info@sfaa.nl.

4 tips tegen wanbetalers