Berichten

Meer verdient in 2020 dan verwacht? Let op met de aanslag inkomstenbelasting!

Heb je aan het begin van de coronacrisis door een vermindering in de inkomsten de belastingdienst verzocht om een vermindering van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting? Dit betekend dat dat je in het afgelopen jaar minder belasting hebt betaald. Maar is dit wel terecht?

Heb je gedurende het jaar toch wat meer inkomsten gegenereerd dan je aanvankelijk had ingeschaald, en hierdoor misschien zelfs weer winst gedraaid in de afgelopen maanden? Bijvoorbeeld doordat je ondanks de corona-maatregelen misschien weer meer bent gaan verkopen. Dan kan het zijn dat de voorlopige aanslag inkomstenbelasting niet meer voldoet aan de huidige stand van zaken.

Een nadeel aan het maken van meer winst is dat je waarschijnlijk te weinig inkomstenbelasting hebt betaald. Dit betekend dat je voor de definitieve aanslag inkomstenbelasting wellicht moet bijbetalen. Hierbij loop je het risico dat je 4% belastingrente moet bij betalen, en dat wil natuurlijk niemand.

Wanneer je denkt dat dit het geval is bij jouw onderneming is het een verstandige keuze om je voorlopige aanslag te (laten) controleren. Door dit te doen kun je, mocht dit nodig zijn, de belastingdienst verzoeken om de aanslag opnieuw bij te stellen. Zo voorkom je dat je bij de definitieve aanslag moet bij betalen, eventueel zelfs verhoogd met 4% belastingrente.

 Hierdoor is het ten zeerste aan te raden om dit te controleren wanneer jij het gevoel hebt dat je te weinig belasting hebt betaald in 2020.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op! SFAA geeft jou altijd een realtime overzicht in de stand van zaken, wij kunnen je dus ook hierbij helpen! Bel naar +31 20-2610723 of mail naar info@sfaa.nl, we are here to help.

Wijzigingen box 3 in 2017

Wijzigingen box 3 in 2017

 Voor uw inkomstenbelasting werkt de belastingdienst met drie boxen:

 • Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning
 • Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
 • Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

In box 3 is per 1 januari 2017 veel veranderd. De wijziging is gunstig voor wie weinig vermogen heeft en ongunstig voor wie meer vermogen heeft. Het omslagpunt ligt ongeveer bij een vermogen van € 300.000. In deze blog leggen we uit dat dat voor u betekent.

De wijzigingen van box 3

Ten eerste is de belastingvrije voet, het vermogen dat u mag hebben zonder dat u er belasting over hoeft te betalen, omhoog gegaan van € 24.437 in 2016 naar € 25.000 in 2017 (voor fiscaal partners geldt het dubbele).

De grootste wijzigingen zijn in het deel waar u belasting over betaald, dus boven de heffingsvrije voet.. Tot vorig jaar viel iedereen in eenzelfde regeling waar de belastingdienst ervan uit ging dat een rendement van 4% voor iedereen haalbaar zou zijn. Over die 4% werd dan vervolgens 30% belasting geheven wat neerkomt op 1,2% over het belastbaar vermogen.

Vanaf 2017 wordt er onderscheid gemaakt in drie schijven:

 1. Een belastbaar vermogen tot €75.000,-
 2. Een belastbaar vermogen tussen de €75.000,- en €975.000,-
 3. Een belastbaar vermogen boven de €975.000,-

In deze 3 schijven maakt de belastingdienst een verondersteld onderscheid tussen sparen en beleggen, en gaan ze ervan uit dat het rendement op beleggen hoger is. Voor sparen wordt er uitgegaan van een rendement van 1,63% en voor beleggingen van 5,39%. Dit is de grondslag voor de 30% belasting die geheven wordt, dit percentage is ongewijzigd in 2017.

Aangezien de belastingdienst het ook aannemelijker vindt dat mensen met meer vermogen meer beleggen in plaats van sparen is er een opdeling gemaakt per schijf tussen sparen en beleggen, deze ziet er als volgt uit gecombineerd met de veronderstelde rentes van 1,63% (sparen) en 5,39% (beleggen):

 1. Schijf 1: 67% sparen en 33% beleggen wat neerkomt op 2,871% gemiddeld rendement
 2. Schijf 2: 21% sparen en 21% beleggen wat neerkomt op 4,6% gemiddeld rendement
 3. Schijf 3: 100% beleggen met een verondersteld rendement van 5,39% gemiddeld rendement

Rekenvoorbeeld van de belastingdienst

U bent alleenstaand en hebt € 1.250.000 vermogen. U hebt geen schulden.  Uw grondslag sparen en beleggen is dan € 1.250.000 – € 25.000 heffingsvrij vermogen = € 1.225.000.  Wij berekenen uw voordeel aan de hand van de schijven in box 3.  Volgens de Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017,  valt € 75.000 in de 1e schijf,  € 900.000 in de 2e schijf en  € 250.000 in de 3e schijf.

Schijven in box 3 Totaalbedrag in schijf Verdeling bedrag in schijf Percentage Voordeel
1 € 75.000 67% x € 75.000 =

€ 50.250

1,63% x € 50.250 €      819
1 € 75.000 33% x € 75.000 =

€ 24.750

5,39% x € 24.750 €   1.334
2 € 900.000 21% x € 900.000 =

€ 189.000

1,63% x € 189.000 €   3.081
2 € 900.000 79% x € 900.000 =

€ 711.000

5,39% x € 711.000 € 38.323
3 € 250.000 100% x € 250.000 =

€ 250.000

5,39% x € 250.000 € 13.475
Totaal voordeel box 3 € 57.032

(Met “voordeel” wordt het verondersteld rendement bedoeld, de grondslag voor de belasting)

De berekening van uw voordeel in de 1e schijf gaat zo: Voor 67% x € 75.000 = € 50.250 geldt het percentage van 1,63%. Uw voordeel is dus 1,63% x € 50.250 = € 819.

Voor 33% x € 75.000 = € 24.750 geldt het percentage van 5,39%. Uw voordeel is dus 5,39% x € 24.750 = € 1.334.

Uw voordeel in de 1e schijf is in totaal € 2.153 (€ 819 + € 1.334).

De berekening van uw voordeel in de 2e schijf gaat zo: Voor 21% x € 900.000 = € 189.000 geldt het percentage van 1,63%. Uw voordeel is dus 1,63% x € 189.000 = € 3.081.

Voor 79% x € 900.000 = € 711.000 geldt het percentage van 5,39%. Uw voordeel is dus 5,39% x € 711.000 = € 38.323.

Uw voordeel in de 2e schijf is in totaal € 3.081 + € 38.323 = € 41.404.

De berekening van uw voordeel in de 3e schijf gaat zo: Voor 100% van € 250.000 = € 250.000 geldt het percentage van 5,39%. Uw voordeel is dus 5,39% x € 250.000 = € 13.475.

De berekening van de belasting over uw voordeel in box 3 gaat zo: Uw voordeel in box 3 is in totaal € 2.153 + € 41.404 + € 13.475 = € 57.032. U betaalt over dit voordeel 30% belasting = € 17.110.

Persoonlijk advies over uw vermogen

Wilt u persoonlijk advies over uw vermogen? Dan kun je ons bereiken op 020-2610 en vragen naar Karin Schuring of stuur een mail aan karin@sfaa.nl. Zij kan u er alles over vertellen.

Wist u dat SFAA nu ook gratis templates aanbiedt?

Wist u dat SFAA nu ook gratis templates aanbiedt?

Kost het u veel tijd om diverse fiscale overeenkomsten of verzoeken op te stellen? SFAA helpt u graag bij het vergemakkelijken en versnellen van uw werk, zodat u nog meer plezier kunt hebben van het ondernemen!

Op onze website vindt u onder het kopje ‘Over ons’ de veel gestelde vragen. Als u daarop klikt en vervolgens naar het kopje ‘Gratis templates’ gaat, dan ziet u een overzicht van alle templates die u bij ons kunt opvragen, gesorteerd op categorie.

De templates

De templates die wij aanbieden zijn verdeeld over 17 categorieën. Onder elke categorie staan verschillende templates die erg handig kunnen zijn! Wij bieden bijvoorbeeld diverse templates aan met betrekking tot het oprichten van een B.V. zoals een aandeelhoudersovereenkomst. Ook bieden wij templates aan voor aangiftes en verzoeken naar de belastingdienst toe, bijvoorbeeld: verzoek om kwijtschelding of verzoek om uitstel van betaling. Daarnaast zijn er templates beschikbaar die vallen onder de categorie lenen, of werk en personeel. Templates met betrekking tot BTW / IB / Vpb kunt u ook aanvragen via onze website. Kortom, u zult mogelijk alle templates terugvinden waar u naar opzoek bent. Neem dus gerust een kijkje op onze website.

Hoe kunt u een template opvragen? Simpel! Stuur een email naar info@sfaa.nl. Vermeld in de email de naam van de template en tot welke categorie deze behoort. Wij zullen de template per mail terugsturen.

SFAA helpt u graag als u nog vragen heeft over de templates. Voor al uw vragen kunt u bellen naar het nummer 020-2610723 of een email sturen naar info@sfaa.nl.

Bedrijfsvorm kiezen, welke past het best bij u?

Bedrijfsvorm en belastingregimes, kiezen tussen de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? SFAA zocht het uit!

U moet een bedrijfsvorm kiezen, er wordt nog regelmatig beweerd dat de besloten vennootschap interessanter is bij hogere winsten dan een ondernemer die voor de inkomstenbelasting gekwalificeerd wordt. Maar is dat ook zo?

Als ondernemer die voor de inkomstenbelasting wordt gekwalificeerd heeft u namelijk recht op ondernemersaftrekposten zoals:

 • zelfstandigenaftrek
 • startersaftrek

Verder heeft u als ondernemer ook recht op de aftrekpost Mkb-winstvrijstelling.

Zelfstandigenaftrek

Inmiddels al heel wat jaren is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag dat niet eens wordt geïndexeerd. Net als in 2015 bedraagt het bedrag van deze aftrekpost in 2016: € 7.280. Ook de systematiek blijft hetzelfde: het bedrag wordt in mindering gebracht op de winst. Iemand heeft recht op de zelfstandigenaftrek als hij als ondernemer voor de inkomstenbelasting kwantificeert. Hier wordt gekeken naar bijvoorbeeld of de onderneming winst maakt? Hoe zelfstandig de onderneming is? Hoeveel tijd steek je in de onderneming? Wie zijn de opdrachtgevers? Voldoe je aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar?

Startersaftrek

Een startende ondernemer heeft in beginsel recht op een verhoogde zelfstandigenaftrek, als hij of zij in de voorgaande vijf jaar minimaal een jaar géén ondernemer was én in de afgelopen vijf jaar niet meer dan tweemaal gebruik heeft gemaakt van de zelfstandigenaftrek. Dit betekent dat een startende ondernemer maximaal drie jaar van deze regeling gebruik mag maken. De startersaftrek bedraagt € 2.123 per jaar.

Mkb-vrijstelling

De mkb-vrijstelling is een aftrekpost op de winst. In tegenstelling tot de zelfstandigenaftrek is de mkb-vrijstelling geen vast bedrag maar een percentage van 14 procent. Bijvoorbeeld van een winst van € 100.000 minus ondernemersaftrekposten (van € 9.403) minus de mkb-vrijstelling (van € 12.684) zou je op een belastbaar bedrag uitkomen van € 77.913.

Is de bv interessanter?

Om u te helpen hebben wij een rekensom gemaakt. Neem nu bijvoorbeeld een winst als starter van € 100.000 in de IB-sfeer en als besloten vennootschap.

voorbeeld

In de berekening van de besloten vennootschap zijn wij uitgegaan van een salaris voor DGA van € 44.000 op jaarbasis. Verder hebben wij geen rekening gehouden met de heffingskortingen. Ook moet u rekening houden met zogenaamde opstartkosten zoals notariskosten bij een besloten vennootschap van ongeveer +/- € 2.000. Het totaal aan te betalen belasting is voor de ondernemer in de IB-sfeer € 31.960 en voor de besloten vennootschap € 39.373 en dat is een aanzienlijk verschil.

Meer informatie over welke bedrijfsvorm voor u interessant is?

Wilt u meer weten welke bedrijfsvorm bij u past, of heeft u andere vragen over ondernemen? Neem dan gerust contact met ons op! Bel ons op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nl.

 

Welke bedrijfsvorm past het best bij u?

Tips voor uw inkomstenbelasting (IB)!

De inkomstenbelasting staat weer voor de deur, in deze blog vertellen wij u hier over en wijzen wij u op tips en belangrijke aftrekposten.

Vanaf 1 maart staat de aangifte inkomstenbelasting (IB) voor u klaar.

Een algemene tip is om sommige kosten vooruit te betalen. Gaat u in 2016 een lager belastingtarief betalen, omdat u de AOW leeftijd bereikt? Of haalt u een drempelbedrag net niet? Dan kan dit een interessante optie zijn.

Daarnaast geldt dat als het inkomen in drie opvolgende jaren sterk varieert, kan middeling interessant zijn. Check dit zelf even op berekenhet.nl/middelen en zie snel of u wat terug krijgt.

Voor de inkomstenbelasting zijn uw vermogen en uw aftrekposten verdeeld in drie categorieën, deze worden boxen genoemd. Binnen iedere box geldt een apart tarief waartegen de inkomsten worden belast. De boxen zijn:

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Hieronder zijn staan de boxen kort uitgelegd met tips voor u, zodat u geen aftrekposten mist.

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

Hierin vallen onder meer de winst uit uw onderneming, loon, uitkering, pensioen, inkomsten als freelancer en het eigenwoningforfait. Kortom, alles wat u direct verdient plus het huis waarin u woont. Belangrijke aftrekposten binnen deze box zijn de reisaftrek openbaar vervoer en uitgaven voor inkomensvoorzieningen.

Heeft u uw hypotheek overgesloten? Dan heeft u wellicht recht op aftrek van de kosten hiervan. Dit kunnen onder andere afsluitings-, advies-, taxatie- en notariskosten zijn. Ook de lijfrentepremie is deels aftrekbaar, dit bedrag hangt af van uw inkomen.

Heeft u uw huis verhuurt? Bijvoorbeeld via Airbnb? Dat moet u 70% van de inkomsten aangeven als “inkomsten uit tijdelijke verhuur”. Hiervan mag u wel de kosten aftrekken, zoals wervingskosten, extra stookkosten en schoonmaakkosten. Vaste lasten mag u niet aftrekken.

Giften aan goede doelen? ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen, erkende goede doelen), mag u in sommige gevallen aftrekken. Eenmalige giften mag u aftrekken als deze tussen de 1% en de 10% zijn van de inkomens uit alle boxen bij elkaar met een minimum van € 60. Periodieke schenkingen mag u aftrekken als deze middels een speciaal formulier zijn aangegeven bij de belastingdienst. Doet u een schenking aan een goed doel zonder ANBI erkenning? Dan is deze niet aftrekbaar. Kijk hier na of de organisatie die u steunt een ANBI is. Vrijwilligerswerk is in bepaalde gevallen aftrekbaar als “gift in natura”. Voor culturele ANBI’s gelden deels andere regels.

Heeft u in 2015 een opleiding gevolgd? Dan kunt u ook deze kosten mogelijk aftrekken. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn dat de kosten niet worden vergoed door werkgever of ouders en dat u rekening houd met een niet-aftrekbare drempel van €250.

Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

Hierin vallen dividend en winst uit de verkoop van aandelen als u een meerderheidsbelang heeft. Een meerderheidsbelang heeft u als u, eventueel met uw fiscale partner, minimaal 5% hebt van bijvoorbeeld de aandelen van een BV of het stemrecht in een coöperatie of vereniging. Dit is voor iedere DGA het geval.

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Hierin vallen onder meer spaargeld, aandelen en een tweede woning. De belastingdienst gaat standaard uit van een rendement van 4%, exclusief heffingsvrij vermogen en ouderentoeslag. Heeft u een fiscale partner? Dan telt u zowel het vermogen als het heffingsvrije vermogen bij elkaar op.
Binnen deze box mag u schulden van de bezittingen aftrekken. Dit kan bijvoorbeeld een lening of rood staan bij de bank zijn. Hiervoor moet de totale schuld wel hoger zijn dan €3.000.

Is door een onderneming waarvan u aandelenbezit dividendbelasting afgedragen? Dan mag u deze in mindering brengen op uw eigen te betalen dividendbelasting.

Fiscaal partnerschap

Het is al eerder genoemd, het fiscaal partnerschap. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u getrouwd bent, een samenlevingscontract heeft of samen een kind heeft. Hier kunt u beoordelen of er sprake is van fiscaal partnerschap. Voordelen zijn onder meer dat u de aftrekposten gunstig mag verdelen en dat u het heffingsvrij vermogen bij elkaar op mag tellen. Een nadeel is onder andere dat sommige aftrekposten niet of minder snel van toepassing zijn op fiscale partners, zo wordt ook het drempelbedrag van giften aan ANBI’s bij elkaar opgeteld.

Tot slot

De inkomstenbelasting is een complex proces dat niet in één blog geheel te bespreken is, ook niet in tien blogs. Deze blog geeft dan ook een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten, zonder compleet te zijn. Een toegesneden advies voor uw situatie is alleen haalbaar in persoonlijk contact.

Wilt u hulp bij de inkomstenbelasting of deze geheel uitbesteden? Of wilt u advies over het fiscaal partnerschap? SFAA doet de inkomstenbelasting voor veel particulieren en ondernemers! Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar 020-2610723 of via mail op info@sfaa.nl.

 Tips voor uw inkomstenbelasting