Berichten

Investeren in vastgoed, privé of zakelijk?

Vermogen investeren in vastgoed om zo een extra inkomstenbron te realiseren is iets wat veel wordt gedaan tegenwoordig. Zo kun je panden kopen, opknappen en met winst verkopen. Of panden aankopen en vervolgens verhuren.

Doordat vastgoed steeds vaker als investering wordt gezien horen wij ook steeds vaker de vraag of investeren in vastgoed het beste middels privé of middels een vennootschap kan worden gedaan. Beide keuzes brengen risico’s met zich mee en hebben zowel voor- als nadelen. In deze blog zullen de voor- en nadelen van beide opties worden behandeld om jou meer inzicht te geven in wat het beste past in jouw situatie.

Investeren in vastgoed middels een vastgoed bv

Op het moment dat je investeert in vastgoed middels een zakelijke investering doe je dit veelal via een vastgoed bv die als een soort extra holding in je holdingstructuur zit. Je kunt het ook met je holding zelf doen, maar dit komt minder vaak voor. Je Investeert nooit met je werkmaatschappij, lees hierover meer in onze blog over holdings. Met je vastgoed bv of holding koop je de panden en sluit je indien nodig een hypotheek af bij de bank. Zakelijk investeren in vastgoed heeft een aantal voordelen.

Voordelen zakelijk investeren in vastgoed

 • Kosten zijn aftrekbaar van de belasting

Het grootste voordeel van een zakelijke investering in vastgoed is dat de gemaakte kosten van het bedrijf. Zoals verbouwingskosten of elke andere kosten die wordt gemaakt in zakelijk belang, kunnen worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting.

 • Hypotheekrente is aftrekbaar

Daarnaast is ook de hypotheekrente aftrekbaar van de winst van je onderneming, waardoor je nog minder belasting hoeft te betalen.

Dit zijn de grootste voordelen. Al komt de financiering uit het bedrijf geld er nog een ander voordeel. Er hoeft geen winst uit de onderneming worden opgenomen om de investering te maken, en dus ook geen dividendbelasting betaalt hoeft te worden. Dit omdat je het geld van onderneming naar onderneming schuift.

Nadelen zakelijk investeren in vastgoed

 • Winst wordt belast

De winst die wordt gemaakt door je vastgoed bv wordt belast zoals winst van een onderneming altijd wordt belast. Dit geldt voor zowel winst uit verkopen van panden als huur die wordt ontvangen. De huur wordt namelijk gezien als omzet, dus net als omzet belast.

 • Persoonlijke aansprakelijkheid

Afhankelijk van het contract wat je met de bank aangaat kun je ondanks dat je een zakelijke lening hebt alsnog persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. In het contract kan dan staan dat op het moment dat de onderneming de schulden niet kan betalen er aanspraak kan worden gemaakt op privévermogen.

Investeren in vastgoed met privé geld

Wanneer je investeert in vastgoed met privé geld komt er geen bedrijf aan te pas, je doet dit als particulier vastgoedbelegger. Je kunt dit bijvoorbeeld doen met je spaargeld, of op het moment dat je geld erft en het graag wilt investeren. Privé investeren in vastgoed heeft de volgende voor- en nadelen.

Voordelen privé investeren in vastgoed

 • Box 3

Privé investeren valt, als het incidentele basis is, in box 3. In box 3 wordt het complete vermogen belast, dit zijn alle bezittingen minus de schulden. Box 3 werkt met 3 schijven, afhankelijk van je totale vermogen wordt bepaald hoeveel belasting je moet betalen. Lees hier meer over hoe box 3 in elkaar steekt. Een voordeel hieraan is dat naast de vermogensbelasting die in box 3 moet worden betaald er geen verdere belasting betaald hoeft te worden. De winst uit huur kun je dus zien als netto-inkomen.

 • Onbelast verkopen

Omdat de panden al via box 3 als vermogen worden belast hoeft er verder geen belasting te worden betaald. Dit geldt ook op het moment dat je een pand verkoopt. Verkoop je je pand dus met overwaarde dan ontvang je deze overwaarde zonder dat je hier belasting over moet betalen. Je hebt dit immers al in box 3 moeten afdragen.

Nadelen privé investeren in vastgoed

 • Kosten zijn niet aftrekbaar

De kosten die je met een vastgoedonderneming kunt aftrekken kun je privé niet aftrekken.

 • Rentelasten ook niet aftrekbaar

Daarnaast zijn ook de rentelasten van de hypotheek niet aftrekbaar. Met je eigen huis is dit wel het geval, maar op het moment dat een pand als investering wordt gezien is dit niet mogelijk.

 • Persoonlijk aansprakelijk

Op het moment dat je als particulier investeert in vastgoed ben je altijd privé aansprakelijk. Mocht je de hypotheek niet meer kunnen betalen, dan kan de bank aanspraak maken op je eigendommen.

Let op, vermijd box 1!

Op het moment dat je privé geld investeert in vastgoed moet je oppassen dat het wel in box 3 wordt belast. Het wordt namelijk in box 3 belast omdat het wordt gezien als een investering op incidentele basis. Op het moment dat je je portefeuille uitbreidt, en dus meer bezig bent met het vastgoed, kan het worden gezien als ‘meer dan normaal vermogensbeheer’. ‘Meer dan normaal vermogensbeheer’ wordt in box 1 belast, je moet dan dus zowel in box 3 als in box 1 belasting betalen.

Op het moment dat met enkel eigen kennis en eigen arbeid de portefeuille wordt beheerd gaat de belastingdienst uit van ‘meer dan normaal vermogensbeheer’. Stel je knapt zelf de huizen op, adverteert vervolgens de huizen zelf, en op het moment dat er iets stuk is repareer je dat zelf. Dan wordt dat gezien als inkomsten uit arbeid en dus belast volgens box 1.

Zit je op het randje van ‘meer dan normaal vermogensbeheer’? Om dit te voorkomen kun je arbeid uitbesteden. Op het moment dat een portefeuille groter wordt kan er gekeken worden naar iemand die de gehele portefeuille beheert. Zo zorg je ervoor dat je enkel belasting in box 3 betaalt. De beheerder doet namelijk het werk voor de panden en deze factureert jou.

Conclusie

De voordeligste optie is afhankelijk van je prioriteiten en mogelijkheden. Op het moment dat je een goed lopende onderneming hebt kan het lonen om een vastgoed bv op te zetten. Zo kun je gemakkelijk met vermogen uit je onderneming investeren in vastgoed zonder dat je hier dividendbelasting over hoeft te betalen.

Heb je privé geld door bijvoorbeeld een erfenis of door te sparen, dan kun je dit als particulier beleggen in vastgoed. Hierbij moet je wel oppassen dat je niet in box 1 belast wordt.

Heb je vragen over hoe je kunt beleggen in vastgoed en welke optie voor jou het beste is. Neem dan contact met ons op. Je kunt een gratis adviesgesprek inplannen, zo kun je zien wat wij voor je kunnen beteken! Direct iemand spreken? Bel dan naar +31 20 26 10 723.

Box 3 uitgelegd, behoort het vermogen van jouw kind tot jouw vermogen?

De belasting in box 3, ook wel vermogensbelasting, is de belasting die betaald moet worden over het vermogen. Het vermogen bestaat uit al je bezittingen (een tweede huis, spaargeld, aandelen) minus je schulden. In deze blog lees je of het vermogen van bijvoorbeeld je kinderen ook meetellen bij je eigen vermogen, of dat je door hierin te schuiven belastingvoordeel kunt behalen. Ook lees je hoe de vermogensbelasting van box 3 middels het fictief rendement wordt berekend.

Wanneer betaal je vermogensbelasting?

Niet iedereen hoeft vermogensbelasting te betalen, zo geldt er voor iedereen een heffingsvrij vermogen, over dit vermogen hoef je dus geen belasting te betalen. Dit vermogen is sinds 2021 verhoogd naar €50.000, en bestaat dus uit al je bezittingen (aandelen, obligaties, tweede huis en spaargeld) min je schulden (bij bijvoorbeeld een bank, een webshop of een ander soort lening). Je eigenhuis valt onder box 1 en telt dus niet mee. Heb je een fiscaal partner dan geldt er een gezamenlijk vermogen van €100.000 als grens voor het betalen van vermogensbelasting.

Omdat het vermogen dagelijks kan fluctueren is besloten om een peildatum aan te houden om te bepalen hoeveel vermogen je hebt. De peildatum is 1 januari, het vermogen wat jij op 1 januari hebt is dus het vermogen dat wordt belast.

Hoe werkt box 3?

Blijf je onder de €50.000 euro met je totale vermogen dan betaal je geen belasting in box 3. Ga je hierboven dan gelden er verschillende tarieven. Heb je tussen de €50.000 en de €100.000 euro vermogen dan betaal je hierover 1.9% belasting. Er wordt op dat moment vanaf de €50.000 euro gerekend, heb je €60.000 euro dan betaal je dus maar 1.9% belasting over €10.000.

Tussen €100.000 en €1.000.000 geldt een vermogensbelasting percentage van 4.5% en op een vermogen hierboven een percentage van 5.69%. Dit komt door het fictief rendement. Hieronder lees je precies wat fictief rendement betekent!

Fictief rendement

Op het moment dat je geld verdient met je vermogen (dus wanneer je rendement behaalt met je aandelen of panden) betaal je hierover een hoger percentage aan de belastingdienst. Dit is een percentage wat vooraf is vastgesteld door de belastingdienst, ook wel het fictief rendement genoemd.

De belastingdienst heeft per schijf (er gelden 3 schijven in box 3) vastgesteld welk percentage van het vermogen wordt gespaard, en welk percentage wordt belegd. Ook wel de vermogensmix van het fictieve rendement genoemd. Of dit daadwerkelijk zo is maakt dus niet uit, de belastingdienst heet dit voor iedereen vastgesteld.

De belastingdienst gaat uit van de volgende vermogensmix:

 • In schijf 1 gaat de Belastingdienst uit van 67% spaargeld en 33% beleggingen;
 • In schijf 2 gaat de Belastingdienst uit van 21% spaargeld en 79% beleggingen;
 • In schijf 3 gaat de Belastingdienst uit van 100% beleggingen.

Over beleggingen moet je 5.69% afdragen aan de belastingdienst, over spaargeld moet 0.03% worden afgedragen. Dit zorgt ervoor dat de percentages per schijf verschillen en afhankelijk zijn van het fictief rendement. Of dit ook de daadwerkelijke verdeling is, is dus niet relevant voor de berekeningen van box 3.

De schijven werken op dezelfde manier als de schijven in box 1, je betaalt dus enkel het vermogen wat boven de schijf uitkomt in de volgende schijf. Stel je hebt een vermogen van 1.2 miljoen dan betaal je dus €200.000 in de bovenste schijf, €900.000 in de tweede schijf, en €50.000 euro in de eerste schijf van box 3.

Verder valt de ‘eerste’ €50.000 onder het heffingsvrije vermogen, en hierover hoeft geen belasting betaald te worden, en hoeft dus ook geen fictief rendement worden gerekend.

Dit zou betekenen dat je over 1,2 miljoen euro, waarvan €1.150.000 belastbaar is, je €16.380 moet betalen aan de belastingdienst (zie berekening hieronder).

berekening box 3

Moet je vermogensbelasting betalen over vermogen van je kind?

Kort gezegd, ja, je moet ook het vermogen van je kinderen optellen bij jouw vermogen. Maar hier zitten nog wel een aantal haken en ogen aan. De wet is als volgt: Op het moment dat je ouderlijk gezag hebt over een kind wat op 1 januari van het betreffende jaar jonger is dan 18 jaar ben je verplicht het vermogen van dit kind mee te nemen in je aangifte. Het heeft dus geen nut om een gedeelte van je vermogen verplaatsen naar je kind, het wordt alsnog bij jouw vermogen gerekend.

Ben je gescheiden, en heb je dus voor de helft ouderlijk gezag over het kind, dan ben je verplicht om de helft van het vermogen bij je eigen vermogen op te tellen. Je ex-partner is verplicht om de andere helft in zijn of haar aangifte te vermelden.

Vragen

Heb je vragen over hoeveel belasting jij moet betalen in box 3, over hoe je je vermogen kunt verdelen, of over een ander onderwerp? Neem contact met ons op! Je kunt bij SFAA een gratis adviesgesprek inplannen waarin wordt gekeken naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf. Zo kunnen wij samen groeien! Heb je een korte vraag of wil je graag iets over ons weten? Neem dan eenkijkje op onze website, of bel naar +31 20-2610723. SFAA is here to help!

Investeren in crypto, privé of zakelijk?

Het kan je niet zijn ontgaan, maar investeren in Bitcoin en andere crypto valuta wordt steeds
populairder. Ook wij krijgen steeds vaker de vraag vanuit klanten of het verstandig is om in
crypto te investeren. Investeren is nooit zonder risico, maar investeren in crypto brengt
andere risico’s met zich mee dan reguliere investeringen.
Wil je toch investeren in crypto dan is het verstandig om je te verdiepen in hoe je dit doet,
privé of zakelijk?

Is investeren in crypto verstandig?

Je hoort op het nieuws, via vrienden en op het internet heel veel goede berichten over
crypto. Iedereen lijkt rijk te worden van deze gedecentraliseerde valuta. Maar waar winnaars
zijn, zijn ook verliezers. Investeren neemt altijd een risico met zich mee, en dus ook
investeren in crypto is niet zonder risico.

De laatste maanden lijkt crypto steeds populairder te worden, maar dit neemt niet weg dat
de markt enorm volatiel is. Wil je investeren in crypto let dan op dat je in een laag moment
instapt en dat je goede checkt in welke crypto valuta je je geld investeert.
Ook is het belangrijk dat je alleen investeert met geld wat je kunt missen, wat natuurlijk
vanzelfsprekend is met investeren.

De volatiliteit van de crypto markt werd afgelopen week nog eens extra duidelijk toen Elon
Musk een tweet plaatste waarin hij vertelde dat Tesla geen Bitcoins meer zal accepteren als
betaalmiddel. Doordat Tesla ruim 1.2 miljard dollar aan Bitcoins heeft gingen veel mensen
uit angst voor het verkopen van deze portefeuille hun eigen Bitcoins verkopen, wat
resulteerde in een grote daling in een korte tijd. Zo is de Bitcoin in de afgelopen week
ongeveer 23% gedaald. Natuurlijk kan in dit ook de andere kant op werken op het moment
dat er positief wordt getweet over een munt. Dit maakt de crypto markt erg onberekenbaar.
Om antwoord te geven op de vraag is investeren in crypto verstandig? Dat hangt er vanaf af,
de volatiele markt zorgt ervoor dat je veel winst kunt pakken, maar ook makkelijk verlies
kunt maken. Je kunt je inlezen in de markt maar dit maakt onberekenbare dingen als de
tweet van Elon niet voorspelbaar. Investeer dus alleen met geld wat je kunt missen.

Privé of zakelijk investeren in crypto?

Als je wilt investeren in crypto valuta is de manier waarop je wilt investeren erg belangrijk.
Ga je dit met privé geld doen of via je onderneming? Op het moment dat je als VOF of
eenmanszaak investeert wordt dit via BOX 3 belast, dit wordt privé geboekt en is dus
hetzelfde als privé investeren.

Op het moment dat je met kapitaal uit je bv of nv gaat investeren is het belangrijk dat je
weet dat eventuele winst met je investeringen als winst van je onderneming wordt belast.
Dit belastingpercentage is een stuk hoger dan het percentage wat je in BOX 3 zou moeten
betalen. Maar dit is een probleem bij het gunstige scenario dat je winst maakt.
Maar je moet natuurlijk ook rekening houden met een slecht scenario, namelijk dat de
crypto bubbel knapt, alles zijn waarde verliest en jij je investeringen kwijt bent. In dat

scenario ziet de belastingdienst crypto als een ‘onzakelijke investering’. En deze investering
zal dan als privébesteding worden bestempelt.
Wat houdt dit in? Dit houdt in dat je verlies niet aftrekbaar is van de winst van je bv, en dat
je in het ergste geval over het opgenomen bedrag belasting moet betalen zoals je dat zou
moeten bij een privé opname uit je zakelijke rekening.

Stel je mislukte investering resulteert in een faillissement van je onderneming dan wordt het
faillissement gezien als een resultaat van onbehoorlijk bestuur, waardoor je persoonlijk
aansprakelijk gesteld wordt voor schulden, zoals de opgelopen belastingschuld.
Kort door de bocht, wil je investeren in crypto, doe dit dan niet zakelijk! Door de volatiliteit
van de markt is het een erg riskante investering die zowel goed als slecht kan uitpakken.
Maar door de extra nadelen die zakelijk investeren met zich mee brengt is een investering
uit het bedrijf in crypto niet aantrekkelijk.
Wil je dus investeren in Bitcoin of een andere crypto, doe dit met je privé geld.

Vragen?

Heb je vragen over dit of andere onderwerpen? Neem contact met ons
op. De financiële rekenwonders staan klaar om je te helpen bij dit soort vraagstukken. Mail
naar info@sfaa.nl , liever direct iemand spreken bel dan naar ons kantoor +31 20-2610723.

Geld over? Sparen of beleggen?

Stel je hebt geld over, wat moet je hier dan mee doen? Sparen of toch liever beleggen? Welke optie is het slimst, ook rekening houdend met de belasting die je moet betalen over dit vermogen. In deze blog lees je de voor- en nadelen van verschillende interessante opties.

Je kan meerdere dingen doen met je spaargeld. Denk hierbij aan: sparen, schulden aflossen, investeren of beleggen. Maar de vraag is natuurlijk. Wat levert het meeste geld op? En hoeveel belasting betaal je hierover?

Sparen
Laten we beginnen bij optie 1: Sparen. Sparen brengt weinig risico’s met zich mee. Een ander voordeel van sparen is dat je zo bij deze rekening kan, als je geld nodig hebt heb je het binnen enkele minuten opgenomen van je spaarrekening. Maar er zit natuurlijk ook een nadeel aan, het levert namelijk weinig op. Het levert weinig op omdat de rente momenteel nihil is en in sommige gevallen zelfs negatief. In theorie betekent dit dat je geld betaalt om je spaargeld bij de bank te mogen stallen.

Sparen is daarom op dit moment dan ook niet super voordelig. Wel is het handig om een potje op te bouten en dit op je spaarrekening te zetten. Zo kun je ten alle tijden onvoorziene kosten betalen vanuit je spaarrekening. De hoogte van je potje hangt af van je gezinssituatie en van de kans op onvoorziene kosten die voor kunnen komen.

Belasting over je spaargeld
Maar hoe zit het dan met de belasting die je betaalt over je spaargeld? Is dat niet ontzettend zonde van je geld? Het klopt dat je over je vermogen (je spaargeld) belasting betaalt in box 3 van de inkomstenbelasting. Maar velen gaan er ten onrechte vanuit dat dit veel geld kost. Je betaalt namelijk niet over het eerste gedeelte van je spaargeld (heffingsvrij vermogen) en je betaalt alleen belasting over je rendement.

Maar dan komen we bij de vraag. Hoe zit het met de belasting die je betaalt over je spaargeld? Is dit niet zonde van het geld? Het klopt inderdaad dat je hierover belasting betaalt in box 3 van de inkomstenbelasting. Echter is dit minder dan men meestal denkt. Je betaalt namelijk niet over het eerste gedeelte van de spaargeld, heffingsvrij vermogen, en je betaalt alleen belasting over je rendement.

Beleggen
Beleggen kan veel meer rendement opleveren dan sparen. Maar hier zit ook een keerzijde aan, er is een risico dat je een gedeelte van je beleggingen kwijt raakt. Het is daarom ook aan te raden om klein te beginnen met beleggen, beleg alleen met geld dat je over hebt, dus nadat je een noodpotje hebt opgezet. Belangrijk is om research te doen naar de wereld van beleggen, zo weet je wat beleggen inhoudt.

Hypotheek aflossen
Er is nog een andere manier om je (spaar)geld nuttig te besteden, namelijk het aflossen van je hypotheek. Dit is zeer voordelig, je hebt namelijk geen vermogen meer dat belast is in box 3. Daarnaast worden je maandlasten van je hypotheek lager. Let er wel op dat je bij aflossingen waarbij je minder rente gaat betalen, je ook minder hypotheekrente hebt waarover je belasting kunt terugvragen in box 1 van de inkomstenbelasting. Dit is dus niet in alle gevallen de meest voordelige optie. Zet de voor- en nadelen voor jouw persoonlijke situatie dus wel even goed op een rijtje.

Misschien wel het grootste voordeel van je hypotheek aflossen is dat het een stuk rust geeft. Een hypotheek is en blijft toch gewoon een schuld en door het aflossen hiervan heb je in de toekomst lagere lasten. Uiteindelijk dien je deze toch af te lossen en alles wat je al gedaan hebt, scheelt weer.

Investeren
De laatste optie waar je over na kunt denken is het investeren van je spaargeld in slimme investeringen. Slimme investeringen zijn investeringen die zijn geld terugverdienden. Denk hierbij aan het isoleren van je woning of het aanschaffen van zonnepanelen.

Wat is nu het slimste: sparen of beleggen?
Maar de vraag is nu: Sparen of beleggen? Of toch liever je hypotheek aflossen of investeren in het energiezuinig maken van je woning? Dit hang af van je persoonlijke voorkeuren, de mate van risico die je wilt lopen, je vermogen, je inkomen, je hypotheek en hypotheekvorm, je toekomstplannen. Ga maar door, genoeg factoren om rekening mee te houden. Belangrijk is dat je goed verdiept in de verschillende scenario’s en uiteindelijk een keuze maakt.

Heb je vragen over de verschillende opties? Wacht dan niet en neem contact met ons op! Bel naar 020 2610723 of mail naar info@sfaa.nl

Bron: https://thehappyfinancial.com/sparen-of-beleggen/

Investeren in 2019 in bedrijfsmiddelen?

Investeren in 2019 in bedrijfsmiddelen? Dan kun je in vele gevallen gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Mocht je in aanmerking willen komen voor de KIA dan moet je wel voldoen aan de voorwaarden van investeringsaftrek. Wij hebben voor jou opgesteld waar je aan moet voldoen met jouw investeringen, heb je aan de hand van dit artikel nog vragen neem dan gerust contact met ons op!

Voorwaarden investeringsaftrek

Als je in 2019 meer dan €2.300 heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen (je kunt hierbij denken aan gebouwen, machines, apparatuur, transportmiddelen, inventaris) dan kun je in vele gevallen een gedeelte van dit investeringsbedrag aftrekken van de bedrijfswinst. Hierdoor kun je dus een gedeelte van je investeringen in 2019 terugkrijgen. Hierbij is wel de voorwaarde dat je de investeringsaftrek aanvraagt in het jaar waarin je de betalingsverplichting aangaat.

Aftrekmogelijkheden

Elk jaar komt de belastingdienst met een overzicht van de investeringsbedragen en bijbehorende percentages voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. In onderstaande tabel zie je hoeveel aftrek je kan verwachten bij diverse investeringsbedragen. Deze tabel komt rechtstreeks van de website van de belastingdienst.

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.300€ 0
€ 2.301 t/m € 57.32128% van het investeringsbedrag
€ 57.322 t/m € 106.150€ 16.051
€ 106.151 t/m € 318.449€ 16.051 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 106.150
meer dan € 318.449€ 0

Investeringen die niet vallen onder de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Niet voor alle investeringen komt u in aanmerking voor de KIA. Elke individuele investering moet namelijk minimaal 450 euro bedragen en mag niet bestemd zijn voor gebruik of verhuur in het buitenland. Daarnaast zijn de volgende specifieke bedrijfsmiddelen uitgesloten voor de KIA:

– Personenauto’s
– Gronden
– Dieren
– Effecten
– Vorderingen

Hoe zit het dan met samenwerkingen?

Maakt jouw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? Dan is er een andere manier voor het berekenen van de aftrek. Voor het bepalen van de aftrek wordt dan gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.

Iedere firmant of vennoot neemt het deel van de investering voor zijn rekening dat in verhouding is met zijn deel in de winst.

Voor toepassing van de investeringsaftrek mag je een andere verdeling toepassen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden (overgenomen van de belastingdienst):

 • alle vennoten verdelen volgens hetzelfde criterium
 • de verdeling vindt plaats op redelijke basis (zie ‘Verdeling op redelijke basis’)
 • de verdeling geldt voor alle vormen van investeringsaftrek
 • de verdeling geldt voor alle vennootschappelijke investeringen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband
 • bij de berekening van de desinvesteringsbijtelling mag u niet van een andere verdeling uitgaan dan bij de investeringsaftrek is gebruikt
 • een gezamenlijk verzoek waarin de verdeelsleutel is opgenomen en akkoord wordt gegaan met de voorwaarden, wordt ingediend voordat de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband definitief vaststaat

Ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en hoe je kan investeren in 2019 in bedrijfsmiddelen? Of wil je meer weten over aftrekposten voor jouw onderneming? Klik dan hier of neem vrijblijvend contact met ons op via 020-2610723.

Wat is afschrijven en hoe werkt het precies? Je leest het bij SFAA.

Wat is afschrijven en hoe werkt het?

 Als ondernemer doet u veel verschillende uitgaven, de meeste uitgaven die u doet zoals kantoorartikelen en telefonie worden direct als kosten verwerkt in het lopende boekjaar. Er zijn echter ook uitgaven die u moet “activeren op de balans” en vervolgens in meerdere jaren gaat “afschrijven”. Dit zijn namelijk bedrijfsmiddelen die u meerdere jaren gebruikt in uw onderneming. Dit kan variëren van een machine of auto tot een gebouw, maar het kan ook ontastbaar zijn zoals de aanschaf van een patent. Het bedrijfsmiddel komt als bezit op uw balans te staan (zonder de btw) en de kosten worden over meerdere jaren uitgesmeerd (afschrijving).

Omdat het praktisch bijna onmogelijk is om alle bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar meegaan op de balans te activeren, zoals bijvoorbeeld bureaustoelen, hanteert de belastingdienst een drempel van 450 euro (exclusief btw). Alle uitgaven onder dit bedrag mogen in 1 keer als kosten worden opgevoerd.

In welke periode schrijf ik af en tot welk bedrag?

Om dit te bepalen zijn er 3 belangrijke factoren, namelijk:

 1. De aanschafwaarde
 2. De restwaarde
 3. De vermoedelijke gebruiksduur in jaren

De meest gangbare methode om af te schrijven is via de lineaire methode, oftewel de aanschafwaarde minus de restwaarde gedeeld door de gebruiksduur. Dit is dan het bedrag dat per jaar kan worden afgeschreven.  De maximale afschrijving op materiële bedrijfsmiddelen is 20% van de aanschafwaarde per jaar. Het afschrijven van een Laptop gebeurt bijvoorbeeld in 5 jaar terwijl een bedrijfspand meestal in 30 tot 50 jaar wordt afgeschreven.

In sommige gevallen kan het interessant zijn om degressief af te schrijven omdat je bij degressief afschrijven versneld kan afschrijven, men kan de eerste jaren meer kosten boeken dan bij lineaire afschrijvingen. Het afschrijvingsbedrag mag maximaal 40% bedragen van de aanschafwaarde. Echter mag niet op alle activa degressief worden afgeschreven, dit mag alleen als ook de waarde voor de onderneming afneemt in de tijd.

Voorbeeld van lineaire afschrijving

U koopt op 1 april een laptop voor 1210 euro, deze moet worden geactiveerd op de balans. Aangezien er maximaal 20% mag worden afgeschreven  gaan we de laptop in 5 jaar lineair afschrijven, er is dan namelijk geen economische waarde meer. De jaarlijkse afschrijving is dus 200 euro.

De btw komt meteen als een terug te vragen bedrag bij de volgende aangifte op de balans, dit is € 210.

De laptop komt als een bedrijfsmiddel van € 1000 op de balans te staan. Er wordt dan per jaar € 200 van de waarde afgehaald en als kosten genomen (afschrijvingskosten). Omdat u de laptop tijdens een jaar hebt gekocht, wordt in het eerste jaar € 150 afgeschreven en is er nog een laatste afschrijving van € 50.

Voorbeeld van degressieve afschrijving

Nu passen we de degressieve afschrijving toe bij de aanschaf van de laptop uit het vorige voorbeeld. Zoals vermeld mag maximaal 40% per jaar worden afgeschreven. Dit tarief wordt toegepast op het bedrag dat nog afgeschreven dient te worden (de boekwaarde). Het eerste jaar bedraagt de afschrijving €400 (40% van €1000), het tweede jaar €240 (40% van €600), het derde jaar €144 (40% van €360) etc. Je ziet dat er wordt 40% afgeschreven van het nog af te schrijven saldo.

Slotopmerkingen

Wanneer u met afschrijvingen werkt, blijkt duidelijk het verschil tussen kosten en uitgaven. Uitgaven (of inkomsten) verwijzen naar uw cashflow, dus bij aanschaf van de laptop geeft u € 1210 uit. De kosten zijn bij een bedrijfsmiddel dat u op de balans zet op dat moment nog € 0, u maakt per jaar de kosten voor de afschrijving.

In onze voorbeelden is uitgegaan van een afschrijving per jaar. In de praktijk wordt ook vaak in een andere periode gewerkt, zoals per maand. U schrijft dan per jaar hetzelfde af, maar brengt meer spreiding aan om een beter zicht te krijgen op uw cijfers. Als u de afschrijvingen jaarlijks doorvoert, heeft u in december een onevenredig grote kostenpost.

In sommige gevallen kunt u zaken die los minder dan € 450 hebben gekost, als totaal activeren. Denkt u bijvoorbeeld aan de verschillende aankopen voor 1 verbouwing. Ook als u bij een laptop bijvoorbeeld een tas en/of een losse muis koopt, mag u deze mee activeren.

Koopt u iets dat u zowel voor meer als minder dan € 450 exclusief btw (bij 21 % btw: € 545) kunt kopen? Dan is het raadzaam om te overwegen of u liever iets koopt dat meteen als kosten wordt gerekend of iets dat geactiveerd wordt.

TIP!

Als u iets op de balans activeert kan dit betekenen dat dit ook meetelt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, KIA. Door deze regeling betaald u minder belasting (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting). Lees meer hierover in onze blog.
Wilt u advies bij uw investeringsbeslissing? Of hulp bij de verwerking in de boeken? Wij helpen u graag! Bel ons op 020-2610723 of stuur een mail aan info@sfaa.nl.

afschrijven

Investeren in een recreatiewoning, is dat slim?

Het komt steeds vaker voor dat Nederlands kiezen om te investeren in een recreatiewoning. De intentie hierbij is niet om te genieten van een eigen vakantie, maar juist om het te gebruiken als investering. Is dit eigenlijk wel slim om te doen?

Investeren in een vakantiehuis

Vakantiehuizen worden steeds vaker gezien als belegging, waarbij de huuropbrengsten een mooie verdiensten zijn. Sommige belastingadviseurs zijn van mening dat verhuur van vakantiehuizen meer oplevert dan de rente die wordt verkregen over spaargeld. En bovendien wordt dankzij de investering in een vakantiehuis de risico’s verspreid.

Toename tweede woningen

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal Nederlanders dat een bungalow of strandhuisje koopt toeneemt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat naast de reguliere woningmarkt, de markt voor recreatiewoningen ook aantrekt. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is de verwachting dat ongeveer 3.500 mensen in komende jaren een tweede huis zullen aanschaffen. Deze verwachtingen zijn onder andere gebaseerd op cijfers uit voorgaande jaren. Zo werden er in 2013 en 2014 1.750 vakantiehuizen in Nederland verkocht. Dit was 40 procent meer dan in 2012, toen de markt voor tweede huizen instortte.
Nederland telt in totaal zo een 110.000 recreatiewoningen.

‘Een tweede huis is als gevolg van de lage hypotheekrente zeer aantrekkelijk.’

Jonge beleggers

Volgens de NVM zijn de bezitters van een tweede huis relatief jong. Vooral de dertigers en veertigers tonen aanzienlijk veel belangstelling voor het aanschaffen van een vakantiehuis. De woning wordt voornamelijk gekocht met als doel geld te verdienen door verhuur. Vaak wonen ze er zelf niet in. Ook vijftigplussers schaffen vakantiehuizen aan, maar verblijven hier wel vaak zelf in.

Populaire bestemmingen

De eerdergenoemde jonge beleggers prefereren vooral huisjes in Nederlandse vakantieparken. De kans op goede verhuurrendementen is namelijk groot in Nederland. Een vakantiehuis in Nederland kost gemiddeld €171.000. De duurste vakantiehuizen bevinden zich op de Waddeneilanden met een waarde van gemiddeld €278.000.

Buitenlandse bestemmingen zijn eveneens populair. Veel voorkomende bestemmingen zijn Spanje, Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Momenteel is er vooral veel belangstelling voor Spanje vanwege gedaalde huizenprijzen.

Vakantiehuis: waardevaste belegging

Om met een vakantiehuis een waardevaste belegging te creëren, is het wel verstandig goed na te denken over de locatie. Een goede locatie is essentieel omdat de vraag namelijk groter dan het aanbod moet zijn. De veiligheid van de belegging neemt af indien de tweede huis op een minder aantrekkelijke locatie en in verouderde vakantieparken is gevestigd.

Fiscale gevolgen

Investeren in een vakantiehuis is fiscaal gezien ook aantrekkelijk. Zo zijn de werkelijke huuropbrengsten onbelast. Echter, indien u in Nederland een tweede huis bezit moet u daar wel vermogensbelasting over betalen. Deze bedraagt 1,2 procent van de waarde per jaar.

Voor het buitenland gelden weer andere regels. Bijvoorbeeld de keuze tussen eigen geld inzetten of gaan lenen heeft fiscale gevolgen. Verder dient u ook rekening te houden met buitenlandse inkomstenbelasting. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar deze website: Tweede woning in het buitenland.

Tot slot

Al met al kan worden geconcludeerd dat het steeds populairder wordt om te investeren in een recreatiewoningen op aantrekkelijke locaties. Dit resulteert namelijk in verdiensten door ze te verhuren. Het is een goed en veilig alternatief naast traditionele beleggingen.

Bent u van plan om een recreatiewoning te kopen? Of wilt u over het algemeen meer informatie/advies hierover? Bel ons dan op 020 26 10 73. Ook kunt u een mail sturen naar info@sfaa.nl. Wij helpen u graag bij het maken van uw keuze.

Intertrust is vandaag naar de beurs gegaan

Het Nederlandse trustkantoor Intertrust is vandaag naar de beurs gegaan. Intertrust regelt belastingzaken en levert administratieve dienstenen voor multinationals,middelgrote bedrijven, beleggingsfondsen en particuliere beleggers. De kernactiviteit is (net als bij SFAA) de belastingdruk voor klanten zo laag mogelijk te maken en de administratieve werkzaamheden overnemen.

Balanswaarde Intertrust

De balans van Intertrust laat zien dat het bedrijf voornamelijk uit immateriële activa bestaat. Van de totaalwaarde van 1,2 miljard bestaat 1 miljard uit de geschatte waarde van de merknaam en de klantrelaties, dit is relatief hoog. Verder isde winstmarge van Intertrust erg hoog, op een omzet van 166 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar blijft er een bedrijfsresultaat van 69 miljoen euro. Dit is een winstmarge van 42 procent. Als de winstmarge zo hoog is, waarom is Intertrust dan naar de beurs gegaan? Voornamelijk om schuldreductie te genereren. Met de uitgifte van de aandelen is 486 miljoen opgehaald.

Risico`s voor belegger

Als er relatief veel immateriële activa in bezit is dan zijn er meer risico`s voor de belegger dan normaal. De eerste is dat als er cruciale specialisten weggaan en de grote klanten gaan met deze specialist mee, dan leidt dit tot een grote omzetdaling voor Intertrust. Verder is het dat als de G20 besluit om de belastingwetgeving aan te passen, dit er nadelig uit kan pakken voor Intertrust. Het derde belangrijke risico is de rente. De beursgang zorgt voor schuldreductie, maar er blijft nog een half miljard euro aan schuld over. Intertrust heeft zich beperkt ingedekt tegen renteschommelingen. Een sterke stijging van de rente leidt dus tot een forse stijging van de rentelasten.

De beursgang van Intertrust brengt dus een hoop risico`s met zich mee. Als u vragen heeft over deze beursgang, mail ons op info@sfaa.nl of bel ons op 020 26 10 73

 Intertrust is vandaag naar de beurs gegaan