Berichten

Onzakelijke lening, dit kun je beter voorkomen!

Een lening afsluiten bij jezelf of iemand die je goed kent, dit kan bijvoorbeeld wanneer je dit misschien niet wilt doen bij een bank. Wanneer je hiervoor kiest is het heel belangrijk dat je ervoor zorgt dat deze lening niet als een onzakelijke lening wordt bestempeld. Een onzakelijke lening heeft namelijk een aantal belastingtechnische nadelen die niet onbelangrijk zijn om te weten. Wat een onzakelijke lening precies inhoudt, hoe en waarom je dit het beste kunt voorkomen lees je in deze blog!

Wanneer is een lening een lening?

Allereerst moet een lening voldoen aan de volgende drie punten:

  • Het mag geen schijnlening zijn die enkel bedoeld is om kapitaal te verplaatsen.
  • De schuldenaar moet de lening in eerste instantie terug kunnen betalen aan de schuldeiser (geen bodemlozeputlening).
  • Het mag geen zogenaamde deelnemerschapslening zijn, dit is een lening die vrijwel volledig winstafhankelijk is, de schuld een achtergestelde schuld is (dus pas kan worden verkregen door de eiser op het moment dat alle andere schulden zijn voldaan). Daarnaast is er geen bepaalde looptijd van de lening vastgesteld

Valt de lening onder een van de bovenstaande omschrijvingen dan wordt het niet gezien als lening, maar als gift. Is dit niet het geval, dan kan worden gekeken naar of de lening als onzakelijke lening wordt beschouwd. Is het namelijk een niet zakelijke lening (onzakelijke lening) dan kun je hier een hoge boete voor krijgen.

Wanneer wordt een lening als onzakelijke lening beschouwd?

Bij een onzakelijke lening wordt gekeken naar de voorwaarden die aan de lening verbonden zijn. Er wordt hier gekeken naar de risico’s verbonden aan de lening, welke rente en welke randvoorwaarden hieraan verbonden zitten. Hierbij wordt in gedachte genomen of een derde partij de lening ook zou verstrekken.

De belastingdienst kijkt naar de volgende punten om te waarderen of een lening zakelijk of onzakelijk is:

  • Is het rentetarief volgens ‘normale’ tarieven ingesteld?
  • Zou de lening ook door een derde partij (een bank) worden verstrekt?
  • Is er een correcte geldleningovereenkomsten?
  • Wat zijn de afspraken over de zekerheden?
  • Hoe is het aflossen geregeld?

Als hieruit blijkt dat de lening niet is afgesloten zoals dit normaliter zou gebeuren wordt de lening als onzakelijk beschouwd. Op het moment dat dat het geval is kom je voor de volgende problemen te staan.

Wat heeft een onzakelijke lening voor gevolgen?

Doordat de onzakelijke lening niet als lening wordt gezien kan de rente niet worden afgetrokken van de winst van je onderneming. Verder kan het dat de onzakelijke lening wordt gezien als schenking of winstuitkering, waardoor je hierover een groot gedeelte aan belasting en mogelijke boete moet afdragen aan de belastingdienst. Je kunt je wel voorstellen hoe dit voor probleem kan zorgen op het moment dat dit onverwachts gebeurt, helemaal wanneer de ‘lening’ al bedoeld was om te helpen met het rondkrijgen van de financiën.

Een onzakelijke lening is altijd verstrekt door een familielid?

Dit is niet waar, elke lening kan al een onzakelijke lening worden gezien op het moment dat het aan de eerdergenoemde criteria voldoet.

Een onzakelijke lening kan dus ook een lening betreffen van een (in eerste instantie) onafhankelijke derde partij. Dit komt natuurlijk wel veel minder vaak voor aangezien een onafhankelijke derde partij over het algemeen geen lening verstrekt op het moment dat de voorwaarden niet goed zijn. Op papier kan het zelfs een vennootschap betreffen i.p.v. een natuurlijk persoon die de niet zakelijke lening verstrekt.

Extra kosten of boetes voorkomen

Vaak komt een onzakelijke lening voort uit een kredietverstrekker die de kredietnemer enigszins wil helpen. Denk maar aan een vader die zijn kinderen wilt helpen met een lening maar het niet wilt schenken. Op het moment dat een dergelijke lening als een onzakelijke lening wordt bestempeld kan dit hoge extra kosten of een boete met zich meebrengen. Een boete aan de belastingdienst kan in dergelijke gevallen oplopen tot 100% op het bedrag wat je oorspronkelijk als belasting had moeten betalen. Je moet dan dus de belasting over het gegeven geld betalen plus een boete tot 100% van dit bedrag. Dit wil je dus kosten wat het kost voorkomen.

Heb je vragen over een lening die je aan jezelf wilt verstrekken, of verstrekt iemand een lening aan jou maar ben je bang dat het als onzakelijke lening gezien kan worden. Neem contact met ons op! Bij SFAA kun je een gratis adviesgesprek aanvragen, wil je liever direct iemand spreken bel dan naar +31 20-2610723.

Alles over het terugbetalen van coronasteun!

In het afgelopen jaar heeft bijna de helft van alle bedrijven aanspraak gemaakt op de staatsteun bedoeld om de schade van de coronacrisis in te perken. Een groot gedeelte van deze staatsteun is uitgegeven in de vorm van een lening aan de staat, je moet deze coronasteun dus terugbetalen. Ook heeft een groot gedeelte van de ondernemers gebruikt gemaakt van de uitstel van betaling van belastinggeld. Deze belastingschuld, die in totaal 16 miljard euro bedraagt, moet op den duur worden terugbetaald. Als je uitstel hebt aangevraagd mag je dit in 10 jaar terug betalen.

Het is belangrijk om goed in kaart te hebben hoeveel coronasteun je hebt ontvangen en welk gedeelte hiervan als lening is ontvangen. Zo kun je niet worden verrast door een grote terugbetaling van de staatsteun die moet worden voldaan voor een bepaalde periode. De belastingschuld die je mogelijk hebt opgebouwd is belangrijk om in kaart te hebben, om dezelfde reden.

Huidige staatssteun

In het derde kwartaal, vanaf juli t/m september, kan nog aanspraak worden gemaakt op verschillende tegemoetkomingen. De coronasteun waar je bijvoorbeeld aanspraak op kan maken is de NOW, de TOZO en de TVL voor het derde kwartaal van 2021. Of de tegemoetkomingen na dit kwartaal ook nog blijven bestaan hangt af van de coronamaatregelen. Voor de evenementen branche is dit in verband met aangescherpte maatregelen nu wel aan de orde heeft het kabinet bekend gemaakt.

  • Bewerkt op 31 augustus 2021: De coronasteun wordt in oktober 2021 stopgezet, lees hierover meer in deze blog. 

Wanneer moet ik de coronasteun terugbetalen?

Een aantal van de steunen, zoals de loonsteun (NOW), zijn een voorschot gebaseerd op een berekening. Mocht je omzet uiteindelijk hoger zijn dan je hebt aangegeven dan kan het zijn dat je deze te veel ontvangen steun moet terugbetalen. Belangrijk om te weten is dat in het geval dat je minder omzet hebt gedraaid dan verwacht, je ook met terugwerkende kracht meer coronasteun kunt ontvangen.

Naast de omzet daling wordt hier ook gekeken naar de loonkosten. Deze mogen niet meer dan 10% lager zijn. Het kan dus zelfs zo zijn dat zonder dat je als werkgever er iets aan kunt doen (bijvoorbeeld medewerkers die hun eigen contract hebben opgezegd om elders aan de slag te gaan) en jij als werkgever dus minder loonkosten hebt van meer dan 10% je hierdoor de coronasteun moet terug betalen.

Lees hieronder welke soorten coronasteun moeten worden terugbetaald.

NOW: In veel gevallen moet een gedeelte van de NOW worden terugbetaald, dit omdat de NOW is gebaseerd op het uitbetaalde loon, en dit in veel gevallen minder is dan verwacht. Er wordt namelijk gekeken naar hoeveel loon er maandelijks is uitbetaald tijdens de lockdown, en dit wordt vergeleken met januari 2020.

Voor elke euro die minder is uitbetaald tijdens de lockdown moet ongeveer 80 tot 90 cent van de coronasteun terugbetalen.

TVL: De TVL hoeft niet in zijn geheel worden terugbetaald. Hiervoor geldt dezelfde regel als voor de NOW, je moet de coronasteun namelijk alleen terugbetalen op het moment dat je vooraf berekende steun niet overeen komt met de daadwerkelijke steun. Tot en met september 2020 telde de TVL mee als omzet voor de NOW regeling. Vanaf oktober 2020 is dit niet mer zo.

De TVL bestaat uit een voorschot van 80% van de steun op basis van een verwachte omzet. Vervolgens wordt de overige 20% uitgekeerd op het moment dat dit nodig is. Is een gedeelte van de subsidie dus niet terecht dan kan het zijn dat deze 20% niet wordt uitgekeerd. Is een groter gedeelte dan de 20% onterecht uitgekeerd dan moet je deze coronasteun terugbetalen in de vorm van een boete.

TOZO: De TOZO regeling is voor het prive gedeelte van de ondernemer en om deze te voorzien in levensonderhoud. De DGA kan hier wel aanspraak op maken, echter valt de DGA ook hier vaak buiten de boot. Het vermogen wordt namelijk meegerekend. Als je een eigen woning hebt, ook al is dit geen liquide geld, kun je hier veelal geen aanspraak op maken. Je regelt dit via jouw gemeente.

TONK: de TONK regeling is een vergoeding van de vaste lasten, dit is een gift van de overheid en hoeft dus niet worden terugbetaald. Één uitzondering, op het moment dat je een hele grote inkomst verwacht (bijvoorbeeld een donatie of iets dergelijks) kan het zijn dat het geld alsnog moet worden terugbetaald. Maar dit komt vrijwel nooit voor. Het is een aanvulling op de TVL en de Tozo. Weinig ondernemers komen er voor in aanmerking.

Uitstel van belasting: De uitstel van belastingen moeten uiteindelijk worden terugbetaald, dit is logisch gezien het feit dat het een uitstel van betaling betreft. De periode die daar tot nu toe voor wordt aangehouden is vanaf oktober 2022. Er wordt namelijk verwacht dat tegen die tijd iedereen volledig is bijgekomen van de COVID-crisis en dus in staat is om de betalingen te kunnen voldoen.

De periode waarin moet worden afbetaald kan tot wel 10 jaar duren.

Er is vanaf het tweede kwartaal van 2021 besloten dat er geen uitstel van belasting meer mag worden aangevraagd. Op het moment moet je dus direct voldoen aan de betaling van je belastingen.

Hoeveel moet ik terugbetalen

Het is belangrijk om bij elke tegemoetkoming die je hebt ontvangen in kaart te brengen of en wanneer je deze moet terugbetalen. Wij maken middels simulatietools schattingen voor je.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met ons! Bij SFAA hebben we veel ervaring met ondernemen in deze lastige tijd, en dus ook de tegemoetkomingen die hier bij komen kijken. Mail naar info@sfaa.nl of bel naar +31 20-2610723.

Zorg ervoor dat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan in de vorm van boetes of terugbetalingen. Dit kan namelijk erg veel invloed hebben op je onderneming.

Specialisatie in prognoses

“Wist u dat,…???”

…SFAA ook gespecialiseerd is in het maken van prognoses?

Of het nu gaat om een wekelijkse, maandelijkse of (meer)jaarlijkse prognose, bij SFAA bent u aan het juiste adres. Dankzij onze jarenlange ervaring in het maken van bedrijfsprognoses, zijn we in staat u op maat te adviseren als het gaat om de (financiële) toekomst van uw bedrijf.

Prognoses heeft u bijvoorbeeld nodig als u een nieuwe lening wilt aanvragen. Middels up-to-date en altijd inzichtelijke cijfers, helpen wij u met het inzichtelijk maken van uw financiële toekomst.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Aarzel niet en neem direct contact met ons op!SFAA prognose