Berichten

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 2.0 (NOW)

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is aan het begin van de corona golf in gegaan om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

De aanvraagtermijn van deze maatregel is op 5 juni 2020 verlopen. Vanaf 6 juli 2020 is het mogelijk om de NOW 2.0 aan te vragen. Met de aanvraag voor NOW 2.0 vraag je een tegemoetkoming in de loonkosten aan over de periode juni tot en met september 2020. Het UWV streeft ernaar om binnen 2 tot 4 weken na aanvraag de eerste termijn van het voorschot te betalen, dit zijn 2 maanden. De aanvraag moet dan wel volledig zijn

De tweede NOW-tegemoetkoming is voor een periode van 4 maanden, in plaats van 3 maanden zoals bij de NOW 1.0. De NOW 2.0 geldt voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020, maar wordt berekend met de loonsom van maart.

Plichten
Er zijn ook meerdere plichten bijgekomen ten opzichte van de NOW 1.0

 • Je mag geen winstuitkering en bonussen uitkeren aan aandeelhouders, bestuur en directie. Hiernaast geldt dat je ook geen eigen aandelen mag kopen. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 125.000 of meer is, of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau? Keer dan ook geen winstuitkering en bonussen uit aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is. Dit geldt ook als jouw voorschot lager dan € 100.000 is of jouw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000.
 • Een nieuwe belangrijke voorwaarde is dat je als werkgever je best moet doen om je werknemers te stimuleren om bij te scholen of om te scholen. Hierdoor kunnen werknemers zich aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet je bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via NLWerktDoor kunnen werknemers van 1 juli tot en met december 2020 kosteloos online scholing volgen.

Als je NOW aanvraagt, ga je automatisch akkoord dat de naam van jouw organisatie, vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden. Vanaf eind juni 2020 publiceert UWV dit op de website. Dit geldt ook als je de eerste aanvraagperiode NOW hebt aangevraagd. Dit gebeurt namelijk omdat het kabinet transparant moet zijn, de NOW is namelijk een subsidie die van publiek geld wordt betaald.

Berekening NOW 2.0
Er zijn ook verschillende wijzigingen doorgevoerd in de berekening. Schat de volgende percentages zo goed mogelijk in. Zo voorkom je dat je een te hoog bedrag ontvangt en misschien later geld moet terugbetalen.

 • Het percentage omzetverlies wordt berekend over 3 maanden in plaats van 4 maanden.
 • De verhoging van de loonkosten om vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten te compenseren gaat van 30% naar 40%.
 • Het UWV gaat uit van de loonsom van maart 2020. Dit is de meest recente maand waarover het UWV de loongegevens heeft.

Ontslag
Als je in de periode van 1 juni tot en met 30 september ontslag hebt aangevraagd voor jouw werknemers bij het UWV vanwege economische redenen, dan gebeurt het volgende:

 • Het UWV neemt 100% van de loonsom van maart 2020 van de werknemers van wie jij ontslag aanvraagt. Dit word vervolgens vermenigvuldigd met 3. Dit bedrag wordt afgetrokken van de definitieve tegemoetkoming die je zou hebben gehad zonder de ontslagaanvragen.

Betaling
De tegemoetkoming wordt in 2 keer betaald:

 • De eerste betaling ontvang je zo snel mogelijk nadat de aanvraag goedgekeurd is. Je ontvangt dan de tegemoetkoming voor de eerste 2 maanden.
 • De tweede betaling ontvang je ongeveer 2 maanden daarna. Je ontvangt dan de tegemoetkoming voor de laatste 2 maanden.

Heb je nou vragen over of jij in aanmerking komt of hoe dit allemaal in zijn werk gaat? Wacht dan niet en neem contact met ons op! Bel naar 020 2610723 of mail naar info@sfaa.nl. We helpen je graag.

Berekenen hoeveel loonkosten vergoed worden? Bereken het hier: NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)

Afgelopen week werden we overspoeld met vragen van ondernemers over COVID-19 en waar zij in hun situatie recht op hebben. Vooral veel vragen omtrent de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), maar wat houdt dit nou precies in?

De maatregel is bedoeld als tegemoetkoming voor de loonkosten die ook in deze tijd ook gewoon betaald moeten worden. De tegemoetkoming is gebaseerd op het verlies in omzet door het Corona virus. Het UWV zal deze maatregel uitvoeren. De NOW vervangt de WTV (Werktijdverkorting). Om het overzichtelijker te maken hebben wij een rekenvoorbeeld voor je opgesteld.

Rekenvoorbeeld:

Normale omzet€ 10.000
Verwachte of huidige omzet
(tijdens of na de Coronacrisis)
€ 5.000
Omzetdaling50%
Loonkosten€ 5.000

Voor dit voorbeeld geldt dan de volgende berekening:

Het UWV betaalt 90% (dit percentage is van toepassing op alle situaties) van 50% van de loonkosten (5.000 euro).

Dit zou er als volgt uit zien: 5.000 euro x 50% x 90% = 2.250 euro tegemoetkoming

Hiervan wordt 80% direct uitgekeerd door het UWV, dit bedraagt in dit geval (2.250 euro x 80%) = 1.800 euro. De overige 20% volgt later.

Let op: de nieuwe aanvraag zou 1,5 week na 17 maart online komen te staan. We moeten dus even wachten totdat de overheid de website online zet!

Oude aanvragen van voor 17 maart zullen ook conform onderstaande berekening worden behandeld. Wijzigingen kun je maken door op de link te klikken in de mail die je ter bevestiging van de oude WTV hebt gekregen van Rijksoverheid.

Volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven voor alleen relevante financiële gevolgen en tips in deze bizarre periode.

Heb je nou vragen over of jij in aanmerking komt of hoe dit allemaal in zijn werk gaat? Wacht dan niet en neem contact met ons op! Bel naar 020 2610723 of mail naar info@sfaa.nl. We helpen je graag.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud vervangt werktijdverkorting

De werktijdverkorting (WTV) is vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling werkt anders, waardoor hij veel sneller kan worden toegekend en open staat voor meerdere bedrijven.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud in plaats van Werktijdverkorting

Het kabinet heeft besloten dat:

 • De regeling per direct niet meer aangevraagd kan worden.
 • De regeling per direct wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Dit betekent dat als je al een werktijdverkorting hebt aangevraagd en een vergunning hebt ontvangen, je vergunning van kracht blijft. Als je na afloop van de vergunning verlenging wilt, moet je gebruik maken van de nieuwe regeling.

Heb je al Werktijdverkorting aangevraagd, maar heb je nog geen vergunning ontvangen? Dan zal jouw aanvraag behouden blijven maar gezien worden als een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud. Je zult later aanvullende vragen toegestuurd krijgen.

Heb je nog geen aanvraag ingediend? Dan moet je wachten op verdere berichtgeving en vraag je daarna de NOW aan bij UWV zodra dit mogelijk is.

Wat is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud?

De algemene regel is dat bedrijven die meer dan 20 procent omzetverlies verwachten door de crisis een tegemoetkoming mogen aanvragen in de loonkosten. Die kan oplopen tot maximaal 90 procent van de loonsom: het geld dat de werkgever kwijt is aan loon voor werknemers. Let op: dit geldt alleen voor bedrijven die in de periode dat ze tegemoetkoming krijgen geen mensen ontslaan en gewoon salarissen doorbetalen.

Voor wie is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud?

Bedrijven mogen de regeling gebruiken om naast mensen met een vastcontract ook mensen met een flexcontract in dienst te houden en te blijven betalen. Nog meer goed nieuws, uitzendbureaus kunnen ook aanspraak maken op de NOW. Voor flexcontracten en uitzendbureaus gelden ook gewoon dezelfde regels.

Hoe werkt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud?

Bij de NOW komt wel een stuk meer rekenwerk kijken. De tegemoetkoming in de loonkosten voor de werkgever loopt dus op tot maximaal 90 procent, maar het daadwerkelijke percentage hangt af van de omzetdaling die het gevolg is van de coronacrisis.

Het is nog niet duidelijk hoe de percentages precies liggen, dit komt omdat de regeling nog niet volledig is uitgewerkt. Wel is het in grote lijnen duidelijk:

 • Omzetdaling van 100 %, tegemoetkoming van 90%.
 • Omzetdaling van 50%, tegemoetkoming van 45%.
 • Omzetdaling van 25%, tegemoetkoming van 22,5%.

Het desbetreffende bedrijf krijgt 80% voorschot van het aangevraagde bedrag, op basis van de geschatte omzetdaling. Achteraf wordt dan gekeken of dat terecht was en zal er eventueel nog geld moeten worden terugbetaald of bijbetaald.

Hulp bij het aanvragen?

Vragen over de nieuwe regeling? Neem dan contact op met ons! Doe dit via info@sfaa.nl of bel naar +31 20-2610723 Wij helpen je graag verder!