Berichten

Personeel omscholen of door ontwikkelen? Ja!

Je huidige personeel omscholen, opleiden en ontwikkelen, een keuze die erg voordelig kan zijn maar toch minder vaak wordt gekozen in de praktijk. Erg zonde als je het ons vraagt. Vaak loont het namelijk om personeel uit je organisatie om te scholen of verder op te leiden naar de gewenste functie.  

Dit heeft twee redenen. De eerste reden is dat het belastingtechnisch voordelig is om personeel op te leiden. Dit valt namelijk binnen de WKR onder de gerichte vrijstelling, dit gaat niet ten koste van de vrije ruimte.  Je kunt dus belastingvrij de opleidingen voor je personeel vergoeden.

Aan dit bedrag zit geen limiet, zolang er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden opgesteld door de belastingdienst:

– De studiekosten worden niet al door een ander vergoed.

– De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst.

– U hebt de vergoeding verstrekt of toegezegd vóór het einde van het kalenderjaar waarin de kosten worden gemaakt.

Voldoe je aan die eisen dan kun je dus onbelast vergoeden!

Een ander voordeel aan het opleiden/omscholen van eigen personeel is dat zij al weten hoe jouw onderneming werkt. Een nieuw personeelslid moet nog worden ingewerkt en zal dus niet meteen op volle capaciteit mee kunnen draaien. Ook kost het vaak tijd van jou of ander personeel om te helpen met opstarten, het kost dus dubbel tijd.

Door in je eigen personeel te geloven bouw je een team op wat niet alleen blijer naar zijn of haar werk toe gaat maar ook nog eens kostenbesparend kan zijn voor jouw onderneming. Doen dus!

Heb je vragen na het lezen van dit blog, SFAA staat altijd voor je klaar! Neem contact met ons op via info@sfaa.nl of bel naar +31 20-2610723 als je direct een van onze medewerkers wilt spreken.

Heb ik recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

Als je een investering hebt gedaan, heb je dan recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)? Dit is een vraag die bij veel ondernemers speelt. Je moet aan meerdere voorwaarden voldoen:

 • Je bent een ondernemer in Nederland
 • Je investeert in één jaar een bepaald bedrag aan bedrijfsmiddelen. Het bedrag hangt af van het jaar waarin je geïnvesteerd hebt. Voor 2020 is dat tussen € 2.401 en € 323.544, voor 2019 tussen € 2.301 en € 318.449 en voor 2018 tussen € 2.301 en € 314.673. Investeringen van minder dan 450 mag je niet meetellen.

Let op, voor personenauto’s kan je geen KIA krijgen. Hier is wel een uitzondering op, wanneer personenauto’s bestemd zijn voor beroepsvervoer (Taxi’s, koeriersdiensten) kan dit wel. Woonhuizen, grond en goederen die je verhuurt of in het buitenland gebruikt zijn, zijn ook uitgesloten van de KIA.

Hoe krijg je de KIA?
De KIA waarop je in een jaar recht hebt, trek je in jouw aangifte over dat jaar af van jouw winst. Hierdoor betaal je minder belasting. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan doe je dit in jouw aangifte inkomstenbelasting. Ben je ondernemer voor de vennootschapsbelasting, dan doet je dit in jouw aangifte vennootschapsbelasting.

Hoogte van de KIA
De hoogte van de KIA  hangt af van het totaal van jouw investeringen in één jaar. In de onderstaande tabellen zie je de hoogte van de KIA per jaar.

2020

Totaal aan investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2020
niet meer dan € 2.400 0%
€ 2.401 t/m € 58.238 28% van het investeringsbedrag
€ 58.239 t/m € 107.848 € 16.307
€ 107.849 t/m € 323.544 € 16.307 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848
meer dan € 323.544 0%

2019

Totaal aan investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2019
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 57.321 28% van het investeringsbedrag
€ 57.322 t/m € 106.150 € 16.051
€ 106.151 t/m € 318.449 € 16.051 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 106.150
meer dan € 318.449 0%

2018

Totaal aan investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2018
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 56.642 28% van het investeringsbedrag
€ 56.643 t/m € 104.891 € 15.863
€ 104.892 t/m € 314.673 € 15.863 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.891
meer dan € 314.673 0%

Als je een bedrijfsmiddel nog niet helemaal betaald hebt, dan kan je voor het bedrijfsmiddel alleen KIA krijgen voor het bedrag dat je al betaald hebt.

Let op
Recht op btw-aftrek? Neem dan voor de KIA het investeringsbedrag zonder btw. Geen recht op btw-aftrek? Ga dan uit van het investeringsbedrag met btw.

Heb je vragen over of jij in aanmerking komt of hoe dit allemaal in zijn werk gaat? Wacht dan niet en neem contact met ons op! Bel naar 020 2610723 of mail naar info@sfaa.nl. We helpen je graag.

Kom jij in aanmerking voor De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)?

Hoort jouw bedrijf bij één van de bedrijfstakken die het meest worden getroffen door overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus? Kun je de vaste lasten niet betalen vanwege gedwongen sluitingen, beperkte bijeenkomsten of het negatieve reisadvies in het buitenland? In dit geval kun je tot 50.000 euro ontvangen via de Beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers, krijgen afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies (minimaal 30%) een subsidie voor hun vaste lasten. De subsidie bedraagt minimaal €1.000 en maximaal € 50.000 en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. De subsidie voor vaste lasten komt bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW).

Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. Daarnaast moet je voldoen aan de overige voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te vinden. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder. Bekijk hier de vastgestelde SBI-codes.

Berekening TVL
Kom je in aanmerking voor de TVL? Dan ontvang je minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000. Hieronder lees je hoe het bedrag van de TVL berekent wordt.

subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%.
Zoals eerder vermeld compenseert de TVL maximaal 50% van de vaste lasten.

Normale omzet
De normale wordt ook wel referentieomzet genoemd. Met omzet wordt er bedoelt: alle inkomsten zonder de ontvangen btw vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Als je aangifte moet doen, dan geldt het bedrag waarover je aangifte doet als omzet.

Omzetverlies
Voor het omzetverlies wordt je normale omzet vergeleken met je omzet die je in 2020 verwacht in dezelfde periode. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn.

Aandeel vaste lasten
Voor de bepaling van de vaste lasten, worden de branchegegevens van het CBS gebruikt. Omdat het RVO zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk wilt helpen, wordt er geen gebruik gemaakt van je werkelijke vaste lasten.

Je kunt de TVL aanvragen tot en met 30 oktober 2020, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Heb je nou vragen over of jij in aanmerking komt of hoe dit allemaal in zijn werk gaat? Wacht dan niet en neem contact met ons op! Bel naar 020 2610723 of mail naar info@sfaa.nl. We helpen je graag.

Ontslagboete blijft bestaan

De ontslagboete blijft toch bestaan bij meer dan twintig ontslagen binnen één bedrijf, de maximale steun voor vaste lasten wordt geen 20.000 euro, maar 50.000 euro en het noodpakket gaat in plaats van 3 maanden, 4 maanden duren. Dit is ondertussen bevestigd door de overheid.

Ontslagboete

De grootste wijziging die naar buiten is gekomen is dat de ontslagboete gedeeltelijk blijft bestaan. Hier zijn wel strengere voorwaarden aan verbonden. Bij meer dan twintig ontslagen in een bedrijf waarbij geen akkoord is met de vakbond moet het bedrijf 5 procent van het totale bedrag aan loonkosten betalen. Hierdoor wil het kabinet realiseren dat er nu niet meer mensen worden ontslagen dan nodig omdat het noodpakket er toch is voor bedrijven. De bijdrage vaste lasten gaat ook omhoog. Deze tegemoetkoming wordt niet 20.000 euro, maar maximaal 50.000 euro. Hierbij blijft het bedrag dat een bedrijf krijgt afhankelijk van het totale omzetverlies. Lees hier meer over het tweede noodpakket. Het pakket loopt door tot 1 oktober, en wordt daarmee 4 in plaats van 3 maanden van toepassing.

Heb je nou vragen over dit onderwerp? Wacht dan niet en neem contact met ons op! Bel naar +31 20-2610723 of mail naar info@sfaa.nl. We helpen je graag!

Aanvullende maatregelen voor ondernemers

De laatste weken kwamen er veel berichten van ondernemers die geen aanspraak konden maken op de maatregelen. Het kabinet heeft daarom op 7 april aanvullend maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze maatregelen hebben betrekking op de Garantie ondernemersfinanciering (GO-regeling), specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups en Borgstelling Midden- en kleinbedrijf (BMKB). Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen.

Aanvulling TOGS-regeling

Het kabinet heeft besloten om de TOGS-regeling aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registeren, omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd. Bepaalde sectoren zoals taxibedrijven of rijscholen krijgen ook de €4.000,- wanneer hun bedrijf op hun privéadres staat ingeschreven. Hiervoor kan een aanvullende verklaring worden gevraagd. Bedrijven die wel een vestiging buiten de deur hebben maar die staan ingeschreven op het privéadres komen via een aanvullende verklaring nu in aanmerking voor de regeling. Ook wanneer je 2e of 3e SBI-code op de lijst voorkomt, kun je in aanmerking komen. Neem hiervoor contact op met RVO. Bekijk hier (SBI-codes lijst) de volledige lijst met SBI-codes.

GO-regeling

Het kabinet heeft besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar 10 miljard. Het garantieplafond was al verhoogd van 400 miljoen naar 1.5 miljard. Ook is het maximale garantiepercentage verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona.

Lagere premie BMKB-regeling

Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%. Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro.

Startups en scale-ups

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat regeling eind april toegankelijk zal zijn.

Volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven voor alleen relevante financiële gevolgen en tips in deze bizarre periode. Vragen? Bel naar 020 2610723 of mail naar info@sfaa.nl. We helpen je graag. We hebben ook speciale pakketten om deze eenmalige aanvragen voor je te regelen als ondernemer.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/07/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit

https://www.linkedin.com/pulse/zojuist-het-kabinet-met-een-flinke-verruiming-van-de-gekomen-aartsen/

Omzetverlies berekenen door de coronacrisis

Het kabinet heeft al meerdere maatregelen aangekondigd om de gevolgen van de crisis (deels) op te vangen. Eén van deze maatregelen is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting, deze regeling werd niet meer geschikt bevonden voor de huidige crisis.

NOW
Afgelopen week werden we overspoeld met vragen van ondernemers over COVID-19 en waar zij in hun situatie recht op hebben. Vooral veel vragen omtrent de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Eén van deze vragen was: hoe bereken ik mijn omzetverlies ter voorbereiding op de aanvraag voor de Noodmaategel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). We zullen stap voor stap uitleggen hoe je dit berekent.

Voorwaarden NOW
Er zijn meerdere voorwaarden verbonden aan deze maatregelen. Lees hier meer over deze voorwaarden en wat de NOW daadwerkelijk inhoudt. De belangrijkste voorwaarde is dat de aanvrager minimaal 20% omzetverlies verwacht als gevolg van de coronacrisis. Is dit het geval, dan krijgt de onderneming drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten, met eventueel nog een verlening van drie maanden. De precieze voorwaarden voor een verlening zijn nog niet bekend.

Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies. Als 100% van de omzet is weggevallen, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom. Bij het wegvallen van 50% van de omzet, is dit 45% van de loonsom. En bij 25% omzetverlies, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom. Lees hier meer over de hoogte van de tegemoetkoming inclusief voorbeeld.

Stappenplan

Er zijn drie stappen nodig om je omzetverlies te berekenen door het coronavirus.

 1. Verwachte omzet berekenen zonder het coronavirus.
 2. Verwachte omzet berekenen met het coronavirus.
 3. Omzetverlies berekenen

Stap 1: Verwachte omzet bepalen zonder het coronavirus.
Er zijn verschillende manieren om je verwachte omzet te bepalen als het coronavirus er niet was geweest. Eén van deze manieren is om uit te gaan van de begroting die je wellicht aan het begin van het jaar hebt gemaakt voor 2020 ter ondersteuning van de besturing van de onderneming. Heb je geen begroting gemaakt of is deze te oud? Bepaal je verwachte omzet aan de hand van de gerealiseerde omzet van de afgelopen 6-12 maanden. Houd hier rekening met een aantal zaken:

 • Is je omzet de afgelopen 6-12 maanden redelijk stabiel gebleven? Neem de gemiddelde omzet en trek deze door naar de komende maanden.
 • Zit er een stijgende of dalende lijn in je omzet de afgelopen 6-12 maanden? Zet de lijn van de trend door naar de komende maanden.
 • Heb je afgelopen maanden grote projecten gehad, of verwacht je een groot project? Houd hier rekening mee.
 • Houd rekening met seizoensinvloeden, neem dit mee in je verwachte omzet.

Ben je klaar met het bepalen van de verwachte omzet? Probeer deze dan te onderbouwen. Verzamel bijbehorende documenten die je verwachte omzet onderbouwen. Denk hierbij aan leveringscontracten (waarbij je klanten nu toch hebben aangegeven niet meer te zullen afnemen vanwege de coronacrisis), e-mails van geannuleerde orders, offertes en projecten.

Leg je forecast van de verwachte omzet zonder het coronavirus vast in bijvoorbeeld een Excel document voor de komende 6 maanden. Sla hier ook al je documenten met betrekking tot de onderbouwing op.

Stap 2: Verwachte omzet bepalen met het coronavirus
Stap 2 is om een forecast te maken van de omzet die je daadwerkelijk verwacht te verdienen met de coronacrisis de komende maanden. Bepaal je verwachte omzet op basis van meningen/advies van medewerkers uit je bedrijf. Denk hierbij aan: directeur, marketingmedewerker, salesmanager en inkoopmanager. Gesloten horeca en afgelasten evenementen is iets wat ons al bekend is, wellicht geeft dit al een indicatie voor jouw omzet de komende periode. Probeer je forecast ook hier zo veel mogelijk te onderbouwen met documenten (e-mails, geannuleerde orders etc.). Deze kunnen hetzelfde zijn als de forecast van de verwachte omzet zonder het coronavirus.

Het is belangrijk om gestructureerd te werk te gaan bij het maken van een forecast. Verdeel je omzet in verschillende groepen, klantsegmenten en regio’s. Hierdoor behoud je overzicht en duidelijkheid. Bepaal hierna de impact per groep, sommige klantsegmenten zullen bijvoorbeeld harder getroffen worden.

Leg ook hier je forecast vast in en Excel bestand. De achterliggende maanden zijn hier minder van belang, want die geven geen indicatie voor de komende periode. Wel is een goede onderbouwing ook hier noodzakelijk, maar deze kan dus deels hetzelfde zijn als voor forecast 1.

Stap 3: Berekenen omzetverlies
We zijn aangekomen bij de laatste stap, stap 3. De verwachte omzet met en zonder het coronavirus is vastgelegd. Nu moet het verschil nog uitgerekend worden. Dit levert ons namelijk het procentuele omzetverschil op dat we nodig hebben om de aanvraag voor NOW te doen.

Bereken per maand het absolute verschil in euro’s tussen de verwachte omzet met en zonder het coronavirus. Doe dit ook procentueel. Stel nu met dit procentuele verschil vast of je in aanmerking komt. Er moet minimaal 20 procent verschil zitten tussen beide forecasts wil je in aanmerking komen voor de NOW. Hulp nodig? Gebruik deze handige rekentool.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven voor alleen relevante financiële gevolgen en tips in deze bizarre periode.

Heb je nou vragen over of jij in aanmerking komt of hoe dit allemaal in zijn werk gaat? Wacht dan niet en neem contact met ons op! Bel naar 020 2610723 of mail naar info@sfaa.nl. We helpen je graag.

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/zo-bereken-je-omzetverlies-door-corona-frank-custers/

Crowdfunding voor beginnende ondernemers

Als ondernemer kan het soms lastig zijn om kapitaal te vinden om te investeren. Een bank gaat niet altijd een lening met jou aan, of soms wil je zelf geen bancaire lening aangaan. Tegenwoordig kan er zonder het gebruik van een bank vrij makkelijk kapitaal worden opgehaald, namelijk door middel van crowdfunding. In deze blog staan een aantal belangrijke punten omtrent crowdfunding voor jou als ondernemer opgesteld, roept dit artikel vragen bij je op? Neem contact op met ons!

Wat is crowdfunding:

Het woord zegt het eigenlijk al, Crowd = menigte, funding= financiering. Het is dus het vragen van een financiering aan een groep individuele investeerders. Je zoekt via een online platform naar mensen die in jouw plan willen investeren.

Steeds populairder:

Crowdfunding is nu al een tijdje bekend als een manier om financieringen op te halen en wordt steeds populairder. Dit is te zien aan het totaal bedrag wat jaarlijks in Nederland wordt opgehaald aan crowdfunding. De KvK verteld ons het volgende:  In 2012 was dit bedrag nog maar 14 miljoen euro, in 2016 lag dit bedrag al op 170 miljoen euro, in 2019 ligt dit bedrag op 424 miljoen euro. Verwacht wordt ook dat deze groei zal standhouden.

Voordelen crowdfunding voor ondernemers

Wat zijn de voordelen van crowdfunding voor jou als ondernemer, we hebben er een aantal voor je opgesteld.

 • Alternatief voor een financiering bij de bank

Banken hebben nog steeds een stevige rem op de kredietverlening. Het komt regelmatig voor dat projecten door de bank als niet interessant (genoeg) of te risicovol worden bestempeld, wel door crowdfunding worden gefinancierd. Een combinatie tussen een reguliere financiering bij de bank en een crowdfunding is geen uitzondering op de regel. Voorbeeld: wanneer er voor 75% een crowdfunding is opgehaald kan de resterende 25% worden opgevuld door een bancaire lening. Hierdoor kan het aantrekkelijk zijn om crowdfunding te kiezen voor ondernemers.

 • Erg effectief als marketingtool

Allereerst is crowdfunding een goede manier om te kijken, of het publiek achter jouw idee staat, wanneer er genoeg wordt opgehaald om het plan te realiseren weet je dus dat er genoeg mensen achter jouw idee staan. Wanneer je crowdfunding genoeg kapitaal ophaalt heeft het waarschijnlijk ook al veel aandacht gehad op het platform waarop je de crowdfunding voert. Zo kun je dus erg veel aandacht genereren voor je onderneming. Zo verhoogt crowdfunding de branding en identity van je onderneming.

 • Snelle manier om een financiering te realiseren

Een financiering realiseren bij een bank kan soms erg lang duren, een crowdfunding kan velen malen sneller in zijn werk gaan. Wanneer je een goed idee hebt en al snel aandacht krijgt van de crowd kan de financiering op een korte termijn rond zijn, dit in tegenstelling tot traditionele vormen van financieringen.

 • Een crowdfunding is laagdrempelig voor investeerders

Bij een crowdfunding kan een investering al vanaf een paar euro. Het vinden van 1 investeerder voor een groot bedrag kan lastig zijn, maar bij crowdfunding kunnen meerdere mensen een kleinere bijdrage doen. Dit maakt het makkelijker om investeerders te overtuigen met je in zee te gaan.

 • Connectie tussen investeerder en onderneming

Crowdfunding biedt de mogelijkheid voor investeerders om meer betrokken te zijn bij de creatie van een product of project. Investeerders hebben meer zeggenschap in het project.

Nadelen crowdfunding

Een crowdfunding kan soms complexer uitkomen dan een bancaire lening, wanneer er een grote hoeveelheid aandeelhouders is bijvoorbeeld, dan zijn er veel mensen die wat te zeggen hebben over jouw onderneming.

Een crowdfunding is een lening, wanneer je dit aangaat ben je verantwoordelijk voor het geleende bedrag. Mocht je failliet gaan ben je persoonlijk aansprakelijk voor dit bedrag.

Ook is een crowdfunding een erg intensief proces, je moet je campagne tot in de puntjes uitdenken. Hoe ga je de campagne opzetten? Welk platform kies je? Hoe pak je de promotie aan? Hier gaat erg veel voorbereiding inzitten. Als je dit goed doet levert het je direct veel aandacht op, maar hier gaat dus veel tijd in zitten.

Vragen?

Wekt dit artikel nou vragen bij je op? Crowdfunding voor ondernemers is niet altijd aantrekkelijk, wil je weten hoe dit voor jouw onderneming is? Neem dan contact op met ons! Doe dit via info@sfaa.nl of bel naar +31 20-2610723. Wij kunnen je verder helpen!

Minimum jeugdloon verhoogd tot 19% vanaf 1 juli 2019

Heeft jouw onderneming jongeren van 18 t/m 21 jaar in dienst? Dan is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verandering in het minimum jeugdloon vanaf 1 juli 2019! Voor jou heeft SFAA alles wat je moet weten met betrekking tot deze wetgeving op een rij gezet.

Stijging bruto uurloon per leeftijdsgroep

In de onderstaande tabel is het verschil ten opzichte van januari 2019 beschreven. Vooral de bijdragen voor 18 t/m 21 jarigen wordt vanaf 1 juli fors verhoogd. Samen met deze stijging zullen sociale uitkeringen gekoppeld aan wettelijk minimumloon ook meestijgen. Het is dus belangrijk dat je een goede indicatie maakt van welke kosten deze stijging met zich mee brengt.

procentuele stijging per leeftijd18192021
6,5%10,4%15,7%19%

Kijk op de site van de Belastingdienst om alle bedragen per leeftijdscategorie verder met elkaar te vergelijken

Wat te doen als ondernemer?

Iedere werknemer heeft recht op een uitkering van het minimumloon. Maar hoe kan je deze stijging als ondernemer minder voelbaar maken in jouw kosten? Dit kun je doen door een doorberekening te maken van deze kosten in de producten en diensten die jouw onderneming levert. Ook kun je met een aantal handige tips en tricks fors besparen op loonkosten. Zo kun je als werkgever gebruik maken van de vrijgestelde ruimte waarbinnen je geen loonbelasting hoeft te betalen.
Lees meer over deze vrijgestelde ruimte (WKR-regeling)

Online Salarisadministratie

Naast het minimum jeugdloon komen er nog meer verplichtingen kijken bij het uitbetalen van werknemers. Er zijn zoveel regeltjes waaraan ondernemers zich moeten houden. Salarisadministratie uitbesteden aan Administratiekantoor SFAA biedt uitkomst! Wij verzorgen maandelijks voor al jouw medewerkers een salarisspecificatie aan de hand van mutaties. Dit doen wij met behulp van Exact software zodat alles geautomatiseerd kan worden. Vanuit Exact kun jij jouw medewerkers uitbetalen én de loonbelasting betalen. Door deze online werkwijze hoef je niet alle salarissen handmatig over te tikken! En dat bespaart een hoop tijd.

SFAA: Jouw financiële afdeling op afstand!

Heb jij vragen over het minimum jeugdloon voor jouw werknemers of wil jij meer weten over kostenbesparing door geautomatiseerde tools? Dan helpen wij jou graag verder! Door onze jarenlange ervaring met het ondersteunen van Startups en Scale-ups zijn wij gespecialiseerd in het laten groeien van ondernemingen! Wil jij op de hoogte blijven van relevante tips voor ondernemers? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Bespaartips voor zakelijke kosten

Geld besparen: iedere ondernemer wil dat wel. Vaak kun je met een aantal kleine aanpassingen al een hoop kosten besparen. Zo is het allerbelangrijkste om inzicht te creëren in je maandelijkse kosten. Zo kun je vaak al een hoop besparen op onnodige abonnementen. Met deze bespaartips kan jouw bedrijf geld besparen!

Wees kritisch en vergelijk

Energiekosten: je kunt er een hoop geld op besparen, indien je er kritisch en bewust mee omgaat. Zo is het belangrijk om ieder jaar een vergelijking te doen in verschillende aanbieders. Ook is het goed om eens te kijken of jouw energiekosten overeenkomen met de hoeveelheid bij soortgelijke bedrijven. Dit kun je doen met de MKB benchmark check. Zit jij ver boven het gemiddelde? Grote kans dat jij een hoop geld kunt besparen door bewuster om te gaan met energie.

Doe een abonnementen check

Een abonnement op de sportschool, telefoon, bladen, adverteren: vaak gaan er maandelijks een hoop vaste kosten uit. Weet jij eigenlijk hoeveel je per maand kwijt bent aan deze abonnementen, en maak je hier optimaal gebruik van? Check één keer per jaar of je overbodige abonnementen hebt, en schoon deze op. Een van de handige bespaartips: noteer ook in je agenda wanneer een abonnement afloopt, zodat stilzwijgende verlenging wordt voorkomen.

Creëer inzicht in jouw kostenstructuur

Heb jij inzicht in de kostenstructuur van je bedrijf? Weet je precies hoeveel je maandelijks uitgeeft aan bijvoorbeeld licenties? Of hoeveel je investeert? Grote kans dat je dit niet precies weet. Dat is helemaal niet zo vreemd; wel zonde. Want zo lopen veel ondernemers inkomsten mis. Door zoveel mogelijk te automatiseren en te digitaliseren kun jij inzicht creëren en geld besparen. Een gedigitaliseerde administratie is hierbij de eerste stap.

50% kostenbesparing

Tot wel 50% besparing realiseren. “Dat is veel!”, horen we je denken. Wij kijken niet alleen kritisch naar de inkoopkosten en de algemene kosten, maar ook naar de bedrijfsprocessen en de externe uren die worden ingekocht bij bijvoorbeeld adviesbureaus. En ja, dat kan heel veel opleveren. Ben je benieuwd naar onze bespaartips voor jouw bedrijf? Neem contact op met SFAA Administratiekantoor Amsterdam: +31 20-2610723

DGA tips en tricks

Als eigenaar van een BV heb je te maken met de verdeling van aandelen. Over het algemeen is de DGA (directeur groot aandeelhouder) de persoon die een groot aantal aandelen in de BV of NV bezit. Speciaal voor DGA’s hebben wij een aantal tips en tricks op een rij gezet.

BV als hypotheekverstrekker

Heb jij veel geld in je BV zitten? Dan kun je jouw BV de gebruiken voor het afsluiten van een hypotheek. De BV is hierbij de hypotheekverstrekker voor een privéwoning. Vervolgens kun je deze hypotheek aflossen aan je BV. Tot die tijd is de woning dus eigendom van de BV.

Stijging van belasting over dividend in 2020

Als DGA val je onder box 2. Deze box wordt ook wel inkomen uit aanmerkelijk belang genoemd. Indien je geld uit jouw BV wilt halen betaal je hier aanmerkelijk belang heffing over. In 2020 wordt het percentage aan belasting verhoogd van 25 naar 26,5 procent. In 2021 stijgt dit percentage verder naar een hoeveelheid van 26,9 procent. Ben jij van plan om een grote uitgave te doen of een lening af te lossen? Dan kan het aantrekkelijk zijn om jouw dividend uit te laten keren vóór 2020. Dit hangt echter van een aantal factoren af. Daarom adviseren wij je om dit na te vragen bij jouw boekhouder. 

Onbelastbare vergoedingen als DGA via de werkkostenregeling

Waar je als DGA rekening mee kan houden is de werkkostenregeling (WKR). Met de WKR kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. Met deze regeling hoef je geen loonbelasting te betalen binnen een vastgestelde vrije ruimte. Dit kan je bijvoorbeeld gebruiken over kosten van kerstpakketten en bedrijfsuitjes . Ook kun je deze vrije ruimte gebruiken voor een abonnement op de sportschool. Je kunt dit abbonement dus op de zaak zetten, zodat het aftrekbaar is, en dat pakt voor jou weer voordelig uit. Als DGA kun je 1,2 procent van je loon gebruiken als vrije ruimte.

Lees meer over de werkkostenregeling en de veranderingen in 2020

Meer DGA informatie en advies

De financiële helden van SFAA zijn expert in het geven van fiscaal advies aan DGA’s. Heb jij vragen over dit onderwerp of wil jij laten checken of jij het optimale voordeel haalt uit jouw administratie? Neem dan contact op met Administratiekantoor SFAA Amsterdam, wij helpen je graag verder! Stuur ons een mailtje naar info@sfaa.nl of vraag een gratis adviesgesprek aan. Liever direct contact? Bel of Whatsapp ons!