Berichten

WBSO subsidie in 2019

Kabinet blijft met R&D subsidie inzetten op innovatief ondernemen

Afgelopen Prinsjesdag was het weer zover. Tijdens de troonrede werden de kabinetsplannen voor 2019 bekendgemaakt. Ook komend jaar blijft de Nederlandse overheid zich inspannen om innovatief ondernemen aantrekkelijk te maken. Daarom heeft het zich ingezet voor een stabiel investerings- en vestigingsklimaat. De WBSO subsidie (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) moet het mogelijk maken om dromen van ondernemers te verwezenlijken door hen een fiscaal voordeel te geven. Daarom blijven de voordeelpercentages en schijflengtes van de WBSO subsidie gelijk aan die van 2018. Ook de voorwaarden en het aanvraagprogramma van deze R&D subsidie blijven ongewijzigd. Maar wat betekent dit voor jou als ondernemer? En kom je wel in aanmerking? SFAA legt het je uit!

WBSO subsidie: wat is het ook alweer?

In 2016 schreven we al eens over de WBSO subsidie, ook wel de R&D subsidie genoemd. Met deze subsidie wil de Nederlandse overheid innovatie in het bedrijfsleven stimuleren. De WBSO subsidie compenseert loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Je ontvangt hierbij geen subsidie in de vorm van betaling door de overheid. In praktijk betekent dit dat je minder loonheffing hoeft af te dragen aan de belastingdienst. Voor 2019 heeft het kabinet een budget van maar liefst € 1.205 miljoen gereserveerd. Een extra stimulans om je doelen als ondernemer en innovator dus te verwezenlijken!

Jouw financiële voordeel met WBSO in 2019

De berekening van jouw financiële voordeel met WBSO is verschillend voor bedrijven en zzp’ers. Voor ZZP’ers die minimaal 500 S&O-uren per jaar maken, is er een vaste aftrek (de S&O-aftrek) van € 12.623,- voor de aangifte inkomstenbelasting. Voor startende ZZP’ers is er daarnaast ook een extra aftrek van € 6.315,-.

Voor bedrijven is er de S&O-afdrachtvermindering die je als volgt kunt berekenen: ((S&O-uren x S&O-uurloon) + (forfaitair bedrag of begrote kosten en uitgaven)) x percentage. Voor bedrijven gelden er twee schijven met een verschillend voordeelpercentage voor alle S&O-kosten. Kijk dus goed in welke schijf jij als ondernemer valt. Natuurlijk helpt SFAA graag bij het berekenen van jouw fiscale voordeel!

Lees hier meer over het berekenen van jouw financiële voordeel met de WBSO subsidie.

Kom ik in aanmerking voor WBSO subsidie?

Het hebben van een nieuw en innovatief idee is natuurlijk een goed begin. Toch komt niet iedereen in aanmerking voor deze R&D subsidie. Zo kunnen publieke kennisinstellingen bijvoorbeeld géén gebruikmaken van de WBSO subsidie. De volgende ondernemers en/of projecten komen wel in aanmerking:

 • Bedrijven die werknemers in dienst hebben die S&O-werk uitvoeren;
 • ZZP’ers die ondernemer zijn voor inkomstenbelasting en jaarlijks 500 uur of meer aan S&O-werk uitvoeren;
 • Projecten m.b.t. nieuwe fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur;
 • Technisch-wetenschappelijke onderzoeken.

WBSO subsidie aanvragen

Wil je als ondernemer ook profiteren van de WBSO subsidie? Je aanvraag moet je indienen voordat je met een nieuw R&D project van start gaat. De aanvraag kan alleen online ingediend worden. Bovendien heb je een limiet van drie aanvragen per jaar.

Het aanvragen van een WBSO subsidie moet natuurlijk in een veilige omgeving plaatsvinden. Daarom zul je de beschikking moeten hebben over eHerkenning van niveau 2+. Om het traject te versnellen kan SFAA helpen bij het indienen van je aanvraag. Wel zo makkelijk!

WBSO aangevraagd en dan

Na het indienen van je WBSO verzoek wordt je aanvraag beoordeelt door een RVO-adviseur. Wanneer de aanvraag onvoldoende informatie bevat kan hij bij jou terugkomen met aanvullende vragen. Bij een positieve beoordeling ontvang je een S&O-verklaring. Hierop staat het maximale bedrag aan afdrachtvermindering dat je mag verrekenen. Bevatten je werkzaamheden geen S&O? Dan wijst de RVO-adviseur je aanvraag alsnog af.

WBSO subsidie: de verplichtingen

Sta je aan de vooravond van een innovatief R&D project en wil je ook graag gebruikmaken van de WBSO subsidie? Je zult dan aan de volgende verplichtingen moeten voldoen:

 • S&O-administratie bijhouden;
 • Vóór 1 april van het volgende jaar de S&O-uren, kosten en uitgaven melden;
 • Burgerservicenummers opgeven, uiterlijk gelijktijdig met de aanvraag.

Meer weten over deze R&D subsidie? Neem contact op met SFAA!

Wil je meer weten over de WBSO subsidie? Of heb je hulp nodig bij het aanvragen van deze R&D subsidie? Neem dan contact op met Administratiekantoor SFAA! Wij helpen je graag met al je vragen en kunnen je alles vertellen over de WBSO subsidie. Mail naar info@sfaa.nl en je krijgt snel een passend antwoord. Liever direct contact? Bel ons op +31 20-2610723. Waar mogen wij jou mee helpen?

Arbobeleid en de WEGAM-verzekering

Zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving

Iedere werkgever is verplicht om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen. Dit is door de Nederlandse overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Een werkgever moet dus een arbobeleid voeren. Het beperkt namelijk ziekteverzuim en helpt werknemers bij re-integratie na langdurige afwezigheid. Maar hoe werkt een arbobeleid precies? En welke verzekeringen moet je afsluiten om goed gedekt te zijn bij een bedrijfsongeval? In dit artikel geven we praktische tips om te zorgen voor een veilige werkomgeving en hoe jij als werkgever kunt zorgen voor een goede dekking bij een ongeval.

Belang arbobeleid

Het is voor iedere werkgever in Nederland van groot belang om het arbobeleid helder te omschrijven en uit te voeren. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan en voorkom jij als werkgever een boete! Bovendien helpt het bij het voorkomen van problemen. Een werknemer kan zijn werkgever namelijk aansprakelijk stellen wanneer hij schade door werk oploopt. Als werkgever wil je dan aan kunnen tonen dat jij er in operationele en in economische zin alles aan gedaan hebt om deze schade te voorkomen. Zonder duidelijk arbobeleid ben je kansloos bij schadeclaims.

Onderdelen arbobeleid

Arbobeleid wordt opgesteld in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging en vakbonden). Een arbobeleid bestaat onder meer uit:

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie;
 • Arbodienst of bedrijfsarts;
 • Preventiemedewerker;
 • Bedrijfshulpverlening;
 • Voorlichting;
 • Arbodeskundige;
 • PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidsdeskundig Onderzoek).

Positieve effecten arbobeleid

Arbobeleid draait natuurlijk niet alleen om het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving voor je werknemers. Het draagt ook bij aan een betere sfeer op de werkvloer. Een arbobeleid kan de volgende positieve effecten hebben:

 • Een werknemer presteert beter als hij zich gezond en veilig voelt;
 • Een goede werkomgeving zorgt voor een grotere motivatie;
 • Door de grotere motivatie ligt de werkproductie hoger;
 • Ziekteverzuim zal hierdoor verminderen.

WEGAM-verzekering: een absolute aanrader

Een goed arbobeleid is niet altijd voldoende. Iedere dag weer zijn werknemers voor hun werkgever op pad. Woon-werkverkeer of werkgerelateerde verkeersdeelname met de fiets, auto of het openbaar vervoer. En een ongeluk zit altijd in een klein hoekje. Dit brengt voor jou als werkgever risico’s met zich mee. Je kan niet alleen voor lange tijd een werknemer verliezen, maar hierdoor ook inkomsten mislopen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben en de toekomst van jouw onderneming in gevaar brengen. Een ‘gewone’ aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt zulke risico’s niet. Je moet hier een aparte verzekering voor afsluiten. Een WEGAM-verzekering biedt uitkomst en is de perfecte aanvulling op je arbobeleid en andere verzekeringen.

SFAA Administratiekantoor Amsterdam adviseert een WEGAM-verzekering (Werkgevers aansprakelijkheid voor bestuurders van Motorrijtuigen). Deze verzekering dekt de risico’s af wanneer een werkgever onder werktijd betrokken raakt bij een verkeersongeval. Lees hier meer over de WEGAM-verzekering.

WEGAM-verzekering: wat is gedekt?

Een WEGAM-verzekering verzekert schade die een werknemer oploopt tijdens deelname aan het verkeer:

 • Met een motorrijtuig;
 • Als voetganger;
 • Als fietser;
 • Met het openbaar vervoer.

Het is lastig om een duidelijke onderverdeling te maken in woon-werkverkeer en in werkgerelateerde verkeersdeelname. Bij een ongeluk kan een werkgever verplicht worden om een schadevergoeding uit te keren. Gelukkig kun je dit bij verzekeraars meeverzekeren. Zo hoef jij je nergens meer druk om te maken als je werknemers weer op pad zijn.

Review ieder jaar je premiekosten

Een derde praktische tip is het reviewen van de premiekosten die je iedere maand afdraagt. Veel werkgevers vergeten dit en maken tientallen of honderden euro’s per maand teveel over. Het kan goedkoper! Bekijk daarom ieder jaar kritisch je premiekosten en vergelijk deze met andere verzekeraars. En kom je er dan toch nog niet helemaal uit? Uiteraard kan Administratiekantoor SFAA helpen bij het kiezen van de juiste verzekering!

Conclusie: Zorg voor een helder arbobeleid en de juiste verzekeringen

Het is dus helder dat ieder bedrijf een arbobeleid moet hebben. Zonder arbobeleid riskeer je hoge boetes en claims van je werknemers. Daarnaast is het hebben van alleen een AVB-verzekering niet voldoende. Een WEGAM-verzekering zorgt dat al jouw medewerkers goed gedekt zijn bij deelname aan het verkeer onder werktijd. Tot slot adviseren wij om ieder jaar de premiekosten in de gaten te houden. Daarmee voorkom je onnodige uitgaven.

Meer weten? Neem contact op!

Heb je na het lezen van dit artikel toch nog vragen over arbobeleid of over de WEGAM-verzekering? Administratiekantoor SFAA uit Amsterdam helpt je graag verder bij het beantwoorden van al je vragen. Dus bel 020 26 10 723 of mail naar info@sfaa.nl. Wij zijn namelijk hét advieskantoor voor ondernemers die willen groeien!

1 BV is geen BV?

Benieuwd waar de uitspraak 1 BV is geen BV’ op slaat? We leggen het je haarfijn uit!

Bij het oprichten van een BV is het vaak handig om meteen een holding op te richten. Een holding klinkt misschien wat overdreven, maar ook voor de in eerste instantie kleinere ondernemers heeft het oprichten van een holding veel voordelen. Bijvoorbeeld als je aansprakelijk wordt gesteld, aandeelhouders wilt laten toetreden of verwacht veel winst te gaan maken in het eerste jaar.

Zoals je vast weet kiezen veel ondernemers ervoor een BV op te richten om hoofdelijke aansprakelijkheid uit te sluiten. Hierdoor loopt jouw persoonlijk vermogen geen gevaar als je BV in zwaar weer terecht komt. Om ervoor te zorgen dat je dit ook op zakelijk vlak uitsluit kun je een holding oprichten. Je start dan met een werk BV (werkmaatschappij) en een holding BV. Vandaar dus de ‘1 BV is geen BV’ uitspraak! Vanuit de werk BV sluit je overeenkomsten, neem je personeel aan, enzovoorts. Deze BV moet werken. De werk BV is eigenlijk het gezicht van jouw onderneming. De holding BV bezit alles van waarde. Denk bijvoorbeeld aan je pensioen, een auto van de zaak, winsten, IP, enzovoorts. Bij een faillissement van de werk BV ben je hierdoor niet meteen al je zuur verdiende centen kwijt van eerdere jaren!

Natuurlijk wordt bij een faillissement wel gekeken of de werk BV bijvoorbeeld failliet is gegaan door wanbeleid. Heeft de ondernemer de werk BV opzettelijk laten ‘klappen’? In zulk soort gevallen biedt de holding BV structuur geen uitkomst. Bij wanbeleid is de ondernemer namelijk wel privé aansprakelijk.

Een ander voordeel van het oprichten van een holding is dat het (op den duur) verkopen van jouw onderneming (de werk BV) makkelijker is. Alle waarde hoeft dan niet meer van de werk BV naar een holding te worden overgeheveld.

De enige nadelen van een holding BV structuur is wel dat de (oprichtings)kosten hoger zijn, en het geheel wat complexer wordt. Door de zogenaamde deelnemingsvrijstelling zorg je ervoor dat je niet onnodig belasting betaald wanneer winst vanuit de werk BV naar de holding wordt uitgekeerd. Dit kun je uiteraard met een gerust hart overlaten aan SFAA.

Vragen? bel SFAA!

We kunnen ons voorstellen dat je naar aanleiding van onze ‘1 BV is geen BV’ blog vragen hebt. Wij helpen je graag verder en geven antwoord op al je fiscale vragen. Dus bel 020 26 10 723 of mail naar info@sfaa.nl

11 voordelen van online boekhouden

Bij Sfaa.nl zijn we groot fan van online boekhouden. Eerlijk gezegd begrijpen we niet dat nog niet iedereen de boekhouding in de cloud regelt. Want het is gewoon veel makkelijker. Dus voor iedereen die nog twijfels heeft, meer wil weten over online boekhouden en voor iedereen die het fijn vind om in zijn keuze voor online boekhouden bevestigd te worden; de 11 voordelen van online boekhouden op een rij.

1. Online boekhouden is inzichtelijk

Hoeveel komt er deze maand binnen? Wat gaat er uit? Hoe hoog is de omzet? Je checkt het met een paar muisklikken. In het online boekhoud programma waar SFAA mee werkt, Exact Online, zijn er verschillende rapportage opties om een nog beter inzicht te krijgen in de administratie.

2. Online boekhouden kost veel minder tijd

Bonnetjes scan je in met je smartphone. Je voert je gegevens één keer in en ze worden meteen verwerkt. Je hebt nooit gedoe met facturen en of bonnetjes terug zoeken. Daarnaast controleren de meeste boekhoudprogramma’s op dubbele facturen en wordt je gewaarschuwd als je boeking niet in evenwicht is. En aan het eind van het jaar maak je super makkelijk een jaarrekening.

3. Online boekhouden is goedkoper

Doordat online boekhouden sneller en efficiënter is is je boekhouder er minder uren mee bezig. Dus jij betaalt minder.

4. Makkelijk samen werken met je boekhouder

Online kan je tegelijk met je boekhouder in je boekhouding inloggen. Heb je vragen, is er iets niet helemaal duidelijk? Je boekhouder kijkt live met je mee. En dat werkt echt veel beter.

5. Handige koppelingen

Aan je online boekhoudprogramma kan je je bankrekening koppelen. Bankafschriften inlezen is met een online boekhoudprogramma een eitje. Je hoeft niks over te typen en daarom is er minder ruimte voor fouten. Bovendien bespaart het je veel tijd. Daarnaast kan je een koppeling te maken met bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, klanten of leveranciers.

6. Online boekhouden kan overal

Verveel je je in de trein? Dan kan je je bonnetjes invoeren.  Als er internet is kan je snel even checken hoe je bedrijfsfinanciën ervoor staan. Je gegevens neem je makkelijk mee naar een afspraak met een klant of bijvoorbeeld naar een afspraak met jouw bank.

7. Automatisch updaten & back-ups

Crasht je computer? Dan staat jouw boekhouding gelukkig nog online. Van al je werk wordt automatisch een back-up gemaakt door het boekhoudprogramma.  Zo raak je nooit meer gegevens kwijt.

Online software update automatisch. Je hebt dus geen last meer van verouderde programma’s of verouderde versies.

8. Ruimte in de kast

Gooi die multomappen maar de deur uit. Want je kan vrijwel papierloos werken en hebt alles digitaal beschikbaar. Met een online boekhoudprogramma is het een stuk eenvoudiger om alle gegevens 7 jaar te bewaren tot de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst is verstreken.

Je hoeft geen facturen meer te printen of bonnetjes te bewaren. Je maakt een foto met je telefoon en die upload je in het programma. Dus nooit meer onoverzichtelijke bergen papier die je moet uitzoeken.

9. Makkelijk digitaal factureren

Een verkoopfactuur maak je vaak binnen een minuut in het boekhoudprogramma. Daarna stuur je die digitaal naar de klant. Makkelijker, sneller en goedkoper.

10. Online boekhouden is veilig

Alle data word versleuteld en op verschillende servers opgeslagen. Aanbieders van boekhoudsoftware zijn afhankelijk van hun betrouwbaarheid, daarom zorgen ze altijd voor goede, automatische back-ups en beveiliging. De boekhouding is online een stuk beter beveiligd dan op je eigen computer.

11. Met de tijd mee

Ondernemers werken steeds meer in de cloud, met hun email, klantenbestanden, urenregistratie en agenda. Er is steeds meer behoefte aan bedrijfsmatige apps die hier aan gekoppeld kunnen worden. Werk jij ook online dan is samenwerken met anderen makkelijker.

Tijd om over te stappen

Genoeg redenen om eindelijk de stap naar online boekhouden te maken toch! Zie je op tegen de overstap? SFAA neemt zoveel mogelijk voor je uithanden! Zo nemen we contact op met je  oude boekhouder om zoveel mogelijk te regelen zonder dat dat jou tijd kost. Bovendien geven we aan iedereen die dat wil graag een spoedcursus online boekhouden!

Wil jij ook makkelijk online boekhouden? Heb je naar aanleiding van deze blog vragen? Wij helpen je graag verder! Bel 020 26 10 723 of mail naar info@sfaa.nl

Goede voornemens voor een zakelijk succesvol 2018

Happy new year! Wij wensen je natuurlijk een heel succesvol 2018 toe. En op zakelijk gebied kunnen we je daarbij goed helpen. Daarom zetten wij een paar goede voornemens op een rij voor een zakelijk succesvol 2018!

Doe je investeringen bewust

Ga je investeren? Ga dan goed na wat belastingtechnisch handig is!

Koop je iets van onder de € 450 exclusief btw? Dan komt het in de winst & verlies rekening. Je hebt dus meteen in 2018 de kosten hiervoor, die je winst omlaag brengen. Hierdoor betaal je in 2018 minder belasting.

Koop je iets van boven de € 450 exclusief btw? Dan komt het op de balans. Dat betekent dat je de kosten over meerdere jaren kan spreiden. In al deze jaren heb je een stukje van de kosten, die je winst omlaag brengen. Deze investeringen kunnen ook meetellen voor een aftrekpost bij de belasting, als je per jaar meer dan € 2.300 (norm voor 2017, 2018 nog niet bekend) uitgeeft in deze categorie, kan je hiervoor in aanmerking komen.

Ga je verbouwen? Of een machine kopen die elektriciteit verbruikt? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een Milieu Investerings Aftrek (MIA) of Energie Investerings Aftrek (EIA). Voor auto’s en busjes zijn er complexe regelingen om te bepalen of je in aanmerking komt voor fiscaal voordeel. Het is dus zeker de moeite waard om eerst uit te zoeken of het voertuig dat je op het oog hebt hieraan voldoet.

Even sparren voor je een grote investering doet is heel verstandig! Bel ons dus gerust op.

Zorg voor facturen op je bedrijfsnaam

We komen elke dag facturen tegen die zijn gericht aan de ondernemer, op zijn persoonlijke naam. Dat is zonde. Want dan kan de aftrek van btw worden geweigerd. Zet dus elke factuur op je bedrijfsnaam te hebben.

Kies ook bij twijfel voor een factuur op bedrijfsnaam. Bijvoorbeeld: je koopt een auto en je twijfelt nog of je hem als zakelijk of privé gaat behandelen. Laat dan de factuur op bedrijfsnaam zetten. Dan is alles al in orde als je besluit de auto zakelijk te behandelen, en mocht je hem privé willen behandelen dan heb je er geen last van dat de factuur op bedrijfsnaam staat.

Houd dingen bij

Voor relatiegeschenken die je geeft, mag de btw teruggevraagd worden tot € 227 aan geschenken per relatie. Voor horecakosten kan de belastingdienst achteraf vragen met wie je was. Zo wordt gecheckt of het echt zakelijk was. Voorkom discussies met de belastingdienst en schrijf op voor wie je een relatiegeschenk hebt gekocht en met wie je toen dat zakelijke etentje had.

Als je ons een bon of factuur stuurt via een upload of de foto-app, zet dan in de omschrijving “Geschenk voor …” of “diner met …”.

Ook als je taxikosten of kosten voor Openbaar Vervoer hebt, kan je makkelijker aantonen dat het zakelijk was als je hebt bijgehouden waar je heen ging.

Gebruik de mogelijkheden voor reiskosten

Heel veel ondernemers laten geld liggen bij reiskosten. Dat is natuurlijk jammer. Als je voor werk reist mag je € 0,19 per kilometer als zakelijke kosten opvoeren. Dan maakt het niet uit of je op de fiets in de auto of in de trein zat. Het is ook niet van belang of het om woon-werk verkeer, bezoeken aan klanten of het doen van inkopen gaat.

Ook kosten voor Openbaar Vervoer mag je gewoon als kosten opvoeren. De makkelijkste manier om dit van de privé kosten te scheiden is door met twee OV-chipkaarten te werken. Heb je een vervoersbewijs en is het geen woon-werk verkeer? Dan mag je zelfs 6 % btw terugvragen.

Tot slot

Bij SFAA doen we meer dan het boeken van facturen, je kan altijd langskomen voor een check van je administratie en we denken graag met je mee. Ga je een investering doen? Of ga je een abonnement afsluiten? Je kan ons altijd vooraf bellen voor advies!

Een B.V. starten, Wat komt daar bij kijken?

Een B.V. starten, Wat komt daar bij kijken?

Je eenmanszaak loopt als een trein, en dan komt het advies om over te gaan naar een B.V.. Of je begint een bedrijf en zet meteen groot in. Als je een bv gaat starten wordt er met heel wat ondernemers jargon geslingerd. Wij helpen je op weg bij het opstarten van je B.V.. Hieronder leggen we uit wat holdings, dividend, managementfee’s nou eigenlijk zijn. Mocht je vragen hebben aan de hand van dit artikel, neem contact op met ons via +31 20-2610723 of mail naar info@sfaa.nl .

Klaar voor de start…

In tegenstelling tot een eenmanszaak, moet je voor een B.V. naar de notaris. Die regelt alle documenten die bij het opstarten van je B.V. komen kijken, ook is hij degene die de B.V. opricht.

Er wordt vaak voor gekozen om niet één B.V. op te zetten, maar meerdere lagen van B.V.’s. Hoeveel het er worden, hangt af van de situatie. Een vaak gekozen structuur is drie lagen:

 1. Jouw persoonlijke holding.
 2. Daaronder komt de groepsholding. Die wordt gebruikt om investeerders aandelen in te geven. Andere doelen waarvoor deze gebruikt kan worden is als bestemming voor het geld dat is verdiend en voor sommige bezittingen, zoals een merknaam of het bedrijfsgebouw.
 3. Daaronder komt de werkmaatschappij. Dit is het bedrijf waarin de activiteiten plaatsvinden.

Wil je geen investeerders deel laten nemen? Dan kan je er ook voor kiezen om één holding boven de werkmaatschappij te hebben.

Het is geen probleem om de structuur later nog aan te passen. Maar het is natuurlijk wel goedkoper om de hele structuur in één keer neer te zetten bij het opstarten van je B.V. .

Waarom is het handig om te werken met holdings?

Er zijn verschillende redenen waarom er met deze structuur, van een werkmaatschappij en holdings, gewerkt wordt:

 • Je kan in de werkmaatschappij het geld hebben dat je nodig hebt om je bedrijf draaiende te houden. Extra geld kan je in de holding onderbrengen (bijv. via de managementfee of dividend), zodat iemand die een claim neerlegt bij de werkmaatschappij in principe (tenzij er sprake is van wanbestuur of grote onderlinge schulden), niet bij het geld in de holding kan komen.
 • De werkmaatschappij kan verkocht worden, dan komt de opbrengst hiervan in de holding. Hierdoor betaal je er geen belasting over. Als je geen holding zou hebben, zou je privé het geld ontvangen en er direct belasting over betalen. Nu kán je het geld naar privé halen en de belasting betalen, maar je kan ook bijv. een nieuw bedrijf opzetten of het geld in kleinere stukjes naar privé halen.

Vragen over hoe je een B.V. moet opstarten of wat er bij komt kijken, wij helpen je op weg met een gratis adviesgesprek! Neem contact met ons op of meld je aan voor een vrijblijvend adviesgesprek. 

Hoe zit het met aandelen?

Iedere B.V. heeft aandelen. Hiermee wordt bepaald wie de eigenaar is van de B.V.. Een B.V. kan bijvoorbeeld opgericht worden met 100 aandelen. Als alle 100 aandelen van jou zijn, ben je 100 % aandeelhouder. Geef je 20 aandelen aan een investeerder, dan ben jij 80 % aandeelhouder en is hij 20 % aandeelhouder. Er zijn ook andere hoeveelheden aandelen zijn mogelijk, bijvoorbeeld 10.000.

In dienst van je eigen bedrijf

Als je een eenmanszaak hebt, ben je zelf geen personeelslid. Bij een B.V. werkt dat anders. Als je de structuur hebt zoals hier boven beschreven, ben je bij de persoonlijke holding in dienst. Kon je bij een eenmanszaak zelf per keer beslissen hoe veel geld je uit de zaak wou halen om privé van te leven, bij een B.V. heb je een vast salaris.

De belastingdienst heeft een minimaal salaris voor de eigenaar vastgesteld. Hiervan kan je afwijken, als de resultaten van je bedrijf het bijvoorbeeld niet toelaten dat je dit salaris uitkeert. Dat moet je dan wel aangeven bij de belastingdienst. Dit hoop je natuurlijk niet mee te maken met het opstarten van je B.V. .

Het minimale salaris voor een DGA (eigenaar) is in 2017 € 45.000. Daarnaast mag je niet minder verdienen dan je best verdienende personeelslid.

Het feit dat je in dienst bent, betekent ook dat je een salarisadministratie moet hebben. Dit kan je het beste uitbesteden, omdat het erg complex is.

Wat is een managementfee?

Al het geld verdien je in de werkmaatschappij. Maar je wilt geld “naar boven” hebben, dus van de werkmaatschappij naar de holdings. Hiervoor is de managementfee bedoeld. Dit is een vergoeding die je vanuit een holding in rekening brengt aan het onderliggende bedrijf (de dochtermaatschappij). Dit is een vast bedrag, dat staat in de management overeenkomst.

Je stuurt vanaf de holding dus een factuur voor de managementfee, en hierover bereken je ook btw. Dit bedrag moet in ieder geval genoeg zijn om de kosten te dekken. Je moet er je bruto salaris, de administratie- en bankkosten van de holding en andere kosten (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) te betalen.

Kun je de managementfee een keer niet betalen? Factureer deze dan wel! Dan kan je het geld alsnog overmaken als je het later wel hebt.

Vaak zien we dat de managementfee factureren en overmaken er niet van komt door de drukte van alle dag. Daardoor loopt btw aangifte vertraging op. Voorkom gedoe door voor het hele jaar een factuur voor iedere maand te maken en in de bank een automatische overboeking in te stellen.

Aan het eind van het jaar..

Bij het opmaken van de jaarrekening, wordt het resultaat van de dochtermaatschappijen meegenomen. De deelneming in de dochtermaatschappij staat als bezitting op de balans, dus aan de linker kant (als “financieel vast activum”). Dit begint met de waarde van de aandelen die je hebt (als je de B.V. zelf hebt opgericht) of de prijs die je hebt betaald voor de aandelen (als je later aandelen hebt gekocht).

Wordt er in de onderliggende B.V. winst gemaakt? Mooi! De aandelen worden meer waard. Hoeveel meer? Dat bereken je door de winst in de dochtermaatschappij vermenigvuldigd met het aandeel. Even een voorbeeld: als er € 10.000 winst is in een B.V. die voor 50 % van jou is, dan wordt de deelneming (10.000 X 50%=)€ 5.000 meer waard. Voor verlies geldt het omgekeerde, maar over het algemeen wordt de deelneming nooit minder waard dan € 1.

Wat is een rekening courant

Het kan weleens gebeuren dat je iets met de verkeerde pinpas betaald. Voor dat soort situaties is er bij B.V.’s een rekening courant (vaak afgekort als rc of r/c). Dit is een lening binnen je bv die twee bijzondere kenmerken heeft:

 1. Hij kan beide kanten op gaan. Je krijgt privé nog geld van de werkmaatschappij, maar een tijdje later kan het door een paar tansacties andersom liggen.
 2. Hij wordt niet gebruikt voor 1 keer een groot bedrag, maar voor veel transacties door de tijd heen.

Blijft de rekening courant altijd klein? Dan is er geen enkel probleem. Komt de rekening courant boven de € 17.000 uit? Dan moet er rente over betaalt worden. De hoogte van de rente staat niet vast, maar hij moet marktconform zijn. De grens van € 17.000 geldt niet alleen bij de jaarafsluiting, ook als de rekening courant een keer € 18.000 halverwege het jaar aantikt moet je rente betalen.

Een hoge rekening courant is niet handig. Daardoor is het geld minder goed gescheiden. Stel de werkmaatschappij krijgt een claim van € 150.000 en op de rekening staat € 60.000, maar in de holding is wel genoeg geld, dan kan de claim in principe niet ten laste van de holding komen. Maar heeft de holding echter nog een schuld van € 100.000 aan de werkmaatschappij, dan kan het wel. En dan draait de holding voor de claim op.

Het is dus verstandig om regelmatig de rekening couranten na te lopen en waar mogelijk af te lossen.

Dividend, je eindejaarsuitkering

Is er in een jaar winst gemaakt? Dan kan je na afloop van het jaar ook dividend uitkeren (zowel aan de B.V.’s als aan jezelf). Dit is een uitkering van winst aan de aandeelhouders.

Over dividend dat je aan jezelf uitkeert betaal je minder belasting dan als je jezelf salaris uitkeert. De belastingdienst weet dat ook, dus die kijkt daar streng naar. Je kan bijvoorbeeld jezelf niet een salaris onder het minimale DGA (Directeur-Groot Aandeelhouder) salaris uitkeren maar aan het eind van het jaar wel dividend uitkeren.

In plaats van het geld over te maken, kan je dividend ook gebruiken om een rekening courant (of een gewone lening) af te lossen.

Bijvoorbeeld: de holding heeft nog een schuld van € 10.000 aan de werkmaatschappij. Als er nu € 10.000 dividend wordt uitgekeerd vanuit de werkmaatschappij aan de holding, kan dat weggestreept worden tegen de schuld.

Vragen?

SFAA heeft veel ervaring met het begeleiden van ondernemers met een B.V. groep. Wil je meer uitleg of advies over het opstarten van je B.V.? Of hulp van onze experts bij het opstellen van de contracten en/of het vaststellen van de managementfee en het salaris? Wij helpen je graag! Meld je aan voor een gratis adviesgesprek via deze link, of mail naar info@sfaa.nl of bel naar +31 20-2610723

Je eigen bedrijf in 10 stappen

Je eigen bedrijf in 10 stappen

Je weet het zeker, je gaat het nu echt doen; een eigen bedrijf starten. Te gek! Je gaat een nieuw avontuur tegemoet en dat is natuurlijk fantastisch. Zodra je de knoop hebt doorgehakt zijn er 101 dingen die moeten gebeuren. Om te zorgen dat je niet verzuipt nu je besloten hebt die sprong in het diepe te nemen helpt SFAA je op weg. Met een 10 stappenplan voor de nieuwe ondernemer.

Stap 1: Lees je eerst in voor je gaat starten

Goed bezig, want je bent al begonnen aan deze blog. Maar kijk na het lezen van deze checklist ook eens naar het geldboek voor ondernemers van de Kamer van Koophandel. De website Ondernemersplein voor informatie over branches. En ook banken bieden vaak nuttige informatie aan via hun “zakelijk” pagina’s. Check bijvoorbeeld de site van de ING of ABN-AMRO.

Stap 2: Maak een plan

Bedenk wat je precies met je bedrijf gaat doen. Maar denk ook over andere zaken na:
• Hoe ziet jou branche eruit? Wat maakt jou bijzonder? Waarom kiest een klant straks voor jou?
• Wat voor rechtsvorm kies je? Begin je bijvoorbeeld als eenmanszaak? Of ga je een samenwerking aan in een V.O.F.? Onderzoek wat voor jou het gunstigste is. Lees voor meer informatie onze blog hierover. Kom je er niet uit? Bel ons gerust om daarover te sparren.
• Hoe zien je financiën eruit? Wat moet je investeren, is het genoeg als je eerst zelf geld in je bedrijf stopt? Of kan je hulp krijgen van familie of vrienden? Of moet je naar de bank stappen?

Stap 3: Kies een bedrijfsnaam

Ga je voor een hippe origineel naam of wil je gewoon goed gevonden worden door Google. Stel je bent een timmerman dan kan je kiezen voor de naam “HOUT”. Of je gaat voor “Timmerwerken Jansen”. De eerste bekt misschien lekkerder maar met de tweede is het meteen voor iedereen (en Google) duidelijk wat je doet.
Je bedrijfsnaam moet voldoen aan regels. De bedrijfsnaam mag geen verkeerde indruk wekken en lang niet alle leestekens mogen.
Heb je internationale ambities, kies dan een bedrijfsnaam die ook over de grens uitspreekbaar is.
Let er ook op dat je bedrijfsnaam niet te veel lijkt op een bestaande naam. Dat kan je in de toekomst veel lastige situaties besparen. Een zelfde naam is minder lastig als de bedrijven in hele andere branches actief zijn.
Heb je ondertussen al een goed idee voor een bedrijfsnaam? Check eerst even of de URL nog beschikbaar is.

Stap 4: Begin met de boekhouding

Het is voor veel ondernemers niet hun favoriete klus. Maar als je dit slim aanpakt kan het je financieel veel opleveren.
Al voordat je bedrijf officieel is ingeschreven bij de kvk, kan je je bonnetjes, kilometers en uren bij gaan houden. Bijvoorbeeld: je gaat straks naar het kantoor van de Kamer van Koophandel. Als je hier met de auto heen gaat noteer je vast de kilometers die je maakt en de tijd die je eraan besteed inclusief de reistijd. Verder krijg je een factuur voor de inschrijfkosten, deze bewaar je ook.
Download een app om je te helpen, zoals de app “ZZP Assistant” van de ABN Amro. In deze gratis app kan je onder andere je kilometers en je uren bijhouden.

• Denk na over vervoer.
Veel ondernemers gaan bijvoorbeeld bij klanten of leveranciers langs. Hier laten veel ondernemers geld liggen. Ga je met je privé auto rijden? Dan kan je € 0,19 per kilometer opvoeren als zakelijke kosten (geef dit periodiek, bijv. eens per kwartaal of per jaar, door aan je boekhouder). Ga je het openbaar vervoer gebruiken? Neem dan een losse zakelijke OV chipkaart, zodat je de zakelijke en privé kosten gelijk gescheiden hebt.

• Begin met een archief
Naast de financiële stukken, moet je nog veel meer documenten gaan bewaren. Als je deze gelijk netjes archiveert, zal je daar later heel veel plezier van hebben! Zo kan je bijvoorbeeld de stukken die je boekhouder nodig heeft meteen aanleveren, heb je voor de bank alles bij de hand, etc.. Scan wat je op papier krijgt ook in, zodat je alles digitaal hebt. Het is bijvoorbeeld belangrijk je eigen ID bewijs, een uittreksel van de KvK, post van de belasting en, indien van toepassing, de akte van oprichting in je archief te hebben.

• Neem contact op met een boekhouder
Door de administratie uit te besteden weet je zeker dat de administratie vanaf het begin goed wordt gedaan. Bij SFAA doen we meer dan boekhouden. Zeker bij het opzetten van een bedrijf is het hebben van een sparringspartner en procesbegeleider een groot voordeel. We helpen bijvoorbeeld met brieven van de belastingdienst voor je interpreteren en om je eerste facturen te versturen. Als boekhouders hebben we liever te veel dan te weinig contact met je. Ga je een grote aankoop doen? Ga je zakendoen met het buitenland? Ontvang je post van de belastingdienst? Neem dan contact op. Zodat we jou kunnen adviseren hoe je dit (financieel) het beste kan aanpakken.
We hebben zo al veel starters op weg geholpen.

• Ga naar de notaris
Heb je statuten nodig, bijvoorbeeld omdat je een B.V. of een vereniging opzet? Ga dan naar de notaris om dit te regelen. Dit kan in sommige gevallen ook via online diensten.

Stap 5: naar de Kamer van Koophandel

Tijd om het officieel te maken. Nou ja nog een ding, overweeg wanneer het belastingtechnisch gezien handig is om je bedrijf te starten. Voor een deel van het belastingvoordeel voor eenmanszaken en V.O.F.’en kom je pas in aanmerking als je in een jaar meer dan 1.225 uren in je bedrijf hebt gestoken. Als je in de tweede helft van het jaar start, kan het dus zijn dat je deze grens niet gaat halen.
Dan is het nu echt tijd om je in te schrijven! Op de website van de Kamer van Koophandel staat uitgelegd hoe dit precies gaat, dit is afhankelijk van de rechtsvorm. Vaak vul je een formulier in en maak je vervolgens een afspraak om langs te komen. Neem voor deze afspraak altijd het ingevulde formulier en een identiteitsbewijs mee.

Na je inschrijving krijg je post van de belastingdienst. Ze laten je bijvoorbeeld weten of je btw aangifte moet gaan doen en of je aangifte loonheffingen moet gaan doen. Je hoeft je dus niet bij de belastingdienst te melden als je een onderneming start, de Kamer van Koophandel geeft de informatie door. Controleer wel of laat controleren of de brieven van de informatie van de belastingdienst klopt en bewaar de brieven.

Stap 6: Open een zakelijke bankrekening

Het komt nog regelmatig voor dat ondernemers als ze starten, vooral ZZP’ers, ervoor kiezen om zaken te doen vanaf hun privé bankrekening. Dit is niet handig, je kunt beter zo snel mogelijk een zakelijke rekening openen. De belangrijkste voordelen zijn dat de bankrekening dan op naam van je bedrijf staat, dat lijkt veel professioneler voor klanten. Het geeft bovendien een veel beter overzicht van je zakelijke inkomsten en uitgaven.
Stap dus met in ieder geval je uittreksel van de Kamer van Koophandel en je ID bewijs naar de bank en open die zakelijke rekening.

Stap 7: Regel je verzekeringen

Er zijn veel soorten verzekeringen. Welke je afsluit, hangt vooral af van het risico dat je wilt lopen, de branche waarin je gaat werken en de inrichting van je bedrijf (Neem je personeel aan? Hoe ga je de huisvesting regelen?). Overweeg in ieder geval de volgende verzekeringen af te sluiten als je een bedrijf gaat starten:
• Arbeidsongeschiktheid;
• Bedrijfsaanspakelijkheid
• Beroepsaanspakelijkheid
• Rechtsbijstand

Stap 8: Zorg voor algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kunnen een hoop problemen voorkomen. Voor extra zekerheid kan je de algemene voorwaarden ook nog deponeren bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank. Belangrijke onderdelen van de algemene voorwaarden zijn onder andere aansprakelijkheid, betalingstermijn, eigendomsrecht en garantie. Tegenwoordig heb je voor een paar tientjes al algemene voorwaarden via een online tool.

Stap 9: Denk na over personeel of andere hulp

Een bedrijf starten is veel werk. Bijna niemand doet het helemaal alleen. Maar weinig starters nemen meteen 100 man personeel aan. Maar zelfs als zzp’er is het handig om mensen te betrekken. Bespreek je financiën met je boekhouder, spar met vrienden over een bedrijfsnaam en met een studiegenoot over je marketingplan.
Als je hulp nodig hebt in je bedrijf, plan dan hoe je dit gaat inrichten. Neem je personeel aan? Dan zal je een loonadministratie moeten starten. Er zijn natuurlijk ook andere manier, zoals het inhuren van uitzendkrachten of ZZP’ers of het aanbieden van stageplaatsen. Bespreek de mogelijkheden met je boekhouder.

Stap 10: Op zoek naar klanten

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat je klanten krijgt! Hier zijn boeken vol over geschreven, maar onze belangrijkste tips zijn:
• Zorg ervoor dat je online goed gevonden wordt, door een goede website en SEO (search engine optimalisation)
• Laat iedereen weten dat je voor jezelf bent begonnen. Netwerken doe je ook in je eigen sociale netwerk. Je vrienden, familie en kennissen zijn jou promotieteam en misschien ook wel je eerste klanten.
• Deel je kennis, bijvoorbeeld online of met presentaties bij scholen.
• Overweeg online betaalde advertenties, zoals Google Adwords, LinkedIn advertenties en Facebook advertenties.
• Richt je je op consumenten? Overweeg dan influencer marketing.

Ga je geen bedrijf starten maar een non-profit organisatie?

In deze blog hebben we het over ondernemers en hun bedrijf gehad. Maar houd er rekening mee dat haast alles uit deze blog hetzelfde werkt als je een stichting of vereniging gaat opzetten.

SFAA doet meer dan boekhouden. Zeker bij het starten van een bedrijf is het hebben van een sparringspartner en procesbegeleider een groot voordeel. We hebben al veel starters op weg geholpen. Vrijblijvend kennismaken? Mail ons via info@sfaa.nl of bel ons op 020-2610723!

Een gift doen, levert dit fiscaal voordeel op of niet?

Na het zien van een aangrijpend verhaal op tv of na een vriendelijk verzoek vanuit de plaatselijke vereniging ben je gevraagd om een gift te doen. Deze gift heeft ‘fiscale voordelen’ wordt vaak gezegd. Wat deze fiscale voordelen zijn en wanneer ze van toepassing zijn, zijn vragen die in dit artikel worden beantwoord. Een gift doen, levert dit fiscaal voordeel op of niet?

De regelgeving omtrent de aftrekbaarheid van giften verschilt in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, daarom zullen deze regimes apart worden besproken. Omdat verschillende regels zijn verbonden aan verschillende giften, zullen eerst de categorieën giften worden besproken.

Giften

 1. Algemeen nut beogende Instelling (ANBI)

De Belastingdienst bepaalt wanneer een instelling een ANBI is.  De belangrijkste voorwaarde van een ANBI is dat de instelling zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut. Verder is één van de voorwaarden dat de instelling geen winstoogmerk heeft en de beloning van bestuurders beperkt is. De meeste ANBI’s zijn stichtingen. Verenigingen voldoen over het algemeen niet aan de 90%-eis. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar.

 1. Culturele ANBI

Als een ANBI voor 90% actief is op cultureel terrein, kan een ANBI een Culturele ANBI status krijgen. Hiervoor komen o.a. in aanmerking musea, bibliotheken en theatergroepen.

Giften aan Culturele ANBI’s kennen tot en met 2017 een verhoogde aftrek in zowel de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

 1. Sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

Instellingen die een sociaal belang behartigen kunnen een SBBI vormen. O.a. sportverenigingen, speeltuinen, muziekverenigingen, kinderboerderijen en zangkoren komen in aanmerking voor de status als SBBI. Een gift aan een SSBI is echter niet aftrekbaar.

4. Steunstichting SBBI

Steunstichtingen zijn stichtingen van maximaal 1 kalenderjaar die speciaal zijn opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een jubileum van een SBBI op het gebied van sport en muziek. Voor giften aan een steunstichting SBBI geldt wel een giftenaftrek.

 1. Verenigingen

Verenigingen moeten (i) min 25 leden hebben (ii) volledig rechtsbevoegd zijn en mogen (iii) geen winst maken, wil een periodieke gift aan een vereniging voor de schenker aftrekbaar zijn.

Inkomstenbelasting

Deze regelgeving omtrent particuliere giften is van toepassing op de particulier, eenmanszaak, vof etc. Voor de vraag of een gift aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek van de verschuldigde inkomstenbelasting, moet onderscheid worden gemaakt tussen periodieke en gewone giften.

Periodieke giften

Periodieke giften zijn zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting indien ze worden gedaan aan ANBI’s of verenigingen. Er geldt géén drempel of een maximum. De eisen van een periodieke uitkeringen zijn dat (i) de giften zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen partijen of is opgemaakt door de notaris (ii) de giften gedurende een periode van minimaal 5 jaar plaatsvinden en (iii) is vastgelegd wanneer de jaarlijkse gift stopt. Vroeger moesten periodieke giften notarieel worden vastgelegd, tegenwoordig is dit geen vereiste. Hier vind je een modelovereenkomst voor periodieke giften die gesloten kunnen worden tussen partijen.

Gewone giften

Als een gift niet aan de voorwaarden van een een periodieke gift voldoet, is het een gewone gift. Bepaalde gewone giften zijn aftrekbaar maar deze zijn wèl onderworpen aan verschillende beperkingen. Voor gewone giften geldt (i) een drempelbedrag van 1% van het verzamelinkomen met een minimum van €60. Wat meer is betaald dan dit drempelbedrag is aftrekbaar (ii) met een maximum aftrek van 10% van het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten uit de drie boxen, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.

Voorbeeld:
Jan schenkt eenmalig een bedrag van € 3.000 aan zijn plaatselijke voetbalvereniging. Omdat de vereniging geen ANBI is, is dit bedrag niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Alleen wanneer Jan periodiek had geschonken, was het bedrag volledig aftrekbaar geweest.

Voorbeeld:
Namens zijn eenmanszaak schenkt Pieter € 5.000 aan War Child. Pieter’s verzamelinkomen bedraagt € 40.000. Jan heeft een drempel van € 400 (1%), waardoor € 4.600 aftrekbaar is.

Culturele ANBI

De culturele ANBI neemt een bijzondere positie in, hiervoor bestaat een extra giftenaftrek. Particuliere donaties mogen 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken, met een maximum van € 1.250. Voor deze verhoogde giftenaftrek van 125% is het irrelevant of deze is voldaan d.m.v. een periodieke of gewone gift. Als voorwaarden gelden bij de gewone gift wel het drempelbedrag en het maximum.

Voorbeeld:
Janet schenkt eenmalig € 500 aan de plaatselijke bibliotheek. Janet’s verzamelinkomen bedraag € 30.000. Janet mag € 625 aftrekken minus de drempel van € 300 (1%).

Let erop dat indien u een fiscale partner heeft, de giften en het verzamelinkomen worden opgeteld voor de berekening van de giftenaftrek.

Vennootschapsbelasting

In de vennootschapsbelasting is bepaald dat giften aan ANBI’s en SBBI’s aftrekbaar zijn van de winst. Giften zijn geen aftrekbare bedrijfskosten en daarom gelden er specifieke regels omtrent de aftrekbaarheid. Uitgezonderd zijn sponsorkosten, dit is een vorm van marketing, deze kosten zijn derhalve aftrekbare bedrijfskosten.

ANBI en SBBI

Zoals gezegd komen giften aan ANBI’s en SBBI’s in aftrek voor de berekening van de belastbare winst. Hiervoor geldt echter wel een bovengrens (i) de aftrek mag per jaar maximaal 50% van de winst bedragen en (ii) met een maximum van € 100.000.

Voorbeeld:

X bv heeft een fiscale winst van € 70.000. X bv heeft een gift doen van € 5.000 verstrekt aan

Greenpeace. Deze gift is geheel aftrekbaar van de winst omdat de bovengrens van 50%

(€ 35.000) niet is overschreden en het plafond van € 100.000 niet is bereikt.

Culturele ANBI

Voor een gift die is verstrekt aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling, mag (i) de aftrek van de winst worden verhoogd met 50% (ii) maar ten hoogste met € 2.500.

Voorbeeld:
Y bv heeft een fiscale winst van € 55.000. Y bv en heeft een gift verstrekt aan het Groninger museum ten bedrage van € 8.000. De aftrek mag worden verhoogd met 50% omdat het Groninger Museum een culture instelling is. Echter mag deze verhoging slechts € 2.500 (i.p.v. € 4.000) bedragen. Y bv mag derhalve € 8.000 + € 2.500 in aftrek brengen van de winst voor de gedane gift.
Het niet-aftrekbare deel van de gift mag niet worden meegenomen naar volgend jaar en in verband met de 50%-grens kunnen giften niet worden afgetrokken als de winst negatief is.
Doordat giften aan verenigingen verstrekt door de bv niet aftrekbaar zijn, kan het slim zijn om een zakelijke gift ‘om te buigen’ naar bedrijfskosten. Dit kan door aan de gift een sponsoring of advertentie te koppelen waardoor met de gift naamsbekendheid voor de bv wordt gerealiseerd. In dat geval ligt aan de gift een zakelijk motief ten grondslag. Deze zakelijke gift wordt gezien als bedrijfskosten en is derhalve volledig aftrekbaar. De gift moet uiteraard wel in redelijke verhouding staan met het zakelijke voordeel.

Conclusie

Giften kunnen een behoorlijke aftrekpost vormen, maar dan moet de gedane gift wel aan de vereisten voldoen. Het voorafgaand verdiepen in het soort gift is dan ook verstandig. Zo is een gewone gift aan jouw vereniging geheel niet aftrekbaar, maar een periodieke gift aan dezelfde vereniging wel. Hetzelfde geldt in de vennootschapsbelasting waar een gift aan jouw plaatselijke vereniging zonder zakelijk motief niet aftrekbaar is, maar met zakelijk motief wel.
We zagen dat giften aan ANBI’s over het algemeen aftrekbaar zijn, maar ook hier is van belang om de fiscale regelgeving in de gaten te houden om niet achter het net te vissen. Helaas geldt de aantrekkelijk extra giftenaftrek voor culturele ANBI’s tot 2018.

Een gift doen, maar eerst even sparren of meer weten? Bel of mail ons! info@sfaa.nl / 020 2610723

Wat is het UBO-register en wat moet je ermee?

Ben je ondernemer en voor meer dan 25 procent eigenaar van een bedrijf? Grote kans dat je je dan binnenkort moet registreren bij het UBO-register. In dit artikel leggen we uit wat het UBO-register nou precies is en hoe jij als ondernemer er mee te maken kan krijgen.

Wat is het UBO-register?

Alle EU lidstaten moeten op een rijtje hebben welke personen de eigenaren of de grootste aandeelhouders van bedrijven, stichtingen, verenigingen etc. zijn. Zo is het zichtbaar welke mensen  verantwoordelijk zijn voor welke ondernemingen en financiële transacties.

Dit wil de EU weten om witwaspraktijken, terrorismefinanciering en Fraude tegen te gaan.

Wat is een UBO?

UBO is een afkorting voor “Ultimate Benificial Owner”. Wat zoveel betekent als uiteindelijke belanghebbende eigenaar. In het deels openbare register komt te staan wie er uiteindelijk een belang heeft van meer dan 25 procent in een onderneming. Dit kunnen dus meerdere personen per onderneming zijn. Zijn er zoveel aandeelhouders dat niemand voor meer dan 25 procent eigenaar is? Dan moet de onderneming een hoger leidinggevende aanwijzen, die wordt dan pseudo-UBO genoemd.

Geldt de UBO registratieplicht ook voor jou?

Niet elke ondernemer krijgt te maken met de UBO registratieplicht. Eenmanszaken vallen nu nog buiten de regeling. Verder geldt dat als je een belang hebt van > 25% in een Bv, nv, stichting of vereniging.

De bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen moeten zich straks registeren. Er zijn nog een paar specifieke uitzonderingen, zoals trusts en buitenlandse ondernemingen. Maar die kunnen wel een registratieplicht hebben in een ander land. De schatting is dat er ongeveer 1,5 miljoen registraties komen.

Vanaf wanneer moet je je registreren?

De planning was dat het register voor 27 juni 2017 van start zou gaan, maar die deadline is niet gehaald. Volgens de nieuwe planning gaat de wet die ten grondslag ligt aan het register het komende halfjaar in. Zodra de wet ingaat, heb je 18 maanden de tijd om de gegevens aan te leveren. Hoe je dit moet doen zal later volgen in een blog, want het is momenteel nog niet duidelijk hoe de vennootschap zich moet registreren.

Welke gegevens worden geregistreerd?

De gegevens van de UBO’s die voor iedereen inzichtelijk worden zijn:

 • Naam;
 • Geboortemaand en -jaar;
 • Nationaliteit;
 • Woonstaat en
 • Aard en omvang van het economische belang van de UBO in de onderneming.
 • Daarnaast zijn er nog gegevens die niet openbaar worden, maar wel inzichtelijk voor bepaalde autoriteiten zoals bijvoorbeeld het openbaar ministerie, politie en de belastingdienst. Dit zijn:
 • BSN of buitenlands fiscaal identiteitsnummer (TIN);
 • Geboortedatum;
 • Geboorteland en -plaats en
 • Woonadres.

UBO-register en privacy

Er zijn veel zorgen over de openbaarheid van de persoonlijke gegevens. Onder andere de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, VNO-NCW en MKB-Nederland hebben hun zorgen uitgesproken. In Frankrijk is al bepaald dat een dergelijk register ongrondwettelijk is, in verband met het recht op privacy.

Om tegemoet te komen aan de zorgen kan straks niet iedereen zomaar in het register kijken. Iedereen die het UBO-register raadpleegt wordt geregistreerd en in uitzonderlijke situaties kan informatie worden afgeschermd. Bijvoorbeeld bij dreiging van kidnapping.

Bedrijven die niet opgenomen willen worden in het register kiezen er al regelmatig voor zich te vestigen buiten de EU of in een lidstaat waar de gegevens minder makkelijk te raadplegen zijn. Met name filantropische instellingen en familiebedrijven kiezen hiervoor.

Nog veel onduidelijk

Hoe het register er straks precies uitziet is niet helder. De wetgeving rondom het register is namelijk nog niet definitief. Zo gaan er bijvoorbeeld stemmen op om de grens voor registratie te verlagen van 25 procent naar 10 procent. Er ligt een voorstel om deze lagere grens in te voeren voor die bedrijven die een verhoogd risico hebben op witwassen en belastingontwijking. Mede met het oog op de Brexit is er ook een voorstel om de registratieplicht te koppelen aan het land waar bedrijven hun activiteiten uitvoeren, los van waar het eigendom is.

Kom je er niet uit? We helpen je straks natuurlijk graag met de UBO-registratie. Wij houden de ontwikkelingen goed bij en kunnen de registratie ook voor je doen. Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@sfaa.nl / 0202610723 en vraag naar Daniël Klaassen.

 

Zwanger en een eigen bedrijf – Praktische tips voor aanstaande ondernemende moeders

Zwanger en een eigen bedrijf – Praktische tips voor aanstaande ondernemende moeders

Hoera! Je krijgt een baby! Heel leuk en ook heel spannend, zeker als zelfstandige. Als ondernemer met een gezonde dosis ondernemerszin vind je het helemaal niet erg om te werken. Maar er komt een punt dat ook jij liever met je hele dikke buik op de bank gaat liggen relaxen.

Werknemers melden gewoon bij de baas dat ze zwanger zijn dan is het financieel en werktechnisch zo geregeld. Voor jou, als zelfstandige, komt er wat meer bij kijken. Want een dag niet gewerkt is een dag niets verdiend. En voor je het weet zit je te bellen, schrijven en mailen tot dat je er harde buiken van krijgt.

Daarom wat praktische tips voor meer ademruimte bij aanstaande ondernemende moeders. Want krijg je als ondernemer eigenlijk zwangerschapsverlof? En hoe draait jouw bedrijf door als je te misselijk/opgeblazen/uitgeput bent om te werken? In deze blog een overzicht van wat je moet weten.

Heb ik als ondernemer ook recht op zwangerschapsverlof?

Ja! Gelukkig wel! Financieel krijg je van het UWV een steuntje in de rug met de zogenaamde ZEZ (Zwanger En Zelfstandige) uitkering.

Of je nou freelancer bent of honderd man personeel hebt, dat maakt niet uit. De uitkering is er voor zelfstandigen met en zonder personeel. Ook meewerkende partners hebben recht op zwangerschapsverlof. Ben je mede-aandeelhouder van het bedrijf waar je werkt? Ook dan kan je een ZEZ uitkering aanvragen.

Er is een uitzondering; Heb je je vrijwillig verzekerd voor de ziektewet? En ben je verzekerd voor een dagloon hoger dan het wettelijk minimumloon? Dan zit een ZEZ uitkering er voor jou niet in.

Hoeveel geld krijg je als zwangere zelfstandige?

Heeft je bedrijf vorig jaar een miljoen omzet binnen geharkt of tikte je net tienduizend euro aan, dat maakt voor de hoogte van je ZEZ uitkering niet uit. Het gaat erom dat je afgelopen kalenderjaar de urennorm hebt gehaald. Heb je vorig jaar meer dan 1.225 uur gewerkt? Dan krijg je 16 weken lang het minimumloon. Op dit moment is dat € 1551,60 bruto per maand. Daaroverheen komt nog eens 8 procent vakantiegeld.

Die 1.225 uren gaan niet alleen over de declarabele uren die je gemaakt hebt. Maar ook bijvoorbeeld over je reistijd, tijd die je in de administratie, marketing en communicatie van je bedrijf hebt gestoken. De meeste ondernemers halen de norm makkelijk. Wel is het handig om een urenadministratie bij te houden. Dan kan je zo aantonen dat je je uren gemaakt hebt, mocht daar naar gevraagd worden.

Als ik doorwerk tijdens mijn verlof, heeft dat invloed op de hoogte van mijn ZEZ uitkering?

Het is natuurlijk lekker zo’n steuntje in de rug, maar rijk word je er niet van. Maar nu je ontdekt hebt hoe duur luiers zijn en wat die kinderwagen die in de hal staat gekost heeft, is er een grote kans dat je het niet redt met een ZEZ uitkering. Nou slaapt je baby, als het wat mee zit, 16 tot 17 uur per dag. Dus dan is het fijn om tussendoor een klusje voor een trouwe opdrachtgever op te pakken. En zo wat bij te verdienen. Dat bedrag wordt niet gekort op je uitkering. Dus bijklussen mag!

Natuurlijk is het ook handig om van tevoren alvast een buffer op te bouwen. Want misschien slaapt je baby helemaal niet zoveel, of ben jezelf ontzettend moe en zit werken er echt even niet in.

Zwanger en een eigen bedrijf, hoe ga je om met klanten als je zwanger bent?

Zwanger zijn, een kindje op de wereld zetten en daarvoor zorgen. Grote kans dat je aandacht een poosje niet helemaal (of helemaal niet) bij je bedrijf is. Heel normaal en gezond. Maar voor klanten die op je rekenen misschien een reden om te denken, “liever iemand anders”.

Opdrachtgevers mogen niet discrimineren maar ze mogen wel zomaar overstappen naar een ander zonder opgaaf van reden.

Veel ondernemers halen de wettelijk voorgeschreven 16 weken verlof niet. Ze werken langer door en beginnen eerder want; “straks vergeten ze me nog”. Maar ja, dat kan alleen als het wat mee zit. Lig je regelmatig kotsmisselijk op de bank, houdt je baby heel veel van huilen, moet je maanden op een zwembandje zitten (en zo zijn er nog wel wat redenen te bedenken waardoor het runnen van business echt even niet gaat)? Dan is het fijn als je een plan hebt.

Denk dus goed na over hoe en of je bedrijf even kan doordraaien zonder jou. Maak bijvoorbeeld afspraken met een concullega, die tijdelijk taken van je kan overnemen. Draag taken over aan je werknemers.

Ben je zzp’er? Speel open kaart naar klanten. Mensen weten dat zwangerschap en een kleine baby best pittig kunnen zijn. Leg je situatie uit;  vertel dat het kan zijn dat je wat minder hard kan werken dan normaal, en dat je er een poosje uit bent. Dat geeft al heel veel ademruimte voor jezelf. Want extra (werk)druk op je schouders is niet iets waar je op zit te wachten als je je zelfgemaakte wondertje in je armen hebt.  De meeste mensen stellen openheid en eerlijkheid enorm op prijs. Je wilt toch zelf ook zaken doen met iemand die je kan vertrouwen.

En hoe zit het met de aanstaande papa’s met een eigen bedrijf?

Nieuwe, ondernemende vaders willen vast ook wel even thuis blijven om te genieten van hun droom van een baby.

Voor vaders in loondienst heeft de overheid allerlei regelingen. Zoals 5 werkdagen vaderschapsverlof. En stimuleringsmaatregelen zodat nieuwe vaders minder gaan werken en een grotere rol spelen bij de opvoeding van hun kroost. Je zou dus zeggen dat ook zelfstandige vaders in aanmerking komen voor steun vanuit de overheid. Maar helaas, voor de papa’s met een eigen bedrijf komen de vrije dagen nu nog voor eigen rekening…

Meer informatie over ” Zwanger en een eigen bedrijf ” bel ons gerust voor tips over de aanvragen! 020 26 10 723 of mail naar info@sfaa.nl.