Berichten

Zin in zomervakantie! Maar is de registratie van de vakantiedagen wel op orde?

Maar is de registratie van de vakantiedagen wel op orde?

De zon schijnt en de vakantiekriebels beginnen steeds meer te kriebelen. Maar hoe zit het ook alweer met de vakantiedagen van je werknemers?

Daar zijn allerlei regels aan verbonden: werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar, er is sprake van een verjaringstermijn, en er is een verschil tussen wettelijk en ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen.  Het bijhouden van de vakantiedagen is de taak van de werkgever. Daarom zetten we de meest gestelde vragen en handige tips voor jou op een rij!

Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke dagen?

Werknemers hebben recht op een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Deze tijd kan natuurlijk ook verdeeld in losse uren worden opgenomen.

Bijvoorbeeld; je werknemer werkt 25 uur per week. Dan heeft deze persoon recht op 100 vakantie-uren per jaar. Tijdens die vakantiedagen betaalt de werkgever het volledige loon door.   

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de extra dagen waar werknemers recht op hebben. Het aantal dagen is vastgesteld op basis van de individuele arbeidsovereenkomst of het cao. In tegenstelling tot wettelijke dagen kan een werknemer tijdens het dienstverband aan de werkgever vragen om bovenwettelijke dagen uit te betalen. De werkgever kan in sommige gevallen ook het verzoek doen om de bovenwettelijke dagen uit te betalen. Dit mag wel alleen als dat uitdrukkelijk in de schriftelijke (arbeids-)overeenkomst of cao is geregeld.

Gaat de opbouw van vakantie door tijdens verlof of ziekte?

Ja, tijdens zowel zwangerschapsverlof als ziekte, loopt de opbouw van wettelijke vakantie-uren gewoon door. De opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren tijdens ziekte mag wel worden aangepast. Die afspraken verschillen per arbeidsovereenkomst of cao. Kijk dit daarom even na.

Hoe zit het met vervallen vakantiedagen?

Het is belangrijk om te weten wanneer de vakantiedagen vervallen, en de werknemers moeten hier natuurlijk goed van op de hoogte zijn. Er is een verschil in de verjaring van wettelijke en bovenwettelijke dagen.

Wettelijke vakantiedagen vervallen binnen zes maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Dus de dagen die zijn opgebouwd in 2016 vervallen per 1 juli 2017.

De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas vijf jaar nadat ze zijn opgebouwd. Dus de vakantiedagen uit 2016 vervallen per 1 januari 2021.

Hoe hou je de registratie van de vakantiedagen van werknemers goed bij?

Je kan natuurlijk zelf een Excel bestandje aanmaken. En er zijn verschillende registratie systemen. De onafhankelijke organisatie Indicator heeft hiervoor bijvoorbeeld een super handige tool ontwikkeld: De vakantiekaart. Hier vul je de gegevens van alle werknemers in, en zie je per werknemer het overzicht van de vakantie-uren per periode. Een handig rekenmodel dat voldoet aan alle juridische regels voor vakantiedagen.

Check de tool hier.

Tot slot nog 5 praktische tips

 1. Kijk goed naar de afspraken die zijn gemaakt in de cao. Bekijk wat is vastgelegd over de vakantiedagen, en specifiek hoeveel vakantiedagen een werknemer mag meenemen naar een volgend kalenderjaar.

2. Geen cao? Neem dan in de contracten afspraken op over het opnemen van vakantiedagen, en over het meenemen van vakantiedagen naar het nieuwe kalenderjaar.

3. Wijs je werknemers erop dat hun wettelijke dagen komen te vervallen als deze niet voor 1 juli van het volgende kalenderjaar worden opgenomen.

4. Spreek met het personeel af dat ze in het eerste kwartaal van een kalenderjaar hun voorkeur voor de vakantiedagen opgeven. Zo stimuleer je een tijdige opname van de dagen, en voorkom je verjaring. Bovendien plan je zo de workload voor het jaar beter!

5. Neem tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek het overzicht van de dagen nog even door. Zo komt niemand voor verrassingen te staan. En kan iedereen straks volop genieten van de vakantie!

 

Advies nodig bij de registratie? Wij helpen u graag! Bel ons op 020-2610723 of stuur een mail aan info@sfaa.nl.

 

Waar moet je aan denken als je met je bedrijf goederen importeert?

Juridische zaken, financiële zaken, het managen van de goederen keten, zodra je besluit om met je bedrijf goederen te importeren komt er veel op je af. SFAA zet de 9 belangrijkste zaken om rekening mee te houden voor je op een rij.

1. Investeer in inzicht

Goederen kopen in het buitenland betekent al snel lange levertijden. De levertijd kan oplopen van enkele weken tot zelfs maanden. Om je goederenstroom helder en overzichtelijk te houden investeer je in goede logistieke software.  Wordt de voorraad laag? Moet er nog een bestelling gedaan worden? Of is er nog een pakket onderweg? Dit kan je dan zien in een helder overzicht.

2. Maak goede afspraken

Wie betaalt de transportkosten? Wie regelt de verzekering tijdens het transport? En wie handelt de douaneprocedures af?
Dit soort afspraken leg je vast middels de Incoterms, ofteweI International Commercial Terms. Een internationale standaard over de rechten en plichten van de koper en verkoper bij transport van goederen naar en van het buitenland.

Wordt  er naar incoterms verwezen in een overeenkomst? Check dan altijd of het volgende vermeld staat:

 • De versie van de incoterms (de meest recente is uit 2010);
 • De incoterm (in de 3-letterige afkorting);
 • De plaats.

Een voorbeeld: als de incoterm genoteerd staat als “DDU, Utrecht (Incoterms 2010)” is de verkoper er verantwoordelijk voor om te zorgen dat de goederen geleverd worden in Utrecht, maar moet de koper de douaneformaliteiten verzorgen en heffingen betalen.

En ook belangrijk; Niet elke incoterm kan gebruikt worden voor elke vorm van transport. Sommige incoterms zijn specifiek voor de scheepvaart.

Meer weten over Incoterms? Lees onze blog.

3. Zorg dat de goederencodes in orde zijn

Klopt de goederencode niet dan kan het zijn dat de rekening van de douanerechten niet klopt. Goederencodes werken via een classificatie systeem. Uit de code blijkt wat geïmporteerd wordt en aan welke regels voldaan moet worden. De douane kijkt naar deze codes. Is er iets mis dan kan dat vervelende gevolgen hebben.

4. Denk aan de invoerkosten

Importeer je goederen van buiten de EU?  Dan moet je btw, douanerechten en inklaringskosten betalen. Samen zijn dit de invoerkosten

 • De btw is in verreweg de meeste gevallen 21 procent. De btw kan je via de btw aangifte weer terug krijgen.
 • Douanerechten of invoerrechten, zijn een belasting die je betaalt om de producten in de EU te mogen invoeren. In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld inkoop uit ontwikkelingslanden, zijn de douanerechten 0 procent. De kosten van douanerechten verschillen per type goederen. Over het algemeen zijn de kosten op grondstoffen laag en op eindproducten hoog.
 • De inklaringskosten zijn de kosten die je betaalt aan de expediteur voor hun dienstverlening.

In sommige gevallen gelden deze regels niet. Bijvoorbeeld als de goederen, zonder dat er iets mee gebeurd weer uitgevoerd worden buiten de EU. Dan kan je deze opslaan in een douane entrepot en vermijd je invoerkosten. Ontvang je een artikel alleen om het te repareren en weer terug te sturen? Dan kan je gebruik maken van de regels voor actieve veredeling.
Bij het invoeren van tabak en drank komen er nog extra kosten overheen, namelijk de accijnzen.

5. Overweeg een Letter of credit

Bij een letter of credit garandeert je bank dat de afnemer zijn geld krijgt zodra de goederen zijn geleverd. Dit kan vanuit de leverancier verplicht zijn of het kan de prijs verlagen, omdat hij minder risico loopt. Neem hiervoor contact op met de bank.  Die brengt de prijs die je moet betalen in mindering op de kredietruimte. Zodra de leverancier met documenten aantoont dat alle verplichtingen zijn nagekomen, wordt het geld over gemaakt.

6. Check de importdocumenten

Soms zijn er bij invoer aanvullende documenten nodig. Zoals bijvoorbeeld bij natuurlijke producten of bij gebruik van een 0 procent tarief aan douanerechten.

7. In welke valuta ga je handelen

Bij importeren geldt vaak een valuta risico. Als je afspreekt in euro’s te betalen loop je geen financieel risico.  Maar als de euro in waarde daalt kan de relatie met je leverancier ernstige schade oplopen. Het meest gebruikelijke is om te handelen in dollars.
Hoe ga je met het valutarisico om? Je kan het risico accepteren, een bankrekening in dollars aanhouden of gebruik maken van financiële producten. Meer weten? Lees dan onze blog hierover.

8. Doe het niet alleen

Vraag een jurist om te helpen bij de contracten. De bank kan helpen met financiering. Heb je hulp nodig bij de transport en importdocumenten?  Vraag raad aan een expediteur. Zorg dat je financiële zaken op orde zijn. En dat brengt ons bij het laatste punt.

9. Zorg voor een goede administratie en financieel advies.

SFAA staat verschillende handelsbedrijven bij op financieel gebied. Wij combineren de financiën, inzicht in de goederenstroom en heet CRM in 1 systeem. Wij stellen financiële prognoses op, voor jezelf, voor de bank en voor investeerders. En wij regelen de btw administratie.

Zodat jij kunt doen waar je goed in bent, ondernemen.

Waar moet je aan denken als je met je bedrijf goederen importeert?

Verbeter de financiële sturing van uw bedrijf!

Om ervoor te zorgen dat uw zaak niet alleen deze maand doorkomt, maar er eind 2017 ook nog rooskleurig voor staat, is het noodzakelijk om een financieel plan te maken. Onlangs verscheen er een onderzoek van de Kamer van Koophandel over het financiële inzicht van ondernemers. De resultaten waren opvallend: MKB’ers en ZZP’ers geven aan voldoende kennis te hebben van bepaalde zaken zoals een investeringsanalyse en liquiditeitsprognose, maar nog inzicht te missen over vooral lange-termijn zaken zoals een rentabiliteitsprognose – slechts 46 procent van de ondervraagden weet welke cijfers er nodig zijn om deze winstgevendheidsanalyse op te stellen (zie het overzicht hieronder). Het blijkt dat ondernemers vooral focussen op de korte termijn, terwijl juist een goed inzicht in de financiële toekomst erg nuttig en belangrijk kan zijn voor een (startend) bedrijf! In deze blog zullen we u uitleggen hoe u zo’n winstgevendheidsprognose kunt maken – het klinkt ingewikkelder dan het is.

onderzoek-kvk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Grip op de tent: ondernemers over hun financiële inzicht – Kamer van Koophandel, November 2016.

Wat kan ik met een rentabiliteitsprognose?

De rentabiliteit (of rendabiliteit) is in principe de winstgevendheid van uw bedrijf, erg belangrijk om hier de ins en outs over te weten dus! U kunt deze berekenen als een ratio van het vermogen, dit geeft een idee van de financiële gezondheid van een onderneming. Een voorbeeld is: (Winst + te betalen rente + belasting)/ Gemiddelde totale vermogen = Rentabiliteit totaal vermogen. Als uw onderneming een VOF of een eenmanszaak is, moet van de nettowinst nog een gewaardeerd ondernemersloon worden gehaald.

De financiële toekomst

Deze ratio laat zien hoe uw bedrijf er nu voor staat, maar u wilt ook weten hoe de toekomst eruit ziet. Waar te beginnen? Om een goede prognose te maken is het aan te raden om de contributiemarge per product te bepalen. Hiervoor kijkt u naar alle directe kosten die gemaakt worden bij het produceren van een product of dienst. Dit zijn bijvoorbeeld kosten van de inkoop van materialen, personeelskosten per eenheid of het gebruik van benodigdheden als machines. Deze kosten haalt u dan van de verkoopprijs per eenheid af en de contributiemarge is berekend.

Vervolgens kijkt u naar de kosten die gerelateerd zijn aan verkoopkosten zoals verpakkings- of provisiekosten. Hierna kunt u het break-even punt berekenen, hiermee kunt u zien hoeveel producten of diensten u minimaal moet produceren om geen verlies te draaien. Meer details hierover zullen we publiceren in een volgende blog.

Scenario analyse

Nu u berekend heeft hoe financiële prognose er in het meest logische scenario uit ziet, is het ook van belang om in kaart te brengen wat de inkomsten (en kosten) zijn in het slechtste geval. Het in kaart brengen van uw financiële situatie in het meest positieve geval kan u daarnaast helpen om ambities en doelen te stellen. Hoe deze scenario’s eruit moeten zien, is niet eenduidig te beantwoorden – het is verstandig er wat tijd voor uit te trekken en om meerdere opties door te rekenen.

Externe ondersteuning

Graag helpen wij u op weg met het maken van een financiële prognose. Neem vandaag nog contact met ons op om een afspraak te maken. U kunt ons altijd bellen op het nummer 020-2610723 of een mail sturen naar info@sfaa.nl!

Een introductie in het zakendoen met de VS

Een introductie in het zakendoen met de VS

Deze week geven wij u in onze blog handreikingen voor het ondernemen in de Verenigde Staten van Amerika. De economie van de VS is de grootste ter wereld. De VS is met meer dan 310 miljoen inwoners een enorme afzetmarkt. Het is daarom zeer aantrekkelijk om zaken te doen in zo een sterke en grote markt. SFAA geeft in deze blog een introductie in het zakendoen met de VS. Wij hopen hiermee uw internationale ambities te helpen!

Aantrekkelijke markten

De steden New York, Los Angeles en Chicago zijn bijvoorbeeld uitstekende markten voor consumentengoederen. In deze steden wordt namelijk relatief veel geld uitgegeven. Maar let op! U als ondernemer dient wel rekening te houden met de regionale smaak- en voorkeursverschillen. In verhouding tot consumenten in het Middenwesten van de VS, staan consumenten in New York en Los Angeles namelijk meer open voor nieuwe producten.

Stappenplan voor een vestiging in de VS

Er is een drietal stappen die u moet nemen voor een vestiging in de VS.

 • Bij stap 1 dient u vast te stellen wat u precies wilt doen, waar en hoe u het wilt doen, hoeveel het zal kosten en hoe u dit kunt financieren.
 • Bij stap 2 gaat u Hierbij gaat u praktische zaken vaststellen zoals onder andere de naam, in welke staat vestigen en in welke staten registeren.
 • Bij stap 3 gaat u actie ondernemen. De nodige documenten worden bij deze stap in orde gemaakt. De onderneming wordt gevormd en geregistreerd. U gaat daadwerkelijk starten met uw business!

Het Amerikaanse bedrijf USA-corporate geeft op haar website praktische informatie over een stappenplan voor het starten van een eigen bedrijf in de VS. Op deze website vindt u overigens ook alle informatie over de twee meest voorkomende bedrijfsvormen in de VS, namelijk een business corporation en een Limited liability company (LLC).

Do’s and Don’ts in de VS

Als we het hebben over de bedrijfscultuur in de VS, dan hebben Amerikanen een vlotte manier van zakendoen. Het gezegde ‘time is money’ vatten zij letterlijk op. Kom dus altijd snel to the point en spreek duidelijk de taal. Amerikaanse partners zijn zeer zakelijk en vaak formeel gekleed. Een grapje tussendoor is belangrijk! Tip: maak geen grappen over gevoelige onderwerpen zoals religie of politiek.

Een belangrijk onderdeel van zakendoen in de VS is face-to-face ontmoetingen tijdens afspraken. Bevestig afspraken altijd de dag van tevoren en punctualiteit is een must. Werkontbijten en lunchafspraken zijn belangrijk voor het leggen van sociale contacten en voor de afronding van zaken.

Het is heel gebruikelijk om visitekaartjes uit te wisselen. Besteed aandacht aan de vormgeving en titulatuur. Zakelijke titels zijn hierbij gebruikelijk. Echter, vermeld liever geen Nederlandse titels als mr. of drs. op het visitekaartje. Naast PhD. en zakelijke titels worden er meestal geen universitaire titels op de kaartjes vermeld. Opleiding is zeker belangrijk in de VS, maar het gaat vooral om wat u heeft gedaan, waar en met wie u heeft gewerkt en wat u zelf allemaal heeft bereikt.
Op het visitekaartje horen in ieder geval uw voor- en achternaam te staan. Gebruik overigens wel initialen als u een tweede of derde naam heeft.

Op veel punten zijn er verschillen tussen het Amerikaans-Engels en het Britse Engels. Probeer hier rekening mee te houden. In de aanwezigheid van Amerikanen kunt u het beste de Engelse taal spreken, ook als u tussendoor even communiceert met andere Nederlanders.

Exporteren naar VS

Bij het exporteren van goederen naar de VS dient u rekening te houden met de invoerrechten per product. Daarnaast dient u ook de juiste documenten mee te sturen. Exportdocumenten verschillen per land en per product. De juiste documenten en tarieven zijn te vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Producteisen VS

Niet alle producten kunt u zomaar exporteren naar de VS, zo hanteert de VS bepaalde producteisen. In Nederland zijn er instanties die hier certificaten voor afgeven. Zo is er onder andere aanvullende regelgeving voor chemicaliën, kleding en textiel, cosmetische producten, voedingsmiddelen en consumentenelektronica. Per productsoort zijn er verschillende partijen verantwoordelijk en dienen er diverse handelingen vooraf te gaan aan het exporteren. Klik hier voor een volledige lijst van instanties bij wie u terecht kunt voor de certificaten.

Tijdelijk goederen in-en uitvoeren VS

Wilt u liever tijdelijk goederen in- en uitvoeren in de VS, bijvoorbeeld voor een tentoonstelling, dan kunt u gebruik maken van een ATA-carnet. Dit is een internationaal douanedocument waarmee u geen kosten heeft voor btw en invoerrechten. Een ATA-carnet kan via de Kamer van Koophandel worden aangevraagd. Per land verschilt het waar het ATA-carnet precies voor gebruikt kan worden. Als er bewerkingen zijn, kunnen de regelingen voor actieve- en passieve veredeling interessant zijn.

Bescherming intellectueel eigendom

Belangrijk is om uw intellectuele eigendom goed te beschermen als u zakendoet in het buitenland. Doet u dit niet, dan bestaat er een mogelijkheid voor een ander om zonder uw toestemming uw product of dienst na te maken of over te nemen. Afhankelijk van uw product kunt de bescherming kiezen die het meest in aanmerking komt. Zo worden technische producten of technische verbeteringen beschermd met een octrooi. Voor bescherming van de naam is er het merkrecht en voor bescherming van de vormgeving of verpakking van het product is er het modelrecht en/of auteursrecht. Klik hier voor een overzicht van mogelijkheden voor de bescherming van uw intellectueel eigendom.

Een octrooi kunt u overigens direct aanvragen bij het octrooibureau van het land. U dient wel een checklist langs te gaan en vervolgens een aanvraagformulier voor octrooi in te vullen.

TTIP

TTIP, ofwel het Transatlantic Trade and Investment Partnership, is een handelsovereenkomst tussen de VS en EU. De Nederlandse en Amerikaanse economie zijn nauw met elkaar verbonden waardoor Nederland, en zo ook u als ondernemer, kan profiteren van deze handelsovereenkomst. Het doel van deze overeenkomst is om handel tussen de EU en VS eenvoudiger en goedkoper te maken.
Kort de voordelen van TTIP op een rijtje:

 • Minder kosten: de invoertarieven worden afgebouwd of afgeschaft. Dit geeft bedrijven meer ruimte om te investeren en uit te breiden.
 • Meer koopkracht en banen.
 • Goedkopere producten en meer keuze voor consumenten.

TTIP zal het zakendoen met de VS voor u vergemakkelijken!

Extra tip!

Houdt u van boeken lezen? En wilt u meer weten over hoe culturele verschillen het internationale bedrijfsleven beïnvloeden? Lees het dan allemaal in het boek ‘The Culture Map’ van Erin Meyer. Het is een briljante gids met vele praktijkvoorbeelden. U kunt dit boek altijd op zak houden tijdens het reizen en het gebruiken als een handige offline zoekmachine.

Tot slot

Heeft u nog vragen over ondernemen in de VS? Of wilt u informatie over het zakendoen in een ander land? Laat het ons weten! Wie weet staat uw gekozen land in onze volgende blog. Neem dus snel contact met ons op via het nummer 020-2610723 of stuur een email naar info@sfaa.nl. SFAA adviseert u graag over het internationaal ondernemen!

Administratie opzetten, hoe doe je dat?

Administratie opzetten, hoe doe je dat?

Een veel voorkomend probleem is dat de administratie niet correct wordt opgezet en bijgehouden. Vandaar dat we in deze blog de vraag beantwoorden: administratie opzetten, hoe doet u dat? Het hebben van een juiste administratie is erg belangrijk. U kunt ervoor kiezen om de administratie uit te besteden of zelf te doen. Het is natuurlijk altijd mooi meegenomen als u de basis van boekhouden kent. Deze week in onze blog: hoe kunt u een correcte en overzichtelijke administratie opzetten?

1. Op tijd beginnen

Regeren is vooruitzien.

Het is belangrijk dat u als startende ondernemer op tijd begint met het opstellen van uw administratie. Dit kan zelfs al voordat u van start gaat. Het op tijd opzetten van de administratie geeft een overzichtelijk beeld van uw financiën. Het komt ook vaak voor dat ondernemers, nog voordat ze van start gaan, investeren in verschillende bedrijfsmiddelen. Deze kosten zijn mogelijk fiscaal aftrekbaar, waardoor het dus belangrijk is dat u alle gegevens goed bewaart (in de alvast opgerichte administratie bijvoorbeeld).  Klik hier om een stappenplan voor een succesvolle start van uw bedrijf te lezen!

2. Belastingdienst

Naast het feit dat het belangrijk is dat u de financiën bijhoudt voor uzelf, stelt de belastingdienst ook enkele eisen aan de administratie. Zo verplicht de belastingdienst u om zich te houden aan de bewaarplicht van 7 jaar. Dit houdt in dat u alle gegevens van de afgelopen 7 jaar, die van belang zijn voor de belastingdienst, op verzoek moet kunnen aantonen. Let op! U dient gegevens over de koop of verkoop van een bedrijfspand voor 10 jaar te bewaren.

3. Administratie

Het is handig om te beginnen met het openen van een zakelijke rekening. Verder raden wij u ook aan om privé en zakelijk niet te werken in 1 administratie. Indien u dit wel doet, kost het meer tijd om goed na te gaan hoe u er zakelijk voor staat.

4. Zorgvuldigheid

De hoeveelheid werk die verbonden is aan het bijhouden van een administratie neemt snel toe. Ga daarom vanaf het begin zorgvuldig om met uw administratie. Dit voorkomt dat het u halverwege erg veel tijd kost en u het overzicht in de administratie verliest. Mocht u ervoor hebben gekozen om uw administratie uit te besteden, dan zal uw administrateur u sneller kunnen ontzorgen.

5. Administratie digitaal bewaren

Van het verwerken van facturen tot aan het bijwerken van de zakelijke agenda, kunnen alle werkzaamheden digitaal plaatsvinden. Het is belangrijk dat de gegevens digitaal worden opgeslagen in een online omgeving. Mocht uw computer crashen dan heeft u de beschikking nog over uw administratie. De belastingdienst houdt u verantwoordelijk en u moet ondanks een computer crash gewoon de administratie kunnen overhandigen.

De administratie moet op papier worden bewaard als u deze op papier ontvangt, als u facturen alleen digitaal ontvangt dan hoeft u deze dus niet meer te printen en in een fysieke map te stoppen.

Administratieve software

Voor het opzetten en bijhouden van de administratie kunt u kiezen voor een administratief softwareprogramma. Een dergelijk programma kan ervoor zorgen dat u meer tijd overhoudt om te ondernemen!

Bent u nog niet zo ver om een administratieve software te gebruiken? Dan kunt u altijd beginnen met het bijhouden van de administratie in Excel. Het is hierbij wel handig om Excel templates te downloaden via internet.

Btw

Denk bij het opzetten en bijwerken van de administratie altijd aan de btw-verplichtingen. U moet hierbij een aantal zaken bijhouden, bijvoorbeeld de facturen die u zelf uitschrijft of die u moet betalen. Indien u zaken doet met het buitenland gelden er afzonderlijke verplichtingen. Bijvoorbeeld ingevoerde goederen uit landen buiten de Europese Uni houdt u dan ook bij. Klik hier voor een compleet overzicht van btw-verplichtingen.

Tot slot

Het opzetten van een administratie kan ingewikkeld lijken. Ondervindt u ook problemen met uw eigen administratie? Of weet u niet precies hoe en waar u moet beginnen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! U kunt ons bellen op het nummer 020-2610723 of een email sturen naar info@sfaa.nl. Wij helpen u graag bij het opstellen van uw administratie!

Investeren in een recreatiewoning, is dat slim?

Het komt steeds vaker voor dat Nederlands kiezen om te investeren in een recreatiewoning. De intentie hierbij is niet om te genieten van een eigen vakantie, maar juist om het te gebruiken als investering. Is dit eigenlijk wel slim om te doen?

Investeren in een vakantiehuis

Vakantiehuizen worden steeds vaker gezien als belegging, waarbij de huuropbrengsten een mooie verdiensten zijn. Sommige belastingadviseurs zijn van mening dat verhuur van vakantiehuizen meer oplevert dan de rente die wordt verkregen over spaargeld. En bovendien wordt dankzij de investering in een vakantiehuis de risico’s verspreid.

Toename tweede woningen

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal Nederlanders dat een bungalow of strandhuisje koopt toeneemt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat naast de reguliere woningmarkt, de markt voor recreatiewoningen ook aantrekt. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is de verwachting dat ongeveer 3.500 mensen in komende jaren een tweede huis zullen aanschaffen. Deze verwachtingen zijn onder andere gebaseerd op cijfers uit voorgaande jaren. Zo werden er in 2013 en 2014 1.750 vakantiehuizen in Nederland verkocht. Dit was 40 procent meer dan in 2012, toen de markt voor tweede huizen instortte.
Nederland telt in totaal zo een 110.000 recreatiewoningen.

‘Een tweede huis is als gevolg van de lage hypotheekrente zeer aantrekkelijk.’

Jonge beleggers

Volgens de NVM zijn de bezitters van een tweede huis relatief jong. Vooral de dertigers en veertigers tonen aanzienlijk veel belangstelling voor het aanschaffen van een vakantiehuis. De woning wordt voornamelijk gekocht met als doel geld te verdienen door verhuur. Vaak wonen ze er zelf niet in. Ook vijftigplussers schaffen vakantiehuizen aan, maar verblijven hier wel vaak zelf in.

Populaire bestemmingen

De eerdergenoemde jonge beleggers prefereren vooral huisjes in Nederlandse vakantieparken. De kans op goede verhuurrendementen is namelijk groot in Nederland. Een vakantiehuis in Nederland kost gemiddeld €171.000. De duurste vakantiehuizen bevinden zich op de Waddeneilanden met een waarde van gemiddeld €278.000.

Buitenlandse bestemmingen zijn eveneens populair. Veel voorkomende bestemmingen zijn Spanje, Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Momenteel is er vooral veel belangstelling voor Spanje vanwege gedaalde huizenprijzen.

Vakantiehuis: waardevaste belegging

Om met een vakantiehuis een waardevaste belegging te creëren, is het wel verstandig goed na te denken over de locatie. Een goede locatie is essentieel omdat de vraag namelijk groter dan het aanbod moet zijn. De veiligheid van de belegging neemt af indien de tweede huis op een minder aantrekkelijke locatie en in verouderde vakantieparken is gevestigd.

Fiscale gevolgen

Investeren in een vakantiehuis is fiscaal gezien ook aantrekkelijk. Zo zijn de werkelijke huuropbrengsten onbelast. Echter, indien u in Nederland een tweede huis bezit moet u daar wel vermogensbelasting over betalen. Deze bedraagt 1,2 procent van de waarde per jaar.

Voor het buitenland gelden weer andere regels. Bijvoorbeeld de keuze tussen eigen geld inzetten of gaan lenen heeft fiscale gevolgen. Verder dient u ook rekening te houden met buitenlandse inkomstenbelasting. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar deze website: Tweede woning in het buitenland.

Tot slot

Al met al kan worden geconcludeerd dat het steeds populairder wordt om te investeren in een recreatiewoningen op aantrekkelijke locaties. Dit resulteert namelijk in verdiensten door ze te verhuren. Het is een goed en veilig alternatief naast traditionele beleggingen.

Bent u van plan om een recreatiewoning te kopen? Of wilt u over het algemeen meer informatie/advies hierover? Bel ons dan op 020 26 10 73. Ook kunt u een mail sturen naar info@sfaa.nl. Wij helpen u graag bij het maken van uw keuze.

Beschikking geen loonheffing (BGL)

Het aantal zelfstandigen zonder personeel is in een vrij korte periode sterk gegroeid. Tot die groep behoren echte zelfstandige ondernemers, maar ook ex-werknemers die door hun werkgever werden gedwongen om als ZZP’er aan de slag te gaan (terwijl ze nauwelijks zelfstandiger zijn dan een werknemer). In deze onoverzichtelijke situatie is het voor opdrachtgevers en voor opdrachtnemers van belang te weten of de wijze van werken een dienstbetrekking in fiscale zin oplevert. Als dat het geval is, is de opdrachtgever verplicht loonheffing in te houden op de beloning en kan de opdrachtnemer onder omstandigheden een beroep doen op de werknemersverzekeringen.

De regeling voorheen

Sinds 2005 bestond de mogelijkheid de Belastingdienst te verzoeken om afgifte van een Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Deze heeft vanaf 1 mei 2016 geen betekenis meer en zal vanaf 1 mei 2017 geheel komen te vervallen. Daarvoor is in de plaats gekomen de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Aan de hand van de modelovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal worden aangenomen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Voor meer inhoudelijke informatie verwijs ik u naar ons artikel op onze blog van 14 maart 2016.

Wanneer is er sprake vaneen dienstbetrekking in fiscale zin?

De belastingdienst beoordeelt de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever en /of opdrachtnemer. Het oordeel blijft beperkt tot de vraag of de overeenkomst leidt tot een dienstbetrekking in fiscale zin. Daarvan is sprake als de volgende elementen aanwezig zijn:

 1. De opdrachtnemer verplicht zich tot het verrichten van arbeid; hij stelt zijn arbeidskracht ter beschikking van de opdrachtgever;
 2. De opdrachtgever verplicht zich tot het betalen van een beloning;
 3. Er is een gezagsverhouding; de opdrachtgever heeft zeggenschap over de inhoud van het werk, de wijze waarop en de omstandigheden waaronder het werk wordt verricht;
 4. De ondernemer heeft niet de vrije keuze om zicht door een ander te laten vervangen.

Een beslissing dat bij gebruikmaking van een bepaalde overeenkomst geen loonheffing behoeft te worden ingehouden heeft een geldingsduur van vijf jaar.

Het uitsluiten van Fictieve dienstbetrekking

Bij gebruik van een overeenkomst die een “echte” dienstbetrekking uitsluit, kan onder omstandigheden door de Belastingdienst nog gezien worden als een “fictieve” dienstbetrekking. De wet geeft dan aan dat, hoewel er geen contractuele dienstbetrekking is, de arbeidsverhouding toch voor de loonheffing wordt beschouwd als een dienstbetrekking, waardoor de opdrachtgever verplicht is om loonheffing in te houden.

Dit geldt voor de volgende punten:

 • Niet vanuit een eigen onderneming werkt;
 • In de regel minstens op twee dagen per week werkt; en
 • In de regel minstens 2/5 van het minimumloon verdient.

Dit geldt voor een specifiek geval:

 1. Bij een overeenkomst van thuiswerker in de regel minstens 2/5 van het minimumloon verdient.

Algemene modelovereenkomsten

Op de website van de Belastingdienst vindt u alle algemene modelovereenkomsten voor de beschikking geen loonheffingen. Wij hebben de meest relevante typen situaties op een rijtje gezet, zoals:

 1. Geen werkgeversgezag, klik hier voor modelovereenkomst (PDF)
 2. Geen verplichting tot persoonlijke arbeid (vrije vervanging), klik hier voor modelovereenkomst (PDF)
 3. Tussenkomst (werken via een intermediair), klik hier voor modelovereenkomst (PDF)

Voor modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen die het beste bij uw werkzaamheden passen kunt u hier terecht.

Tot slot

Heeft u nog vragen over de beschikking geen loonheffingen? Of zou u graag het (geen werkgeversgezag) modelovereenkomst als Word bestand ontvangen of heeft u andere vragen met betrekking tot de beschikking geen loonheffingen? Stuur dan een mail naar info@sfaa.nl of bel ons op 020 26 10 73.

Welke gevolgen heeft de Brexit voor uw organisatie? SFAA zocht het uit!

Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen heeft Groot-Brittannië op 23 juni jl. gestemd voor een Brexit. Wat dit inhoudt voor Nederlandse bedrijven hebben we voor u op een rijtje gezet.

Hoe zat het ook al weer?

Op 23 juni 2016 heeft het Groot-Brittannië in een referendum besloten om de Europese Unie te verlaten. Echter, zolang het Groot-Brittannië de Europese Unie formeel nog niet heeft verlaten, blijven de huidige EU-rechten gewoon van toepassing. Het duurt vanaf de start van de artikel 50 procedure in principe maximaal twee jaren voordat het Groot-Brittannië uittreedt, tenzij de onderhandelingen over de uittreding langer zal duren. Het vertrek van het Groot-Brittannië uit de Europese Unie heeft directe gevolgen voor u als u zakendoet met bedrijven in Engeland, Schotland, Noord-Ierland, Wales en verschillende Caribische gebieden (zoals Gibraltar). Overigens wordt er flink gespeculeerd in enkele landen om alsnog in de Europese Unie te blijven en is nog lang niet zeker hoe de Brexit eruit komt te zien.

Uiteraard is er nog een hoop onduidelijkheid op dit moment over wat de gevolgen zouden zijn voor zowel Groot-Brittannië als de Europese Unie. Veel hangt af hoe het Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt. Naast de spanningen in de Europese politiek zal dit ook de nodige fiscale gevolgen hebben. Wij zullen een aantal fiscale aspecten behandelen.

Welke gevolgen heeft een Brexit op de indirecte belasting?

(Omzetbelasting of btw)

De omzetbelasting is in de Europese Unie gestandaardiseerd op basis van een richtlijn en een enkele verordening. Zo kunnen lidstaten op enkele onderdelen een eigen invulling geven aan de btw. Op het moment dat het Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat kan het Groot-Brittannië geheel naar eigen inzicht aanpassingen aanbrengen, of zelf overstappen naar een geheel ander stelsel van omzetbelasting.

Wat betekent dit voor uw handel?

Waar u nu nog bij handelstransacties met het Groot-Brittannië de regelgeving voor intracommunautaire transacties (bij goederen) of de verleggingsregeling (bij diensten) hanteert, moet u deze straks kwalificeren als import en export van goederen en diensten. Voor goederen betekent deze verandering dat u bij export naar het Groot-Brittannië de nodige exportdocumenten dient op te maken voor de douane en een dossier aan te leggen als bewijs voor het terecht toepassen van het nultarief.

(Douane- of importheffingen)

Binnen de Europese Unie worden geen importheffingen toegepast. Alleen ten opzichte van ‘derde landen’ is dat het geval. Op het moment dat het Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat kan ze importheffingen invoeren ten opzichte van de Europese lidstaten en vice versa.

(Accijnzen)

Accijnzen zijn binnen de Europese Unie in zekere mate gestandaardiseerd, maar ook hier kunnen lidstaten in grote mate wijzigingen toepassen. In het geval dat het Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat, kan men de accijnzen handhaven, aanpassen of geheel afschaffen.

Welke gevolgen heeft een Brexit op de directe belasting?

(Algemeen)

Er zijn ook gevolgen voor de directe belasting. Dit zijn belastingen op inkomen, winst en vermogen. De lidstaten zijn in beginsel geheel vrij in de vormgeving. Het is wel zo dat er enkele richtlijnen zijn die een aantal aspecten betreffende de directe belastingen regelen. Deze richtlijnen zijn net als bij de directe belastingen in het nationale recht geïmplementeerd. Dit betekent dat als het Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat erop zich geen gevolgen zijn ten aanzien van de geïmplementeerde richtlijnen.

Tot slot

In de tussentijd wachten wij met spanning af wat de concrete uitkomsten worden. Heeft u nog vragen over eventuele fiscale veranderingen op dit moment? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de Brexit? Stuur dan een mail naar info@sfaa.nl of bel ons op 020 26 10 73. We helpen u graag om ook uw handel met buitenlandse partners te optimaliseren.

DGA-salarissen, hoe zit dat?

DGA-salarissen regelen, hoe zit dat ook al weer? Wij krijgen de laatste tijd veel vragen omtrent DGA-salarissen. Daarom leest u vandaag in onze wekelijkse blog een antwoord op de vraag;

Waarmee moet ik rekening houden voor het invoeren van een DGA-salaris?

Wat is een DGA?

DGA staat voor directeur-grootaandeelhouder. Er worden echter diverse definities van een DGA gehanteerd. Eenvoudig gezegd kan een DGA worden gezien als de hoogste baas binnen een onderneming en in wiens bezit een groot deel van de aandelen is.

Niet persoonlijk aansprakelijk

Wat bijzonder is aan een DGA is dat hij/zij niet wordt gezien als een rechtspersoon, maar als een natuurlijk persoon. Dit houdt in dat een DGA niet met zijn/haar privévermogen aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming. Hier zijn wel een aantal uitzonderingen op te noemen

Een DGA heeft enerzijds de hoogste macht in een onderneming en anderzijds is hij/zij ook werknemer. Hoe zit dat precies?

Minimum DGA-salarissen

Dit komt doordat een DGA een normaal salaris ontvangt. Wel wordt er jaarlijks door de belastingdienst een minimum gesteld aan dit salaris. Deze bedraagt voor 2016 €44.000. Echter, indien uw B.V. in de opstartfase is, kunt u in aanmerking komen voor een lager salaris. U moet dan wel kunnen aantonen dat een lager salaris gebruikelijk voor mensen in soortgelijke functies. U dient een verlaging van het salaris aan te vragen bij de Belastingdienst. Pas nadat zij ermee akkoord zijn gegaan, kunt u het salaris daadwerkelijk verlagen. Om dit voor u te vergemakkelijken, hebben wij alvast een voorbeeldbrief voor u gemaakt (zie onderaan blog).

De reden dat de belastingdienst een minimum stelt aan het salaris van een DGA, is omdat er anders belastingvoordeel uit de inkomsten kan worden gehaald. Zo valt het salaris van een DGA in box 1. Indien we uitgaan van winst uit onderneming, dan valt dit in box 2. Hierover betaalt u dan een lager belastingtarief.

Tot slot

Heeft u nog vragen over het verlagen van het salaris van een DGA? Of heeft u andere vragen met betrekking tot DGA-regelingen? Vraag dan vrijblijvend een adviesgesprek met ons aan, of bel ons op +31 20-2610723.Voorbeeldbrief DGA salaris verlagen

Facturen opstellen, hoe doe je dat?

Deze week in onze blog: hoe kunt u foutloze facturen opstellen? Alle tips en trics op een rijtje. Ook gaan wij in op facturen voor buitenlandse leveringen. Lees dus snel verder zodat u het nooit fout kunt doen!

Voor het opstellen van facturen geldt een aantal regels. Ze lijken logisch maar er worden toch vaak fouten gemaakt.

 • Facturen maakt u altijd voor andere ondernemers. Op deze facturen staan alle goederen en diensten die u heeft geleverd.
 • Als u een vooruitbetaling heeft gekregen voor leveringen van goeden en diensten, stuurt u hier een factuur van op.
 • Op de factuur staan altijd de verplichte gegevens.
 • Indien goederen zijn geleverd in de maand juni, dan verstuurt u uiterlijk op 15 juli de factuur.
 • Bewaar de facturen minimaal 7 jaar.

Factuureisen

Er is een aantal basisgegevens die u op de factuur dient te melden. Neem de volgende checklist daarom door bij het opstellen van een factuur:

 • Volledige namen van u en uw afnemer
  Houdt er rekening mee dat dit juridische namen zijn. U mag ook de handelsnaam gebruiken, mits deze in combinatie met het adres en woonplaats staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Is er sprake van een fiscale eenheid? Dan wordt over het algemeen de naam van het onderdeel dat de prestatie heeft geleverd op de factuur vermeldt.
 • Volledige adresgegevens van u en uw afnemer
  Het adres dat u vermeldt moet het adres zijn waar de onderneming daadwerkelijk is gevestigd. Het is niet voldoende om enkel een postbusnummer te vermelden.
 • Btw nummer van uw onderneming
  Bij fiscale eenheden heeft elk onderdeel een eigen btw nummer. Het onderdeel dat de prestatie levert wordt dan op de factuur vermeldt.
 • Kamer van Koophandel nummer waarop uw onderneming staat geregistreerd
 • De datum waarop de factuur is gemaakt
 • Een uniek volgnummer (factuurnummer)
 • Omschrijving van de geleverde goederen of diensten
 • Hoeveelheid of omvang van respectievelijk de goederen of de diensten
 • Leveringsdatum van de goederen of diensten, of eventueel de datum van een vooruitbetaling
 • Het bedrag exclusief btw
  Indien u diverse btw-tarieven hanteert, is het van belang om aparte bedragen te vermelden
 • Het btw-tarief (bijvoorbeeld 0%, 6% of 21%)
 • Het btw-bedrag

Tip! Vergeet niet uw rekeningnummer en betalingstermijn te vermelden op de factuur.

Aangepaste regels voor facturen

De bovengenoemde factuureisen gelden niet in alle situaties. Zo is er een aantal gevallen waarin u bijvoorbeeld deels moet voldoen aan bovengenoemde eisen. De belastingdienst heeft deze situaties met de bijbehorende eisen op een rijtje gezet.
Bovendien is er ook een aantal ondernemers die buiten de factuureisen vallen, klik hier om te lezen welke dat zijn.

Factureren buitenland

Indien u zaken doet met andere EU-landen, moet u voldoen aan alle bovengenoemde regels. Daarnaast dient u ook de bewaartermijn van facturen aan te houden. Zo bewaart u de facturen 7 jaar en de facturen over onroerende zaken 10 jaar. Bij diensten zoals: elektronische, telecommunicatie en radio- en televisie geldt ook een bewaartermijn van 10 jaar.

Verder kunnen de aanvullende eisen voor het factureren met het buitenland worden ingedeeld in twee onderdelen:

 • Aanvullende eisen met betrekking tot goederen
 • Aanvullende eisen met betrekking tot diensten

Aanvullende eisen goederen

Bij het exporteren van goederen naar EU-landen houdt u rekening met het volgende:

 • Op de facturen moeten de btw-identificatienummers van u en uw klant staan. Dit geldt overigens voor klanten die btw-aangifte doen in andere landen. Vraag uw klant altijd naar dit nummer en controleer deze vervolgens ook!
 • U factureert met 0% btw. Er moet op uw factuur staan of het gaat om een intracommunautaire levering. Verder geeft u de levering in Nederland aan in uw btw-aangifte en u geeft de levering op in uw ‘opgaaf intracommunautaire prestatie’. Bovendien kan hier sprake zijn van bijzondere situaties.
  Tip! Hebt u twijfels of u 0% btw in rekening moet brengen? Gebruik dan dit hulpmiddel.
 • Indien u exporteert naar klanten die geen btw-aangifte doen gelden er drempelbedragen.

Aanvullende eisen diensten

U brengt meestal geen btw in rekening bij geleverde diensten in het buitenland. De klant zelf berekent de btw en geeft het aan in eigen land. De factuur die u stuurt bevat geen btw maar wel het volgende:

 • Btw-identificatienummers van u en uw klant
 • ‘Btw verlegd’

Uiteraard is ook hier weer sprake van bijzondere diensten.

Koppeling met Exact Online

Indien u met het Exact Online boekhoudprogramma werkt, kunt u gemakkelijk aan de slag met de facturen. In Exact Online is er namelijk al een aantal template lay-outs aangemaakt, welke u zelf kunt aanpassen naar wens. Bovendien kunt u in Exact Online ook een koppeling maken tussen factuur lay-outs en specifieke klanten. Dit maakt het mogelijk om diverse lay-outs te gebruiken voor bepaalde klanten. Dit komt goed van pas als u klanten in het buitenland heeft. Het is nogal ingewikkeld, maar SFAA is er dankzij veel ervaring inmiddels in gespecialiseerd!

Tot slot

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een foutloze factuur? Of heeft u vragen met betrekking tot de (basis) eisen van een factuur, aarzel dan niet en neem direct contact met ons op! Wij zijn telefonisch te bereiken via het nummer: 020-2610723. Ook kunt een email sturen naar: info@sfaa.nl.

Facturen opstellen, hoe doe je dat?