Berichten

Stappenplan eigen onderneming starten

Bent u van plan om een eigen onderneming te starten? Wij hebben deze week in onze blog voor u een stappenplan gemaakt voor een succesvolle start van uw bedrijf!

Stap 1 Ondernemingsplan

Het schrijven van een ondernemingsplan is essentieel bij het starten van uw eigen bedrijf. Hierin staat namelijk het een uitgewerkte bedrijfsidee, maar ook de marktonderzoek (zo veel mogelijk informatie over klanten en concurrenten) en een financieel plan (hoeveel geld is er nodig en hoe u dat gaat financieren). Een tip bij het opstellen van een ondernemingsplan is om vooral realistisch te blijven. Vraag bijvoorbeeld ook naar feedback van anderen.

Stap 2 Bepalen rechtsvorm

Bij het starten van uw eigen onderneming dient u te kiezen voor een bedrijfsvorm. De meest voorkomende bedrijfsvormen: Eenmanszaak, BV, NV of VOF. De rechtsvorm heeft onder andere gevolgen voor belastingzaken en voor de aansprakelijkheid. Wilt u meer informatie over het kiezen van een rechtsvorm dat het beste bij u past? Lees dan nu onze blog hierover.

Stap 3 Kiezen van een bedrijfsnaam

Het kiezen van een goede bedrijfsnaam is natuurlijk van belang. Het zegt overigens waar uw bedrijf voor staat en het moet tegelijkertijd pakkend zijn. Wilt u meer weten over de regels en waar u op moet letten? Lees dan onze blog: hoe kies ik mijn bedrijfsnaam?

Stap 4 KvK inschrijving

Bent u er klaar voor om over te gaan naar de officiële start van uw bedrijf? Dan dient u uw bedrijf in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Er is een aantal aspecten die hierbij belangrijk zijn. Lees hier onze blog over de voor- en nadelen van de inschrijving bij de KvK. Bekijk verder de website van de Kamer van Koophandel om erachter te komen hoe u zich moet inschrijven.

Stel u neemt direct personeel in dienst bij de start van uw onderneming. Tijdens de inschrijving bij de KvK meldt u zich dan direct aan als werkgever.

Stap 5 Bankzaken regelen

Kunt u de financiering niet geheel uit eigen vermogen doen? Dan heeft u bijvoorbeeld de optie om een lening af te sluiten bij de bank. Zorg ervoor dat de financiën goed zijn opgenomen in uw ondernemingsplan. De bank gaat namelijk eerst uw aanvraag beoordelen.

Stap 6 Administratie op orde hebben

Zeer van belang is het opzetten en bijhouden van een goede administratie. Indien u dit niet doet, kunt u flinke boetes krijgen van de belastingdienst. Zo heeft de belastingdienst een aantal punten opgesteld waaruit uw administratie hoort te bestaan. Ook stellen zij btw-verplichtingen aan de administratie. U dient de administratie 7 jaar te bewaren.
De keuze voor het bijhouden van de administratie ligt natuurlijk bij u. Zo kunt u ervoor kiezen om dit zelf te doen of juist uit te besteden.

Stap 7 Verzekeringen

Risico’s zijn bijna overal te vinden. Daarom is het voor u als ondernemer zeer van belang om de bedrijfsrisico’s zoveel mogelijk in te dekken. Hierbij valt te denken aan bedrijfsverzekeringen (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsverzekering of goederenverzekering), maar ook persoonlijke verzekeringen.

Stap 8 Naamsbekendheid

Middels naamsbekendheid stelt u de wereld op de hoogte van uw nieuwe onderneming. U kunt beginnen met het verspreiden van informatie over uw onderneming onder kennissen en vrienden. Uiteraard kan het gebruik van folders als handig hulpmiddel dienen. Daarnaast is het vandaag de dag bijna onmisbaar om een goede website te hebben. Bij het plaatsen van teksten en beelden op uw website, is het van belang om rekening te houden met SEO-trends. SEO staat voor ‘search engine optimization’ en zorgt ervoor dat uw website eerder in de zoekresultaten van bijv. Google worden weergegeven.

Uw website kunt u bovendien promoten op de allerlei social media platforms. Bij actief gebruik van deze platforms zal de naamsbekendheid van uw onderneming toenemen. Zorg er dus voor dat u een online profiel van onder andere Facebook, Twitter en LinkedIn aanmaakt.

Tot slot

Heeft u hulp nodig bij het starten van een eigen onderneming? Of heeft u vragen over het stappenplan? SFAA helpt u graag met een succesvolle start van uw nieuwe onderneming! Bel ons op 020-2610723 of stuur een mail naar info@sfaa.nl.Eigen bedrijf

Omzetting Eenmanszaak in BV

Deze week schrijven wij een blog waarin we voor u hebben uitgezocht op welke manier u uw eenmanszaak kunt omzetten in een BV. Het komt namelijk weleens voor dat startende ondernemers na enige tijd voor een andere rechtsvorm willen kiezen. Gelukkig is dit mogelijk! Lees gauw verder om alles met betrekking tot de omzetting Eenmanszaak in BV te weten te komen.

Waarom een omzetting van Eenmanszaak in BV?

Er kunnen diverse redenen zitten achter het omzetten van een eenmanszaak in een BV. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de aansprakelijkheid te beperken. Ook heeft de omzetting fiscale voordelen en komt het ten goede aan de continuïteit van de onderneming.

De 3 manieren van omzetting Eenmanszaak in BV

De omzetting van een eenmanszaak in een BV kan op de volgende drie manieren:

  • Activa-passiva transactie
  • Ruisende omzetting
  • Geruisloze omzetting

Activa passiva transactie

De omzetting door middel van activa passiva transactie is de meest populaire en eenvoudige bij ondernemers. Alle bedrijfsmiddelen worden als het ware verkocht aan de BV. De eenmanszaak wordt gestaakt en de eigendommen en schulden worden hierbij overgenomen door de nieuwe BV. Echter, u dient wel rekening te houden met de stille reserves. Indien er goodwill of een meerwaarde is in een bedrijfspand, bent u verplicht om daar inkomstenbelasting over te betalen.
Voordelig aan deze methode is dat er verder geen extra kosten zijn verbonden voor de inbreng van uw onderneming in een BV.

Ruisende omzetting

Bij de ruisende omzetting wordt de eenmanszaak beëindigd en wordt het ingebracht in een nieuwe BV. Eveneens als bij de activa passiva transactie, moet u bij het hanteren van een ruisende omzetting ook afrekenen over de stille reserves (bijvoorbeeld goodwill). U heeft hierbij wel de mogelijkheid om een verzoek om terugwerkende kracht voor drie maanden in te dienen.
Er zitten aan een ruisende omzetting wel extra kosten verbonden. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor de notaris voor de opstelling van de notariële akte.

Bij de ‘verkoop’ van uw eenmanszaak, dient u belasting te betalen over de stakingswinst. Het voordeel hiervan is dat u gebruik mag maken van een stakingsaftrek ter waarde van maximaal €3.630.

Geruisloze omzetting

Bij de geruisloze inbreng wordt de nieuwe BV voortgezet met de eindbalans van de eenmanszaak. Dit betekent dat de eenmanszaak volledig overgaat in de BV. De belastingheffing blijft bij deze manier van omzetting achterwege. Vandaar dat dit een goede keuze is voor ondernemers die voor een langere tijd een onderneming runnen en daardoor veel meerwaarde hebben.
Een voorwaarde betreft de voortzetting van de eenmanszaak in een BV, is dat de BV wel voor minimaal drie jaar dient voort te bestaan.
Op verzoek kan er aan de voorovereenkomst tot oprichting van de BV een terugwerkende kracht van negen maanden worden toegekend. Hierbij moeten zowel de omzetting als de BV binnen 15 maanden zijn plaatsgevonden/opgericht.

Handige om te weten! Enkele verschillen tussen de ruisende- en geruisloze omzetting

Bij de ruisende inbreng dient u belasting af te rekenen over de stille reserves, fiscale reserves en fiscale oudedagsreserve. Bij de geruisloze inbreng daarentegen hoeft u niets af te rekenen. Echter, het afrekenen bij de ruisende inbreng brengt ook voordelen met zich mee! Zo kan er bijvoorbeeld worden afgeschreven over een hogere inbrengwaarde waardoor toekomstige belastingbesparing mogelijk is. Nog een verschil is dat bij een ruisende inbreng het ondernemingsvermogen naar keuze kan worden ingebracht. U mag dus zelf bepalen wat u inbrengt. Bij een geruisloze inbreng bent u verplicht om al het ondernemingsvermogen in te brengen.

Tot slot

Wilt u meer informatie over de procedure omtrent het omzetten van een eenmanszaak in een BV? Of heeft u vragen over de omzettingsmethodes? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Bel ons op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nl.

Omzetting Eenmanszaak in BV

De zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is wellicht een van de populairste aftrekposten die bekend is bij de zelfstandige ondernemers. Om de zelfstandigenaftrek te kunnen toepassen op uw onderneming, dient u aan de voorwaarden te voldoen die door de belastingdienst zijn opgesteld. Wat houdt de zelfstandigenaftrek precies in? Waar moet u op letten? Wat zijn de eisen van de belastingdienst? Lees nu deze blog voor alle antwoorden op deze vragen!

De zelfstandigenaftrek, wat houdt het precies in?

U kunt als zelfstandige ondernemer in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. Dit is een fiscale aftrekpost die u de mogelijkheid biedt om minder belasting te betalen. Het is zeer aantrekkelijk voor ondernemers omdat er dus een vast bedrag fiscaal mag worden afgetrokken. De zelfstandigenaftrek bedraagt € 7.280 , welke u bij uw aangifte inkomstenbelasting in mindering mag brengen.

Waar moet u op letten?

Belangrijk bij de zelfstandigenaftrek is dat dit bedrag nooit hoger mag zijn dan de behaalde winst. Is dit bij uw onderneming wel het geval? Dan kunt u het niet-gebruikte deel meenemen naar de volgende jaren. Hier ligt wel een maximum van negen jaar aan verbonden.

Rekenvoorbeeld
Stel dat u in het jaar 2015 een winst heeft behaald van € 4.000. Aangezien de aftrek de behaalde winst niet mag overschrijden, kunt u in dit jaar maximaal een aftrek van € 4.000 gebruiken. Uw belastbare winst wordt hierdoor € 0. Echter, u heeft recht op een aftrek ter waarde van € 7.280. Nu mag u € 3.280 (€ 7.280 – € 4.000) meenemen naar het volgende jaar, mits u voldoende winst behaald.

Stel nu dat u in het jaar 2016 een winst behaald van € 10.000. Als eerst zal de zelfstandigenaftrek opnieuw € 7.280 bedragen, die u in mindering mag brengen op uw aangifte. Zo houdt u een winst van € 2.720 (€ 10.000 – € 7.280) over. Van het ‘bewaarde’ zelfstandigenaftrek 2015, te weten € 3.280, mag u € 2.720 gebruiken. Zo blijft er voor de volgende jaren een bedrag van € 560 (€ 3280 – € 2720) over.

Eisen van de belastingdienst omtrent de zelfstandigenaftrek

U moet voldoen aan de volgende eisen om gebruik te kunnen maken van dit belastingvoordeel.

U bent een ondernemer
Als eerst moet u de fiscus kunnen aantonen dat u een ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Hiervoor dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden. Klik hier  om deze voorwaarden te bekijken.

Voldoen aan het urencriterium
U mag pas gebruik maken van de zelfstandigenaftrek indien u als ondernemer meer dan 1.225 uur aan uw organisatie besteedt. Ook hier zijn weer een aantal voorwaarden en uitzonderingen aan verbonden. Bijvoorbeeld welke uren tellen mee voor het urencriterium en welke juist weer niet? Zijn er uitzonderingen met betrekking tot zwangerschapsverlof? Klik hier om erachter te komen wat de specifieke regels van de belastingdienst zijn.
Tip: wij raden het zeker aan om uw urenadministratie nauwkeurig bij te houden. Zo kunt u dagelijks een overzicht maken van de uren die u heeft besteed aan diverse werkzaamheden binnen uw organisatie.

Beëindigen onderneming en urencriterium
Stel dat u uw onderneming wilt gaan beëindigen, maar u behaalt wel voldoende stakingswinst om de zelfstandigenaftrek te benutten. In dit geval kunt u enkel de niet-gebruikte zelfstandigenaftrek in mindering brengen, mits u in het stakingsjaar aan het urencriterium heeft voldaan!
Tip: plan de beëindigingsdatum van de organisatie dus niet te vroeg in het jaar in.

De zelfstandigenaftrek bij AOW-gerechtigden

Heeft u aan het begin van het kalenderjaar een leeftijd van 65 jaar of ouder bereikt? Dan is het belastingvoordeel voor u helaas lager. U heeft namelijk recht op een aftrek van vijftig procent van €7.280.

Startende ondernemer

Bent u een startende ondernemer? Dan heeft u recht op een verhoogde zelfstandigenaftrek, de startersaftrek. Deze starteraftrek bedraagt € 2.123 en geldt in de volgende twee situaties:

  • In 1 of meer van de voorgaande kalenderjaren was u geen ondernemer
  • U heeft niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek toegepast

Bij de zelfstandigenaftrek geldt zoals eerder beschreven dat deze niet meer mag bedragen dan de winst, bij de startersaftrek is dit niet het geval. Dit betekent dat u recht heeft op het volledige zelfstandigenaftrek, ook als er hierdoor een verlies ontstaat.

Extra informatie

De zelfstandigenaftrek kan een essentieel onderdeel vormen bij het kiezen van een bedrijfsvorm voor uw organisatie. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze blog over Bedrijfsvorm kiezen.

Meer informatie over hoe u gebruik kunt maken van de zelfstandigenaftrek?

Wilt u meer weten over de eisen van de belastingdienst omtrent zelfstandigenaftrek, of twijfelt u of u in aanmerking komt met de zelfstandigenaftrek? Neem dan gerust contact met ons op! Bel ons op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nl.

 

de zelfstandigenaftrek

 

 

 

 

Energiebewust ondernemen, geld besparen én subsidie ontvangen? Het kan!

Met uw bedrijf energiebewust ondernemen én geld terugverdienen? Dat lijkt te mooi om waard te zijn, maar dankzij de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is het ook voor zakelijke gebruikers mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen.

In deze blog leggen we uit wanneer je ervoor in aanmerking komt. Lees dus snel verder welke mogelijkheden u heeft om geld te besparen (en het milieu een handje te helpen).

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is door de regering in het leven geroepen voor zowel particulieren als ondernemers. Dankzij het energieakkoord van de regering is het mogelijk om energie bewust te ondernemen, zonder dat de kosten de pan uit stijgen. Het akkoord loopt tot 2020, maar wij raden u aan zo snel mogelijk gebruik te maken van de subsidie. U kunt als ondernemer subsidie krijgen wanneer u investeert in;

• Zonneboilers,
• Biomassa ketels,
• Pelletkachels en/of,
• Warmte te pompen

U komt al in aanmerking als u beschikt over een geldig KvK-nummer. Dus voor zowel de ZZP’ers als VOF’en, BV/NV’s, verenigingen, maatschappen en stichtingen liggen er kansen om energie bewust te ondernemen!

Let op! Er is maximaal € 70 miljoen beschikbaar in 2016

Voor de subsidieaanvraag vult u via deze link de aanvraag in, maar let wel op dat er voor 2016 een maximaal budget van € 70 miljoen is gereserveerd. Wees er dus snel bij, want op=op (aldus de overheid).

Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer weten?

Wilt u hulp bij de aanvraag van de ISDE subsidie, of heeft u andere vragen over het verkrijgen van subsidies voor ondernemers? Neem dan gerust contact met ons op! Bel ons op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nl. We helpen u graag met energiebewust ondernemen, geld besparen en subsidies te innen van de overheid.Energiebewust ondernemen, geld besparen door te investeren in duurzame apparaten én rijkssubsidie ontvangen, het kan!

Werkruimte in de eigen woning

Werkruimte in de eigen woning

Veel ondernemers vragen zich af of de werkkamer in eigen woning als kostenpost opgevoerd kan worden in de boekhouding van de eenmanszaak. De regelgeving daaromheen is erg complex en de belastingdienst heeft er zelfs een heel hulpmiddel voor op de site staan. Meestal is de uitkomst negatief, maar mocht er wel een mogelijkheid zijn, wat levert dat nou eigenlijk op?

In de praktijk zal de beslissingsboom van de belastingdienst, in geval van een positief resultaat, er vaak op uitkomen dat u een bepaald percentage (minimaal 10%) van de woning/huurrecht als zakelijk vermogen op de balans mag zetten en vervolgens datzelfde percentage van de kosten op mag voeren.

Bij een huurwoning zal dat voornamelijk bestaan uit (een percentage van) de huurprijs en de water- en energievoorzieningen. Bij een koopwoning zal dat voornamelijk bestaan uit (een percentage van) de hypotheekrente en de energievoorzieningen.

Het voordeel is daarom vooral te halen bij een werkkamer in de huurwoning, want hypotheekrente is toch al aftrekbaar in de IB-aangifte maar huurbetalingen niet.

Koopwoning

Bij een werkkamer die 10% van de woning beslaat, een energierekening van 200 euro in de maand en een belastingdruk van 42% zal het voordeel ongeveer zijn: 200 x 10% x 42% = € 16,80 per maand. Een voordeel dat je vrijwel zeker grotendeels weer kwijtraakt aan de administrateur door alle extra administratieve rompslomp.

Huurwoning

Bij een huurwoning met een kale huurprijs van 1.000 euro in de maand en verder dezelfde omstandigheden, zal het netto voordeel zijn: 1200 x 10% x 42% = € 50 per maand, wat wellicht wel interessant kan zijn.

Uiteraard is de situatie bij iedereen anders, maar met behulp van bovenstaande voorbeelden kunt u de regelgeving toepassen op uw eigen situatie. Zo zal het bijvoorbeeld bij een koopwoning ook nog uitmaken hoeveel jaarlijks onderhoud er aan het pand uitgegeven wordt. Als het dak vervangen moet worden, kan het zomaar handig zijn als 10% daarvan op de zaak geboekt kan worden.

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het berekenen van uw voordeel, neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@sfaa.nl of bel ons op 020 26 10 73.

Werkruimte in de eigen woning

Ondernemen in het buitenland

Als u internationaal onderneemt krijgt u al snel te maken met andere valuta. Een inkoop of verkoop in Engeland is hiervoor immers al genoeg. Hoe kunt u omgaan met de risico’s die de schommelende wisselkoersen met zich mee brengen?

Het risico

De huidige valutakoersen kunt u zien op de site van de ECB: https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. Hierop staat vermeld hoeveel €1 waard is. De site biedt ook de mogelijkheid om terug te kijken naar historische koersen.

In de dagelijkse transacties kan een valutarisico tot uiting komen door de tijd die er verstrijkt tussen het maken van de overeenkomst, waarbij u voor uw in- of verkoopprijs op een bepaalde koers rekent, en het moment waarop de betaling plaatsvindt. Dit risico wordt verhoudingsgewijs extra groot als concurrenten niet te maken hebben met de betreffende valuta. Een heel ander soort risico ontstaat doordat u heeft geïnvesteerd in een ander valutagebied.

Het in kaart brengen van de risico’s die u loopt is een belangrijke eerste stap. Hiermee kunt u over het algemeen in acht nemen dat de grote veelgebruikte valuta als de Euro en de Amerikaanse Dollar minder fluctueren dan de minder gebruikte valuta. Het doorrekenen van diverse scenario’s geeft u een goed beeld van de risico’s die u loopt.

Methoden om het risico te beperken

Het risico neemt toe over de tijd. Als u nu op een bepaalde koers rekent is het nadeel dat deze koers grote schommelingen heeft doorgemaakt over 3 maanden groter dan over 2 weken. Daarom is het hanteren van korte betalingstermijnen verstandig. Ook de bankprocessen spelen hierin een rol, dus welke banken er worden gebruikt is een belangrijke variabele.

In sommige gevallen kunt u valutaschommelingen afwentelen op uw afnemer. Zo kunt u bijvoorbeeld contractueel vastleggen dat de prijs omhoog gaat als uw inkoopprijs omhoog gaat als gevolg van valutaschommelingen. Zo wordt er vaak voor gekozen om de kosten door te berekenen op basis van de wisselkoers op de dag dat het product verscheept wordt of de dienst geleverd wordt. Een andere mogelijkheid is om uw marge zo vast te stellen dat valutaschommelingen hierbinnen kunnen worden opgevangen.

Met termijncontracten kunt u zichzelf verzekeren tegen de risico’s. Vooraf spreekt u af op een bepaald moment gebruik te mogen maken van een vastgestelde wisselkoers. Dit is met name interessant als het om een grote transactie over langere tijd gaat. Ook opties op een valuta kunnen op een vergelijkbare manier worden ingezet.

Wanneer u geregeld handel bedrijft in dezelfde vreemde valuta, kunt u er ook voor kiezen om hier een speciale rekening voor te openen. Op deze manier kunt u handelen met uw buitenlandse partners en op het moment dat u de koers gunstig acht, geld heen en weer verplaatsen van of naar uw Euro rekening. Als u ontvangsten én uitgaven heeft in dezelfde vreemde valuta kunt u deze via deze rekening ook tegen elkaar wegstrepen, u betaalt uw inkopen in deze valuta uit de ontvangen bedragen van verkopen.

Tot slot

Voor de keuze van uw partner in de valutahandel is de prijs uiteraard een belangrijk criterium. Let u echter ook op de veiligheid van uw transacties en de snelheid van het gebruikte IT-systeem.

Het handelen in buitenlandse valuta kan niet altijd onbeperkt. Er zijn landen die restricties hebben aan de in- dan wel export zijde van hun valuta.

SUPERTIP

Snel de huidige koers omrekenen? Google kan dit makkelijk voor u doen! Toets in plaats van een zoekterm het bedrag in met de 3 letterige afkorting van de valuta, “to” en vervolgens de drie letterige afkorting van de valuta waar u heen wilt rekenen. Bijvoorbeeld:  “250 EUR to USD”. Heeft u Google ingesteld als uw standaard zoekmachine? Dan kunt u dit zelfs in de browserbalk doen!

SFAA ondersteunt u graag in uw buitenlandse activiteiten. Zowel voor een adviestraject als voor de dagelijkse operatie helpen wij u graag. Bel ons voor meer informatie op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nlondernemen in het buitenland

Tips online webshop verkopen

Van kantoorartikelen tot reizen en streekproducten, tegenwoordig lijkt alles digitaal verkrijgbaar voor de consument. Want zijn uw kansen voor online verkoop en waar moet u rekening mee houden?

De nieuwste cijfers van het CBS onderbouwen de sterke positie; 35% van de bedrijven verkoopt online. De markt is dan ook groot, in 2014 deden 10,4 miljoen Nederlanders tussen de 12 en 75 jaar een online aankoop, 7,9 miljoen consumenten deden zelfs regelmatig een online aankoop. Dit winkelen gebeurd vooral bij webwinkels uit het eigen land. Als betaalmethode wordt bij 59% van de verkopen aan consumenten voor IDeal gekozen. 10% betaald met acceptgiro, 8% met creditcard en 5% met PayPal. De populairste producten voor online aankopen zijn reizen en kleding, gevolgd door tickets.

Wat zegt een webshop keurmerk?

Het bekende huisje op een website wekt vertrouwen, het thuiswinkel waarborg geeft aan dat het goed zit. Hier staan echter hogen kosten tegenover. Hierdoor is een wildgroei ontstaan aan keurmerken. Keurmerken hebben echter pas waarde na keuring door de raad van accreditatie, deze heeft alleen Thuiswinkel Waarborg Webshop Keurmerk geaccrediteerd. Geen accreditatie betekend echter niet automatisch een lage kwaliteit.

Wat zijn de valkuilen?

Winst is allerminst verzekerd bij het hebben van een webshop. Van de online ondernemers kan meer dan de helft hier niet van leven, 80% verdiend een inkomen beneden modaal. Wat helpt is tijd investeren, full time webshopbeheerders doen het aanzienlijk beter dan parttime beheerders.

Wie besluit goederen te gaan verkopen via het internet, krijgt ook te maken met retour verkopen. Er moet een minimale retourtermijn van 2 weken worden aangeboden. Op deze retour verkopen moeten alle kosten worden terugbetaald, de aanschafprijs maar ook service- en transportkosten. Wie de kosten voor het retour transport betaald is de keuze van de verkoper.

Wat zijn de tips?

Het leveren lijkt niet snel genoeg te kunnen, consumenten kunnen binnen enkele uren hun bestelling krijgen. De behoefte hieraan is echter niet groot, slecht 7% wil zijn bestelling binnen 24 uur hebben. Van 63% van de consumenten mag het zelfs 3 dagen duren.

Tegenwoordig zijn er steeds meer winkels die als webshop zijn begonnen en ervoor kiezen fysieke winkels te gaan openen. Cool Blue volgt deze strategie al en ook Amazone staat op het punt fysieke winkels te openen. De keuze lijkt daarmee niet meer of u kiest voor een webshop of een fysieke winkel, maar hoe u de webshop en de fysieke winkel integreert.

Een andere tip is om creatief na te denken over de voorraad. Moet u wel alles zelf op voorraad hebben? Of kunt u ook als regiepartij fungeren, zonder zelf voorraad aan te houden? Deze afweging kan per artikel worden gemaakt.

Wilt u een business case uitwerken voor online verkoop? Tips online webshop verkopen? Kunnen wij u helpen om een onderneming met online verkoop op te zetten? SFAA adviseert diverse klanten die online zakendoen, mail ons op info@sfaa.nl of bel ons op 020-2610723.

Tips online webshop verkopen

Identificatie van werknemers: waarom is dit belangrijk?

Het klinkt zo logisch, maar veel bedrijven hebben het niet op orde: de identificatie van werknemers. Door wisseling van het personeel op HR of bij een startend bedrijf schiet dit er toch nog wel eens bij in. Maar waarom is het nu zo belangrijk en kunt u het echt niet vergeten?

Bent u een ondernemer en heeft u personeel in dienst? Dan is het belangrijk om uw loonadministratie op orde te hebben. Neemt u nieuwe werknemers in dienst?

Controleer dan goed de identiteitsbewijs van uw werknemers. Het hebben van een kopie van een geldig identiteitsbewijs moet in bezit zijn van de werkgever, is dit niet het geval dan kan dit leiden tot hoge boetes .

U bent, als werkgever, verplicht om de identiteit van uw werknemers vasttestellen. Zo kunt u bij de belastingdienst aantonen wie er bij u in het bedrijf werkzaam is.

De identiteit van uw werknemer zult u voor of op de eerste werkdag moeten vaststellen.

Stappen voor het vaststellen van de identificatie van werknemers

De volgende stappen helpen u bij het identificeren van de nieuwe werknemer:

  • U heeft een geldig identiteitsbewijs van uw werknemer nodig.
  • Heeft de werknemer geen Nederlandse nationaliteit, dan zult u als werkgever na moeten gaan of de werknemer gerechtigd is om in Nederland te werken.
  • U maakt een kopie van het identiteitsbewijs en bewaart deze goed in uw loonadministratie.
  • Voor tips van het controleren van het identiteitsbewijs vindt u hier.

Naast het identiteitsbewijs, moet u niet vergeten het model loonheffingen te laten invullen. Hierop moeten werknemers aangeven of ze wel of geen loonheffingen willen toepassen.

De Cloud

Tegenwoordig gaat alles digitaal, wij slaan altijd alles daarom op in een Cloud omgeving. Op deze manier ben je verzekerd dat bij schade of brand je nog steeds alle identificatie van de werknemers bezit.

Meer weten of heeft u hulp nodig bij het bijhouden van uw loonadministratie? Neem dan vrijblijvend op contact met ons op via info@sfaa.nl of bel ons op 020 26 10 73.

Identificatie van werknemers

Loondoorbetalingsplicht voor werkgevers verkort

Vorige week kondigde het kabinet aan dat de maximale hoogte van de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers verkort wordt. Werkgeversorganisaties zijn al enige tijd met het kabinet in gesprek om de werkgeverrisico`s te beperken bij ziekte van de werknemer, omdat dit een drempel zou zijn om meer personeel aan te nemen. Als de werkgevers sneller nieuw personeel aannemen is dit goed voor de arbeidsmarkt, de werknemers hebben er dus ook voordeel bij!

Hoe werkt het?

Als een werknemer ziek is, dan wordt het loon dat hij normaliter verdient doorbetaald. Dit is een loondoorbetaling door de werkgever of een ziektewetuitkering door het UWV. Een ziektewetuitkering (zoals bijvoorbeeld zwangerschap) wordt door het UWV betaald en bedraagt 70 procent van het loon verdient in het laatste jaar, maar geldt alleen als de werknemer onder de no-riskpolis valt. Als dit het geval is dan is dit is goed nieuws voor de werkgever, hij hoeft het loon van zijn werknemer niet door te betalen. Valt de werknemer niet onder de no-riskpolis dan moet de werkgever het loon van zijn werknemer wel betalen.

Vernieuwde loondoorbetalingsregelen

Hoe de nieuwe loondoorbetalingsregel precies werkt of wanneer die precies in werking gaat is nog niet helemaal duidelijk, maar de werkgever krijgt sowieso meer invloed. Waarschijnlijk zal het ongeveer zo zijn dat wanneer de werkgever niet van mening is dat hij het loon hoeft te betalen, dan moet hij aantonen dat de situatie voor rekening van de werknemer komt. De werknemer is dan verplicht om zijn eigen loon doorbetalen. De vernieuwde loondoorbelastingsregeling gaat waarschijnlijk rond 1 april 2016 in werking. Als er precies duidelijk is hoe deze nieuwe wetgeving eruit ziet dan zullen wij u op de hoogte brengen!

Heeft u nog vragen / opmerkingen over de loondoorbetalingsplicht? Mail ons op info@sfaa.nl of bel 020 26 10 723

Loondoorbetalingsplicht voor werkgevers verkort

Sterke internationale karakter van financiering start-ups

De Nederlandse markt voor durfinvesteringen maakt een inhaalslag, vergeleken met buurlanden. Ons land blinkt vooral uit in het sterke internationale karakter van de financiering van start-ups, dit is wat de internationale durfkapitalisten aanspreekt. Durfkapitalisten zijn investeerders die jonge bedrijven steunen bij het verwezenlijken van groeiplannen.

Stijging internationale durfkapitalisten

Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) is er een flinke stijging van het aantal internationale durfkapitalisten in Nederland. In 2011 waren er nog 800 internationale deals gemaakt, 3 jaar later is dit aantal gestegen naar bijna 1200. Het percentage durfkapitalisten ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp) is 0,15 procent. Dit is vergelijkbaar met die van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, maar hoger dan die van Duitsland.

Er is een maar…

Volgens het CPB zijn er wel een aantal mogelijke knelpunten. De overheid zoude financiering van nieuwe innovatie bedrijven kunnen bevorderen door betere bescherming van patenten, die voor kleine ondernemingen vaak te duur zijn. Als de kosten van patenten dalen wordt het voor de kleinere bedrijven makkelijker om ze aan te vragen. Het is echter zo dat private investeerders nog steeds een hele kleine bijdrage leveren aan de financiering van start-ups, vergeleken met banken.

Er is een stijging in de internationale financiering van het middel klein bedrijf (mkb), dit is positief nieuws! Er zijn meer durfkapitalisten van over de hele wereld die het aandurven om in het Nederlandse mkb te investeren. Grote ondernemingen hebben verschillende mogelijkheden om aan vermogen te komen. Voor het mkb wordt het grootste deel nog steeds door banken geïnvesteerd, en laat het net de banken zijn die de laatste jaren steeds meer eisen hebben om krediet te verlenen.

Wilt u uw ervaringen met ons delen of heeft u vragen over deze blog? Mail ons op info@sfaa.nl of bel ons op 020 26 10 73Sterke internationale karakter van de financiering van start-ups