Berichten

Onzakelijke lening, dit kun je beter voorkomen!

Een lening afsluiten bij jezelf of iemand die je goed kent, dit kan bijvoorbeeld wanneer je dit misschien niet wilt doen bij een bank. Wanneer je hiervoor kiest is het heel belangrijk dat je ervoor zorgt dat deze lening niet als een onzakelijke lening wordt bestempeld. Een onzakelijke lening heeft namelijk een aantal belastingtechnische nadelen die niet onbelangrijk zijn om te weten. Wat een onzakelijke lening precies inhoudt, hoe en waarom je dit het beste kunt voorkomen lees je in deze blog!

Wanneer is een lening een lening?

Allereerst moet een lening voldoen aan de volgende drie punten:

 • Het mag geen schijnlening zijn die enkel bedoeld is om kapitaal te verplaatsen.
 • De schuldenaar moet de lening in eerste instantie terug kunnen betalen aan de schuldeiser (geen bodemlozeputlening).
 • Het mag geen zogenaamde deelnemerschapslening zijn, dit is een lening die vrijwel volledig winstafhankelijk is, de schuld een achtergestelde schuld is (dus pas kan worden verkregen door de eiser op het moment dat alle andere schulden zijn voldaan). Daarnaast is er geen bepaalde looptijd van de lening vastgesteld

Valt de lening onder een van de bovenstaande omschrijvingen dan wordt het niet gezien als lening, maar als gift. Is dit niet het geval, dan kan worden gekeken naar of de lening als onzakelijke lening wordt beschouwd. Is het namelijk een niet zakelijke lening (onzakelijke lening) dan kun je hier een hoge boete voor krijgen.

Wanneer wordt een lening als onzakelijke lening beschouwd?

Bij een onzakelijke lening wordt gekeken naar de voorwaarden die aan de lening verbonden zijn. Er wordt hier gekeken naar de risico’s verbonden aan de lening, welke rente en welke randvoorwaarden hieraan verbonden zitten. Hierbij wordt in gedachte genomen of een derde partij de lening ook zou verstrekken.

De belastingdienst kijkt naar de volgende punten om te waarderen of een lening zakelijk of onzakelijk is:

 • Is het rentetarief volgens ‘normale’ tarieven ingesteld?
 • Zou de lening ook door een derde partij (een bank) worden verstrekt?
 • Is er een correcte geldleningovereenkomsten?
 • Wat zijn de afspraken over de zekerheden?
 • Hoe is het aflossen geregeld?

Als hieruit blijkt dat de lening niet is afgesloten zoals dit normaliter zou gebeuren wordt de lening als onzakelijk beschouwd. Op het moment dat dat het geval is kom je voor de volgende problemen te staan.

Wat heeft een onzakelijke lening voor gevolgen?

Doordat de onzakelijke lening niet als lening wordt gezien kan de rente niet worden afgetrokken van de winst van je onderneming. Verder kan het dat de onzakelijke lening wordt gezien als schenking of winstuitkering, waardoor je hierover een groot gedeelte aan belasting en mogelijke boete moet afdragen aan de belastingdienst. Je kunt je wel voorstellen hoe dit voor probleem kan zorgen op het moment dat dit onverwachts gebeurt, helemaal wanneer de ‘lening’ al bedoeld was om te helpen met het rondkrijgen van de financiën.

Een onzakelijke lening is altijd verstrekt door een familielid?

Dit is niet waar, elke lening kan al een onzakelijke lening worden gezien op het moment dat het aan de eerdergenoemde criteria voldoet.

Een onzakelijke lening kan dus ook een lening betreffen van een (in eerste instantie) onafhankelijke derde partij. Dit komt natuurlijk wel veel minder vaak voor aangezien een onafhankelijke derde partij over het algemeen geen lening verstrekt op het moment dat de voorwaarden niet goed zijn. Op papier kan het zelfs een vennootschap betreffen i.p.v. een natuurlijk persoon die de niet zakelijke lening verstrekt.

Extra kosten of boetes voorkomen

Vaak komt een onzakelijke lening voort uit een kredietverstrekker die de kredietnemer enigszins wil helpen. Denk maar aan een vader die zijn kinderen wilt helpen met een lening maar het niet wilt schenken. Op het moment dat een dergelijke lening als een onzakelijke lening wordt bestempeld kan dit hoge extra kosten of een boete met zich meebrengen. Een boete aan de belastingdienst kan in dergelijke gevallen oplopen tot 100% op het bedrag wat je oorspronkelijk als belasting had moeten betalen. Je moet dan dus de belasting over het gegeven geld betalen plus een boete tot 100% van dit bedrag. Dit wil je dus kosten wat het kost voorkomen.

Heb je vragen over een lening die je aan jezelf wilt verstrekken, of verstrekt iemand een lening aan jou maar ben je bang dat het als onzakelijke lening gezien kan worden. Neem contact met ons op! Bij SFAA kun je een gratis adviesgesprek aanvragen, wil je liever direct iemand spreken bel dan naar +31 20-2610723.

Onzakelijke lening, wat moet u weten?

Wij ontvangen regelmatig vragen over onzakelijke leningen. Daarom leek het ons handig om een blog te schrijven waarin we antwoord geven op: “Onzakelijke lening, wat moet u weten?”.

Wat is een onzakelijke lening?

Als we het hebben over een onzakelijke lening, dan wordt er gekeken naar de voorwaarden waaronder de lening is verstrekt. Indien er sprake blijkt te zijn van aanwezigheid van risico’s die een willekeurige derde niet zou nemen, is het een onzakelijke lening.

Dit komt vaak voor in gelieerde verhoudingen, bijvoorbeeld tussen een Directeur-grootaandeelhouder (DGA) en de vennootschap. Hierbij kunt u denken aan een DGA die geld leent aan zijn ‘eigen’ bv, of bijvoorbeeld een ouder die geld leent aan de onderneming van zijn kind.

Wat zijn de voorwaarden voor een zakelijke lening?

Een lening is zakelijk indien is voldaan aan de volgende eisen:

 • Schriftelijke overeenkomst
 • Voldoende reële zekerheden
 • Een zakelijk rentepercentage
 • Afspraken over terugbetalingen
 • Of er na de lening nog aan de verplichtingen kan worden voldaan
 • Of de lening ook aan derden zou worden verstrekt met dezelfde voorwaarden en omstandigheden

Indien er sprake is van een onzakelijke lening en de schuldenaar kan de lening niet aflossen, dan mag de schuldeiser een dergelijke lening fiscaal niet in aftrek brengen.

Winstdelende lening

Een winstdelende lening is een lening waarbij de schuldeiser slechts rendement ontvangt zodra de schuldenaar winst maakt. Indien dit onder zakelijke voorwaarden is aangegaan, is er nooit sprake van een onzakelijke lening. Wanneer de lening toch moet worden afgeboekt, kan ook achteraf geen onzakelijkheid worden geconstateerd.

Commanditaire vennootschap

Indien u een geldverstrekker bent, is het wellicht handig om een commanditaire vennootschap (CV) aan te gaan met de schuldenaar. Bij een CV is namelijk altijd sprake van een zakelijke lening. Indien een CV zijn geld niet terugkrijgt, mag hij dit direct als aftrekpost gebruiken. Handig om te weten is dat zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon een commandite kan zijn.

Echter, er is wel een nadeel verbonden aan een CV. Zo dient een CV belasting te betalen over de rente die hij wel ontvangt. Maar gelukkig weegt dit nadeel niet zwaarder dan het grote risico van geen mogelijkheid tot fiscale afwaardering.

De door u opgerichte CV hoeft niet te blijven bestaan. Indien de situatie zich voordoet dat geldverstrekking door u niet meer nodig is, bijvoorbeeld omdat de onderneming genoeg winst genereert, kunt u altijd de CV opheffen en een ‘gewone’ geldlening overeenkomen.

Tot slot

Bij een winstdelende lening en bij het aangaan van een commanditaire vennootschap is een afwaarderingsverlies fiscaal aftrekbaar. De discussie over het onzakelijk zijn van de lening wordt uitgesloten.

Twijfelt u of een lening (on)zakelijk is? Of zou u graag meer informatie of advies hierover willen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bellen op het nummer 020-2610723 of een email sturen naar info@sfaa.nl.