Berichten

Van startup naar scale-up: hoe kan jouw onderneming groeien?

Iedere ondernemer wil zijn business laten groeien. Maar als een startup begint te groeien komen financiële gevolgen om de hoek kijken. Hoe weet je bijvoorbeeld of je extra personeel moet aannemen? Kan je gebruik maken van subsidies? Moet je overstappen naar een BV voor fiscale voordelen? Lastige vragen, waar je waarschijnlijk niet zo snel een antwoord op weet. Met deze handige tips kun jij jouw startup laten groeien!

Stel ondernemersdoelen op

Zonder doel kun je niet groeien! Daarom is het belangrijk om voor jezelf te bepalen welke richting je wilt geven aan jouw start-up. Bovendien zorgt het opstellen van doelen voor een verhoogde motivatie. Hoe stel je een goed ondernemersdoel op? Maak je doelen altijd volgens de smart methode, op deze manier zorg je ervoor dat je doelen overzichtelijk blijven. De smart methode staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Een voorbeeld van een smart-doelstelling kan zijn: ik wil in januari 2020 15 nieuwe klanten in mijn klantenbestand hebben. Dit klinkt al een stuk beter en concreter dan: ik wil meer nieuwe klanten krijgen in de toekomst. Op deze manier kun je het proces van de gestelde doelen goed in te gaten houden en kun je zichtbaar groeien.

Kiezen van een passende rechtsvorm: eenmanszaak of BV

“Moet ik mijn eenmanszaak omzetten naar een BV?” dit is een vraag die ondernemers zichzelf vaak stellen. Een verandering in de rechtsvorm van je bedrijf kan vele fiscale voor- en nadelen met zich mee brengen. Zorg ervoor dat je als ondernemer voorbereid bent en je goed verdiept hebt in de materie.
Een aantal voor- en nadelen: zo ben je met een BV slechts zakelijk aansprakelijk, dit in tegenstelling tot een eenmanszaak waarbij je ook hoofdelijk aansprakelijk bent. Om nog een voorbeeld te noemen: het afsluiten van een lening is voor een BV vele malen gemakkelijker dan voor een eenmanszaak. Toch wegen de genoemde voordelen voor een BV niet altijd op tegen de nadelen. Bij het hebben van een eenmanszaak komen veel belastingvoordelen kijken. Zo kun je recht hebben op zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB winstvrijstelling. Voordat je overstapt is het dus erg belangrijk dat je alle voordelen en nadelen naast elkaar op een rijtje zet. Probeer het objectief te bekijken en zodoende een juiste beslissing te maken. Lees hier meer over het overstappen van eenmanszaak naar BV.

Personeel aannemen

Veel ondernemers vragen zich of ze personeel aan moeten nemen. Dit vanwege de kostenstructuur en verplichtingen die ze hebben te opzichte van hun werknemers. Daarom is het essentieel om inzicht te krijgen in de financiële structuur van jouw start-up. Het aannemen van personeel kan er voor zorgen dat je je bedrijfsdoelstellingen kan halen, maar kan er ook voor zorgen dat je met hogere kosten zit. Zaken zoals de loonadministratie kunnen bijvoorbeeld erg tijdrovend zijn. De loonadministratie kan eenvoudig worden uitbesteed aan professionele partijen, dit scheelt veel tijd. Dit is wederom een afweging die je moet maken met het aannemen van personeel.
Als deze afwegingen juist worden gemaakt, wordt snel duidelijk wat de fiscale haalbaarheid en aantrekkelijkheid is rondom het aannemen van personeel. Belangrijk bij het aannemen van personeel is dat je als werkgever veel nieuwe verantwoordelijkheden krijgt, personeel kan last van je schouders afhalen maar kan je ook slapeloze nachten geven. Het is een stap die goed moet worden geanalyseerd.

SFAA is gespecialiseerd in het opbouwen van structuren, samen met ondernemers. Op deze manier wordt snel duidelijk wat de fiscale haalbaarheid en aantrekkelijkheid is rondom het aannemen van personeel.

WBSO subsidie: S&O-werk voor innovatie en verbetering

De WBSO subsidie wordt ook wel de R&D subsidie genoemd. Met deze subsidie wil de Nederlandse overheid innovatie in het bedrijfsleven stimuleren. De WBSO subsidie compenseert loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Je ontvangt hierbij geen subsidie in de vorm van betaling door de overheid. In praktijk betekent dit dat je minder loonheffing hoeft af te dragen aan de Belastingdienst. In 2020 heeft de overheid hier een budget voor gesteld van 1.281 miljoen euro ( Lees meer over de WBSO subsidie ). Naast de WBSO regeling zijn er meerdere andere soorten subsidies waar je als ondernemer recht op kan hebben. Hier een kleine opsomming van een aantal tegemoetkomingen: startersaftrek, zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve, MKB winstvrijstelling, meewerkaftrek, stakingsaftrek en het middelingsverzoek. Of je gebruik kunt maken van deze regelingen hangt af van je huidige situatie, sommige voordelen zijn uur gebonden, andere maatregelen zijn juist van toepassing bij de mate van winstgevendheid. Wees erg zorgvuldig bij het uitzoeken van alle mogelijkheden.

De trend: detacheren

Het kan voorkomen dat je behoefte hebt aan een dienstverlening in de vorm van tijdelijke versterking bij jouw startup. Het tijdelijk inhuren van personeel (detacheren) is in veel gevallen aantrekkelijker dan iemand aannemen. Dit is vaak het geval bij groeiende bedrijven die behoefte hebben aan een financieel expert, maar hier nog niet voldoende capaciteit en middelen voor hebben. Wij detacheren financiële adviseurs voor diverse administratieve werkzaamheden. Van boekhouder tot controller: SFAA ondersteunt jouw financiële afdeling graag waar nodig.

Kosten besparen door realtime inzicht

Hoe ziet de kostenstructuur van jouw bedrijf er uit? Hoeveel geef je elke maand uit aan licenties? Of hoeveel investeer je? Grote kans dat je dit niet precies weet. Dat is helemaal niet zo gek; maar wel zonde. Want meer inzicht in je financiële situatie leidt uiteindelijk tot meer winst. Binnen veel organisaties wordt er niet efficiënt geld uitgegeven. De frisse blik van onze financiële helden kan je bedrijf veel opleveren. We zorgen ervoor dat er meer inzicht is; dat is de eerste stap naar een kostenbesparing voor jouw bedrijf. Maar we kijken niet alleen naar overbodige kosten, we geven ook bedrijfskundig advies. We onderzoeken hoe bedrijfsprocessen efficiënter kunnen en wat je allemaal kan automatiseren. Zo kun jij tot zo’n 50% aan kosten besparen.

Wil jij meer weten over dit onderwerp, of wil je jouw startup laten groeien? Wij helpen je graag verder! Vraag vandaag nog een gratis adviesgesprek aan, of stuur een mail naar info@sfaa.nl. Liever direct contact? Bel of WhatsApp ons!

Wist u dat SFAA nu ook gratis templates aanbiedt?

Wist u dat SFAA nu ook gratis templates aanbiedt?

Kost het u veel tijd om diverse fiscale overeenkomsten of verzoeken op te stellen? SFAA helpt u graag bij het vergemakkelijken en versnellen van uw werk, zodat u nog meer plezier kunt hebben van het ondernemen!

Op onze website vindt u onder het kopje ‘Over ons’ de veel gestelde vragen. Als u daarop klikt en vervolgens naar het kopje ‘Gratis templates’ gaat, dan ziet u een overzicht van alle templates die u bij ons kunt opvragen, gesorteerd op categorie.

De templates

De templates die wij aanbieden zijn verdeeld over 17 categorieën. Onder elke categorie staan verschillende templates die erg handig kunnen zijn! Wij bieden bijvoorbeeld diverse templates aan met betrekking tot het oprichten van een B.V. zoals een aandeelhoudersovereenkomst. Ook bieden wij templates aan voor aangiftes en verzoeken naar de belastingdienst toe, bijvoorbeeld: verzoek om kwijtschelding of verzoek om uitstel van betaling. Daarnaast zijn er templates beschikbaar die vallen onder de categorie lenen, of werk en personeel. Templates met betrekking tot BTW / IB / Vpb kunt u ook aanvragen via onze website. Kortom, u zult mogelijk alle templates terugvinden waar u naar opzoek bent. Neem dus gerust een kijkje op onze website.

Hoe kunt u een template opvragen? Simpel! Stuur een email naar info@sfaa.nl. Vermeld in de email de naam van de template en tot welke categorie deze behoort. Wij zullen de template per mail terugsturen.

SFAA helpt u graag als u nog vragen heeft over de templates. Voor al uw vragen kunt u bellen naar het nummer 020-2610723 of een email sturen naar info@sfaa.nl.

Beschikking geen loonheffing (BGL)

Het aantal zelfstandigen zonder personeel is in een vrij korte periode sterk gegroeid. Tot die groep behoren echte zelfstandige ondernemers, maar ook ex-werknemers die door hun werkgever werden gedwongen om als ZZP’er aan de slag te gaan (terwijl ze nauwelijks zelfstandiger zijn dan een werknemer). In deze onoverzichtelijke situatie is het voor opdrachtgevers en voor opdrachtnemers van belang te weten of de wijze van werken een dienstbetrekking in fiscale zin oplevert. Als dat het geval is, is de opdrachtgever verplicht loonheffing in te houden op de beloning en kan de opdrachtnemer onder omstandigheden een beroep doen op de werknemersverzekeringen.

De regeling voorheen

Sinds 2005 bestond de mogelijkheid de Belastingdienst te verzoeken om afgifte van een Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Deze heeft vanaf 1 mei 2016 geen betekenis meer en zal vanaf 1 mei 2017 geheel komen te vervallen. Daarvoor is in de plaats gekomen de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Aan de hand van de modelovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal worden aangenomen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Voor meer inhoudelijke informatie verwijs ik u naar ons artikel op onze blog van 14 maart 2016.

Wanneer is er sprake vaneen dienstbetrekking in fiscale zin?

De belastingdienst beoordeelt de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever en /of opdrachtnemer. Het oordeel blijft beperkt tot de vraag of de overeenkomst leidt tot een dienstbetrekking in fiscale zin. Daarvan is sprake als de volgende elementen aanwezig zijn:

 1. De opdrachtnemer verplicht zich tot het verrichten van arbeid; hij stelt zijn arbeidskracht ter beschikking van de opdrachtgever;
 2. De opdrachtgever verplicht zich tot het betalen van een beloning;
 3. Er is een gezagsverhouding; de opdrachtgever heeft zeggenschap over de inhoud van het werk, de wijze waarop en de omstandigheden waaronder het werk wordt verricht;
 4. De ondernemer heeft niet de vrije keuze om zicht door een ander te laten vervangen.

Een beslissing dat bij gebruikmaking van een bepaalde overeenkomst geen loonheffing behoeft te worden ingehouden heeft een geldingsduur van vijf jaar.

Het uitsluiten van Fictieve dienstbetrekking

Bij gebruik van een overeenkomst die een “echte” dienstbetrekking uitsluit, kan onder omstandigheden door de Belastingdienst nog gezien worden als een “fictieve” dienstbetrekking. De wet geeft dan aan dat, hoewel er geen contractuele dienstbetrekking is, de arbeidsverhouding toch voor de loonheffing wordt beschouwd als een dienstbetrekking, waardoor de opdrachtgever verplicht is om loonheffing in te houden.

Dit geldt voor de volgende punten:

 • Niet vanuit een eigen onderneming werkt;
 • In de regel minstens op twee dagen per week werkt; en
 • In de regel minstens 2/5 van het minimumloon verdient.

Dit geldt voor een specifiek geval:

 1. Bij een overeenkomst van thuiswerker in de regel minstens 2/5 van het minimumloon verdient.

Algemene modelovereenkomsten

Op de website van de Belastingdienst vindt u alle algemene modelovereenkomsten voor de beschikking geen loonheffingen. Wij hebben de meest relevante typen situaties op een rijtje gezet, zoals:

 1. Geen werkgeversgezag, klik hier voor modelovereenkomst (PDF)
 2. Geen verplichting tot persoonlijke arbeid (vrije vervanging), klik hier voor modelovereenkomst (PDF)
 3. Tussenkomst (werken via een intermediair), klik hier voor modelovereenkomst (PDF)

Voor modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen die het beste bij uw werkzaamheden passen kunt u hier terecht.

Tot slot

Heeft u nog vragen over de beschikking geen loonheffingen? Of zou u graag het (geen werkgeversgezag) modelovereenkomst als Word bestand ontvangen of heeft u andere vragen met betrekking tot de beschikking geen loonheffingen? Stuur dan een mail naar info@sfaa.nl of bel ons op 020 26 10 73.

DGA-salarissen, hoe zit dat?

DGA-salarissen regelen, hoe zit dat ook al weer? Wij krijgen de laatste tijd veel vragen omtrent DGA-salarissen. Daarom leest u vandaag in onze wekelijkse blog een antwoord op de vraag;

Waarmee moet ik rekening houden voor het invoeren van een DGA-salaris?

Wat is een DGA?

DGA staat voor directeur-grootaandeelhouder. Er worden echter diverse definities van een DGA gehanteerd. Eenvoudig gezegd kan een DGA worden gezien als de hoogste baas binnen een onderneming en in wiens bezit een groot deel van de aandelen is.

Niet persoonlijk aansprakelijk

Wat bijzonder is aan een DGA is dat hij/zij niet wordt gezien als een rechtspersoon, maar als een natuurlijk persoon. Dit houdt in dat een DGA niet met zijn/haar privévermogen aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming. Hier zijn wel een aantal uitzonderingen op te noemen

Een DGA heeft enerzijds de hoogste macht in een onderneming en anderzijds is hij/zij ook werknemer. Hoe zit dat precies?

Minimum DGA-salarissen

Dit komt doordat een DGA een normaal salaris ontvangt. Wel wordt er jaarlijks door de belastingdienst een minimum gesteld aan dit salaris. Deze bedraagt voor 2016 €44.000. Echter, indien uw B.V. in de opstartfase is, kunt u in aanmerking komen voor een lager salaris. U moet dan wel kunnen aantonen dat een lager salaris gebruikelijk voor mensen in soortgelijke functies. U dient een verlaging van het salaris aan te vragen bij de Belastingdienst. Pas nadat zij ermee akkoord zijn gegaan, kunt u het salaris daadwerkelijk verlagen. Om dit voor u te vergemakkelijken, hebben wij alvast een voorbeeldbrief voor u gemaakt (zie onderaan blog).

De reden dat de belastingdienst een minimum stelt aan het salaris van een DGA, is omdat er anders belastingvoordeel uit de inkomsten kan worden gehaald. Zo valt het salaris van een DGA in box 1. Indien we uitgaan van winst uit onderneming, dan valt dit in box 2. Hierover betaalt u dan een lager belastingtarief.

Tot slot

Heeft u nog vragen over het verlagen van het salaris van een DGA? Of heeft u andere vragen met betrekking tot DGA-regelingen? Vraag dan vrijblijvend een adviesgesprek met ons aan, of bel ons op +31 20-2610723.Voorbeeldbrief DGA salaris verlagen

Identificatie van werknemers: waarom is dit belangrijk?

Het klinkt zo logisch, maar veel bedrijven hebben het niet op orde: de identificatie van werknemers. Door wisseling van het personeel op HR of bij een startend bedrijf schiet dit er toch nog wel eens bij in. Maar waarom is het nu zo belangrijk en kunt u het echt niet vergeten?

Bent u een ondernemer en heeft u personeel in dienst? Dan is het belangrijk om uw loonadministratie op orde te hebben. Neemt u nieuwe werknemers in dienst?

Controleer dan goed de identiteitsbewijs van uw werknemers. Het hebben van een kopie van een geldig identiteitsbewijs moet in bezit zijn van de werkgever, is dit niet het geval dan kan dit leiden tot hoge boetes .

U bent, als werkgever, verplicht om de identiteit van uw werknemers vasttestellen. Zo kunt u bij de belastingdienst aantonen wie er bij u in het bedrijf werkzaam is.

De identiteit van uw werknemer zult u voor of op de eerste werkdag moeten vaststellen.

Stappen voor het vaststellen van de identificatie van werknemers

De volgende stappen helpen u bij het identificeren van de nieuwe werknemer:

 • U heeft een geldig identiteitsbewijs van uw werknemer nodig.
 • Heeft de werknemer geen Nederlandse nationaliteit, dan zult u als werkgever na moeten gaan of de werknemer gerechtigd is om in Nederland te werken.
 • U maakt een kopie van het identiteitsbewijs en bewaart deze goed in uw loonadministratie.
 • Voor tips van het controleren van het identiteitsbewijs vindt u hier.

Naast het identiteitsbewijs, moet u niet vergeten het model loonheffingen te laten invullen. Hierop moeten werknemers aangeven of ze wel of geen loonheffingen willen toepassen.

De Cloud

Tegenwoordig gaat alles digitaal, wij slaan altijd alles daarom op in een Cloud omgeving. Op deze manier ben je verzekerd dat bij schade of brand je nog steeds alle identificatie van de werknemers bezit.

Meer weten of heeft u hulp nodig bij het bijhouden van uw loonadministratie? Neem dan vrijblijvend op contact met ons op via info@sfaa.nl of bel ons op 020 26 10 73.

Identificatie van werknemers

Loondoorbetalingsplicht voor werkgevers verkort

Vorige week kondigde het kabinet aan dat de maximale hoogte van de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers verkort wordt. Werkgeversorganisaties zijn al enige tijd met het kabinet in gesprek om de werkgeverrisico`s te beperken bij ziekte van de werknemer, omdat dit een drempel zou zijn om meer personeel aan te nemen. Als de werkgevers sneller nieuw personeel aannemen is dit goed voor de arbeidsmarkt, de werknemers hebben er dus ook voordeel bij!

Hoe werkt het?

Als een werknemer ziek is, dan wordt het loon dat hij normaliter verdient doorbetaald. Dit is een loondoorbetaling door de werkgever of een ziektewetuitkering door het UWV. Een ziektewetuitkering (zoals bijvoorbeeld zwangerschap) wordt door het UWV betaald en bedraagt 70 procent van het loon verdient in het laatste jaar, maar geldt alleen als de werknemer onder de no-riskpolis valt. Als dit het geval is dan is dit is goed nieuws voor de werkgever, hij hoeft het loon van zijn werknemer niet door te betalen. Valt de werknemer niet onder de no-riskpolis dan moet de werkgever het loon van zijn werknemer wel betalen.

Vernieuwde loondoorbetalingsregelen

Hoe de nieuwe loondoorbetalingsregel precies werkt of wanneer die precies in werking gaat is nog niet helemaal duidelijk, maar de werkgever krijgt sowieso meer invloed. Waarschijnlijk zal het ongeveer zo zijn dat wanneer de werkgever niet van mening is dat hij het loon hoeft te betalen, dan moet hij aantonen dat de situatie voor rekening van de werknemer komt. De werknemer is dan verplicht om zijn eigen loon doorbetalen. De vernieuwde loondoorbelastingsregeling gaat waarschijnlijk rond 1 april 2016 in werking. Als er precies duidelijk is hoe deze nieuwe wetgeving eruit ziet dan zullen wij u op de hoogte brengen!

Heeft u nog vragen / opmerkingen over de loondoorbetalingsplicht? Mail ons op info@sfaa.nl of bel 020 26 10 723

Loondoorbetalingsplicht voor werkgevers verkort

De vernieuwde werkkostenregeling

 De vernieuwde werkostenregeling

Sinds 1 januari 2015 is de vernieuwde werkkostenregelingwet van toepassing. Door deze regeling kunt u het maximale percentage van 1,2 % van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Eerst waren er verschillende regels en wetten omtrent deze vergoedingen en verstrekkingen, dit is nu samengevoegd in de vernieuwde werkkostenregeling (WKR).

Verschillen met oude regeling

De vernieuwde WKR heeft een paar kleine aanpassingen die voor u van invloed zijn. Zo daalt het percentage van de vrije ruimte van 1,5% naar 1,2 %, het lijkt er dus op dat er minder te besteden is, maar omdat er flexibeler wordt omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie, houdt men in de praktijk juist meer over.

Het noodzakelijkheidscriterium was één groot discussiepunt tijdens de oude regeling. Dit criterium wordt in de nieuwe werkkostenregeling versimpeld. Voorheen mochten gereedschappen, computers en mobiele apparaten alleen in het werkostenregeling budget worden opgenomen wanneer ze voor meer dan 90% zakelijk gebruikt worden, ook mocht het object de werkplek niet verlaten.
Een leraar kon bijvoorbeeld niet het lesmateriaal thuis op de tablet nakijken omdat de tablet zich niet op de werkplek bevindt.

Vooral dat het object de werkplek niet mocht verlaten, maakte de zaken erg lastig. In de nieuwe werkostenregeling wordt dit versoepeld. Als het gereedschap en/of het mobiele communicatiemiddel noodzakelijk is voor het uitoefenen van de functie, dan mag het buiten het WKR-budget verstrekt worden en mee worden genomen naar huis.

U houdt meer over

De daling van het budget van 1,5% naar 1,2% wordt dus goedgemaakt door het invoeren van het noodzakelijkheidscriterium die nu buiten de WKR valt. Zo heeft u nog ruimschoots de gelegenheid om uw personeel extra’s aan te bieden die zij via het brutoloon mogen aankopen. U kunt nu laptops, tablets en mobiele telefoons laten verrekenen via het brutoloon.

Heeft u nog verdere vragen of wilt u meer informatie? Mail ons op info@sfaa.nl of bel 020 26 10 723.De vernieuwde werkkostenregeling