Berichten

Personeel omscholen of door ontwikkelen? Ja!

Je huidige personeel omscholen, opleiden en ontwikkelen, een keuze die erg voordelig kan zijn maar toch minder vaak wordt gekozen in de praktijk. Erg zonde als je het ons vraagt. Vaak loont het namelijk om personeel uit je organisatie om te scholen of verder op te leiden naar de gewenste functie.  

Dit heeft twee redenen. De eerste reden is dat het belastingtechnisch voordelig is om personeel op te leiden. Dit valt namelijk binnen de WKR onder de gerichte vrijstelling, dit gaat niet ten koste van de vrije ruimte.  Je kunt dus belastingvrij de opleidingen voor je personeel vergoeden.

Aan dit bedrag zit geen limiet, zolang er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden opgesteld door de belastingdienst:

– De studiekosten worden niet al door een ander vergoed.

– De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst.

– U hebt de vergoeding verstrekt of toegezegd vóór het einde van het kalenderjaar waarin de kosten worden gemaakt.

Voldoe je aan die eisen dan kun je dus onbelast vergoeden!

Een ander voordeel aan het opleiden/omscholen van eigen personeel is dat zij al weten hoe jouw onderneming werkt. Een nieuw personeelslid moet nog worden ingewerkt en zal dus niet meteen op volle capaciteit mee kunnen draaien. Ook kost het vaak tijd van jou of ander personeel om te helpen met opstarten, het kost dus dubbel tijd.

Door in je eigen personeel te geloven bouw je een team op wat niet alleen blijer naar zijn of haar werk toe gaat maar ook nog eens kostenbesparend kan zijn voor jouw onderneming. Doen dus!

Heb je vragen na het lezen van dit blog, SFAA staat altijd voor je klaar! Neem contact met ons op via info@sfaa.nl of bel naar +31 20-2610723 als je direct een van onze medewerkers wilt spreken.

Belangrijk om te weten als je met oproepkrachten werkt!

De WAB, oftewel de wet arbeidsmarkt in balans zal vanaf 1 januari 2020 in gaan. Wij hebben voor jou opgesteld waar deze wet uit bestaat. Lees hier over in het volgende artikel:

De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans verandert een hoop op het gebied van rechten voor de werknemer, de wet zou de werknemer moeten beschermen tegen misbruik van oproepcontracten. Vanaf 1 januari 2020 zal de WAB er voor zorgen dat er een goede regelgeving komt op het gebied van ‘’oproepovereenkomsten’’, het begrip oproepovereenkomsten is namelijk tot nu toe nog een vaag begrip. Met een oproepovereenkomst wordt in de meeste gevallen een flexibel contract bedoeld, dit kan zijn in de vorm van een nul urencontract of een overeenkomst met een minimaal en maximaal uren grens (een 8 tot 16 uren contract bijvoorbeeld). De wet moet er voor zorgen dat de balans tussen flexwerkers en vaste dienst wordt verbeterd. Tegenwoordig werken er heel veel mensen op oproep basis, dit kan voor de werknemer soms erg onzeker zijn.

Reparatie wet

De wet die nu opgesteld wordt komt als een soort tegenantwoord op de wet die 3 jaar terug is ingevoerd, de WWZ (wet werk en zekerheid). Het gewenste effect van deze wet was dat er een betere balans zou komen tussen het aantal mensen wat in vaste dienst is en het aantal mensen wat op oproepbasis werkt. Maar de wet heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat deze kloof alleen maar groter is geworden. De WAB moet nu dus de gemaakte schade herstellen en de balans verder verbeteren.  De WAB zal er als volgt uitzien volgens de website van de rijksoverheid:

De WAB luidt als volgt: Artikel 7:628a lid 9 BW: ‘Van een oproepovereenkomst als bedoeld in dit artikel is sprake indien: a. De omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van: 1. ten hoogste een maand; of 2. ten hoogste een jaar en het recht op loon van de werknemer gelijkmatig is gespreid over die tijdseenheid; of b. de werknemer op grond van artikel 628 lid 5 of lid 7, of artikel 691, lid 7, geen recht heeft op het naar tijdsruimte vastgestelde loon, indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht.  

Maatregelen

Dit klinkt allemaal heel lastig en technisch maar het zal neerkomen op de volgende 3 maatregelen:

  1. Ontslagrecht aangepast

Ontslag is tegenwoordig enkel mogelijk wanneer er voldaan wordt aan 1 van de 8 grondslagen, na de instelling van de WAB zal dit veranderen en kan ontslag ook op basis van een cumulatieve regeling, dit zal betekenen dat er niet perse 1 van de 8 grondslagen hoeft plaats te vinden om ontslag van een vaste werknemer in te dienen. Vanaf 1 januari kan een combinatie van meerdere omstandigheden al reden genoeg zijn om het contract te verbreken. Op deze manier is vast werk dus minder vast. Hierdoor is het voor werkgevers makkelijker en minder risicovol om een vast contract aan te bieden, wat als gewenst resultaat zal hebben dat werkgevers sneller een vast contract aanbieden aan werknemers.   \

2. Flexibele arbeid minder aantrekkelijk gemaakt

Er zijn verschillende regelingen opgesteld die het nemen van flexibele krachten minder aantrekkelijk moet maken. Een van die maatregelen is dat oproepkrachten nu verder van te voren moeten worden opgeroepen, dit moet de onzekerheid bij oproepkrachten verminderen.  Ook moeten oproepkrachten die bijvoorbeeld een 16 uren contract hebben maar in het afgelopen jaar gemiddeld 24 uur per week hebben gewerkt dat doorgevoerd krijgen in hun contract (een verhoging van de uren dus). Hierdoor is het aannemen van iemand met een vast contract aantrekkelijker.

3. Nieuwe indeling WW-premie

Voor iedere werknemer die je in vaste dienst neemt krijg je van de overheid een bonus, dit is wederom om het vast in dienst nemen van arbeiders te stimuleren. De bonus zal bestaan uit een verlaagde WW premie, de premiehoogte zal worden bepaald aan de hand van het soort contract wat de werkgever aanbiedt. Bij een contract met een oproepovereenkomst zal er een hogere WW-premie gelden wat dus wederom zal zorgen voor het aantrekkelijker maken van het aanbieden van een vast contract. 

Uitzonderingen

Deze 3 maatregelen zullen er samen voor zorgen dat je als ondernemer in veel gevallen beter vast personeel kan aannemen, toch zijn er een hoop uitzonderingen waarbij dit niet volledig opgaat. Denk bijvoorbeeld aan seizoenswerk, ook bij beschikbaarheidsdiensten zijn er andere regels. Dit is niet meer dan logisch omdat er vaak andere redenen zijn voor het hebben van flex contracten dan normaliter. Deze uitzonderingen maken de Wet arbeidsmarkt in balans nog iets complexer.

Of deze wet effect heeft op jou als ondernemer is soms erg lastig om te zien doordat dit van verschillende factoren afhangt. Mocht je vragen hebben over dit (of misschien een ander) onderwerp, neem gerust contact op met ons op info@sfaa.nl of via 020-2610723. Wij kunnen samen met jou kijken naar welk effect dit kan hebben op jouw onderneming.   

Aftrek geschenken aan medewerkers, hoe zit dat met de btw?

Deze week in onze blog: Aftrek geschenken aan medewerkers, hoe zit dat met de btw? Hier krijgen wij de laatste tijd veel vragen over en daarom leek het ons handig om dit kort toe te lichten in een blog. Bent u benieuwd naar hoe dit precies zit? Lees dan gauw verder.

Indien u geschenken (denk aan voorzieningen of relatiegeschenken) geeft, bijvoorbeeld aan uw medewerkers, klanten of andere relaties, dan kunt u de btw hierover tot een drempel aftrekken als voorbelasting.

De hoofdregel is dat u de btw mag terugvragen zolang de kosten (excl. btw) per boekjaar, per relatie lager zijn dan het drempelbedrag van € 227.

Als het gaat om personeelsvoorzieningen, dan hebben we het over diverse faciliteiten die u beschikbaar stelt aan uw personeel. De meest voorkomende zijn de kerstpakketten of jubileumgeschenken. Maar zo behoren ook onder meer huisvesting, een fitness abonnement of loon in natura tot personeelsvoorzieningen.

Geeft u iets aan uw personeel dat door meerdere personeelsleden wordt gebruikt, zoals een reis of een fitnessruimte? Dan wordt de waarde gedeeld door het aantal personeelsleden dat gebruikmaakt van de voorziening en krijgt ieder personeelslid een gelijk deel toegerekend.

Er is ook een aantal personeelsvoorzieningen die u als werknemer altijd mag aftrekken als voorbelasting. Het gaat hierbij om de kosten van het helpen zoeken van een andere baan voor uw (ex)werknemers, verhuiskosten en fietskosten. Op de site van de belastingdienst leest u hier meer over.

Voor maaltijden en andere consumpties voor personeel gelden aparte regels.

Bij relatiegeschenken hoeft u geen rekening te houden met de drempel van € 227 als de ontvanger de btw ook had mogen terugvragen als hij het artikel of de dienst zelf had gekocht. Geeft u een klant bijvoorbeeld een luxe kantoorartikel omdat hij zijn kantoor verhuist? Dan mag u dit relatiegeschenk buiten beschouwing laten voor het bepalen of u over de drempel heen gaat.

Tot slot

Wilt u meer informatie over de aftrekbaarheid van geschenken aan medewerkers? Of heeft u nog andere vragen? SFAA heeft ruime ervaring op fiscaal gebied en helpt u graag! U kunt ons bellen op het nummer 020-2610723 of een mail sturen naar info@sfaa.nl.