Berichten

Waar moet je aan denken als je met je bedrijf goederen importeert?

Juridische zaken, financiële zaken, het managen van de goederen keten, zodra je besluit om met je bedrijf goederen te importeren komt er veel op je af. SFAA zet de 9 belangrijkste zaken om rekening mee te houden voor je op een rij.

1. Investeer in inzicht

Goederen kopen in het buitenland betekent al snel lange levertijden. De levertijd kan oplopen van enkele weken tot zelfs maanden. Om je goederenstroom helder en overzichtelijk te houden investeer je in goede logistieke software.  Wordt de voorraad laag? Moet er nog een bestelling gedaan worden? Of is er nog een pakket onderweg? Dit kan je dan zien in een helder overzicht.

2. Maak goede afspraken

Wie betaalt de transportkosten? Wie regelt de verzekering tijdens het transport? En wie handelt de douaneprocedures af?
Dit soort afspraken leg je vast middels de Incoterms, ofteweI International Commercial Terms. Een internationale standaard over de rechten en plichten van de koper en verkoper bij transport van goederen naar en van het buitenland.

Wordt  er naar incoterms verwezen in een overeenkomst? Check dan altijd of het volgende vermeld staat:

  • De versie van de incoterms (de meest recente is uit 2010);
  • De incoterm (in de 3-letterige afkorting);
  • De plaats.

Een voorbeeld: als de incoterm genoteerd staat als “DDU, Utrecht (Incoterms 2010)” is de verkoper er verantwoordelijk voor om te zorgen dat de goederen geleverd worden in Utrecht, maar moet de koper de douaneformaliteiten verzorgen en heffingen betalen.

En ook belangrijk; Niet elke incoterm kan gebruikt worden voor elke vorm van transport. Sommige incoterms zijn specifiek voor de scheepvaart.

Meer weten over Incoterms? Lees onze blog.

3. Zorg dat de goederencodes in orde zijn

Klopt de goederencode niet dan kan het zijn dat de rekening van de douanerechten niet klopt. Goederencodes werken via een classificatie systeem. Uit de code blijkt wat geïmporteerd wordt en aan welke regels voldaan moet worden. De douane kijkt naar deze codes. Is er iets mis dan kan dat vervelende gevolgen hebben.

4. Denk aan de invoerkosten

Importeer je goederen van buiten de EU?  Dan moet je btw, douanerechten en inklaringskosten betalen. Samen zijn dit de invoerkosten

  • De btw is in verreweg de meeste gevallen 21 procent. De btw kan je via de btw aangifte weer terug krijgen.
  • Douanerechten of invoerrechten, zijn een belasting die je betaalt om de producten in de EU te mogen invoeren. In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld inkoop uit ontwikkelingslanden, zijn de douanerechten 0 procent. De kosten van douanerechten verschillen per type goederen. Over het algemeen zijn de kosten op grondstoffen laag en op eindproducten hoog.
  • De inklaringskosten zijn de kosten die je betaalt aan de expediteur voor hun dienstverlening.

In sommige gevallen gelden deze regels niet. Bijvoorbeeld als de goederen, zonder dat er iets mee gebeurd weer uitgevoerd worden buiten de EU. Dan kan je deze opslaan in een douane entrepot en vermijd je invoerkosten. Ontvang je een artikel alleen om het te repareren en weer terug te sturen? Dan kan je gebruik maken van de regels voor actieve veredeling.
Bij het invoeren van tabak en drank komen er nog extra kosten overheen, namelijk de accijnzen.

5. Overweeg een Letter of credit

Bij een letter of credit garandeert je bank dat de afnemer zijn geld krijgt zodra de goederen zijn geleverd. Dit kan vanuit de leverancier verplicht zijn of het kan de prijs verlagen, omdat hij minder risico loopt. Neem hiervoor contact op met de bank.  Die brengt de prijs die je moet betalen in mindering op de kredietruimte. Zodra de leverancier met documenten aantoont dat alle verplichtingen zijn nagekomen, wordt het geld over gemaakt.

6. Check de importdocumenten

Soms zijn er bij invoer aanvullende documenten nodig. Zoals bijvoorbeeld bij natuurlijke producten of bij gebruik van een 0 procent tarief aan douanerechten.

7. In welke valuta ga je handelen

Bij importeren geldt vaak een valuta risico. Als je afspreekt in euro’s te betalen loop je geen financieel risico.  Maar als de euro in waarde daalt kan de relatie met je leverancier ernstige schade oplopen. Het meest gebruikelijke is om te handelen in dollars.
Hoe ga je met het valutarisico om? Je kan het risico accepteren, een bankrekening in dollars aanhouden of gebruik maken van financiële producten. Meer weten? Lees dan onze blog hierover.

8. Doe het niet alleen

Vraag een jurist om te helpen bij de contracten. De bank kan helpen met financiering. Heb je hulp nodig bij de transport en importdocumenten?  Vraag raad aan een expediteur. Zorg dat je financiële zaken op orde zijn. En dat brengt ons bij het laatste punt.

9. Zorg voor een goede administratie en financieel advies.

SFAA staat verschillende handelsbedrijven bij op financieel gebied. Wij combineren de financiën, inzicht in de goederenstroom en heet CRM in 1 systeem. Wij stellen financiële prognoses op, voor jezelf, voor de bank en voor investeerders. En wij regelen de btw administratie.

Zodat jij kunt doen waar je goed in bent, ondernemen.

Waar moet je aan denken als je met je bedrijf goederen importeert?

Ondernemen in het buitenland

Als u internationaal onderneemt krijgt u al snel te maken met andere valuta. Een inkoop of verkoop in Engeland is hiervoor immers al genoeg. Hoe kunt u omgaan met de risico’s die de schommelende wisselkoersen met zich mee brengen?

Het risico

De huidige valutakoersen kunt u zien op de site van de ECB: https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. Hierop staat vermeld hoeveel €1 waard is. De site biedt ook de mogelijkheid om terug te kijken naar historische koersen.

In de dagelijkse transacties kan een valutarisico tot uiting komen door de tijd die er verstrijkt tussen het maken van de overeenkomst, waarbij u voor uw in- of verkoopprijs op een bepaalde koers rekent, en het moment waarop de betaling plaatsvindt. Dit risico wordt verhoudingsgewijs extra groot als concurrenten niet te maken hebben met de betreffende valuta. Een heel ander soort risico ontstaat doordat u heeft geïnvesteerd in een ander valutagebied.

Het in kaart brengen van de risico’s die u loopt is een belangrijke eerste stap. Hiermee kunt u over het algemeen in acht nemen dat de grote veelgebruikte valuta als de Euro en de Amerikaanse Dollar minder fluctueren dan de minder gebruikte valuta. Het doorrekenen van diverse scenario’s geeft u een goed beeld van de risico’s die u loopt.

Methoden om het risico te beperken

Het risico neemt toe over de tijd. Als u nu op een bepaalde koers rekent is het nadeel dat deze koers grote schommelingen heeft doorgemaakt over 3 maanden groter dan over 2 weken. Daarom is het hanteren van korte betalingstermijnen verstandig. Ook de bankprocessen spelen hierin een rol, dus welke banken er worden gebruikt is een belangrijke variabele.

In sommige gevallen kunt u valutaschommelingen afwentelen op uw afnemer. Zo kunt u bijvoorbeeld contractueel vastleggen dat de prijs omhoog gaat als uw inkoopprijs omhoog gaat als gevolg van valutaschommelingen. Zo wordt er vaak voor gekozen om de kosten door te berekenen op basis van de wisselkoers op de dag dat het product verscheept wordt of de dienst geleverd wordt. Een andere mogelijkheid is om uw marge zo vast te stellen dat valutaschommelingen hierbinnen kunnen worden opgevangen.

Met termijncontracten kunt u zichzelf verzekeren tegen de risico’s. Vooraf spreekt u af op een bepaald moment gebruik te mogen maken van een vastgestelde wisselkoers. Dit is met name interessant als het om een grote transactie over langere tijd gaat. Ook opties op een valuta kunnen op een vergelijkbare manier worden ingezet.

Wanneer u geregeld handel bedrijft in dezelfde vreemde valuta, kunt u er ook voor kiezen om hier een speciale rekening voor te openen. Op deze manier kunt u handelen met uw buitenlandse partners en op het moment dat u de koers gunstig acht, geld heen en weer verplaatsen van of naar uw Euro rekening. Als u ontvangsten én uitgaven heeft in dezelfde vreemde valuta kunt u deze via deze rekening ook tegen elkaar wegstrepen, u betaalt uw inkopen in deze valuta uit de ontvangen bedragen van verkopen.

Tot slot

Voor de keuze van uw partner in de valutahandel is de prijs uiteraard een belangrijk criterium. Let u echter ook op de veiligheid van uw transacties en de snelheid van het gebruikte IT-systeem.

Het handelen in buitenlandse valuta kan niet altijd onbeperkt. Er zijn landen die restricties hebben aan de in- dan wel export zijde van hun valuta.

SUPERTIP

Snel de huidige koers omrekenen? Google kan dit makkelijk voor u doen! Toets in plaats van een zoekterm het bedrag in met de 3 letterige afkorting van de valuta, “to” en vervolgens de drie letterige afkorting van de valuta waar u heen wilt rekenen. Bijvoorbeeld:  “250 EUR to USD”. Heeft u Google ingesteld als uw standaard zoekmachine? Dan kunt u dit zelfs in de browserbalk doen!

SFAA ondersteunt u graag in uw buitenlandse activiteiten. Zowel voor een adviestraject als voor de dagelijkse operatie helpen wij u graag. Bel ons voor meer informatie op 020-2610723 of mail naar info@sfaa.nlondernemen in het buitenland