Berichten

Wat is Factoring en wat zijn de voor/nadelen?

De term factoring, je hebt hem misschien al eens voorbij horen komen. Maar wat houdt dit precies in? En misschien nog wel belangrijker, wat zijn de voor en nadelen? In deze blog zullen we dat aan je uitleggen!

Wat is factoring?

Factoring is een alternatieve vorm van financiering voor ondernemers. Je verkoopt namelijk jouw openstaande facturen aan een factoring bedrijf,  dit bedrijf betaalt jou direct voor deze openstaande facturen waardoor je niet op de betalingstermijn hoeft te wachten.

Hier staat vaak tegenover dat het factoring bedrijf een percentage van de factuur voor zichzelf houdt (of een vast bedrag per factuur, dit hangt af van het bedrijf).

Voordelen van factoring

Als je eigenaar bent van een bedrijf dan komt het je ongetwijfeld bekend voor dat een klant aan wie jij je product of dienst geleverd hebt niet snel betaald. Zo heb je een betalingstermijn die gemiddeld op 31 dagen ligt in Nederland. (exact)

Deze betalingstermijn kan worden overgeslagen wanneer je je facturen aan een factoringsbedrijf verkoopt, zo heb je soms al binnen 24 uur je geld op je rekening.

Hiermee heb je ook het risico van wanbetalers vermeden, want ondanks de betalingstermijn zal je vast gemerkt hebben dat sommige bedrijven hier geen rekening mee houden, en je laten wachten op je zuurverdiende geld.

Hierdoor wordt de liquiditeit van je onderneming verhoogd, je krijgt immers vrijwel direct betaald voor je geleverde diensten/producten.

Dit klinkt allemaal als muziek in de oren van de ondernemer, maar hier zit natuurlijk ook nog een keerzijde aan.

Nadelen van factoring

Het grootste nadeel aan factoring is dat je een gedeelte van het factuurbedrag moet inleveren aan het factoring bedrijf. Meestal bestaande uit een vooraf afgesproken bedrag of een percentage van het factuurbedrag.

Hierdoor lever je dus een gedeelte van de winst die je met jouw onderneming maakt in voor een stukje veiligheid en snelheid van de betaling.

Een ander nadeel is dat het factoringsbedrijf geen rekening houdt met de relatie tussen jou en de klant ze hanteren de betalingstermijn en luisteren niet naar de klant wanneer deze bijvoorbeeld niet aan de termijn kan voldoen.

Klanten kunnen dit natuurlijk als een nadeel ervaren omdat het een minder persoonlijke aanpak is dan ze gewend zijn.

Is het voordelig voor mijn onderneming?

Dit hangt compleet af van je situatie, ben je hard aan het groeien met je bedrijf en heb je hierdoor een hoge behoefte aan liquiditeit dan kan factoring erg voordelig zijn. Maar hechten klanten veel waarde aan het persoonlijke contact en begrip dan kan factoring zorgen voor vertrek van klanten, waardoor het nadelig kan uitpakken.

Op papier kan factoring er dus erg voordelig uitzien, maar bekijk de situatie goed en bepaal aan de hand daarvan of het voordelig genoeg is voor jouw onderneming.

Hulp nodig bij het bepalen of dit een verstandige stap is voor jouw onderneming of misschien wel over een heel ander onderwerp? Neem contact met ons op! SFAA is here to help. Je kunt altijd een gratis sparsessie met een van onze financiële rekenwonders aanvragen! Direct iemand spreken? Bel dan naar

Tips tegen wanbetalers

4 tips tegen wanbetalers

Uit onderzoek is gebleken dat 86 procent van de kleine ondernemers soms te laat betaald krijgt. Wij geven u in deze blog 4 tips tegen wanbetalers.

Tip 1 vooruitbetaling

U kunt als ondernemer vragen om een vooruitbetaling. Hoe raar dat vroeger ook klonk, het wordt steeds gangbaarder om ernaar te vragen. Hierbij hoeft het niet noodzakelijk te gaan om een vooruitbetaling van het gehele bedrag. Zo kunt u bijvoorbeeld de optie voorleggen om een kwart of de helft van het factuurbedrag te laten betalen. Handige tip: neem het kopje “vooruitbetalingen in bepaalde situaties” op in de algemene voorwaarden. Mocht een toepasselijke situatie zich voordoen, dan staat u sterker omdat u daarop kunt terugvallen.
Een van de nuttige tips om wanbetalers tegen te gaan.

Tip 2 Afspraken op papier zetten

Hoe vanzelfsprekend het ook klinkt, het komt nog steeds vaak voor dat er mondelingen afspraken worden gemaakt. Het is belangrijk om alles wat u als ondernemer gaat doen en uw tarieven zwart op wit vast te leggen. Mocht een wanbetaler een poging wagen om er onderuit te komen, dan heeft u in ieder geval geldig bewijs. Overigens kan het noteren van wijzigingen van afspraken ook zeer van belang zijn.
Een simpele tip om wanbetalers minder ruimte te geven om betalingen te ontkomen.

Tip 3 Juiste adressering

Wanbetalers maken gebruik van een veelvoorkomende truc: de wanbetaler beweert dat de opgestuurde factuur bij een verkeerde afdeling terecht is gekomen. In het verlengde hiervan verzoekt de wanbetaler om een creditfactuur op te sturen, zodat de administratie weer kloppend kan worden gemaakt. Nadat deze factuur eenmaal is gestuurd, is de kans enorm klein dat de factuur nog wordt betaald. Zorg er dus voor dat het juiste factuuradres zorgvuldig wordt opgenomen in het contract.

Tip 4 Eigendomsvoorbehoud

Het komt wel eens voor dat er spullen zijn geleverd aan een klant die failliet gaat, zonder dat de factuur is betaald. De geleverde goederen kunnen worden gebruikt om de schuldeisers te betalen. Hiervoor is het wel belangrijk dat u met de klant een eigendomsvoorbehoud overeen bent gekomen. Dit zou u uiteraard wel moeten kunnen aantonen, via bijvoorbeeld de algemene voorwaarden.

In de praktijk blijkt het niet gemakkelijk te zijn om dit te eisen. Recent voorbeeld hiervan is de V&D. De V&D had in de leveringsvoorwaarden opgenomen dat ze na levering van goederen al eigenaar zijn. Vele kleine leveranciers liepen hierdoor 5 tot 10 miljoen euro aan schade op.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over ondernemen? Neem vooral contact op met SFAA! Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 020-2610723 of u kunt mailen naar info@sfaa.nl.

4 tips tegen wanbetalers