Tips voor uw inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting staat weer voor de deur, in deze blog vertellen wij u hier over en wijzen wij u op tips en belangrijke aftrekposten.

Vanaf 1 maart staat de aangifte inkomstenbelasting (IB) voor u klaar.

Een algemene tip is om sommige kosten vooruit te betalen. Gaat u in 2016 een lager belastingtarief betalen, omdat u de AOW leeftijd bereikt? Of haalt u een drempelbedrag net niet? Dan kan dit een interessante optie zijn.

Daarnaast geldt dat als het inkomen in drie opvolgende jaren sterk varieert, kan middeling interessant zijn. Check dit zelf even op berekenhet.nl/middelen en zie snel of u wat terug krijgt.

Voor de inkomstenbelasting zijn uw vermogen en uw aftrekposten verdeeld in drie categorieën, deze worden boxen genoemd. Binnen iedere box geldt een apart tarief waartegen de inkomsten worden belast. De boxen zijn:

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Hieronder zijn staan de boxen kort uitgelegd met tips voor u, zodat u geen aftrekposten mist.

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

Hierin vallen onder meer de winst uit uw onderneming, loon, uitkering, pensioen, inkomsten als freelancer en het eigenwoningforfait. Kortom, alles wat u direct verdient plus het huis waarin u woont. Belangrijke aftrekposten binnen deze box zijn de reisaftrek openbaar vervoer en uitgaven voor inkomensvoorzieningen.

Heeft u uw hypotheek overgesloten? Dan heeft u wellicht recht op aftrek van de kosten hiervan. Dit kunnen onder andere afsluitings-, advies-, taxatie- en notariskosten zijn. Ook de lijfrentepremie is deels aftrekbaar, dit bedrag hangt af van uw inkomen.

Heeft u uw huis verhuurt? Bijvoorbeeld via Airbnb? Dat moet u 70% van de inkomsten aangeven als “inkomsten uit tijdelijke verhuur”. Hiervan mag u wel de kosten aftrekken, zoals wervingskosten, extra stookkosten en schoonmaakkosten. Vaste lasten mag u niet aftrekken.

Giften aan goede doelen? ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen, erkende goede doelen), mag u in sommige gevallen aftrekken. Eenmalige giften mag u aftrekken als deze tussen de 1% en de 10% zijn van de inkomens uit alle boxen bij elkaar met een minimum van € 60. Periodieke schenkingen mag u aftrekken als deze middels een speciaal formulier zijn aangegeven bij de belastingdienst. Doet u een schenking aan een goed doel zonder ANBI erkenning? Dan is deze niet aftrekbaar. Kijk hier na of de organisatie die u steunt een ANBI is. Vrijwilligerswerk is in bepaalde gevallen aftrekbaar als “gift in natura”. Voor culturele ANBI’s gelden deels andere regels.

Heeft u in 2015 een opleiding gevolgd? Dan kunt u ook deze kosten mogelijk aftrekken. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn dat de kosten niet worden vergoed door werkgever of ouders en dat u rekening houd met een niet-aftrekbare drempel van €250.

Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

Hierin vallen dividend en winst uit de verkoop van aandelen als u een meerderheidsbelang heeft. Een meerderheidsbelang heeft u als u, eventueel met uw fiscale partner, minimaal 5% hebt van bijvoorbeeld de aandelen van een BV of het stemrecht in een coöperatie of vereniging. Dit is voor iedere DGA het geval.

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Hierin vallen onder meer spaargeld, aandelen en een tweede woning. De belastingdienst gaat standaard uit van een rendement van 4%, exclusief heffingsvrij vermogen en ouderentoeslag. Heeft u een fiscale partner? Dan telt u zowel het vermogen als het heffingsvrije vermogen bij elkaar op.
Binnen deze box mag u schulden van de bezittingen aftrekken. Dit kan bijvoorbeeld een lening of rood staan bij de bank zijn. Hiervoor moet de totale schuld wel hoger zijn dan €3.000.

Is door een onderneming waarvan u aandelenbezit dividendbelasting afgedragen? Dan mag u deze in mindering brengen op uw eigen te betalen dividendbelasting.

Fiscaal partnerschap

Het is al eerder genoemd, het fiscaal partnerschap. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u getrouwd bent, een samenlevingscontract heeft of samen een kind heeft. Hier kunt u beoordelen of er sprake is van fiscaal partnerschap. Voordelen zijn onder meer dat u de aftrekposten gunstig mag verdelen en dat u het heffingsvrij vermogen bij elkaar op mag tellen. Een nadeel is onder andere dat sommige aftrekposten niet of minder snel van toepassing zijn op fiscale partners, zo wordt ook het drempelbedrag van giften aan ANBI’s bij elkaar opgeteld.

Tot slot

De inkomstenbelasting is een complex proces dat niet in één blog geheel te bespreken is, ook niet in tien blogs. Deze blog geeft dan ook een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten, zonder compleet te zijn. Een toegesneden advies voor uw situatie is alleen haalbaar in persoonlijk contact.

Wilt u hulp bij de inkomstenbelasting of deze geheel uitbesteden? Of wilt u advies over het fiscaal partnerschap? SFAA doet de inkomstenbelasting voor veel particulieren en ondernemers! Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar 020-2610723 of via mail op info@sfaa.nl.

 Tips voor uw inkomstenbelasting