4 tips voorkomen faillissement

Staat jouw bedrijf op het moment om failliet verklaard te worden? Komt dit door de stop van de coronasteun of zijn er intern dingen niet op orde? Lees in onderstaand blog dan de verschillende manieren en tips om faillissement te voorkomen!

Wat is faillissement?

Faillissement betekent niet veel goeds. Het wil namelijk zeggen dat je bedrijf zich in financiële problemen bevindt. Dit kan op verschillende manier het geval zijn, er kan te weinig geld binnen komen, er kan geen geld meer geleend worden bij de bank of de rekeningen kunnen niet meer betaald worden. De rechtbank kan jou failliet verklaren wanneer je zelf geen betalingsafspraken meer kunt maken met schuldeisers. Wanneer dit zo is, wordt er door de rechter een curator benoemd die alle beslissingen en geldzaken van jou overneemt.

Surseance

Een surseance van betaling kan aangevraagd worden als je tijdelijk financiële problemen hebt, die dus ook binnen korte tijd opgelost kunnen worden. De aanvraag wordt gedaan bij de rechtbank, hiervoor is een advocaat nodig die een verzoekschrift voor je opstelt.

Als het verzoekschrift compleet is en daarbij aan alle eisen voldoet, dan krijg je van de rechtbank een voorlopige surseance van betaling. De rechter benoemt een bewindvoerder. De bewindvoerder geeft advies, helpt bij onderhandelingen met schuldeisers, beheert samen met jou je vermogen en neemt beslissingen over uitgaven.

Binnen 2 tot 4 maanden nadat de voorlopige surseance van betaling is goedgekeurd volgt er een zitting. In deze zitting wordt er door de rechter bepaald wat de definitieve surseance van betaling wordt. Tijdens de zitting doen de schuldeisers hun woord, net als jijzelf. Op basis van de uitleg van alle partijen wordt er gestemd, bij een positieve stemming wordt de surseance aan je toegekend.

Coronasteun is gestopt per 1 april

Per 1 april 2022 zijn de belangrijkste steunmaatregelen die bedoeld waren om faillissementen en massaontslagen te voorkomen gestopt. De steunmaatregelingen zijn gestopt aangezien de maatregelen zijn gestopt en ondernemers weer aan de slag kunnen.

Bij TVL kregen de bedrijven een tegemoetkoming voor hun vaste lasten. Deze moesten namelijk gewoon doorbetaald worden tijdens de crisis. Daarnaast was er de NOW-regeling, deze regeling was bedoeld voor bedrijven om hun personeel door te kunnen blijven betalen.

Kleine regelingen blijven

Er zijn een aantal regelingen die voorlopig nog wel doorgaan. Zo blijven de garantieregelingen voor evenementen bestaan. Het gaat om een drietal regelingen, namelijk de KKC-regeling (Klein Krediet Corona), de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C) en de Borgstelling MKB-kredieten Corona (BMKB-C).

De hulp voor zzp’ers is ook gestopt. De TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) is eind september al gestopt. Op 1 april is ook de speciale regeling voor zelfstandigen gestopt. Sinds 1 april moet de gemeente weer gaan controleren of iemand niet te veel verdient om deze overheidssteun te kunnen krijgen.

Een ander belangrijk iets dat stopt in het tweede kwartaal van 2022 is het uitstel van betalen van belasting. De bedrijven krijgen wel de mogelijkheid tot 5 jaar lang hun achterstallige schulden bij de fiscus terug te betalen.

Soepele regels bij kwijtschelding schulden

Bedrijven met grote schulden, die tegelijkertijd ook goede omzet hebben, worden door het kabinet coulant aangepakt. Tussen 1 augustus 2022 en 30 september 2023 is het voor bedrijven mogelijk om een afspraak te maken met de fiscus. De fiscus neemt dan genoegen met minder dan dat er normaliter geëist wordt.

Normaal gesproken wil de fiscus het dubbele percentage van wat er normaal gesproken nog aan andere schuldeisers wordt uitgekeerd. Tussen bovenstaande data neemt de fiscus genoegen met hetzelfde percentage in plaats van het dubbele percentage.

4 tips om faillissement te voorkomen

Onderscheidend zijn

Om omzet te genereren en uiteindelijk winstgevend te zijn, moet je onderscheidend zijn in de markt. Het is belangrijk om goed te kijken naar hoe jouw bedrijf in elkaar steekt. Als dit moeilijk te bepalen is, kan je jouw bedrijf ook laten adviseren door deskundigen om te peilen wat de pijnpunten zijn en hierop in te spelen.

Risicospreiding

Door verschillende bedrijfsactiviteiten in kaart te brengen aan de hand van een risicoprofiel en deze activiteiten afzonderlijk van elkaar te behandelen, verspreid je risico. Naast het verspreiden van activiteiten, is de spreiding van geld ook belangrijk. Het is niet verstandig om eindeloos geld te blijven pompen in je bedrijf, als het niets oplevert. Door risico te spreiden bestaat er minder kans op faillissement.

Regelmatige check-up

Doe ook regelmatig een check-up om te kijken of alle afdelingen nog wel naar behoren functioneren. Zo kan je tijdig bepalen of er aanpassingen gedaan moeten worden, om zo weer alle touwtjes in eigen handen te krijgen.

Kritische blik

Het hebben van een kritische blik op het bedrijf kan ook enorm helpen bij het voorkomen van faillissement. Deze kritische blik kan vanuit jezelf komen, maar deze kan ook komen vanuit de werknemers binnen je bedrijf. Hierdoor merk je snel genoeg of er dingen zijn die anders moeten. Herstructurering is hier een voorbeeld van, het bedrijf wordt een stuk levensvatbaarder als het niet alleen draaiende gehouden wordt door één persoon.

Wil jij weten wat je kunt doen om faillissement te voorkomen? Neem dan contact op met de financiële rekenwonders van SFAA. Dit kan door te bellen naar +31 20 26 10 723 of mail naar info@sfaa.nl. SFAA is here to help!