4 tips tegen wanbetalers

4 tips tegen wanbetalers

Uit onderzoek is gebleken dat 86 procent van de kleine ondernemers soms te laat betaald krijgt. Wij geven u in deze blog 4 tips tegen wanbetalers.

Tip 1 vooruitbetaling

U kunt als ondernemer vragen om een vooruitbetaling. Hoe raar dat vroeger ook klonk, het wordt steeds gangbaarder om ernaar te vragen. Hierbij hoeft het niet noodzakelijk te gaan om een vooruitbetaling van het gehele bedrag. Zo kunt u bijvoorbeeld de optie voorleggen om een kwart of de helft van het factuurbedrag te laten betalen. Handige tip: neem het kopje “vooruitbetalingen in bepaalde situaties” op in de algemene voorwaarden. Mocht een toepasselijke situatie zich voordoen, dan staat u sterker omdat u daarop kunt terugvallen.
Een van de nuttige tips om wanbetalers tegen te gaan.

Tip 2 Afspraken op papier zetten

Hoe vanzelfsprekend het ook klinkt, het komt nog steeds vaak voor dat er mondelingen afspraken worden gemaakt. Het is belangrijk om alles wat u als ondernemer gaat doen en uw tarieven zwart op wit vast te leggen. Mocht een wanbetaler een poging wagen om er onderuit te komen, dan heeft u in ieder geval geldig bewijs. Overigens kan het noteren van wijzigingen van afspraken ook zeer van belang zijn.
Een simpele tip om wanbetalers minder ruimte te geven om betalingen te ontkomen.

Tip 3 Juiste adressering

Wanbetalers maken gebruik van een veelvoorkomende truc: de wanbetaler beweert dat de opgestuurde factuur bij een verkeerde afdeling terecht is gekomen. In het verlengde hiervan verzoekt de wanbetaler om een creditfactuur op te sturen, zodat de administratie weer kloppend kan worden gemaakt. Nadat deze factuur eenmaal is gestuurd, is de kans enorm klein dat de factuur nog wordt betaald. Zorg er dus voor dat het juiste factuuradres zorgvuldig wordt opgenomen in het contract.

Tip 4 Eigendomsvoorbehoud

Het komt wel eens voor dat er spullen zijn geleverd aan een klant die failliet gaat, zonder dat de factuur is betaald. De geleverde goederen kunnen worden gebruikt om de schuldeisers te betalen. Hiervoor is het wel belangrijk dat u met de klant een eigendomsvoorbehoud overeen bent gekomen. Dit zou u uiteraard wel moeten kunnen aantonen, via bijvoorbeeld de algemene voorwaarden.

In de praktijk blijkt het niet gemakkelijk te zijn om dit te eisen. Recent voorbeeld hiervan is de V&D. De V&D had in de leveringsvoorwaarden opgenomen dat ze na levering van goederen al eigenaar zijn. Vele kleine leveranciers liepen hierdoor 5 tot 10 miljoen euro aan schade op.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over ondernemen? Neem vooral contact op met SFAA! Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 020-2610723 of u kunt mailen naar info@sfaa.nl.

4 tips tegen wanbetalers