Internet op de zaak

Ben je ondernemer en voor meer dan 25 procent eigenaar van een bedrijf? Grote kans dat je je dan binnenkort moet registreren bij het UBO-register. In dit artikel leggen we uit wat het UBO-register nou precies is en hoe jij als ondernemer er mee te maken kan krijgen.

Wat is het UBO-register?

Alle EU lidstaten moeten op een rijtje hebben welke personen de eigenaren of de grootste aandeelhouders van bedrijven, stichtingen, verenigingen etc. zijn. Zo is het zichtbaar welke mensen  verantwoordelijk zijn voor welke ondernemingen en financiële transacties.

Dit wil de EU weten om witwaspraktijken, terrorismefinanciering en Fraude tegen te gaan.

Wat is een UBO?

UBO is een afkorting voor “Ultimate Benificial Owner”. Wat zoveel betekent als uiteindelijke belanghebbende eigenaar. In het deels openbare register komt te staan wie er uiteindelijk een belang heeft van meer dan 25 procent in een onderneming. Dit kunnen dus meerdere personen per onderneming zijn. Zijn er zoveel aandeelhouders dat niemand voor meer dan 25 procent eigenaar is? Dan moet de onderneming een hoger leidinggevende aanwijzen, die wordt dan pseudo-UBO genoemd.

Geldt de UBO registratieplicht ook voor jou?

Niet elke ondernemer krijgt te maken met de UBO registratieplicht. Eenmanszaken vallen nu nog buiten de regeling. Verder geldt dat als je een belang hebt van > 25% in een Bv, nv, stichting of vereniging.

De bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen moeten zich straks registeren. Er zijn nog een paar specifieke uitzonderingen, zoals trusts en buitenlandse ondernemingen. Maar die kunnen wel een registratieplicht hebben in een ander land. De schatting is dat er ongeveer 1,5 miljoen registraties komen.

Vanaf wanneer moet je je registreren?

De planning was dat het register voor 27 juni 2017 van start zou gaan, maar die deadline is niet gehaald. Volgens de nieuwe planning gaat de wet die ten grondslag ligt aan het register het komende halfjaar in. Zodra de wet ingaat, heb je 18 maanden de tijd om de gegevens aan te leveren. Hoe je dit moet doen zal later volgen in een blog, want het is momenteel nog niet duidelijk hoe de vennootschap zich moet registreren.

Welke gegevens worden geregistreerd?

De gegevens van de UBO’s die voor iedereen inzichtelijk worden zijn:

  • Naam;
  • Geboortemaand en -jaar;
  • Nationaliteit;
  • Woonstaat en
  • Aard en omvang van het economische belang van de UBO in de onderneming.
  • Daarnaast zijn er nog gegevens die niet openbaar worden, maar wel inzichtelijk voor bepaalde autoriteiten zoals bijvoorbeeld het openbaar ministerie, politie en de belastingdienst. Dit zijn:
  • BSN of buitenlands fiscaal identiteitsnummer (TIN);
  • Geboortedatum;
  • Geboorteland en -plaats en
  • Woonadres.

UBO-register en privacy

Er zijn veel zorgen over de openbaarheid van de persoonlijke gegevens. Onder andere de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, VNO-NCW en MKB-Nederland hebben hun zorgen uitgesproken. In Frankrijk is al bepaald dat een dergelijk register ongrondwettelijk is, in verband met het recht op privacy.

Om tegemoet te komen aan de zorgen kan straks niet iedereen zomaar in het register kijken. Iedereen die het UBO-register raadpleegt wordt geregistreerd en in uitzonderlijke situaties kan informatie worden afgeschermd. Bijvoorbeeld bij dreiging van kidnapping.

Bedrijven die niet opgenomen willen worden in het register kiezen er al regelmatig voor zich te vestigen buiten de EU of in een lidstaat waar de gegevens minder makkelijk te raadplegen zijn. Met name filantropische instellingen en familiebedrijven kiezen hiervoor.

Nog veel onduidelijk

Hoe het register er straks precies uitziet is niet helder. De wetgeving rondom het register is namelijk nog niet definitief. Zo gaan er bijvoorbeeld stemmen op om de grens voor registratie te verlagen van 25 procent naar 10 procent. Er ligt een voorstel om deze lagere grens in te voeren voor die bedrijven die een verhoogd risico hebben op witwassen en belastingontwijking. Mede met het oog op de Brexit is er ook een voorstel om de registratieplicht te koppelen aan het land waar bedrijven hun activiteiten uitvoeren, los van waar het eigendom is.

Kom je er niet uit? We helpen je straks natuurlijk graag met de UBO-registratie. Wij houden de ontwikkelingen goed bij en kunnen de registratie ook voor je doen. Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@sfaa.nl / 0202610723 en vraag naar Daniël Klaassen.