welke-kosten-zijn-aftrekbaar
Verandering van de gebruikelijkloonregeling 2015

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) valt u in de gebruikelijkloonregeling (verplicht). Het salaris dat u ontvangt moet gebruikelijk zijn voor het soort en de hoeveelheid arbeid die u verricht. In 2015 wijzigt deze regeling drastisch. Maar wat is de reden voor de verandering? En wat zijn de veranderingen van de gebruikelijkloonregeling in 2015?

Redenen voor de verandering

Er zijn drie redenen die ervoor hebben gezorgd dat de gebruikelijkloonregeling plaats moet maken voor een nieuwe regeling:

 • De afroommethode:
  • Dit houdt in dat DGA’s zichzelf te laag belonen, dit met reden om de hoge inkomstenbelasting te ontwijken. Dit tarief is immers een stuk hoger dan dat van vennootschapsbelasting.
 • Gebruik doelmatigheidsmarge:
  • In sommige gevallen mag een DGA voor vaststelling van loon een korting van 30% in rekening brengen, dit is fictief: loonbelasting, loonpremie en volksverzekeringen. De speelruimte van 30% blijkt te wijd.
 • Vaststellen van het loon:
  • Het is gebleken dat voor de belastingdienst het lastig is om met het huidige systeem een marktconform loon vast te stellen.

Verandering van de gebruikelijkloonregeling in 2015

Naar aanleiding van de problemen zijn er een paar veranderingen geopperd voor 2015. Dit houdt in dat uw loon tenminste moet worden gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (25% doelmatigheidsmarge)
 • Het hoogste loon van de andere werknemers die in dienst zijn van de B.V. of de daarmee verbonden vennootschappen
 • €44.000

De verlaging van de doelmatigheidsmarge levert € 150 miljoen op voor de schatkist van de staat. Dit betekent voor DGA’s wel minder speelruimte voor het bepalen van loon en leidt tot een verplichte salarisverhoging.

Als DGA moet je minimaal net zoveel verdienen als de werknemer met het hoogste loon. Ook wordt het begrip ‘soortelijke dienstverlening’ vervangen door ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Hiermee wil de belastingdienst bereiken dat aanmerkelijk belang wel een rol speelt bij het bepalen van loon. Met de nieuwe regeling wordt de groep werknemers waarmee u zich moet vergelijken vergroot. Er wordt gekeken of er voor de B.V. direct of indirect toepassing is op deelnemingsvrijstelling, dit houdt in, het hebben van 5% belang. Dat betrof bij de oude regeling nog 30%.

Heeft u nog vragen over de verandering van de gebruikelijkloonregeling in 2015? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 020-2610723 of mail uw vraag naar info@sfaa.nl. Wij kijken graag met u mee!

Verandering van de gebruikelijkloonregeling 2015