poppetje boek

Werkt u samen met ZZPers? Dan is er vast een verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanwezig. Door deze verklaring wordt de ZZPer fiscaal niet gezien als uw werknemer waardoor er geen loonheffing en werknemersverzekeringen in rekening worden gebracht voor u als opdrachtgever. In 2015 komt er een einde aan het bestaan van de verklaring arbeidsrelatie en moet deze plaats maken voor beschikking geen loonheffingen (BGL). Wat houdt dit in? En wat zijn de veranderingen in de samenwerking met ZZPers 2015?

Waarom gaat de verklaring arbeidsrelatie op de schop?

Staatssecretaris Eric Wiebes heeft het nieuwe wetsvoorstel 22 september 2014 bij de tweede kamer voorgelegd. Dit omdat volgens de Belastingdienst blijkt dat in de praktijk de verklaring arbeidsrelatie regelmatig gebruikt wordt in situaties waar er wél sprake is van een fiscale werknemer. Anders dan de verklaring arbeidsrelatie zijn er bij de beschikking geen loonheffing een paar stellingen die u als opdrachtgever moet toetsen, zoals:

  • Wie het risico loopt als de ZZPer slecht presteert.
  • Wie het gereedschap verzorgt.
  • Wie het risico loopt als de ZZPer ziek is.

Toets de stellingen

Als het antwoord overal ‘de ZZPer’ op is, dan kunt u de beschikking geen loonheffingen op dezelfde manier benaderen als de verklaring arbeidsrelatie. Mochten deze stellingen gedeeltelijk of geheel niet kloppen met de gemaakte afspraken, dan moet u dit melden aan de Belastingdienst en mag u niet vertrouwen op de beschikking geen loonheffingen. In het geval dat de stellingen niet kloppen kan de Belastingdienst namelijk loonheffing, premies werkverzekeringen en boete in rekening brengen over de vergoedingen aan de ZZPers. Dus trek aan de bel als iets aan de stellingen niet klopt! Wilt u hier meer over weten bekijk dan de site van de belastingdienst via deze link.

Mocht u meer willen weten over de inzet van en samenwerking met ZZPers 2015, neem dan vrijblijvend contact met ons op via 020-2610723 of mail uw vraag naar info@sfaa.nl. Wij kijken graag met u mee!

poppetje 9