UBO-register

De registratieplicht in het UBO-register

In Nederland hebben ruim 1.5 miljoen organisaties een registratieplicht voor het UBO-register. Deze registratieplicht is sinds 27 september 2020 actief, heb je nog geen UBO-registratie gedaan maar zou je dit wel moeten doen? Doe dit dan voor 27 maart 2022 om een boete te voorkomen. Deze organisaties moeten hun UBO’s inschrijven in dit register. Wat dit precies inhoudt lees je in deze blog.

Wat is een UBO?

UBO is de afkorting van de term ‘ultimate benificial owners’, dit zijn de eigenaren van de organisaties of degene die zeggenschap hebben over de organisatie. Elke organisatie heeft minimaal 1 UBO, dit is de belanghebbende van de organisatie. Dit is een natuurlijk persoon.

Bij een bv zijn dit bijvoorbeeld de mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben. In een VOF de mensen met meer dan 25% eigendomsbelang en bij een stichting degene met meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging.

Waarom is er een UBO-register ingesteld?

Het UBO-register is opgezet met als doel het transparanter maken van wie er aan de touwtjes trekt bij de organisaties in Nederland. Het doel hiervan is het voorkomen en sneller identificeren van witwaspraktijken en terrorismefinancieringen. Zo kunnen de eerdergenoemde criminele praktijken niet meer zo makkelijk worden verdekt doormiddel van organisaties, het is immers duidelijk wie er achter de organisaties zit. Daarnaast kun je doordat het een openbaar register is makkelijker opzoeken met wie je zakendoet.

Het UBO-register is bedacht door de Europese regelgeving, deze verplicht alle Europese landen in het bijhouden van een UBO-register. In Nederland is de KvK de beheerder van dit UBO-register.

Wanneer moet ik de UBO’s inschrijven in het UBO-register?

Of je verplicht bent om de UBO’s in te schrijven is afhankelijk van wat voor soort organisatie je hebt. Is je organisatie namelijk een van de onderstaande organisaties dan ben je verplicht om je UBO’s aan te geven in het UBO-register:

 • bv of nv zonder beursnotering
 • Stichting
 • Vereniging met rechtsbevoegdheid
 • Onderlinge waarborgmaatschappij
 • Een coöperatie
 • Een maatschap, V.O.F. of een C.V.
 • Een rederij
 • Een SE, SCE of EESV

Op het moment dat je een eenmanszaak hebt of een beursgenoteerde nv of bv (of een dochterbedrijf hiervan) ben je niet verplicht om de UBO’s aan te melden in het UBO-register.

Daarnaast zijn er nog wat andere rechtsvormen die buiten het UBO-register vallen, bekijk hiervoor de website van de KvK.  Buitenlandse rechtspersonen (zoals Ltd of GmbH) moeten hun UBO-registratie doen in het land waar het bedrijf is opgericht, dit hoeft dan vervolgens niet ook nog hier in Nederland gedaan te worden.

Hoe moet je een UBO-registratie doen?

De registratie in het UBO-register verschilt tussen bestaande en nieuw opgezette bedrijven. Heb je een bestaande organisatie dan kun je met de online UBO-opgave de UBO’s van je organisatie aanmelden.  Op het moment dat je een nieuwe onderneming op gaat zetten kun je de UBO’s van je onderneming direct laten opnemen in het UBO-register bij de oprichting van je onderneming bij de KvK of bij de notaris.

Een openbaar register

Het UBO-register is gedeeltelijk een openbaar register. Hierin kan iedereen bepaalde gegevens opzoeken. Niet alle gegevens zijn zichtbaar, dit komt doordat dit in strijd zou zijn met de AVG-wetgeving. De gegevens die voor iedereen zichtbaar zijn zijn:

 • voor- en achternaam
 • geboortemaand en geboortejaar
 • nationaliteit
 • woonland
 • het belang dat een UBO in een organisatie heeft

Wil je gegevens van een organisatie inzien dan kun je dit doen via de KvK, hier kun je namelijk de UBO gegevens van een organisatie kopen.

Aanmelden in het UBO-register

Hulp nodig bij het aanmelden in het UBO-register? Of weet je niet precies wie er in het UBO-register van jouw onderneming moeten komen? Neem contact met ons op en laten we er samen naar kijken tijdens je gratis sparsessie!  SFAA is here to help!