Voorlopige aanslag blog

In deze blog lees je hoe je met een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting grip kunt krijgen op je financiën en onaangename verrassingen kunt voorkomen! Leer hoe je maandelijks belastingvoordeel kunt ontvangen en achteraf geen grote bedragen hoeft bij te betalen. Lees verder voor een overzicht van de voordelen en ontdek hoe je eenvoudig een voorlopige aanslag kunt aanvragen bij de Belastingdienst. Neem controle over je financiële situatie en bereid je voor op een stressvrij belastingseizoen!

Wat is een voorlopige aanslag?

Volgens de Belastingdienst is dit een aanslag die je ontvangt voordat de Belastingdienst je definitieve aangifte heeft vastgesteld. De bedragen zijn zoals de term al zegt voorlopig, en zijn dus geschat door de Belastingdienst. Dit gebeurt aan de hand van eerdere jaarcijfers, of is gebaseerd op de informatie die je zelf hebt verstrekt aan de belastingdienst. Je kunt een voorlopige aanslag aan het begin of gedurende het jaar ontvangen, waarbij je maandelijks een bedrag aan de Belastingdienst betaalt of juist alvast belastingvoordeel terugkrijgt, afhankelijk van de uitkomst van je aanslag. Na de voorlopige volgt altijd nog een definitieve aanslag. Hieruit kan dan naar voren komen of je te veel, te weinig, of precies genoeg belasting hebt betaald.

Een voorlopige aanslag is dus geen manier om een hogere belasting af te kopen. Mocht je meer belasting moeten afdragen dan je met de voorlopige aanslag hebt betaald dan ben je dit alsnog aan de belastingdienst verschuldigd. Maar waarom kan het dan alsnog voordelig zijn om de voorlopige aanslag aan te vragen voor je onderneming?

Waarom een voorlopige aanslag?

De Belastingdienst kan pas na afloop van een kalenderjaar definitief vaststellen hoeveel belasting je moet betalen. In sommige gevallen kan het echter fijner zijn om eerder belastingteruggave te ontvangen of te voorkomen dat je achteraf een groot bedrag moet betalen. Je hebt dan geen schuld bij de Belastingdienst. Dat betekent dat je geen enorme bedragen op een spaarrekening hoeft te zetten voor grote afrekeningen die soms pas 1,5 later in de bekende blauwe enveloppen bij je op de deurmat vallen. Dit geeft overzicht, orde en rust in je hoofd. Wel moet je er natuurlijk rekening mee houden dat je misschien nog moet bijbetalen als er een verschil is tussen de voorlopige en definitieve aanslag.

Een voorlopige aanslag kan daarnaast handig zijn in de volgende situaties:

  1. Bij hypotheekrenteaftrek: Als je recht hebt op hypotheekrenteaftrek, kun je alvast maandelijks het belastingvoordeel ontvangen in plaats van achteraf.
  2. Inkomensafhankelijke combinatiekorting: Als je kind jonger is dan 12 jaar, kun je met een voorlopige aanslag alvast de inkomensafhankelijke combinatiekorting ontvangen.
  3. Betalingen voor aanvullend pensioen: Als je betalingen doet voor een aanvullend pensioen, zoals een lijfrente, kun je alvast het belastingvoordeel ontvangen.

Voorkomen van een hoge aanslag

Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting kan ook handig zijn om te voorkomen dat je achteraf een grote aanslag moet betalen. Dit kan voorkomen in de volgende situaties:

  1. Als je met pensioen bent: Veel gepensioneerden ontvangen geld uit verschillende bronnen, zoals de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en andere banken. Deze organisaties houden vaak te weinig belasting in op de uitkeringen, waardoor je achteraf vaak belasting moet bijbetalen. Met een voorlopige aanslag kun je dit effect deels voorkomen door een betere spreiding van inkomsten.
  2. Bij meerdere banen: Als je meerdere banen hebt, wordt er vaak te weinig belasting ingehouden op de salarissen. Hierdoor kan het zijn dat je aan het einde van het jaar een grote aanslag krijgt omdat er te weinig belasting is ingehouden. Met een voorlopige aanslag kun je ervoor zorgen dat er maandelijks meer belasting wordt ingehouden, waardoor je aan het einde van het jaar niet voor verrassingen komt te staan.
  3. Veranderingen in je financiële situatie: Als je verwacht dat er gedurende het jaar veranderingen zullen plaatsvinden in je financiële situatie, zoals een hoger of lager inkomen, kan een voorlopige aanslag helpen om hierop in te spelen. Je kunt de voorlopige aanslag aanpassen op basis van de nieuwe informatie, zodat je belastingverplichtingen beter aansluiten bij je werkelijke situatie.

Hoe vraag je een voorlopige aanslag aan?

Het aanvragen kan via de website van de Belastingdienst of door het invullen van een formulier. Je hebt hiervoor je persoonlijke gegevens en een schatting van je inkomen nodig. Het is belangrijk om een realistische schatting te maken, zodat je voorkomt dat je achteraf moet bijbetalen of geld misloopt. Houd er ook rekening mee dat de Belastingdienst kan vragen om bewijsstukken ter onderbouwing van je schatting.

Conclusie

Het aanvragen van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kan verschillende voordelen hebben. Het kan je helpen om maandelijks belastingvoordeel te ontvangen, zoals bij hypotheekrenteaftrek of inkomensafhankelijke combinatiekorting. Daarnaast kan het voorkomen dat je aan het einde van het jaar een grote aanslag moet betalen, vooral als er sprake is van veranderingen in je financiële situatie. Het is belangrijk om een realistische schatting te maken en indien nodig tussentijds veranderingen door te voeren. Heb je vragen over jouw situatie? Neem contact met ons op en zie wat SFAA voor jouw onderneming kan betekenen! Direct iemand spreken? Bel naar +31 20 26 10 723!