vpb-belasting

Als ondernemer is het essentieel om op de hoogte te zijn van de deadlines en voordelen met betrekking tot de aangifte vennootschapsbelasting (VPB). Voor de VPB aangifte 2022 moeten ondernemingen ervoor zorgen dat hun aangifte uiterlijk op 31 mei 2023 bij de Belastingdienst is ingediend. In dit blogartikel bespreken we de belangrijkste punten met betrekking tot de VPB aangifte 2022, inclusief uitstelmogelijkheden, boetes en fiscale voordelen.

Deadlines en uitstelmogelijkheden

De vuistregel voor de VPB-aangifte is dat deze vijf maanden na afloop van het boekjaar moet worden ingediend. Voor ondernemingen met een boekjaar dat gelijk loopt aan het kalenderjaar is de deadline voor de VPB aangifte 2022 dus 31 mei 2023. Voor ondernemingen met een gebroken boekjaar is de deadline afhankelijk van de einddatum van het rapportagejaar. Bijvoorbeeld, als het boekjaar loopt van 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2023, is de VPB aangifte deadline 31 juli 2023.

Het is mogelijk om uitstel aan te vragen als een onderneming meer tijd nodig heeft voor de VPB aangifte 2022. Standaard verleent de Belastingdienst vijf maanden uitstel. Het verzoek voor uitstel moet echter vóór 1 juni 2023 zijn ingediend, wat betekent dat ondernemingen tijdig moeten handelen. Uitstel aanvragen voor de VPB aangifte 2022 kan worden aangevraagd via de website van de belastingdienst.

Boetes en verzuim

Het niet tijdig indienen van de VPB aangifte kan leiden tot een verzuimboete van € 2.757. Deze boete kan oplopen tot € 5.514 wanneer de onderneming meerdere jaren achter elkaar geen aangifte doet. Om boetes te voorkomen, is het cruciaal om de deadline in de gaten te houden en tijdig uitstel aan te vragen indien nodig.

Aanvragen van uitstel

De meeste ondernemingen kunnen digitaal uitstel aanvragen via het formulier in Mijn Belastingdienst Zakelijk. In sommige gevallen is het echter verplicht om een ander formulier te printen en per post naar de Belastingdienst te sturen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar of als er meer dan vijf maanden uitstel nodig is. Heb je vragen over het aanvragen van uitstel? Neem contact met ons op! SFAA is here to help!

vpb aangifte 2022
Belangrijke deadlines en voordelen bij het indienen van de VPB aangifte 2022

Belastingrente en voordelen

Bij het aanvragen van uitstel is het belangrijk om in gedachten te houden dat de belastingrente begint op 1 juli van het jaar na het belastingjaar. Deze rente loopt door tot zes weken na de datum van de aanslag en bedraagt momenteel 8% over het verschuldigde bedrag aan belasting. Het is dus raadzaam om tijdig uitstel aan te vragen als de VPB aangifte niet binnen de reguliere termijn kan worden ingediend, om zo de belastingrente over de VPB aangifte 2022 te beperken.

Naast de deadlines en uitstelmogelijkheden is het ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de fiscale voordelen die van toepassing zijn op de VPB aangifte 2022. Een van deze voordelen is het lage VPB-tarief in de eerste schijf. Voor het jaar 2022 geldt nog een gunstig tarief van 15% op de winst tot € 395.000.

Het is echter belangrijk om te vermelden dat voor het jaar 2023 de regels zijn gewijzigd. Het lage tarief is verhoogd naar 19% en de winstgrens is teruggebracht naar € 200.000. Ondernemingen moeten dus rekening houden met deze nieuwe regels bij het plannen van hun financiën en het indienen van de VPB-aangifte voor toekomstige jaren.

Tot slot is het vermeldenswaardig dat het invullen van de VPB aangifte een complex proces kan zijn, vooral als er sprake is van specifieke situaties of uitzonderingen. Om ondernemingen te ondersteunen bij het correct invullen van de aangifte, biedt de Belastingdienst verschillende tools en rekentools aan in de ‘Stap voor stap door de aangifte vennootschapsbelasting’-toolbox. Het is raadzaam om van deze hulpmiddelen gebruik te maken om fouten te voorkomen en ervoor te zorgen dat de aangifte tijdig en nauwkeurig wordt ingediend.

Conclusie

Het indienen van de VPB aangifte 2022 is een belangrijke verplichting voor ondernemingen. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van de deadlines, uitstelmogelijkheden, boetes en fiscale voordelen die van toepassing zijn. Door tijdig uitstel aan te vragen en op de hoogte te zijn van de regels en tarieven, kunnen ondernemingen zorgen voor een soepele en correcte afhandeling van hun VPB aangifte. Het raadplegen van de beschikbare hulpmiddelen en het zorgvuldig invullen van de aangifte zijn van cruciaal belang om boetes te voorkomen en te profiteren van de fiscale voordelen die mogelijk van toepassing zijn. Heb je vragen over jouw situatie? Neem contact met ons op en zie wat SFAA voor jouw onderneming kan betekenen! Direct iemand spreken? Bel naar +31 20 26 10 723!