weegschaal

De WAB, oftewel de wet arbeidsmarkt in balans zal vanaf 1 januari 2020 in gaan. Wij hebben voor jou opgesteld waar deze wet uit bestaat. Lees hier over in het volgende artikel:

De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans verandert een hoop op het gebied van rechten voor de werknemer, de wet zou de werknemer moeten beschermen tegen misbruik van oproepcontracten. Vanaf 1 januari 2020 zal de WAB er voor zorgen dat er een goede regelgeving komt op het gebied van ‘’oproepovereenkomsten’’, het begrip oproepovereenkomsten is namelijk tot nu toe nog een vaag begrip. Met een oproepovereenkomst wordt in de meeste gevallen een flexibel contract bedoeld, dit kan zijn in de vorm van een nul urencontract of een overeenkomst met een minimaal en maximaal uren grens (een 8 tot 16 uren contract bijvoorbeeld). De wet moet er voor zorgen dat de balans tussen flexwerkers en vaste dienst wordt verbeterd. Tegenwoordig werken er heel veel mensen op oproep basis, dit kan voor de werknemer soms erg onzeker zijn.

Reparatie wet

De wet die nu opgesteld wordt komt als een soort tegenantwoord op de wet die 3 jaar terug is ingevoerd, de WWZ (wet werk en zekerheid). Het gewenste effect van deze wet was dat er een betere balans zou komen tussen het aantal mensen wat in vaste dienst is en het aantal mensen wat op oproepbasis werkt. Maar de wet heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat deze kloof alleen maar groter is geworden. De WAB moet nu dus de gemaakte schade herstellen en de balans verder verbeteren.  De WAB zal er als volgt uitzien volgens de website van de rijksoverheid:

De WAB luidt als volgt: Artikel 7:628a lid 9 BW: ‘Van een oproepovereenkomst als bedoeld in dit artikel is sprake indien: a. De omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van: 1. ten hoogste een maand; of 2. ten hoogste een jaar en het recht op loon van de werknemer gelijkmatig is gespreid over die tijdseenheid; of b. de werknemer op grond van artikel 628 lid 5 of lid 7, of artikel 691, lid 7, geen recht heeft op het naar tijdsruimte vastgestelde loon, indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht.  

Maatregelen

Dit klinkt allemaal heel lastig en technisch maar het zal neerkomen op de volgende 3 maatregelen:

  1. Ontslagrecht aangepast

Ontslag is tegenwoordig enkel mogelijk wanneer er voldaan wordt aan 1 van de 8 grondslagen, na de instelling van de WAB zal dit veranderen en kan ontslag ook op basis van een cumulatieve regeling, dit zal betekenen dat er niet perse 1 van de 8 grondslagen hoeft plaats te vinden om ontslag van een vaste werknemer in te dienen. Vanaf 1 januari kan een combinatie van meerdere omstandigheden al reden genoeg zijn om het contract te verbreken. Op deze manier is vast werk dus minder vast. Hierdoor is het voor werkgevers makkelijker en minder risicovol om een vast contract aan te bieden, wat als gewenst resultaat zal hebben dat werkgevers sneller een vast contract aanbieden aan werknemers.   

2. Flexibele arbeid minder aantrekkelijk gemaakt

Er zijn verschillende regelingen opgesteld die het nemen van flexibele krachten minder aantrekkelijk moet maken. Een van die maatregelen is dat oproepkrachten nu verder van te voren moeten worden opgeroepen, dit moet de onzekerheid bij oproepkrachten verminderen.  Ook moeten oproepkrachten die bijvoorbeeld een 16 uren contract hebben maar in het afgelopen jaar gemiddeld 24 uur per week hebben gewerkt dat doorgevoerd krijgen in hun contract (een verhoging van de uren dus). Hierdoor is het aannemen van iemand met een vast contract aantrekkelijker.

3. Nieuwe indeling WW-premie

Voor iedere werknemer die je in vaste dienst neemt krijg je van de overheid een bonus, dit is wederom om het vast in dienst nemen van arbeiders te stimuleren. De bonus zal bestaan uit een verlaagde WW premie, de premiehoogte zal worden bepaald aan de hand van het soort contract wat de werkgever aanbiedt. Bij een contract met een oproepovereenkomst zal er een hogere WW-premie gelden wat dus wederom zal zorgen voor het aantrekkelijker maken van het aanbieden van een vast contract. 

Uitzonderingen

Deze 3 maatregelen zullen er samen voor zorgen dat je als ondernemer in veel gevallen beter vast personeel kan aannemen, toch zijn er een hoop uitzonderingen waarbij dit niet volledig opgaat. Denk bijvoorbeeld aan seizoenswerk, ook bij beschikbaarheidsdiensten zijn er andere regels. Dit is niet meer dan logisch omdat er vaak andere redenen zijn voor het hebben van flex contracten dan normaliter. Deze uitzonderingen maken de Wet arbeidsmarkt in balans nog iets complexer.

Of deze wet effect heeft op jou als ondernemer is soms erg lastig om te zien doordat dit van verschillende factoren afhangt. Mocht je vragen hebben over dit (of misschien een ander) onderwerp, neem gerust contact op met ons op info@sfaa.nl of via 020-2610723. Wij kunnen samen met jou kijken naar welk effect dit kan hebben op jouw onderneming.