Minimum DGA-salaris

Op het moment dat je DGA (directeur groot aandeelhouder) bent van een onderneming geldt er een minimaal DGA-salaris, dit om te voorkomen dat belasting wordt misgelopen door het verschil in box 1 (loonbelasting) en box 2 (dividendbelasting). Waar moet je op letten als je BV niet al te ruim bij kas zit? Lees het in deze blog!

Hoeveel is het verplicht DGA-salaris?

Allereerst is het belangrijk om te weten wanneer je een DGA-salaris moet uitkeren, dit moet namelijk op het moment dat je directeur groot aandeelhouder bent. Dit ben je op het moment dat je 5% of meer van de aandelen van het bedrijf bezit, en arbeid verricht voor die BV. Bezit je 5% van een onderneming maar ben je hier niet werkzaam voor dan hoef je dus geen DGA-salaris uit te keren.

Het verplichte DGA-salaris wordt bepaald door een van de volgende drie factoren. Het loon moet minimaal gelijk zijn aan de hoogste van de drie factoren. Dit moet zijn minimaal 75% van het loon van een vergelijkbare functie bij een vergelijkbare onderneming (een concurrent bijvoorbeeld). Of het loon moet gelijk zijn aan de hoogst betaalde functie binnen de eigen onderneming.Of het DGA-salaris moet minimaal €47.000 bedragen (dit geldt voor 2021, en wordt meestal jaarlijks i.v.m. inflatie verhoogd).

De hoogste van de eerdergenoemde factoren voor het DGA-salaris moet worden aangehouden. Maar wat nou als je een onderneming hebt, maar dit helemaal niet kan betalen. Veel ondernemingen zijn in de eerste jaren niet winstgevend, hoe kan je dan aan je DGA-salaris voldoen?

Waarom is er een minimum DGA-salaris?

Het minimum DGA-salaris is ingesteld om te voorkomen dat DGA’s geen loon opnemen uit hun BV en daarmee eindeloos belastingheffing zouden kunnen uitstellen, terwijl ze daarnaast een beroep zouden kunnen doen op diverse sociale voorzieningen. Bovendien kan het voordeliger zijn om weinig loon te verdienen en veel dividend uit te keren. Dit komt door het verschil van box 1 en box 2 belasting.

In box 1 betaal je tot €68.508 een belastingpercentage van 37.10%, in de schijf hierboven zelfs 49.50%. Box 2 heeft ‘slechts’ een belastingpercentage van 37,86%, bestaande uit 15% vennootschapsbelasting en 26.90% belasting in box 2

Wat dus betekent dat bij inkomens vanaf ongeveer €68.508 het uitbetalen van dividend minder belast is dan het uitbetalen van loon. Let op, dit is bij benadering, door de hypotheekrenteaftrek is er niet één vast bedrag wat het voordeligst is voor iedereen.

Kun je het minimum DGA-salaris niet betalen?

Laten we vooropstellen, op het moment dat je voldoet aan de voorwaarden van het DGA-salaris, dan moet je de loonheffing over dat DGA-salaris voldoen. Maar onder bepaalde omstandigheden mag er minder dan het minimumsalaris van €47.000 worden uitgekeerd, alleen ligt de bewijslast dan bij jou. Jij zult dus aan de belastingdienst moeten kunnen aantonen waarom voor jou als DGA die 47.000 grens niet geldt.

Kun je het minimum DGA-salaris echt niet betalen dan kun je een verzoek naar de belastingdienst sturen. Je dient dan een verzoek tot verlaging DGA-salaris in. Hierin laat je aan de hand van een prognose zien dat je niet kunt voldoen aan het minimumsalaris. Je kunt dan een verzoek doen om het DGA-salaris op €0 of een lager bedrag dan € 47.000 te zetten. Let wel: dit verzoek berust op geen enkele wettelijke basis. Als de belastingdienst instemt, dan doen ze dat uit coulance.

Voor Starters die over een S&O-verklaring beschikken is er een bijzondere regeling waarbij het DGA-loon tijdelijk verlaagd kan worden naar het wettelijk minimumloon van een 21-jarige (€ 1.701 euro per maand in juli 2021). De Belastingdienst is in de meeste gevallen genegen om die regeling ook toe te kennen aan BV’s in financiële problemen of met weinig geld, ook als er geen S&O-verklaring is. Let wel: ook dit valt in beginsel onder een coulance beleid van de Belastingdienst.

Tot slot kan het helpen om te weten dat het DGA-salaris op jaarbasis wordt bepaald. Als je start en er is weinig geld voor handen dan kan het handig zijn om tijdelijk aangifte te doen van nul salaris. Tegen het einde van het jaar moet je dan wel alsnog voldoen aan het jaarbedrag. Lukt dat niet, dan zul je alsnog in overleg moeten met de belastingdienst.

Deeltijd werken en DGA-salaris

Op het moment dat je slechts deeltijd werkt voor je onderneming lijkt het niet logisch om een volledig loon uit te keren. Toch is deeltijd werken niet direct een reden om verlaging aan te vragen. Als jij als DGA met 5 uur in de week een miljoenen onderneming aanstuurt, kun je niet zomaar 5/40e van het DGA-loon toepassen.

Wel kun je op het moment dat je deeltijd werkt voor een onderneming die net is opgestart een verlaagd DGA-salaris bepleiten.

Het uitgangspunt bij een deeltijd DGA-loon is echter wel dat je eerst kijkt wat het vergelijkbare loon in de markt is en dan pas de deeltijdfactor neemt. Je kunt dus niet zomaar 47.000 euro maal de parttime factor als uitgangspunt nemen. En omdat deeltijd niet voorkomt in de wettekst rond het DGA-loon is het ook hier zeker niet onverstandig om overleg te plegen met de belastingdienst.

Conclusie

Kun je het minimum DGA-salaris echt niet betalen dan zijn er opties om het minimum DGA-salaris te verlagen of tijdelijk uit te stellen. Wel is dit voornamelijk in de begintijd van je onderneming en is dit afhankelijk van de winst die onderneming maakt.

Heb je vragen over het DGA-salaris wat jij met je onderneming moet instellen? Of kun je je DGA-salaris op het moment niet betalen? SFAA kan je helpen, neem contact met ons op! Met onze kennis over start- en scale-up bedrijven kunnen wij je verder helpen. Plan een gratis adviesgesprek in en zie wat wij voor je kunnen betekenen.