poppetje pen
Wat brengt 2015 voor werkend Nederland en de ondernemer

Komend jaar volgen er weer verdere ingrepen op de pensioenregeling: het opbouwpercentage wordt verder verlaagd, de pensioenopbouw wordt afgetopt en er komen veranderingen in de jaarruimte. Voor de ZZP’er wordt het wel makkelijker pensioen op te bouwen. Naast de veranderingen van de pensioenregelingen wordt er ook gesleuteld aan het boxensysteem, btw, energiebelasting, FOR en de kansspelbelasting. Wat houden deze veranderingen in? Wat brengt 2015 voor werkend Nederland en de ondernemer? Wij maken voor u een opsomming van de veranderingen betreffende werk, bedrijf en fiscus in 2015.

Pensioen

Er is nogal gesleuteld aan de pensioenregeling. Hier de veranderingen voor 2015 op een rij:

Pensioenen niet waardevast:

  • In 2015 worden de pensioenen nauwelijks geïndexeerd, oftewel er wordt geen rekening gehouden met inflatie en het stijgen van lonen.

Maximaal opbouwpercentage:

  • Het opbouwpercentage is een percentage van de pensioengrondslag (het pensioengevend salaris min AOW-franchise). Dit cijfer daalt in 2015 omdat de pensioenleeftijd weer verder wordt uitgesteld (65 jaar plus 3 maanden). Voor middenloonregeling van 2,15 procent in 2014 naar een maximum van 1,875 procent in 2015. Voor eindloonregelingen van 1,9 procent in 2014 naar een maximum van 1,675 procent in 2015.

Pensioenaftopping:

  • Verdien je meer dan een ton in 2015, dan wordt er geen fiscale steun meer gegeven bij de opbouw van je pensioen. Ook wordt het partnerpensioen afgetopt. Bekijk deze link voor meer informatie. Verder wordt de jaarruimte beperkt. Het premiepercentage gaat omlaag naar 13,8 procent, wat nog 15,5 procent was in 2014. Zo krijg je als werknemer minder ruimte om pensioen op te bouwen.

Pensioen ZZP’er:

  • De ZZP’er krijgt meer mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Staatsecretaris Klijnsma wil bereiken dat de pensioenopbouw van de ZZP’er niet wordt aangesproken als de ondernemer in de bijstand belandt. Voor de nieuwe pensioenmogelijkheden, bekijk deze link.

Boxensysteem

  • In Box 1 (inkomen uit werk en woning) ga je relatief meer belasting betalen als je meer verdient. Het tarief uit de eerste schijf stijgt met 0,25 procentpunt. Ook wordt de heffingskorting bij hoger loon sneller afgebouwd.
  • Aan de eenmalige verlaging van box 2 komt een eind. Deze wijziging houdt in dat de directeur-grootaandeelhouder weer meer belasting betaalt over dividenduitkeringen: 25 procent in plaats van 22 procent.
  • Box 3 blijft ongewijzigd.

Btw

In 2015 komen twee wijzigingen wat betreft btw: teruggaaf van btw hoeft niet meer op het eigen rekeningnummer, dit mag ook op het rekeningnummer van de gelieerde vennootschap.

De regeling dat bedrijven die renovaties verrichten aan woningen ouder dan twee jaar, het  lage tarief (6%) op het arbeidsloon in rekening mogen brengen, wordt verlengd tot 1 juli 2015.  Voor de gebruikte materialen geldt wel 21 procent.

Energiebelasting

De tarieven voor de energiebelasting gaan omhoog (elektriciteit en aardgas)

FOR

Er kan nog maar 9,8 procent in plaats van 10,9 procent van de winst worden gebruikt voor een fiscale oudedagreserve. Ook gaat de maximale inleg omlaag naar € 8.640 dit was in 2014 € 9.542.

Kansspelbelasting

De vrijstelling van kansspelbelasting wordt verlaagd met € 6,- naar € 449,-. Wordt er een hoger bedrag gewonnen, dan gaat een deel naar de fiscus.

Heeft u nog vragen over de veranderingen in 2015? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 020-2610723 of mail uw vraag naar info@sfaa.nl. Wij kijken graag met u mee!

poppetje 19