Wat is de nieuwe wet “Aanpak Schijnconstructies”, en wat betekent dit voor u? SFAA zocht het voor u uit!
Wat is de nieuwe wet “Aanpak Schijnconstructies”, en wat betekent dit voor u? SFAA zocht het voor u uit!

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) zal ingaan op 1 juli aanstaande en zorgt ervoor dat werknemers niet meer onderbetaald mogen. Hoe gaat het precies in zijn werk?

Wanneer u als werkgever, werknemer(s) in dienst heeft, dan bent u verplicht deze conform de wettelijke richtlijnen te betalen. U mag nu nog diverse kosten, bijvoorbeeld zorgverzekeringen, inhouden op het salaris, maar vanaf 1 juli gelden hier andere regels voor.

Met de nieuwe wetgeving probeert de overheid de oneerlijke concurrentie tussen ondernemers tegen te gaan.

Naast de verandering die plaatsvinden met betrekking tot de aftrekposten, beschrijft de nieuwe wet ook dat werknemers die onder betaald werden in het verleden, met terugwerkende kracht, hun loon mogen opeisen. Tot 6 maanden na dat kunnen werkgevers hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Maatregelen De nieuwe wet Aanpak Schijnconstructies

De nieuwe wet Aanpak Schijnconstructies houdt onder andere de volgende maatregelen in;

  • Werknemers krijgen het volledige minimumloon uitbetaald.
  • Werkgevers mogen niet langer een deel van het salaris inhouden. Sommige werkgevers gebruiken nu nog fiscale constructies om zo minder belasting of sociale premies af te dragen. Per 1 juli is dit verboden.
  • De Inspectie SZW gaat de namen van ondernemingen bekend maken, die niet voldoen aan de wetgeving. Hiermee hoopt de regering dat concurrentievervalsing tegen gegaan wordt.
  • Loonstroken moeten transparanter worden en het minimumloon mag niet meer contant worden uitbetaald.
  • Werkgevers- en werknemersorganisaties en de Inspectie SZW gaan informatie uitwisselen als er vermoeden is dat de werkgever niet voldoet aan de wetgeving.

Wilt u meer weten wat de nieuwe wetgeving voor u inhoudt? SFAA helpt u graag de zaken op orde te krijgen. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via 020-2610723 of per e-mail info@sfaa.nl.

Wat is de nieuwe wet “Aanpak Schijnconstructies”, en wat betekent dit voor u? SFAA zocht het voor u uit!