Verruiming werkkostenregeling

Per 1 januari 2020 is de werkkostenregeling verruimd. De werkkostenregeling zorgt ervoor dat werkgevers vergoedingen, verstrekkingen en voorzieningen kunnen geven aan werknemers zonder hier loonheffing over te betalen.

Vrije ruimte wordt groter
Doordat de werkkostenregeling is verruimd kunnen werkgevers tot €2.000 meer aan onbelaste vergoedingen uitkeren dan in 2019. In 2019 was de regel dat je als werkgever 1,2% van de totale loonsom als vrije ruimte kon reserveren. In 2020 is dit 1,7% en tot €400.000 daarboven 1,2%. Op de website van de rijksoverheid is te lezen dat de verruiming geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom.  De verruiming is vooral voordelig voor het MKB, doordat deze in de meeste gevallen onder de grens van €400.000 blijven.

Hieronder zijn twee voorbeelden uitgewerkt. Voorbeeld 1 is uitgewerkt op basis van de werkkostenregeling in 2019. Voorbeeld 2 is uitgewerkt op basis van de werkkostenregeling in 2020.

  1. Jonathan heeft over 2019 een loonsom van € 700.000. In 2019 geeft Jonathan €12.000 euro uit aan vergoedingen voor zijn werknemers. In 2019 zou Jonathan een vrije ruimte hebben van €8.400 (€700.000 x 1,2% = €8.400), Jonathan overschrijdt hiermee de vrije ruimte met €3.600. Dit houdt in dat Jonathan over de €3.600 euro belasting moet betalen.
  2. Jonathan heeft over 2020 dezelfde loonsom als over 2019: €700.000. In 2020 geldt de volgende regeling: 1,7% tot €400.000 + 1,2% boven € 400.000. Voor Jonathan betekent dit het volgende: €400.000 x 1,7 % = €6.800 + €300.000 x 1,2 % = €10.400. Dit houdt in dat Jonathan de vrije ruimte overschrijdt met €1.600 (€12.000 – €10.400). Jonathan overschrijft de vrij ruimte met 2.000 minder, dit betekent dus dat hij minder belasting betaalt dan in 2019.

Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling
Bepaalde vergoedingen gaan niet ten koste van jouw vrije ruimte. Hieronder zijn enkele voorbeelden van vergoedingen met een gerichte vrijstelling te lezen:

  • Abonnementen voor openbaar vervoer en reiskosten tot 0,19 per kilometer;
  • Verhuiskosten vanwege werk;
  • Maaltijden bij overwerk;
  • Aanvragen van een verklaring omtrent gedrag.

Nihilwaarderingen werkkostenregeling
Ook zijn er voorzieningen op de werkplek die niet ten koste van de vrije ruimte, maar een nihilwaardering krijgen. Een nihilwaardering houdt in dat alles wat de werkgever verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt voor de dienstbetrekking, loon is. Denk hierbij aan:

  • Werkkleding;
  • Koffie en thee (op de werkplek);

Wekt dit artikel nou vragen bij je op? Neem dan contact op met ons! Doe dit via info@sfaa.nl of bel naar +31 20-2610723. Wij helpen je graag verder!