Wat betekent de werkkostenregeling voor u?
Wat betekent de werkkostenregeling voor u?

Zodra u iets aan uw personeel verstrekt, krijgt u te maken met de werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling en wat heeft dit voor u voor fiscale impact?

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht om toe te passen. Deze regeling vervangt veel verschillende regelingen die voor deze tijd van kracht waren.

De regeling

De regeling houdt in dat u 1,2% van het fiscale loon mag uitgeven aan vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel, uw vrije ruimte. Het fiscale loon is het totaal van alle bruto beloningen waarover heffingen worden betaald. Hieronder vallen dus onder meer het normale loon, vakantiegeld, een 13e maand en bonussen.

Vergoedingen en verstrekkingen die ten koste gaan van de vrije ruimte zijn onder meer een personeelsfeest op een andere locatie dan de werkplek, niet-zakelijke maaltijden, kerstpakketten en een fiets van de zaak. Er zijn ook diverse vergoedingen die juist niet ten kosten koste  gaan van de vrije ruimte, de gerichte vrijstellingen. Hierbij is sprake van bijvoorbeeld een kilometervergoeding tot €0,19 per km, verblijfskosten, congressen, opleidingskosten, gereedschappen en hulpmiddelen. Daarnaast zijn er ook nihilwaarderingen, zoals OV-abonnementen en voorzieningen voor op de werkplek (ook als deze thuis is).

Een aparte categorie is de werkkleding. Wanneer u werkkleding ter beschikking stelt blijft deze uw eigendom. Als u kleding vergoedt of verstrekt wordt de werknemer hier eigenaar van. Dit is een aanzienlijk verschil in de regeling. De kleding die ter beschikking wordt gesteld is namelijk geen loon of verstrekking. De kleding die vergoed of verstrekt wordt is wel een verstrekking en gaat daarmee van de vrije ruimte af. Er kan echter alleen spraken zijn van werkkleding wanneer deze aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Buiten de vrije ruimte

Komt u, voor een deel van de waarde van de verstrekkingen en vergoedingen, buiten de vrije ruimte? Dan bent u hierover 80% belasting verschuldigd die u als werkgever dient te betalen. Dit bedrag valt hiermee buiten de grondslag voor werknemersverzekeringen, hier hoeven dus niet nog een keer premies over te worden afgedragen.

Uitzendkrachten zijn niet uw personeelsleden, maar personeelsleden van het uitzendbureau waar ze in dienst zijn. Voor uitzendkrachten kunt u daarom geen gebruik maken van de vrije ruimte.

Wilt u meer weten over de Werkkostenregeling? Wilt u hulp bij het inrichten van de administratie hiervoor of fiscaal advies? SFAA heeft hier ruime ervaring in en helpt u graag. U kunt ons bellen op 020-2610723 of mailen naar info@sfaa.nl

Wat betekent de werkkostenregeling voor u?