excessief lenen

De rekening-courant is een aparte rekening binnen de administratie van de BV. Hierin worden betalingen en transacties tussen de BV en privé of tussen de BV en andere BV’s geboekt. Doormiddel van de rekening-courant kun je geld van de BV gebruiken voor privé doeleinden en vice versa. Later kun je dit bedrag terugbetalen zonder dat je hier rente over betaald. Je zou de rekening-courant dus kunnen gebruiken voor korte leningen aan jezelf zonder dat je hier rente over moet betalen.

Wel zit er aan de rekening-courant een limiet van €17.500. Je mag dus in totaal maximaal voor dat bedrag hebben geleend of uitgeleend. Als deze grens wordt overschreden wordt over het hele bedrag rente betaald. De belastingdienst geeft het volgende voorbeeld:

‘’Op 1 januari bedraagt het saldo op de rekening-courant € 10.500. In april koopt u een privé-auto. De bv schiet de koopsom voor. Hierdoor loopt het saldo op tot € 20.500. Met uw vakantiegeld lost u in mei € 5.000 af. Het saldo op 31 december is dus € 15.500. Zowel op de beginbalans als op de eindbalans van de rekening-courant bedraagt het saldo minder dan € 17.500. Maar omdat het saldo in april opliep tot € 20.500, was het saldo niet het hele jaar lager dan € 17.500. Daarom moet u over het hele jaar rente berekenen.’’

Het is dus belangrijk dat je niet per ongeluk over de grens heen gaat, omdat dit je veel geld kan kosten. Elke keer dat je een privé uitgave doet vanuit de BV wordt dit op de rekening-courant geboekt. Hierdoor zou het kunnen dat bij een grote uitgave de grens wordt overschreden. Het rente percentage waarmee gerekend moet worden staat niet vastgesteld maar moet marktconform zijn.

Meer dan 17.500 euro lenen uit je onderneming

Toch kan het ook voordelig zijn om over deze grens van 17.500 euro op de rekening-courant te gaan, denk bijvoorbeeld aan het lenen van geld  vanuit je onderneming om een pand te kopen. Je betaalt dan dus wel rente, maar aan je eigen bedrijf in plaats van aan een bank. Veel ondernemers maken hier gebruik van omdat dit erg voordelig kan zijn. Er is momenteel nog geen maximum bedrag wat geleend kan worden vanuit je eigen onderneming, hier zal in 2023 verandering in komen.

Wet tegen excessief lenen 2023

In 2018 is de wet ´excessief lenen eigen vennootschap(pen)’ aangekondigd, dit is een wet die een grens stelt aan het maximale bedrag wat je mag lenen uit je eigen BV. Het maximale bedrag wat je mag lenen is vastgesteld op 700.000 euro samen met je partner. De wet zal vanaf 2023 in gaan, het eerste toets moment zal pas plaatsvinden op 31 december 2023. Komt jouw lening boven de 700.000 euro uit dan heb je dus nog tot eind 2023 om je lening af te lossen om onder de grens van de wet tegen excessief lenen te komen.

Lukt het niet om genoeg af te lossen voor het einde van 2023, dan zal het bedrag wat je boven de grens uitkomt worden gezien als een dividenduitkering. Dit zal betekenen dat je hier 26.9% dividendbelasting over moet betalen. Het is dus voordeliger om de lening voor die tijd af te lossen mocht dit mogelijk zijn.

Eigenwoningschuld

De wet laat de eigenwoningschuld buiten de grens, dit betekent dat de schuld voor een eigen woning (hiermee wordt je hoofdverblijf bedoeld) buiten de 700.000 euro valt. Wel geldt voor eigenwoningschulden dat voor eigenwoningschulden aangegaan na 31 december 2022 een hypotheekrecht aan de eigen vennootschap is verstrekt. De hypotheekvoorwaarde geldt niet voor een hypotheek die op 31 december 2022 of daarvoor al bestaat.

Vragen?

Heb je vragen over de rekening-courant, de wet tegen excessief lenen en of je over de grens gaat? Neem contact met ons op. De financiële rekenwonders van SFAA weten precies hoe jij het ultieme belastingvoordeel kunt behalen! Meer weten over onze diensten? Neem contact met ons op!