poppetje-4
Wetswijzigingen

Op 1 juli a.s. voert het kabinet een aantal veranderingen door. Speciaal voor u heeft SFAA de drie belangrijkste veranderingen voor het MKB in kaart gebracht.

Wet aanpak schijnconstructies

  • Het uitbetalen van het correcte loon aan uw werknemers wordt nu sterker gecontroleerd door de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid. Er zullen meer gegevens vermeldt moeten worden op de loonstrook, waardoor u niet meer een deel van het loon als onkostenvergoeding kunt uitbetalen. De reden voor onkostenvergoeding zal op de loonstrook moeten staan.
  • Wordt er niet voldaan aan de gestelde regels, dan kan er een bestuurlijke boete volgen door de Inspectie SZW.

Wet werk en zekerheid

  • Er volgt een vast dienstverband binnen 2 jaar, dit was voorheen 3 jaar.
  • De ontslagprocedure verandert. Voortaan is de aanleiding voor het ontslag leidend voor de procedure.
  • Bij een onwillig ontslag bent u verplicht een transactievergoeding te betalen.
  • De werkloosheidsuitkering (WW) ondergaat ook een aantal veranderingen. Zo wordt bijvoorbeeld de duur van de uitkering gewijzigd naar 24 maanden, in plaats van 38 maanden.

Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidsdiensten

  • Een kort- of langdurend zorgverlof kan nu niet alleen voor een ouder, partner of kind gebruikt worden, maar ook voor broer, zus, grootouder, kleinkind of een ander persoon uit de sociale omgeving.
  • Ook kan het langdurend zorgverlof vanaf juli worden gebruikt voor noodzakelijke zorg, er hoeft geen sprake meer te zijn van levensbedreigende ziekte.

Wilt u graag meer informatie over de wijzigingen in de wetgeving of heeft u hulp nodig bij het aanpassen van uw arbeidscontracten, neem dan vrijblijvend contact met ons op via 020-2610723 of mail uw vraag naar info@sfaa.nl. Wij kijken graag met u mee!

Wetswijzigingen