Verandering wettelijke betalingstermijn

Een gezonde cashflow is essentieel voor het succes van elke onderneming, vooral voor het mkb. Het tijdig ontvangen van betalingen is daarbij van cruciaal belang. Daarom is het goed nieuws dat er in juli 2022 een wijziging in de wettelijke betalingstermijn heeft plaatsgevonden. Deze verandering heeft als doel om kleine ondernemingen beter te beschermen en snellere betalingen af te dwingen. De verandering in de wet van vorig jaar is officieel ingegaan sinds 1 juli 2023, waarom lees je in deze blog, laten we eens kijken naar de details van deze wijziging.

Het belang van een goede cashflow

Waarom is een wijziging van de wettelijke betalingstermijn belangrijk voor MKB bedrijven? Een gezonde cashflow is van vitaal belang voor elk bedrijf, ongeacht de grootte of branche. Het hebben van voldoende liquide middelen stelt een onderneming in staat om aan lopende verplichtingen te voldoen, zoals het betalen van leveranciers, lonen en andere operationele kosten. Daarnaast biedt een goede cashflow financiële stabiliteit en flexibiliteit om te investeren in groei, nieuwe kansen te benutten en eventuele tegenvallers op te vangen. Door te zorgen voor een tijdige betaling van facturen en het verkorten van betalingstermijnen kunnen ondernemers hun cashflow verbeteren en de financiële gezondheid van hun bedrijf versterken.

Het op peil houden van een gezonde cashflow is daarom cruciaal voor het succes en de duurzaamheid van een onderneming, hierin speelt de wettelijke betalingstermijn een grote rol, hoe eerder er betaald wordt hoe beter de cashflow van je onderneming is. Een verandering in de wettelijke betalingstermijn kan dus ten goede komen van de ondernemer.

Wijziging van de wettelijke betalingstermijn in 2022

Met de wetswijziging die in juli 2022 van kracht werd, is de maximale wettelijke betalingstermijn verkort van 60 naar 30 dagen. Dit houdt in dat grote bedrijven in hun handelsrelaties met het mkb en andere kleine ondernemers geen langere betaaltermijn dan 30 dagen kunnen overeenkomen, tenzij dit expliciet is vastgelegd en niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser. Deze verandering was bedoeld om betalingsachterstanden te verminderen en het mkb te ondersteunen.

Doorvoering van de wijziging in 2023

Nu, in 2023, is de wijziging in de wettelijke betalingstermijn daadwerkelijk van kracht geworden. Sinds 1 juli 2023 geldt de nieuwe betalingstermijn van 30 dagen voor alle handelstransacties tussen grote ondernemingen en het mkb. Het is belangrijk om te beseffen dat overeenkomsten die vóór de wijziging zijn gesloten, een overgangstermijn van één jaar hadden. Dit betekent dat vanaf nu alle contracten aangepast moeten zijn aan de nieuwe wettelijke regels.

Tips om klanten sneller te laten betalen

Om ervoor te zorgen dat je als ondernemer sneller je geld ontvangt, zijn er enkele tips die je kunt overwegen. Ten eerste is het belangrijk om duidelijke betalingsafspraken te maken met je klanten en deze schriftelijk vast te leggen. Zorg ervoor dat je facturen tijdig en correct verstuurt en stel een herinneringsprocedure op voor achterstallige betalingen. Daarnaast kan het helpen om gebruik te maken van elektronische facturatie en online betalingsopties aan te bieden. Het is ook verstandig om regelmatig je debiteurenbeheer te evalueren en indien nodig juridische stappen te ondernemen om betaling af te dwingen.

Conclusie

De wijziging in de wettelijke betalingstermijn van 60 naar 30 dagen is per juli 2022 doorgevoerd om het mkb beter te beschermen en snellere betalingen te bevorderen. Sinds 1 juli 2023 is deze verandering daadwerkelijk van kracht geworden voor alle handelstransacties tussen grote bedrijven en het mkb. Het is belangrijk om je contracten aan te passen aan de nieuwe regels en om strategieën te implementeren om klanten sneller te laten betalen.

Vragen?

Heb je vragen over de wettelijke betalingstermijnen, het aanpassen van contracten of het optimaliseren van je cashflow? Neem dan gerust contact op met SFAA. Onze experts staan klaar om je te adviseren en te ondersteunen bij het naleven van de nieuwe regels en het verbeteren van je financiële positie. Samen kunnen we ervoor zorgen dat je bedrijf op koers blijft en financieel gezond groeit in deze veranderende zakelijke omgeving. Direct iemand spreken? Bel dan naar: +31 20 26 10 723.