veranderingen box 3
Wijzigingen box 3 in 2017

 Voor uw inkomstenbelasting werkt de belastingdienst met drie boxen:

  • Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning
  • Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
  • Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

In box 3 is per 1 januari 2017 veel veranderd. De wijziging is gunstig voor wie weinig vermogen heeft en ongunstig voor wie meer vermogen heeft. Het omslagpunt ligt ongeveer bij een vermogen van € 300.000. In deze blog leggen we uit dat dat voor u betekent.

De wijzigingen van box 3

Ten eerste is de belastingvrije voet, het vermogen dat u mag hebben zonder dat u er belasting over hoeft te betalen, omhoog gegaan van € 24.437 in 2016 naar € 25.000 in 2017 (voor fiscaal partners geldt het dubbele).

De grootste wijzigingen zijn in het deel waar u belasting over betaald, dus boven de heffingsvrije voet.. Tot vorig jaar viel iedereen in eenzelfde regeling waar de belastingdienst ervan uit ging dat een rendement van 4% voor iedereen haalbaar zou zijn. Over die 4% werd dan vervolgens 30% belasting geheven wat neerkomt op 1,2% over het belastbaar vermogen.

Vanaf 2017 wordt er onderscheid gemaakt in drie schijven:

  1. Een belastbaar vermogen tot €75.000,-
  2. Een belastbaar vermogen tussen de €75.000,- en €975.000,-
  3. Een belastbaar vermogen boven de €975.000,-

In deze 3 schijven maakt de belastingdienst een verondersteld onderscheid tussen sparen en beleggen, en gaan ze ervan uit dat het rendement op beleggen hoger is. Voor sparen wordt er uitgegaan van een rendement van 1,63% en voor beleggingen van 5,39%. Dit is de grondslag voor de 30% belasting die geheven wordt, dit percentage is ongewijzigd in 2017.

Aangezien de belastingdienst het ook aannemelijker vindt dat mensen met meer vermogen meer beleggen in plaats van sparen is er een opdeling gemaakt per schijf tussen sparen en beleggen, deze ziet er als volgt uit gecombineerd met de veronderstelde rentes van 1,63% (sparen) en 5,39% (beleggen):

  1. Schijf 1: 67% sparen en 33% beleggen wat neerkomt op 2,871% gemiddeld rendement
  2. Schijf 2: 21% sparen en 21% beleggen wat neerkomt op 4,6% gemiddeld rendement
  3. Schijf 3: 100% beleggen met een verondersteld rendement van 5,39% gemiddeld rendement

Rekenvoorbeeld van de belastingdienst

U bent alleenstaand en hebt € 1.250.000 vermogen. U hebt geen schulden.  Uw grondslag sparen en beleggen is dan € 1.250.000 – € 25.000 heffingsvrij vermogen = € 1.225.000.  Wij berekenen uw voordeel aan de hand van de schijven in box 3.  Volgens de Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017,  valt € 75.000 in de 1e schijf,  € 900.000 in de 2e schijf en  € 250.000 in de 3e schijf.

Schijven in box 3 Totaalbedrag in schijf Verdeling bedrag in schijf Percentage Voordeel
1 € 75.000 67% x € 75.000 =

€ 50.250

1,63% x € 50.250 €      819
1 € 75.000 33% x € 75.000 =

€ 24.750

5,39% x € 24.750 €   1.334
2 € 900.000 21% x € 900.000 =

€ 189.000

1,63% x € 189.000 €   3.081
2 € 900.000 79% x € 900.000 =

€ 711.000

5,39% x € 711.000 € 38.323
3 € 250.000 100% x € 250.000 =

€ 250.000

5,39% x € 250.000 € 13.475
Totaal voordeel box 3 € 57.032

(Met “voordeel” wordt het verondersteld rendement bedoeld, de grondslag voor de belasting)

De berekening van uw voordeel in de 1e schijf gaat zo: Voor 67% x € 75.000 = € 50.250 geldt het percentage van 1,63%. Uw voordeel is dus 1,63% x € 50.250 = € 819.

Voor 33% x € 75.000 = € 24.750 geldt het percentage van 5,39%. Uw voordeel is dus 5,39% x € 24.750 = € 1.334.

Uw voordeel in de 1e schijf is in totaal € 2.153 (€ 819 + € 1.334).

De berekening van uw voordeel in de 2e schijf gaat zo: Voor 21% x € 900.000 = € 189.000 geldt het percentage van 1,63%. Uw voordeel is dus 1,63% x € 189.000 = € 3.081.

Voor 79% x € 900.000 = € 711.000 geldt het percentage van 5,39%. Uw voordeel is dus 5,39% x € 711.000 = € 38.323.

Uw voordeel in de 2e schijf is in totaal € 3.081 + € 38.323 = € 41.404.

De berekening van uw voordeel in de 3e schijf gaat zo: Voor 100% van € 250.000 = € 250.000 geldt het percentage van 5,39%. Uw voordeel is dus 5,39% x € 250.000 = € 13.475.

De berekening van de belasting over uw voordeel in box 3 gaat zo: Uw voordeel in box 3 is in totaal € 2.153 + € 41.404 + € 13.475 = € 57.032. U betaalt over dit voordeel 30% belasting = € 17.110.

Persoonlijk advies over uw vermogen

Wilt u persoonlijk advies over uw vermogen? Dan kun je ons bereiken op 020-2610 en vragen naar Karin Schuring of stuur een mail aan karin@sfaa.nl. Zij kan u er alles over vertellen.