zakelijk beleggen in 2023

Als zakelijke belegger is het belangrijk om op de hoogte te zijn van veranderingen in de wet- en regelgeving die invloed hebben op jouw investeringen. Per 1 januari 2023 zijn er een aantal fiscale wijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor vastgoedbeleggingen. In deze blog bespreken we de belangrijkste veranderingen voor zakelijk beleggen in 2023.

Box 3 wijzigingen

Een belangrijke wijziging in de belastingwetgeving is dat de manier waarop het rendement over het vermogen wordt berekend, is veranderd. Voorheen werd er belasting geheven over een fictief rendement, maar vanaf 2023 wordt er belasting geheven over het fictieve rendement waarbij wordt aangesloten op het werkelijke rendement. Dit betekent dat veel particuliere vastgoedbeleggers in 2023 al meer belasting gaan betalen. Afhankelijk van het type vermogen (banktegoeden en cash, schulden en overig vermogen) wordt er een ander – nog altijd fictief – rendement berekend. Voor de categorie van overige vermogens, waaronder vastgoed valt, wordt het rendement nu vastgesteld op 6,17%. Dit is een stijging ten opzichte van het rendement uit de oude berekening. Over dit rendement wordt belasting geheven, waarbij het tarief in 2023 wordt verhoogd van 31% naar 32%.

Belastingwijzigingen20222023
Box 3-heffing over werkelijk rendementFictief rendement (afhankelijk van vermogenscategorieën)Hoger fictief rendement (met vast rendement van 6,17% voor vastgoed)
Box 3-tarief31%32%
Leegwaarderatio voor tijdelijke verhuurAfhankelijk van huurprijs en duur van de verhuur100%
Overdrachtsbelasting voor commercieel vastgoed8%10,4%

Leegwaarderatio

Een andere wijziging die vastgoedbeleggers zal raken, is de versobering van de leegwaarderatio. De leegwaarderatio is een vermindering op de WOZ-waarde van een woning wanneer deze tijdelijk verhuurd wordt voor een lage huurprijs. Voor tijdelijke huurcontracten en verhuur aan familie is de leegwaarderatio vanaf 1 januari 2023 op 100% gesteld. Dit kan het rendement op verhuurde woningen waarop deze ratio van toepassing is, verlagen. Dit komt doordat de leegwaarderatio in veel gevallen een belangrijke rol speelt bij het bepalen van de hoogte van de inkomstenbelasting die betaald moet worden over het verhuurde vastgoed.

Met de versobering van de leegwaarderatio is het dat de inkomstenbelasting over verhuurd vastgoed hoger uitvalt dan voorheen, omdat er minder of geen korting meer geldt op de WOZ-waarde. Dit kan het rendement op verhuurde woningen dus negatief beïnvloeden.

Vrouw is aan het zakelijk beleggen
Zakelijk beleggen in 2023

Overdrachtsbelasting

Tot slot is de overdrachtsbelasting voor commercieel vastgoed verhoogd van 8% naar 10,4%. Hierdoor moeten kopers van commercieel vastgoed dus meer belasting betalen bij de aankoop ervan. Deze verhoging van de overdrachtsbelasting is bedoeld om beleggers te ontmoedigen om vastgoed te kopen en daardoor bijvoorbeeld starters die een eerste eigen woning willen kopen een eerlijkere kans te geven. 

De verhoging van de overdrachtsbelasting voor commercieel vastgoed heeft echter ook gevolgen voor de huurprijzen van bedrijfsruimtes. Door de hogere kosten die beleggers moeten maken bij de aankoop van commercieel vastgoed, kan dit leiden tot hogere huurprijzen voor huurders van deze bedrijfsruimtes. Hierdoor kan het voor bedrijven moeilijker worden om een geschikte bedrijfsruimte te vinden en kan dit uiteindelijk leiden tot hogere kosten voor ondernemers.

Al met al hebben de veranderingen in de belastingwetgeving van 2023 gevolgen voor zowel particulieren als bedrijven die vastgoed bezitten of willen kopen. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van deze veranderingen en eventueel advies in te winnen bij een fiscaal jurist of belastingadviseur om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op deze veranderingen.