zelfstandigenaftrek

Volgens haagse bronnen zijn de coalitie partijen het eens geworden over een versnelde verlaging van zelfstandigenaftrek, dit betekend voor ondernemers dat ze moeten inleveren op de zelfstandigen aftrek. Het beperken van de zelfstandigenaftrek was al opgenomen in het regeerakkoord, maar deze beperking zal nu nog heftiger in werking gaan. De kleine ondernemer zal hier de meeste last van hebben.

Als zelfstandige moet je aan een aantal criteria voldoen wil je in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek, deze hebben te maken met hoeveel uur je besteedt aan je onderneming, door wie het bedrijf wordt geleid en je leeftijd (ouder of jonger dan 65).  Als je hier aan voldoet heb je recht op een zelfstandigenaftrek van (nu nog) 7280 euro.  Dit bedrag mag je van de winst aftrekken en scheelt dus in wat je moet afdragen aan de belastingdienst.   Dit is een bedrag wat je als ondernemer natuurlijk graag herinvesteert in je bedrijf. 

Wat voor effect heeft dit op de zzp’er en mkb’er?

De komende jaren wordt de zelfstandigenaftrek geleidelijk afgebouwd naar 5.000 euro, dit scheelt dus ruim 2.000 euro. In Nederland maken ongeveer 1.350.000 ondernemers gebruik van de zelfstandigenaftrek, hiervan is 1.000.000 zzp’er. Het doel van deze verandering is dan ook het verkleinen van het verschil tussen werknemers en zelfstandigen en de schijnzelfstandige te verminderen, waar de zelfstandige inlevert moet er nu meer geld vrijkomen voor de laag en middeninkomens in Nederland. Het geld wat beschikbaar komt zal bijvoorbeeld worden ingezet om de loonheffingskorting te verhogen, wat er voor zorgt dat de mensen in loondienst meer geld overhouden.  

Om deze reden is Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) ook erg ontevreden over hoe de overheid de ondernemers de dupe laat zijn van een probleem wat zij zelf zou moeten oplossen. Tegen het AD zegt hij dan ook het volgende:  ,,Neem bijvoorbeeld een groenteboer of bloemist die 60 uur per week werkt, niet omdat hij daar zoveel mee verdient – als je de uren omrekent kom je vaak onder het minimumloon uit – maar omdat hij dit graag doet. Dat zijn ondernemers die een betrouwbare overheid nodig hebben, en het kabinet trekt zo even het kleedje onder hen vandaan. En waarom? Om een politiek probleem op te lossen. Ik begrijp dat men schijnzelfstandigheid wil aanpakken, maar zit dan niet ondernemers in de portemonnee. Dit is symboolpolitiek.”

Volgens Vonhof is het beeld van ondernemers richting de samenleving ook vertekend, hierover zegt hij het volgende: ,,Er is een stemming aan het ontstaan dat ondernemers niet meer meedoen, dat het grote graaiers zijn. Veel ondernemers zijn niet zielig, maar ze verdienen niet allemaal heel veel geld. De politieke discussie gaat vaak over grote bedrijven, maar 99 procent van ons bedrijfsleven behoort tot het mkb.”

De overheid lijkt het zelfde beeld te hebben nu zij deze regeling door gaat voeren. De startende ondernemer gaat hier het meest van merken, dit is namelijk een groep waarbij iedere euro telt en het beste geïnvesteerd kan worden in de onderneming. Inleveren op de zelfstandigen aftrek zal dus het hardst gevoeld worden.

Kort samengevat

Vanaf volgend jaar zal de zelfstandigenaftrek worden verlaagd, dit zal met 2000 euro gebeuren verspreid over de komende 10 jaar, hierdoor wordt de kleine ondernemer het meeste geraakt in zijn portemonnee. Het doel van dit is het tegen gaan van schijnzelfstandigen en geld vrijmaken voor de verandering in de loonheffingskorting. Of dit uiteindelijk gerealiseerd wordt? Daar zijn de meningen over verdeelt, alleen de tijd zal het leren.  weten hoe dit effect kan hebben op jouw onderneming? Vraag een gratis adviesgesprek aan met een van onze financiële rekenwonders of meld je aan voor de nieuwsbrief!