Zwangerschapsuitkering - ZEZ-uitkering

Heb je een eigen bedrijf en ben je zwanger? Dan kun je voor de periode rond de bevalling een zwangerschapsuitkering – ZEZ aanvragen, ook wel de Zelfstandige en Zwanger-regeling (ZEZ) genoemd. Een uitkering bedoeld om zelfstandigen de ruimte te geven om de zwangerschap te doorlopen zoals dit ook bij werknemers het geval is. Er zijn wel een aantal dingen waar je rekening mee dient te houden. Wat de uitkering inhoudt, hoeveel de uitkering bedraagt en hoe je deze uitkering als zelfstandige kunt aanvragen lees je in deze blog!

Voorwaarden zwangerschapsuitkering

Indien je een zelfstandig ondernemer bent, heb je recht op een uitkering van minimaal 16 weken tijdens en na je zwangerschap. Je kunt ook in aanmerking komen voor de ZEZ indien je een meewerkend echtgenote/partner bent van een zelfstandige. Tot slot kun je de zwangerschapsuitkering aanvragen indien je zelfstandig beroepsbeoefenaar bent, bijvoorbeeld als je een artiest, huisarts etc. bent. De uitkering is bedoeld om ondernemers ook een uitkering te geven zoals werknemers dit ook krijgen.

Hoogte van de ZEZ-uitkering?

De hoogte van de ZEZ-uitkering wordt berekend op basis van de inkomsten van vorig jaar. Let op! De uitkering zal nooit hoger zijn dan het wettelijk brutominimumloon. Indien je in het kalenderjaar voor de uitkering ten minste 1.225 uur als zelfstandige heeft gewerkt, ontvang je een maximale uitkering. Heb je minder gewerkt dan 1.225 uur, dan zal je uitkering lager zijn. Hoeveel de uitkering dan zal bedragen, hangt dus af van de behaalde winst. Als je aan het uren minimum voldoet heb je tenminste recht op de maximale uitkering van 100% van het bruto minimumloon. Bovendien krijg je ook 8% vakantiegeld over de Zelfstandige en Zwanger-regeling.

Duur zwangerschapsuitkering

De minimale duur van de zwangerschapsuitkering is 16 weken. De uitkering gaat in tussen 6 en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum, je mag zelf bepalen wanneer je de uitkering in laat gaan. Je hebt recht op minimaal 10 weken uitkering na je bevalling. Mocht het voorkomen dat je eerder of later bevalt dan de uitgerekende datum, dan loopt de ZEZ-uitkering altijd gelijk aan je verlof.

Aanvragen ZEZ-uitkering

Je dient het formulier ‘aanvragen ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen’ in te vullen.  De volgende documenten dienen hierbij meegestuurd te worden:

  • zwangerschapsverklaring van je arts of verloskundige,
  • de aangifte(n) inkomstenbelasting, en
  • diverse andere kopieën.

Stuur de aanvraag uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum van je zwangerschapsverlof op. De zwangerschapsuitkering kan ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd, dit kan tot 1 jaar terug. Vraag je de uitkering aan voor een periode langer dan een jaar terug dan krijg je de Zelfstandige en Zwanger-regeling voor het gedeelte langer dan een jaar terug niet uitbetaald. Ook krijg je mogelijk minder zwangerschapsuitkering als je deze met terugwerkende kracht aanvraagt. Het wordt dus aangeraden om het tijdig aan te vragen.

Bijzondere situatie

Ben je zwanger van een tweeling of meerling? Dan heb je recht op een langere zwangerschapsuitkering dan dat je van 1 kind gaat bevallen. Ook mag je je zwangerschapsuitkering eerder in laten gaan. Je hebt bij een tweeling of meerling namelijk recht op 20 weken zwangerschapsuitkering welke ingaan 10 tot 8 weken voor de bevalling. Ook hierbij mag je zelf bepalen wanneer de zwangerschapsuitkering precies in zal gaan.

Wanneer wordt er uitbetaald?

De uitkering wordt één keer per week uitbetaald aan diegene die recht heeft op de uitkering.

Tot slot

Zijn er nog onduidelijkheden omtrent de ZEZ? Of heb je hulp nodig bij het aanvragen van de zwangerschapsuitkering? Neem dan gerust contact met ons op en stel ons al je vragen! Je kunt ons bellen op het nummer 020 26 10 73 of een email sturen naar info@sfaa.nl. SFAA is here to help.